Osaka Shi, Osaka Fu, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Abenomotomachi 545-0034
Abenosuji 545-0052
Abenosuji Abenoharukasu 545-6001, 545-6002, 545-6003, 545-6004, 545-6005, 545-6006, 545-6007, 545-6008, 545-6009, 545-6010, 545-6011, 545-6012, 545-6013, 545-6014, 545-6015, 545-6016, 545-6017, 545-6018, 545-6019, 545-6020, 545-6021, 545-6022, 545-6023, 545-6024, 545-6025, 545-6026, 545-6027, 545-6028, 545-6029, 545-6030, 545-6031, 545-6032, 545-6033, 545-6034, 545-6035, 545-6036, 545-6037, 545-6038, 545-6039, 545-6040, 545-6041, 545-6042, 545-6043, 545-6044, 545-6045, 545-6046, 545-6047, 545-6048, 545-6049, 545-6050, 545-6051, 545-6052, 545-6053, 545-6054, 545-6055, 545-6056, 545-6057, 545-6058, 545-6059, 545-6060
Abenosuji Abenoharukasu(Chikai.kais 545-6090
Abiko 558-0014
Abikohigashi 558-0013
Abikonishi 558-0015
Aikawa 533-0007
Aioidori 545-0033
Ajigawa 550-0026
Ajiharacho 543-0023
Ajiharahommachi 543-0022
Akagawa 535-0005
Amijimacho 534-0026
Andojicho 542-8577
Andojimachi 542-0061
Anryu 559-0003
Asahi 554-0011, 557-0032
Asahimachi 545-0051, 545-8533, 545-8585, 545-8586
Asaka 558-0021
Ashihara 556-0029, 556-8555
Awaji 533-0032
Awajimachi 540-8603, 541-0047, 541-8509, 541-8511, 541-8560
Awaza 550-0011, 550-8550
Azuchimachi 540-8642, 541-0052, 541-8542
ŠÁÃªãƒ“¸ÃÃ‚¹Ã‚ΜーÓ¹À€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 540-8560
¨Â¹ÃƒšÃƒƒÃ‚¯Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 530-8550
±Â¤Ãƒ»Ã‚ªãƒ—ƣ³Ã Ãƒ“ë 540-8622
ÑʽËïÀ€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 540-6255
ÑʽËïÀ€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚³ÃƒÃ‚¯Ãƒ†Ã‚£ÃƒƒÃƒ‰Ã‚½Ãƒªãƒ¥Ãƒ¼Ã‚·Ãƒ§Ãƒ³Ã‚ºç¤¾Ã€€Ï½™Ï½”Ͻ–ĺ¬Æ©‹Ãƒ“ë 540-8553
ś½Åˆ†Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€È¿‘Ç•¿Æ”¯Ç¤¾ 530-8544
Ť§É˜ªåœ°ÅŸŸÃ‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 531-8787
Ť§É˜ªå¸‚ĽÅ®…ľ›Çµ¦Å…¬Ç¤¾ 530-8582
Ť§É˜ªå¸‚Ç’°Å¢ƒÄº‹Æ¥­Å±€ 545-8550
Ť§É˜ªå¸‚Ƀ½Å¸‚Æ•´Å‚™Å±€Ã€€Ä½Å®…Æ”¯Æ´Å—Ä»˜Çª“ŏ£ 530-8218
ĸ‰È±ÃƒžÃƒ†Ãƒªã‚¢Ãƒ«Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å¤§É˜ªæ”¯Ç¤¾ 530-6070
ĸ‰È±É›»Æ©ŸÃ‚¯Ãƒ¬Ã‚¸ÃƒƒÃƒˆÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 531-8555
ĸ­è¥¿É‡‘űžÅ·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 530-8566
ļŠÈ—¤Å¿ É£ŸÅ“Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 540-8522
ĽÅ‹Ç”ŸÅ‘½Ä¿É™ºã€€Ç›¸Äº’ļšÇ¤¾ 540-8512
Ç©Æ°´ÃƒÃ‚¦Ã‚¹Ãƒªãƒ•Ã‚©Ãƒ¼Ãƒ Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 531-6053
Ȫ­å£²Ãƒ†Ãƒ¬Ãƒ“Æ”¾É€Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 530-8610
È®€È³£Ãƒ†Ãƒ¬Ãƒ“Æ”¾É€Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 540-8510
ϼ¦Ï¼­Ã€€Ï¼£Ï¼¯Ï¼£Ï¼¯Ï¼¬Ï¼¯ 530-8560
Ɨ¥Æœ¬É›»Æ°—À€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É–¢È¥¿Æ”¯Ç¤¾ 540-8551
Ɲ±Äº¬Æµ·ä¸ŠÆ—¥Å‹•Ç«Ç½Ä¿É™ºã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 540-8505
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚ˆÃ¿Ã†Ã‚ŠÃƒ†Ãƒ¬Ãƒ“ÂΜーÓ¹ 540-8510
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚ŠÃÃªéŠ€È¡Œ 540-8560
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚¨Ã‚¤Ãƒ‡ÃƒƒÃ‚¯ 540-8510
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚»Ãƒ³Ãƒ†Ãƒ³Ã‚¹ 540-8510
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ãƒ‹Ãƒ¥Ãƒ¼Ãƒ»Ã‚ªãƒ¼Ã‚¿Ãƒ‹Ãƒ›Ãƒ†Ãƒ«Ã€€Ãƒ‹Ãƒ¥Ãƒ¼Ã‚ªãƒ¼Ã‚¿Ãƒ‹Å¤§É˜ª 540-8578
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É–¢È¥¿Ã¿Ã‚‰Ã„ÉŠ€È¡Œ 540-8560
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Èª­å£²Ãƒ†Ãƒ¬Ãƒ“¨Ã³Ã‚¿Ãƒ¼Ãƒ—é¤Âº 540-8510
