Haga Gun, Tochigi Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Aida 321-3535
Akabane 321-3426
Amako 321-3621
Ashinuma 321-4102
Úó¿ÃƒÃ‚¯Ã‚¹Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ç›ŠÅ­Äº‹Æ¥­Æ‰€ 321-4292
Ÿ‚ȲÇ”ºå½¹Å ´ 321-3493
ǛŠÅ­Ç„¼Çª¯å…ƒÅ…±È²©Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 321-4295
ǛŠÅ­Ç”ºå½¹Å ´ 321-4293
Ȋ±ÇŽ‹Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ ƒÆœ¨Å·¥Å ´ 321-3497
Ȋ±ÇŽ‹Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ ƒÆœ¨Ç ”Ç©¶Æ‰€ 321-3498
Ȋ³È³€Ç”ºå½¹Å ´ 321-3392
Ȍ‚Æœ¨Ç”ºå½¹Å ´ 321-3598
Æ ƒÆœ¨ÇœŒÇ«‹ÈŒ‚Æœ¨É«˜Ç­‰É«˜Æ ¡ 321-3595
Fugute 321-3625
Fukasawa 321-3628
Fumiya 321-3413
Habutsu 321-3403
Hagadai 321-3325, 321-3395, 321-3398
Hanawa 321-4216
Hayashi 321-3563
Higashidai 321-4227
Higashimizunuma 321-3322
Higashitakahashi 321-3313
Hiyama 311-4411, 321-3533, 321-3597
Hoshito 321-3305
Ichihana 321-3423
Ii 321-3626
Iino 321-3702
Ikanikeisaiganaibaai 321-3300, 321-3400, 321-3500, 321-4200
Inageta 321-3303
Irigo 321-3705
Ishioroshi 321-3422
Jonaizaka 321-4218
Kamiinageta 321-3302
Kamine 321-3424
Kaminobu 321-3311
Kamioba 321-4212
Kamisugamata 321-3546
Kamiurago 321-3543
Kamiyama 321-4226
Kanoi 321-3536
Kariuta 321-3411
Kawai 321-3703
Kawamata 321-3706
Kibata 321-3623
Kitanagashima 321-3323
Kitanaka 321-4105
Kitatakaoka 321-3622
Koido 321-3566
Koizumi 321-4222
Kuroda 321-3557
Kyubu 321-3301
Machida 321-3556
Maezawa 321-4214
Magino 321-3704
Makado 321-3562
Mashii 321-3564
Mashiko 321-4217
Miage 321-3402
Misaka 321-3532
Motegi 321-3531
Motonuma 321-4224
Nabatame 321-4215
Nagatsutsumi 321-4225
Namai 321-3551
Nanai 321-4106
Nanaichuo 321-4107
Nishimizunuma 321-3324
Nishitakahashi 321-3315
Obatake 321-3553
Obuka 321-3707
Ogodo 321-4221
Ohira 321-4103
Ome 321-3534
Onuki 321-3627
Osawa 321-4104
Ose 321-3554
Oyake 321-4101
Oyama 321-3624
Oyatsu 321-3405
Sakanoi 321-3544
Sasaharada 321-3421
Sazarashi 321-3542
Sembo 321-3547
Shimonobu 321-3312
Shimooba 321-4211
Shimosugamata 321-3545
Shimotakanezawa 321-3321
Shioda 321-3406, 321-3565
Shugai 321-3414
Sugiyama 321-3415
Takeuchi 321-3401
Takewara 321-3552
Tanobe 321-3412
Tatara 321-3425
Tokorokusa 321-3555
Tsuzukiya 321-3404
Ubagai 321-3304
Ubagaiminami 321-3307
Uchigoshinden 321-3314
Ugoda 321-3541
Umegauchi 321-4223
Urago 321-3561
Yamamoto 321-4213
Yamauchi 321-3701
Yatsugi 321-3306
Yono 321-3316

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Haga Gun, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Haga Gun has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.