Trenciansky Kraj, Slovakia – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Adamovske Kochanovce 913 05
Babulicov Vrch 916 13
Banky 972 25
Banovce Nad Bebravou 957 04
Banska 972 48
Bastin 956 18
Beckov 916 38
Beckovska Vieska 916 31
Belejov 018 03
Belusa 018 61
Besne 018 02
Bezdedov – Vieska 020 01
Biela Voda 972 29
Biskupice 911 01
957 01
Bobot 913 25
Bobotska Lehota 913 25
Bodina 018 15
Bodovka – Krivosud 913 11
Bohunice 018 52
Bojnice 972 01
Bojnice – Kupele 972 01
Bolesov 018 53
Borcany 956 36
Borcice 018 53
Bosaca 913 07
Bosany 956 18
Bosianska Neporadza 913 26
Brestove 916 42
Brestovec 907 01
Brezany 972 12
Brezolupy 957 01
Brezova Pod Bradlom 906 13
Briestenne 018 22
Brodzany 958 42
Brunovce 916 25
Brusno 972 32
Brvniste 018 12
Buckovec 916 42
Bukovec 906 14
Bystricany 972 45
Bzince Pod Javorinou 916 11
Cachtice 916 21
Castkovce 916 27
Cavoj 972 29
Celkova Lehota 018 16
Cerenany 972 46
Cernochov Vrch 916 01
Cerova 972 48
Cerveny Kamen 018 56
Cetuna 916 11
Chalmova 972 45
Chocholna 913 04
Chrenovec – Brusno 972 32
Chuda Lehota 956 38
Chvojnica 906 06
972 13
Chynorany 956 33
Cierna Lehota 956 53
Cigel 971 01
Cimenna 956 37
Cuklasovce 956 54
Desna 020 54
Dezerice 957 03
Diviacka Nova Ves 972 24
Diviaky Nad Nitricou 972 25
Dlzin 972 26
Dobra 914 01
Dobrocna 972 27
Dohnany 020 51
Dolinky 020 53
Dolna Breznica 020 61
Dolna Marikova 018 02
Dolna Poruba 914 43
Dolna Suca 913 32
Dolna Zavrska 913 33
Dolne Drzkovce 956 54
Dolne Kockovce 020 01
Dolne Kosariska 906 15
Dolne Lelovce 972 43
Dolne Motesice 913 26
Dolne Nastice 957 01
Dolne Ozorovce 957 01
Dolne Srnie 916 41
Dolne Vestenice 972 23
Dolny Lieskov 018 21
Dolny Mostenec 017 01
Domaniza 018 16
Drietoma 913 03
Dubkova 020 55
Dubnica 972 01
Dubnica Nad Vahom 018 41
Dubnicka 957 03
Dubodiel 913 23
Dubrava 913 33
Dulov 018 52
Durdove 018 22
Dvorec 956 55
Dvorniky N/ Nitricou 972 22
Fancova 972 46
Gapel 972 28
Gaskovce 020 53
Hadose 018 02
Halacovce 956 55
Haluzice 913 07
Hamre 913 21
Handlova 972 51
Hatne 018 02
Hlboke 018 03
Hloza 018 61
Hodulov Vrch 916 14
Horenicka Horka 020 61
Horka Nad Vahom 916 32
Horna Breznica 020 61
Horna Marikova 018 03
Horna Poruba 018 35
Horna Streda 916 24
Horna Suca 913 33
Horna Ves 972 48
Horna Zavrska 913 33
Hornany 913 24
Horne Drzkovce 956 54
Horne Kockovce 020 01
Horne Kosariska 906 15
Horne Lelovce 972 71
Horne Motesice 913 26
Horne Nastice 956 41
Horne Ozorovce 957 03
Horne Srnie 914 42
Horne Vestenice 972 22
Horny Lieskov 018 21
Horny Mostenec 017 01
Horovce 020 62
Hostina 020 01
Hrabovka 020 01
913 32
Hrachoviste 916 16
Hradiste 958 54
Hradok 916 33
Hrasne 916 14
Hrnciarove 916 12
Hruba Strana 916 11
Hrusove 916 11
Hurbanova Dolina 906 13
Ihriste 020 01
Ilava 019 01
Iliavka 019 01
Istebnik 911 05
Ivanovce 913 05
Jablonka 906 21
Jalovec 972 31
Janova Ves 958 44
Jasenica 018 17
Jazviny 916 01
Jeskova Ves 958 45
Jeskova Ves N/N. 972 25
Kalnica 916 37
Kamenec Pod Vtac. 972 44
Kamenicany 018 54
Kanianka 972 17
Kardosova Vieska 018 16
Katlina 018 02
Klacno 972 15
Klatova Nova Ves 958 44