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€È¿‘ɉ„Ç™¾È²¨Åº— 545-8545
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼¦Ï¼­Ï¼˜Ï¼Ï¼’ 530-8580
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï½™Ï½”Ͻ–À€Ï¼®Ï½…Ͻ˜Ï½”Ͻ’Ͻ™ 540-8510
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï½™Ï½”Ͻ–áǣ¢Ã‡Ã‚¶Ã‚¤Ãƒ³Ã€€Å¤§É˜ªã‚ªãƒ•Ã‚£Ã‚¹ 540-8510
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ—¥Æœ¬É›»Å•† 531-8567
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ˜ŽÆ²»Ã€€É–¢È¥¿Æ”¯Ç¤¾ 540-8521
Babacho 540-8511
Baika 554-0013
Bainan 557-0033
Bakuromachi 541-0059, 541-8589
Bambacho 540-0007
Bandai 545-0036, 558-0055
Bandaihigashi 558-0056, 558-8558
Banzaicho 530-0028, 530-8402
Benten 552-0007, 552-8501
Bingomachi 540-8607, 540-8608, 540-8610, 540-8610, 540-8610, 540-8668, 540-8678, 541-0051, 541-8516
Bishoen 545-0003
Chausuyamacho 543-0063
Chayamachi 530-0013, 530-8304, 530-8304, 530-8304, 530-8415, 530-8568
Chibune 555-0013
Chikko 552-0021
Chishima 551-0003, 551-8501
Chiyozaki 550-0023
Chuo 536-0005, 536-8501, 536-8510, 536-8527
Daido 533-0011, 543-0052
Daidominami 533-0012
Daikoku 556-0014
Dairyo 558-0001
Daitocho 534-0002
Dekijima 555-0031
Dempo 554-0002
Deshiro 557-0024
Dogashiba 543-0033, 543-8503, 543-8921
Dojima 530-0003, 530-8204, 530-8234, 530-8252, 530-8280, 530-8318, 530-8353
Dojimahama 530-0004, 530-8203, 530-8212, 530-8230, 530-8287, 530-8475, 530-8506
Doshin 530-0035, 530-8410
Doshomachi 540-8605, 540-8611, 540-8645, 541-0045, 541-8505, 541-8524, 541-8526
Dotombori 542-0071, 542-0077
Doyamacho 530-0027
Ebie 553-0001, 553-8553
Ebisuhigashi 556-0002
Ebisuhommachi 556-0013
Ebisunishi 556-0003
Edobori 550-0002, 550-8527, 550-8538, 550-8558, 550-8570, 550-8575, 550-8577
Enokojima 550-0006
Esashimachi 543-0016
Fudegasakicho 543-0027, 543-8555
Fukaekita 537-0001
Fukaeminami 537-0002
Fukumachi 555-0034
Fukushima 553-0003, 553-8503, 553-8511, 553-8512, 553-8513, 553-8558, 553-8585, 553-8588, 553-8739
Fukuzaki 552-0013
Fuminosato 545-0004, 545-8501
Funahashicho 543-0024
Funakoshicho 540-0036
Funamachi 551-0022, 551-8511, 551-8551
Furuichi 536-0001, 536-8585
Fushimicho 541-8502, 541-8513, 541-8530, 541-8535, 541-8575, 541-8585, 541-8765
Fushimimachi 541-0044
Gamo 536-0016
Haginochaya 557-0004
Hama 538-0035
Hamaguchihigashi 559-0002
Hamaguchinishi 559-0006, 559-8506, 559-8585
Hanakawa 555-0023
Hanatenhigashi 538-0044, 538-8555, 538-8655
Hanatennishi 536-0011
Hanazonokita 557-0016
Hanazonominami 557-0015
Hannancho 545-0021
Harimacho 545-0022
Harinakano 546-0011
Hashimotocho 545-0031
Hayashiji 544-0023
Hidenincho 543-0055, 543-8588
Higashiawaji 533-0023
Higashiimazato 537-0011
Higashikagaya 559-0012, 559-8502
Higashikohama 558-0051
Higashikoraibashi 540-0039, 540-8686
Higashikozucho 543-0021, 543-8688
Higashimikuni 532-0002
Higashinakahama 536-0023, 536-8503
Higashinakajima 533-0033, 533-8555, 533-8558
Higashinakamoto 537-0021
Higashinodamachi 534-0024
Higashiobase 537-0024, 537-8911
Higashishinsaibashi 542-0083, 542-8523, 542-8525, 542-8686
Higashitanabe 546-0032, 546-8501
Higashitemma 530-0044, 530-8535
Himesato 555-0025
Himeshima 555-0033
Hinokuchicho 530-0032
Hirabayashikita 559-0026, 559-8729
Hirabayashiminami 559-0025, 559-8550, 559-8553, 559-8658
Hiranobaba 547-0048
Hiranocho 540-8604, 540-8670, 541-8547
Hiranoemachi 547-0045
Hiranohigashi 547-0043
Hiranohommachi 547-0044
Hiranoichimachi 547-0042
Hiranokita 547-0041
Hiranomachi 541-0046
Hiranominami 547-0031
Hiranomiyamachi 547-0046
Hiranomotomachi 547-0047
