Yaizu Shi, Shizuoka Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Aikawa 421-0216
Araya 425-0023
Daieicho 425-0081
Daikakuji 425-0088
Dobara 425-0055
Dobaru 425-8505
Echigoshima 425-0092, 425-8503
Ekikita 425-0028
Fujimori 421-0203
Gokahorinochi 425-0077, 425-8501
Habuchi 421-0213
Hamatome 425-0012, 425-8522, 425-8533
Hanazawa 425-0001
Higashikogawa 425-0035, 425-8708
Hofukujima 425-0087
Hommachi 425-0022, 425-8502
Honnakane 425-0063, 425-8611
Ikanikeisaiganaibaai 425-0000
Ishiwaki Kami 425-0015
Ishiwaki Shimo 425-0016
Ishizu 425-0041
Ishizu Minatocho 425-0042
Ishizu Mukaicho 425-0044
Ishizu Nakacho 425-0043
Isshiki 425-0054
Iwashigashima 425-0032
Jichoukesho 425-0067
Jonokoshi 425-0025, 425-8701
Kamiizumi 421-0217
Kamikosugi 421-0201, 421-0293
Kamishinden 421-0206
Katanokami 425-0005
Kitahamadori 425-0024
Kitashinden 425-0058
Kogawa 425-0033
Kogawashimmachi 425-0031, 425-8570
Kohiji 425-0086
Koyashiki 425-0076
Miwa 425-0064
Muchiushi 425-0007
Munadaka 421-0205, 421-0292
Nakajima 421-0214
Nakaminato 425-0021, 425-8686
Nakane 425-0061
Nakaneshinden 425-0062
Nakashinden 425-0068
Nakazato 425-0014
Negishima 425-0045
Nishijima 421-0215
Nishikogawa 425-0036
Nishiyaizu 425-0075
Noaki 425-0017
O 425-0083
Obama 425-0011
Ojima 425-0066
Okatome 425-0013
Omura 425-0082
Omurashinden 425-0084
Oshimashinden 425-0069
Oyaizu 425-0073, 425-8555
Ozumi 425-0072
Riemon 421-0212
Sakaemachi 425-0027, 425-8560
Sakamoto 425-0004
Sangamyo 425-0071, 425-8508, 425-8585
Sanuemonshinden 425-0046
Sekigata 425-0006
Shimoda 425-0057
Shimodanakamachi 425-0056
Shimoedome 421-0218, 421-0298
Shimokosugi 421-0202
Shiotsu 425-0085
Souemon 425-0065
Sumiredai 425-0053
Tajiri 425-0052
Tajirikita 425-0051
Takasaki 425-0003
Takashinden 421-0204
Yagusu 425-0091, 425-8680, 425-8711
Yaizu 425-0026
Yanagiaraya 425-0074, 425-8511
Yoshinaga 421-0211
Yoshizu 425-0002
Yosoji 425-0034

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Yaizu Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Yaizu Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.