Kishima Gun, Saga Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
ĸ‰È±Ä½Å‹Ã‚·Ãƒªã‚³Ãƒ³Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 849-0597
Ǚ½ÇŸ³Ç”ºå½¹Å ´Ã€€Ç™½ÇŸ³Æ”¯Æ‰€ 849-1192
ƱŸÅŒ—Ç”ºå½¹Å ´ 849-0592
Fukaura 849-1207
Fukudomi 849-0401
Fukudomishimobun 849-0402
Fukumo 849-2102
Fukuta 849-1112
Fukuyoshi 849-1113
Hachihei 849-0403
Hatachi 849-1106
Hatcho 849-0504
Heta 849-1206
Higashigo 849-1111
Ikanikeisaiganaibaai 849-1100, 849-0500, 849-2100
Imaizumi 849-1101
Kamioda 849-0506
Morai 849-1114
Omachi 849-2101
Owatari 849-1102
Sakata 849-1204
Sarushi 849-0502
Shimmei 849-1202
Shimoda 849-0505
Shinkai 849-1208
Shintaku 849-1221
Soryobun 849-0503
Tanoe 849-1205
Togari 849-1203
Tonoe 849-1105
Tsuikiri 849-1103
Tsutsumi 849-1104
Ushiya 849-1201
Yamaguchi 849-0501
Yokote 849-1116
Yuzaki 849-1115

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Kishima Gun, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

 

Find Postal Code

Each region in Kishima Gun has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.