Hiranonishi 547-0033, 547-8501
Hirao 551-0012
Hoenzaka 540-0006
Hokuko 554-0033
Hokuko Ryokuchi 554-0042
Hokuko Shiratsu 554-0041
Hommachi 541-0053, 541-8508, 541-8520
Hommachibashi 540-0029
Honda 550-8505
Honden 550-0022
Honjohigashi 531-0074, 531-8502, 531-8588
Honjonishi 531-0073, 531-8510
Horikoshicho 543-0056
Hoshin 533-0014, 533-8501, 533-8502, 533-8585
Hyakushima 555-0044
Ichioka 552-0012, 552-8510
Ichiokamotomachi 552-0002
Ikanikeisaiganaibaai 530-0000, 532-0000, 533-0000, 534-0000, 535-0000, 536-0000, 537-0000, 538-0000, 539-0000, 543-0000, 544-0000, 545-0000, 546-0000, 547-0000, 550-0000, 551-0000, 552-0000, 553-0000, 554-0000, 555-0000, 556-0000, 557-0000, 558-0000, 559-0000
Ikedacho 530-0033
Ikejima 552-0015
Ikue 535-0004
Ikunohigashi 544-0025
Ikunonishi 544-0024
Ikutama Maemachi 543-0072
Ikutama Teramachi 543-0073
Ikutamacho 543-0071
Imabashi 530-8601, 540-8630, 541-0042, 541-8501, 541-8521, 541-8523, 541-8537, 541-8553, 541-8553, 541-8553, 541-8553, 541-8553, 541-8553, 541-8558, 541-8572, 541-8578, 542-8688
Imabayashi 546-0001
Imafukuhigashi 536-0002
Imafukuminami 536-0003
Imafukunishi 536-0004, 536-8686
Imagawa 546-0003
Imaichi 535-0011
Imazukita 538-0041
Imazuminami 538-0043
Imazunaka 538-0042
Inari 556-0023
Ishida 552-0006
Ishigatsujicho 543-0031
Isoji 552-0003
Itachibori 550-0012, 550-8502, 550-8541, 550-8567, 550-8660
Itakano 533-0001
Itoyamachi 540-0022
Izumi 559-0023
Izumimachi 540-0019, 540-8587
Izuo 551-0031
Jonanteramachi 543-0017
Juhachijo 532-0001
Junikencho 540-0015, 540-8530
Jusohigashi 532-0023, 532-8501
Jusohommachi 532-0024
Jusomotoimazato 532-0028
Kaigandori 552-0022
Kakudacho 530-0017, 530-8240, 530-8350, 530-8383, 530-8611
Kamihigashi 547-0002
Kamihommachi 543-8543, 543-8585, 543-8666
Kamiji 537-0003
Kamikita 547-0001
Kamikuratsukuri 547-0004
Kamiminami 547-0003, 547-8510
Kaminishi 547-0005
Kamishinjo 533-0006
Kamishogakuji 547-0006
Kamiyamacho 530-0026
Kaneicho 530-0031
Kanzakicho 540-0016
Karahoricho 543-0012
Karakiyocho 543-0018
Karasugatsuji 543-0042, 543-8601
Karita 558-0011
Kashima 532-0031, 532-8505, 532-8514
Kashiwazato 555-0022
Kasugadekita 554-0021, 554-8501
Kasugademinami 554-0023
Kasugadenaka 554-0022
Katamachi 534-0025, 534-8502, 534-8511
Katsuyama 543-0043
Katsuyamakita 544-0033, 544-8555
Katsuyamaminami 544-0021, 544-8501
Kawaguchi 550-0021
Kawaramachi 540-8602, 541-0048, 541-8531, 541-8545, 541-8561, 541-8563
Kawarayamachi 542-0066
Kemacho 534-0001
Kikawahigashi 532-0012, 532-8558
Kikawanishi 532-0013
Kire 547-0027
Kirehigashi 547-0021
Kirenishi 547-0026
Kishinosato 557-0041, 557-8501
Kishinosatohigashi 557-0042
Kitabatake 545-0035
Kitabiraki 557-0021
Kitaeguchi 533-0002
Kitahama 530-8680, 540-8620, 540-8639, 540-8677, 541-0041, 541-8538, 541-8550, 541-8557, 541-8559, 541-8576
Kitahamahigashi 530-8793, 530-8796, 530-8797, 530-8797, 530-8797, 540-0031, 540-8606
Kitahorie 550-0014, 550-8578, 550-8580, 550-8585
Kitajima 559-0014
Kitakagaya 559-0011, 559-8561
Kitakawahoricho 543-0053
Kitakyuhojimachi 541-0057
Kitamura 551-0032
Kitaokajima 551-0033
Kitashimmachi 540-0023
Kitatanabe 546-0044
Kitatsumori 557-0061
Kitayamacho 543-0035, 543-8502
Kizugawa 556-0027
Kobaicho 530-0038
Kobayashihigashi 551-0011
Kobayashinishi 551-0013
Koemminamiyata 546-0024
Kohama 559-0001
Kohamanishi 559-0007
Kokawacho 540-0018
Kokubucho 543-0044
Kokubunji 531-0064
Kokumachi 540-0033, 540-8575
Komagawa 546-0043
Komatsu 533-0004
Komatsubaracho 530-0018