Kliestina 018 02
Kliz 958 45
Klizske Hradiste 958 45
Klobusice 019 01
Klucove 914 41
Kochanovce 913 05
Kochnac 956 54
Kocovce 916 31
Kocurany 972 02
Kolacno 958 41
Kopanice-Priev. Iv 971 01
Kopec 018 31
Kos 972 41
Kosariska 906 15
Koseca 018 64
Kosecke Podhradie 018 31
Kosecke Rovne 018 32
Kostolec 017 05
Kostolna – Zariecie 913 04
Kostolna Ves 972 26
Kostolne 916 13
Kostolne Mitice 913 22
Krajne 916 16
Krasna Ves 956 53
Krasno 958 43
Krasny Dub 913 33
Krivoklat 018 52
Krivosud – Bodovka 913 11
Kriz Nad Vahom 916 26
Ksinna 956 41
Kubra 911 01
Kubrica 911 01
Kuty 971 01
Kvasov 020 62
Kykula 913 04
Ladce 018 63
Laskar 972 71
Latkovce 957 01
Lazany 972 11
Lazy Pod Makytou 020 55
Lednica 020 63
Lednicke Rovne 020 61
Lehota Pod Vtacnikom 972 42
Libichava 956 38
Lieskov – Podskalie 018 22
Lieskov – Trstie 018 22
Lieskov-Dol. Lieskov 018 21
Lieskov-Hor. Lieskov 018 21
Lieskove-Zem.liesk. 913 05
Liestany 972 27
Lipnik 972 32
Livina 956 32
Livinske Opatovce 956 32
Lomnica 972 27
Lubianka 972 47
Lubina 916 12
Luborca 914 41
Luka 916 33
Luky 020 53
Luskovica 916 16
Lutov 957 03
Lysa Pod Makytou 020 54
Macov 972 25
Mala Causa 971 01
Mala Hradna 956 54
Mala Lehota 972 42
Male Bielice 958 04
Male Bierovce 913 05
Male Chlievany 957 01
Male Hoste 956 37
Male Kosec.podhradie 018 31
Male Krstenany 958 03
Male Lednice 018 16
Male Ostratice 956 34
Male Stankovce 913 11
Male Uherce 958 03
Malinova 972 13
Maly Kolacin 018 51
Matejovec 916 16
Matusikova 972 28
Medne 020 61
Melcice 913 05
Mestecko 020 52
Miezgovce 957 01
Mikusovce 018 57
Milochov 017 06
Miskech Dedinka 916 12
Mnichova Lehota 913 21
Mociare 020 62
Modlatin 018 03
Modrova 916 35
Modrovka 916 35
Mojtin 020 72
Moravske Lieskove 916 42
Morovno 972 31
Mosovce 916 26
Mostiste 020 51
Motesice 913 26
Nadlice 956 32
Navojovce 958 04
Necpaly-Prievid. Iii 971 01
Nedanovce 958 43
Nedasovce 956 35
Nedozery 972 12
Nedozery – Brezany 972 12
Nemsova 914 41
Neporadza 913 26
Nevidzany 972 27
Nimnica 020 71
Nitrianske Pravno 972 13
Nitrianske Rudno 972 26
Nitrianske Sucany 972 21
Nitrica 972 22
Nosice 020 01
Nova Bosaca 913 08
Nova Dubnica 018 51
Nova Lehota 916 35
972 51
Nova Ves Nad Vahom 916 31
Novaky 972 71
Nove Mesto Nad Vahom 915 01
Nozdrovice 018 64
Ockov 916 22
Omastina 956 41
Omsenie 914 43
Opatova 911 01
Opatovce 913 11
Opatovce Nad Nitrou 972 02
Orechove 911 05
Orlove 017 01
Oslany 972 47
Ostratice 956 34
Otrhanky 956 55
Paganov 018 03
Paprad 916 01
Papradno 018 13
Partizanske 958 01
958 06
Pasiecka 020 53
Pazit 958 03
Pecenany 956 36
Petovka 913 26
Petrova Lehota 913 26
Pily – Prievidza Ii 971 01
Plevnik – Drienove 018 26
Pobedim 916 23
Pocarova 018 15
Pochabany 956 38
Podhorie 018 54
018 61
Podhradie 972 42
Podjavornik 018 13
Podkylava 916 16
Podluzany 956 52
Podmanin 017 01
Podolie 916 22
Podskalie 018 22
Podvazie 017 04
018 52
Podvrch 916 16
Polianka 907 01
Polniky 913 32
Poluvsie 972 16
Poriadie 906 22
Poruba 972 11
Potvorice 916 25
Povazany 916 26
Povazska Tepla 017 05
Povazske Podhradie 017 04
Pravenec 972 16
Pravotice 956 35
