Yufu Shi, Oita Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Ť§Åˆ†Å¤§Å­¦Ã€€ÅŒ»Å­¦Éƒ¨ 879-5593
Ť§Åˆ†Å¤§Å­¦Ã€€ÅŒ»Å­¦Éƒ¨É™„űžÅ›³Æ›¸É¤¨ 879-5595
ǔ±Å¸ƒÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Åº„ņ…źÈˆŽ 879-5498
ǔ±Å¸ƒÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€ÆŒ¾É–“źÈˆŽ 879-5592
ǔ±Å¸ƒÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Æ¹¯Å¸ƒÉ™¢ÅºÈˆŽ 879-5192
ə¸Ä¸ŠÈ‡ªè¡›ÉšŠÃ€€Æ¹¯Å¸ƒÉ™¢É§Å±¯Åœ° 879-5195
Ɯ‰É™Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å±±Æ°´É¤¨ 879-5196
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº€Ã®Äº•Åˆ¥È˜ 879-5198
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€ÇŽ‰Ã®Æ¹¯ 879-5197
ƹ¯Å¸ƒÉ™¢ÅŽšÇ”ŸÅ¹´É‡‘Ç—…É™¢ 879-5193
Hasamamachi Akano 879-5516
Hasamamachi Furuno 879-5511
Hasamamachi Hasama 879-5506
Hasamamachi Honoki 879-5525
Hasamamachi Idaigaoka 879-5503
Hasamamachi Kitagata 879-5518
Hasamamachi Kubachi 879-5512
Hasamamachi Mifune 879-5515
Hasamamachi Mukainoharu 879-5502
Hasamamachi Nanazoshi 879-5514
Hasamamachi Onigase 879-5521
Hasamamachi Onizaki 879-5501
Hasamamachi Ono 879-5522
Hasamamachi Shimoichi 879-5504
Hasamamachi Shinohara 879-5523
Hasamamachi Takazaki 879-5513
Hasamamachi Tani 879-5531
Hasamamachi Tashiro 879-5519
Hasamamachi Toi 879-5510
Hasamamachi Tokimatsu 879-5524
Hasamamachi Tsutsuguchi 879-5532
Hasamamachi Uchinari 879-5517
Ikanikeisaiganaibaai 879-5400
Shonaicho Asono 879-5423
Shonaicho Fuchi 879-5425
Shonaicho Gokase 879-5412
Shonaicho Hatakeda 879-5432
Shonaicho Higashichoho 879-5405
Shonaicho Higashiotsuru 879-5403
Shonaicho Hiraishi 879-5437
Shonaicho Ichigi 879-5404
Shonaicho Kakiharu 879-5421
Shonaicho Kitaotsuru 879-5401
Shonaicho Minamiotsuru 879-5407
Shonaicho Nagano 879-5431
Shonaicho Naka 879-5435
Shonaicho Naonochiyama 879-5424
Shonaicho Nishi 879-5436
Shonaicho Nishichoho 879-5406
Shonaicho Nishiotsuru 879-5408
Shonaicho Nobatake 879-5422
Shonaicho Obasama 879-5402
Shonaicho Otatsu 879-5413
Shonaicho Shonaibaru 879-5434
Shonaicho Takaoka 879-5433
Shonaicho Tatsuharu 879-5411
Yufuincho Kawakami 879-5102
Yufuincho Kawakita 879-5114
Yufuincho Kawaminami 879-5103
Yufuincho Kawanishi 879-5113
Yufuincho Nakagawa 879-5104
Yufuincho Shimoyunohira 879-5111
Yufuincho Tsukawara 879-5101
Yufuincho Yunohira 879-5112

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Yufu Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

 

Find Postal Code

Each region in Yufu Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.