Komatsubaramachi 530-8301
Komiyacho 543-0036
Koraibashi 541-0043, 541-8515, 541-8528, 541-8543, 541-8543
Kosei 552-0023
Kozu 542-0072
Kuboyoshi 556-0028
Kujo 550-0027
Kujominami 550-0025, 550-8552, 550-8566
Kumata 546-0002
Kunijima 533-0024
Kurosakicho 530-0023
Kuwazu 546-0041
Kyomachibori 550-0003
Kyoritsudori 545-0041
Kyutaromachi 540-8660, 541-0056, 541-6666, 541-8503, 541-8518, 541-8525, 541-8529, 541-8566, 541-8581
Maruyamadori 545-0042
Matsu 557-0034
Matsugaecho 530-0037, 530-8504
Matsugahanacho 543-0034
Matsumushidori 545-0043
Matsuyacho 542-8554
Matsuyamachi 542-0067
Matsuyamachisumiyoshi 540-0017
Matsuzakicho 545-0053
Matsuzakimachi 545-8555
Mattaomiya 538-0031
Midori 538-0054, 538-8501
Midorigi 559-0022
Mikunihommachi 532-0005
Minamibiraki 557-0023
Minamieguchi 533-0003
Minamihommachi 541-0054
Minamihoncho 541-8517, 541-8534, 541-8540, 541-8541, 541-8546, 541-8568, 541-8587
Minamihorie 550-0015, 550-8508
Minamiichioka 552-0011
Minamikagaya 559-0015
Minamikawahoricho 543-0054
Minamikyuhojimachi 541-0058, 541-8506
Minamimorimachi 530-0054
Minamiogimachi 530-0052, 530-8585
Minamiokajima 551-0021
Minamisemba 542-0081, 542-8502, 542-8504, 542-8522, 542-8533, 542-8550, 542-8558, 542-8567, 542-8660
Minamishimmachi 540-0024
Minamisumiyoshi 558-0041, 558-8501
Minamitanabe 546-0033
Minamitsumori 557-0063
Minatomachi 556-0017, 556-8510, 556-8515, 556-8516, 556-8535, 556-8660, 556-8663, 556-8664, 556-8665, 556-8666, 556-8670
Misaki 552-0016, 559-0013, 559-8601
Mitejima 555-0012, 555-8501
Mitsuyakita 532-0032
Mitsuyaminami 532-0035
Mitsuyanaka 532-0036
Miyahara 532-0003, 532-8508, 532-8555, 532-8588
Miyakojimahondori 534-0021
Miyakojimakitadori 534-0014
Miyakojimaminamidori 534-0023
Miyakojimanakadori 534-0022
Miyukicho 534-0012
Momodani 544-0034, 544-8686
Momogaikecho 545-0012
Morinomiya 536-0025, 536-8505, 536-8522, 536-8523, 536-8550, 536-8553, 536-8558, 536-8588
Morinomiyachuo 540-0003, 540-8508
Morishoji 535-0013
Morokuchi 538-0051
Motomachi 556-0016
Nagahashi 557-0025
Nagai 558-0003
Nagaihigashi 558-0004
Nagaikecho 545-0013, 545-8522
Nagaikoen 546-0034
Nagainishi 558-0002
Nagaocho 558-0044
Nagarahigashi 531-0063
Nagaranaka 531-0062
Nagaranishi 531-0061
Nagaremachi 547-0032
Nagata 536-0022
Nagayoshideto 547-0011
Nagayoshikawanabe 547-0014, 547-8514
Nagayoshinagahara 547-0016
Nagayoshinagaharahigashi 547-0013
Nagayoshinagaharanishi 547-0015
Nagayoshirokutan 547-0012
Nakabiraki 557-0022
Nakadera 542-0065
Nakagawa 544-0005
Nakagawahigashi 544-0006
Nakagawanishi 544-0032
Nakahama 536-0024
Nakajima 555-8503
Nakakagaya 559-0017
Nakamichi 537-0025
Nakamiya 535-0003
Nakamoto 537-0022
Nakano 546-0012
Nakanochaya 538-0033
Nakanocho 534-0027, 534-8501
Nakanoshima 530-0005, 530-8201, 530-8205, 530-8209, 530-8210, 530-8211, 530-8222, 530-8228, 530-8255, 530-8260, 530-8262, 530-8263, 530-8270, 530-8288, 530-8334, 530-8338, 530-8346, 530-8520, 530-8605, 530-8606, 530-8618, 530-8660
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(1-Ka 530-6101
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(10-K 530-6110
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(11-K 530-6111
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(12-K 530-6112
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(13-K 530-6113
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(14-K 530-6114
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(15-K 530-6115
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(16-K 530-6116