Praznov 017 01
Precin 018 15
Prejta 018 41
Priepasne 906 15
Prievidza 971 01
Prosne 018 01
Pruske 018 52
Prusy 957 03
Pruzina 018 22
Puchov 020 01
Racice 972 22
Radisa 956 41
Radobica 972 48
Rakoluby 916 31
Rakovec 956 41
Raztocno 972 31
Raztoka 018 03
Remata 972 51
Repakovci 913 33
Rovne 018 03
Roznova Neporadza 913 26
Roznove Mitice 913 22
Rozvadze 913 11
Rudica 972 48
Rudnianska Lehota 972 26
Rudnik 906 23
Ruskovce 956 54
Rybany 956 36
Rybniky 916 11
Sadocne 018 16
Sadok 958 44
Sajby 972 41
Sance 916 42
Savcina 018 52
Sebedrazie 972 05
Sebestanova 017 04
Sec 972 26
Sedlicna 913 11
Sedmerovec 018 54
Selec 913 36
Sipkov 956 53
Sisov 956 38
Skacany 958 53
Skala 913 31
Skalka Nad Vahom 913 31
Skalska Nova Ves 913 31
Skripov 972 28
Slatina Nad Bebravou 956 53
Slatinka N/Bebravou 956 53
Slavnica 018 54
Slopna 018 21
Soblahov 913 38
Solka 972 13
Somorova Ves 972 25
Stanakova 972 28
Stara Lehota 916 35
Stara Myjava 907 01
Stara Tura 916 01
Stare Mesto-Priev. 971 01
Stiefleje 972 48
Stolecne 018 03
Strelenka 020 54
Strezenice 020 01
Studenec 972 28
Stupne 018 12
Stvrte – Prievidza V 971 01
Stvrtok 913 05
Sus 916 01
Sutovce 972 01
Sverepec 017 01
Svinna 913 24
Temes 972 29
Timoradza 956 52
Tlsta Hora 018 54
Topolecka 916 01
Trebichava 956 53
Trenc.bohuslavice 913 07
Trenc.jastrabie 913 22
Trenc.stankovce 913 11
Trencianska Tepla 914 01
Trencianska Turna 913 21
Trencianska Zavada 914 41
Trencianske Mitice 913 22
Trencianske Teplice 914 51
Trencin 911 08
Trnavka 913 33
Trstie 018 22
Tuchyna 018 55
Tunezice 018 63
Tura Luka 907 03
Turcianky 958 44
Tuzina 972 14
Udica 018 01
Udicka 018 03
Uhrovec 956 41
Uhrovske Podhradie 956 41
Ujazd 913 31
Upohlav 018 01
Vadovce 916 13
Valaska Bela 972 28
Velcice 913 04
Velka Causa 971 01
Velka Hradna 913 24
Velka Lehota 972 42
Velke Bielice 958 04
Velke Bierovce 913 11
Velke Chlievany 956 55
Velke Drzkovce 956 54
Velke Hoste 956 38
Velke Kosecke Podhra 018 31
Velke Krstenany 958 03
Velke Ostratice 956 34
Velke Stankovce 913 11
Velke Uherce 958 41
Velky Kliz 958 45
Velky Kolacin 018 51
Vieska 916 26
972 45
Vieska – Bezdedov 020 01
Visnove 916 16
Visolaje 018 61
Vlci Vrch 913 33
Vlckovo 957 03
Vlkov 018 03
Vrbany 972 24
Vrbovce 906 06
Vrchtepla 017 05
Vrsatske Podhradie 018 52
Vrtizer 017 05
Vydrna 020 53
Vysehradne 972 13
Vysocany 956 35
Zablatie 911 06
Zabokreky Nad Nitrou 958 52
Zabudisova 913 07
Zadovica 916 16
Zamarovce 911 05
Zariecie 020 52
Zaskalie 017 05
Zavada P/Cier.vrchom 956 41
Zbehy 916 16
Zbora 020 51
Zemianska Zavada 018 15
Zemianske Kostolany 972 43
Zemianske Lieskove 913 05
Zemianske Mitice 913 22
Zemianske Podhradie 913 07
Zemiansky Kvasov 017 07
Zitna 956 41
Zitna – Radisa 956 41
Zlatniky 956 37
Zlatovce 911 05
Zliechov 018 32
Zrnove 018 03
Zubak 020 64

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Trenciansky Kraj, Slovakia with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Slovakia Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Trenciansky Kraj has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.