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(17-K 530-6117
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(18-K 530-6118
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(19-K 530-6119
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(2-Ka 530-6102
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(20-K 530-6120
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(21-K 530-6121
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(22-K 530-6122
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(23-K 530-6123
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(24-K 530-6124
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(25-K 530-6125
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(26-K 530-6126
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(27-K 530-6127
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(28-K 530-6128
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(29-K 530-6129
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(3-Ka 530-6103
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(30-K 530-6130
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(31-K 530-6131
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(32-K 530-6132
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(33-K 530-6133
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(34-K 530-6134
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(35-K 530-6135
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(4-Ka 530-6104
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(5-Ka 530-6105
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(6-Ka 530-6106
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(7-Ka 530-6107
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(8-Ka 530-6108
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(9-Ka 530-6109
Nakanoshima Nakanoshimadaibiru(Chik 530-6190
Nakasaki 530-8798
Nakashima 555-0041
Nakatsu 531-0071
Nakazaki 530-0016
Nakazakinishi 530-0015, 530-8322, 530-8323, 530-8324, 530-8333, 530-8411
Namba 542-0076, 542-8503, 542-8510, 542-8511, 542-8566
Nambanaka 556-0011
Nambasennichimae 542-0075
Namiyoke 552-0001
Naniwacho 530-0022
Naniwahigashi 556-0025
Naniwanishi 556-0026
Nankohigashi 559-0031, 559-8511
Nankokita 559-0034, 559-8501, 559-8510, 559-8519, 559-8555, 559-8558, 559-8559, 559-8588, 559-8602, 559-8611
Nankominami 559-0032, 559-8604
Nankonaka 559-0033
Niitaka 532-0033, 532-8560
Nippombashi 542-0073, 556-0005
Nippombashihigashi 556-0006
Nippombashinishi 556-0004, 556-8550
Nishiawaji 533-0031
Nishihommachi 550-0005, 550-8503, 550-8555
Nishiimagawa 546-0042
Nishijima 555-8555
Nishikagaya 559-0016
Nishikicho 530-0034
Nishikujo 554-0012
Nishimikuni 532-0006, 532-8507
Nishimiyahara 532-0004, 532-8535
Nishinakajima 532-0011, 532-8511, 532-8515, 532-8520, 532-8524, 532-8525, 532-8680
Nishishima 555-0042
Nishishinsaibashi 542-0086, 542-8654
Nishisuminoe 559-0005
Nishitanabecho 545-0014
Nishitemma 530-0047, 530-8266, 530-8521, 530-8522, 530-8523, 530-8555, 530-8565, 530-8574, 530-8578
Nishiwaki 547-0035
Niwai 558-0012
Noda 553-0005, 553-8550, 553-8555
Noe 536-0006
Nonakakita 532-0034
Nonakaminami 532-0022
Nonimbashi 540-0011, 540-8526
Nozakicho 530-0055, 530-8512, 530-8531, 530-8551, 530-8575, 530-8577, 530-8583, 530-8586, 531-8558
Nozato 555-0024
Obasecho 543-0028
Obiraki 553-8501
Obukacho 530-8206, 530-8552, 530-8573
Ofukacho 530-0011
Ogimachi 530-0025, 530-8401, 530-8408, 530-8480
Ohiraki 553-0007
Oimazato 537-0012
Oimazatominami 537-0013, 537-8686
Oimazatonishi 537-0014, 537-8501
Ojicho 545-0023
Omiya 535-0002, 535-8501, 535-8555, 535-8585
Ono 555-0043
Oriono 558-0032
Osaka 543-0062
Osakajo 540-0002
Osumi 533-0015, 533-8533
Otedori 540-0021
Otemae 540-0008, 540-8501, 540-8507, 540-8519, 540-8527, 540-8533, 540-8535, 540-8540, 540-8541, 540-8547, 540-8550, 540-8555, 540-8558, 540-8559, 540-8570, 540-8571, 540-8586, 540-8615, 540-8795, 541-8556, 541-8567
Owada 555-0032
Oyodokita 531-0077, 531-8511, 531-8526
Oyodominami 531-0075, 531-8501
Oyodonaka 531-0076
Oyodonaka Umedasukaibirutawaisuto(1 531-6001, 531-6010, 531-6011, 531-6012, 531-6013, 531-6014, 531-6015, 531-6016, 531-6017, 531-6018, 531-6019
Oyodonaka Umedasukaibirutawaisuto(2 531-6002, 531-6020, 531-6021, 531-6022, 531-6023, 531-6024, 531-6025, 531-6026, 531-6027, 531-6028, 531-6029
Oyodonaka Umedasukaibirutawaisuto(3 531-6003, 531-6030, 531-6031, 531-6032, 531-6033, 531-6034, 531-6035, 531-6036, 531-6037, 531-6038, 531-6039
Oyodonaka Umedasukaibirutawaisuto(4 531-6004
Oyodonaka Umedasukaibirutawaisuto(5 531-6005
Oyodonaka Umedasukaibirutawaisuto(6 531-6006
Oyodonaka Umedasukaibirutawaisuto(7 531-6007
Oyodonaka Umedasukaibirutawaisuto(8 531-6008
Oyodonaka Umedasukaibirutawaisuto(9 531-6009
Oyodonaka Umedasukaibirutawaisuto(C 531-6090
Oyodonaka Umedasukaibirutawauesuto( 531-6101, 531-6102, 531-6103, 531-6104, 531-6105, 531-6106, 531-6107, 531-6108, 531-6109, 531-6110, 531-6111, 531-6112, 531-6113, 531-6114, 531-6115, 531-6116, 531-6117, 531-6118, 531-6119, 531-6120, 531-6121, 531-6122, 531-6123, 531-6124, 531-6125, 531-6126, 531-6127, 531-6128, 531-6129, 531-6130, 531-6131, 531-6132, 531-6133, 531-6134, 531-6135, 531-6136, 531-6137, 531-6138, 531-6139, 531-6190
Reinincho 543-0061, 543-8511, 543-8533
Rokumantaicho 543-0074, 543-8686
Ryokuchikoen 538-0036
Ryuzojicho 540-0014
Sagisu 553-0002
Saikudani 543-0032
Saiwaicho 556-0021
Sakaigawa 550-0024
Sakuragawa 556-0022
Sakurajima 554-0031
Sammeicho 545-0005
Sanadayamacho 543-0015
Sangenyahigashi 551-0002
Sangenyanishi 551-0001
Sanno 557-0001
Sawanocho 558-0031
Seiiku 536-0007
Seimeidori 545-0032
Sekime 536-0008, 536-8508
Sembachuo 541-0055, 541-8551
Sembayashi 535-0012
Sembomminami 557-0055
Sembonkita 557-0053
Sembonnaka 557-0054
Sennichimae 542-0074
Sentai 558-0047
Setoguchi 547-0034, 547-8580
Shariji 544-0022
Shibata 530-0012, 530-8310, 530-8341, 530-8388, 530-8389
Shibatani 559-0021, 559-8605, 559-8651
Shiginohigashi 536-0013, 536-8536
Shiginonishi 536-0014, 536-8567
Shigita 536-0015
Shigitahigashi 536-0017
Shikanjima 554-0014
Shikitsuhigashi 556-0012, 556-8501, 556-8503, 556-8558, 556-8585, 556-8601
Shikitsunishi 556-0015
Shimamachi 540-0034
Shimanochi 542-0082
Shimaya 554-0024, 554-8511, 554-8585
Shimizu 535-0021
Shimizudanicho 543-0011
Shimizugaoka 558-0033
Shimmachi 550-0013, 550-8501
Shimmori 535-0022
Shimoajiharacho 543-0025
Shimodera 556-0001
Shimoshinjo 533-0021, 533-8651
Shimpoincho 543-0041, 543-8501
Shinimazato 544-0001
Shinkitajima 559-0024, 559-8560
Shinkitano 532-0025
Shinsaibashisuji 542-0085, 542-8501, 542-8555
Shioji 557-0052
Shiokusa 556-0024
Shiromi 540-0001
Shiromi Emuaideitawa 540-6101, 540-6102, 540-6103, 540-6104, 540-6105, 540-6106, 540-6107, 540-6108, 540-6109, 540-6110, 540-6111, 540-6112, 540-6113, 540-6114, 540-6115, 540-6116, 540-6117, 540-6118, 540-6119, 540-6120, 540-6121, 540-6122, 540-6123, 540-6124, 540-6125, 540-6126, 540-6127, 540-6128, 540-6129, 540-6130, 540-6131, 540-6132, 540-6133, 540-6134, 540-6135, 540-6136, 540-6137, 540-6138
Shiromi Emuaideitawa(Chikai.kaisofu 540-6190
Shiromi Kurisutarutawa 540-6001, 540-6002, 540-6003, 540-6004, 540-6005, 540-6006, 540-6007, 540-6008, 540-6009, 540-6010, 540-6011, 540-6012, 540-6013, 540-6014, 540-6015, 540-6016, 540-6017, 540-6018, 540-6019, 540-6020, 540-6021, 540-6022, 540-6023, 540-6024, 540-6025, 540-6026, 540-6027, 540-6028, 540-6029, 540-6030, 540-6031, 540-6032, 540-6033, 540-6034, 540-6035, 540-6036, 540-6037
Shiromi Kurisutarutawa(Chikai.kaiso 540-6090
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(1-Kai 540-6301
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(10-Ka 540-6310
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(11-Ka 540-6311
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(12-Ka 540-6312
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(13-Ka 540-6313
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(14-Ka 540-6314
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(15-Ka 540-6315
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(16-Ka 540-6316
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(17-Ka 540-6317
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(18-Ka 540-6318
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(19-Ka 540-6319
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(2-Kai 540-6302
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(20-Ka 540-6320
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(21-Ka 540-6321
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(22-Ka 540-6322
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(23-Ka 540-6323
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(24-Ka 540-6324
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(25-Ka 540-6325
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(26-Ka 540-6326
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(3-Kai 540-6303
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(4-Kai 540-6304
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(5-Kai 540-6305
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(6-Kai 540-6306
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(7-Kai 540-6307
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(8-Kai 540-6308
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(9-Kai 540-6309
Shiromi Matsushitaaiemupibiru(Chika 540-6390
Shiromi Panasonikkutawa 540-6201, 540-6202, 540-6203, 540-6204, 540-6205, 540-6206, 540-6207, 540-6208, 540-6209, 540-6210, 540-6211, 540-6212, 540-6213, 540-6214, 540-6215, 540-6216, 540-6217, 540-6218, 540-6219, 540-6220, 540-6221, 540-6222, 540-6223, 540-6224, 540-6225, 540-6226, 540-6227, 540-6228, 540-6229, 540-6230, 540-6231, 540-6232, 540-6233, 540-6234, 540-6235, 540-6236, 540-6237, 540-6238
Shiromi Panasonikkutawa(Chikai.kais 540-6290
Shitaderamachi 543-0076
Shitennoji 543-0051
Shoji 544-0002
Shojihigashi 544-0003, 544-8585
Shotenshita 557-0012
Showacho 545-0011
Soemoncho 542-0084
Sonezaki 530-0057, 530-8556
Sonezakishinchi 530-0002
Suehirocho 530-0053
Sugahara 533-0022
Sugaharacho 530-0046
Sugimoto 558-0022, 558-8585
Sumie 558-0043
Suminoe 559-0004
Sumiyoshi 558-0045, 558-8555
Sunjiyata 546-0022
Suwa 536-0021
Tachibana 557-0051
Tagawa 532-0027, 532-8512
Tagawakita 532-0021
Taishi 557-0002
Taishibashi 535-0001
Taiyujicho 530-0051
Tajima 544-0011
Takaai 546-0014
Takadono 535-0031
Takakuracho 534-0011
Takami 554-0001
Takatsu 542-8542
Takeshima 555-0011
Tamadehigashi 557-0043
Tamadenaka 557-0044
Tamadenishi 557-0045
Tamagawa 553-0004, 553-8567
Tamatsu 537-0023
Tamatsukuri 540-0004, 540-8566, 540-8585
Tamatsukuri Hommachi 543-0013
Tamatsukuri Motomachi 543-0014
Tanabe 546-0031
Tanaka 552-0005
Tanimachi 540-0012, 540-8517, 540-8534, 540-8544, 540-8577, 540-8581, 542-0012, 542-8586
Tateba 556-0020
Tatsumihigashi 544-0014
Tatsumikita 544-0004
Tatsumiminami 544-0015
Tatsuminaka 544-0013
Tatsuminishi 544-0012, 544-8666
Temma 530-0043, 530-8511, 530-8513, 530-8588, 530-8688
Temmabashi 530-0042
Temmabashi Oap-Tawa 530-6001, 530-6002, 530-6003, 530-6004, 530-6005, 530-6006, 530-6007, 530-6008, 530-6009, 530-6010, 530-6011, 530-6012, 530-6013, 530-6014, 530-6015, 530-6016, 530-6017, 530-6018, 530-6019, 530-6020, 530-6021, 530-6022, 530-6023, 530-6024, 530-6025, 530-6026, 530-6027, 530-6028, 530-6029, 530-6030, 530-6031, 530-6032, 530-6033, 530-6034, 530-6035, 530-6036, 530-6037, 530-6038, 530-6039
Temmabashi Oap-Tawa(Chikai.kaisofum 530-6090
Temmabashikyomachi 540-0032
Tengachaya 557-0014
Tengachayahigashi 557-0011
Tengachayakita 557-0003
Tenjimbashi 530-0041, 531-0041
Tenjinnishimachi 530-0045
Tenjinnomori 557-0013
Tennoden 536-0012
Tennojichokita 545-0001
Tennojichominami 545-0002, 545-8511
Teradacho 543-0045
Terugaokayata 546-0021
Tezukayama 545-0037
Tezukayamahigashi 558-0054
Tezukayamanaka 558-0053
Tezukayamanishi 558-0052
Toganocho 530-0056
Tohei 542-0063
Tojocho 543-0026
Tokiwamachi 540-0028
Tokuan 538-0034
Tokuicho 540-0025
Tomobuchicho 534-0016, 534-8585
Tonotsuji 558-0042
Torishima 554-0051
Tosabori 550-0001, 550-8587
Toyosaki 530-8308, 531-0072, 531-8503, 531-8519, 531-8577
Toyosato 533-0013
Tsukamoto 532-0026
Tsukuda 555-0001
Tsumori 557-0062
Tsuneyoshi 554-0052, 554-8588
Tsuriganecho 540-0035, 540-8515
Tsuruhashi 544-0031
Tsurumachi 551-0023
Tsurumi 538-0053, 538-8585, 538-8666, 538-8686
Tsurumibashi 557-0031
Tsurunocho 530-0014, 530-8321, 530-8327
Uchiawajimachi 540-0038
Uchihiranomachi 540-0037
Uchihommachi 540-0026
Uchikyuhojimachi 540-0013
Uchindaicho 534-0013
Uehommachi 543-0001
Uehommachinishi 542-0062, 542-8580, 542-8585, 542-8588, 542-8745
Uemachi 540-0005
Uenomiyacho 543-0037
Ueshio 542-0064, 543-0002
Uesumiyoshi 558-0046
Ukida 530-0021
Umeda 530-0001, 530-8202, 530-8207, 530-8213, 530-8214, 530-8215, 530-8216, 530-8217, 530-8221, 530-8226, 530-8227, 530-8232, 530-8239, 530-8241, 530-8245, 530-8250, 530-8251, 530-8256, 530-8278, 530-8281, 530-8282, 530-8283, 530-8355, 530-8441, 530-8448, 530-8501, 530-8517, 530-8558, 530-8567, 530-8602, 530-8791
Umemachi 554-0032
Uriwari 547-0024
Uriwarihigashi 547-0022
Uriwariminami 547-0023
Uriwarinishi 547-0025
Utajima 555-0021
Utashima 555-8502
Utsubohommachi 550-0004, 550-8510, 550-8530, 550-8659
Yahataya 552-0014
Yakeno 538-0037
Yamanochi 558-0023
Yamanochimotomachi 558-0024
Yamasaka 546-0035
Yamazakicho 530-0024
Yariyamachi 540-0027
Yasuda 538-0032
Yata 546-0023
Yokozutsumi 538-0052, 538-8510
Yorikimachi 530-0036
Yoshino 553-0006
Yuhigaokacho 543-0075, 543-8558
Yumeshimahigashi 554-0043
Yunagi 552-0004
Yuzato 546-0013
Zaimokucho 540-0010
Zengenjicho 534-0015
Zuiko 533-0005

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Osaka Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

 

Find Postal Code

Each region in Osaka Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.