Joetsu Shi, Niigata Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Amanoharashinden 943-0139
Aoki 943-0871
Aono 942-0238
Aramachi 943-0862
Araya 943-0187
Arimagawa 949-1702
Asahi 943-0886
Azumacho 942-0003
Á„ÁÃ„ÁÃ‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 942-0398
¦Â¨ÃƒŽÃƒ†ÃƒƒÃ‚¯Ã‚¹Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 949-3298
Å­¦Æ ¡Æ³•Äººã€€É–¢Æ ¹Å­¦Åœ’ 943-8561
ĸ‰Å…‰Ã‚ΜーÓ¹À€Ï¼ˆÆ ªï¼‰ 942-0194
ĸŠÈ¶ŠÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Å‰Å·ÅŒºç·ÅˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 949-3494
ĸŠÈ¶ŠÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Å¤§Æ½ŸÅŒºç·ÅˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 949-3192
ĸŠÈ¶ŠÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Å®‰Å¡šÅŒºç·ÅˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 942-0492
ĸŠÈ¶ŠÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Ä¸­éƒ·ÅŒºç·ÅˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 949-2394
ĸŠÈ¶ŠÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Æ¿Å€‰ÅŒºç·ÅˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 944-0192
ĸŠÈ¶ŠÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€ÆŸ¿Å´ŽÅŒºç·ÅˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 949-3292
ĸŠÈ¶ŠÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Æ¸…ɇŒÅŒºç·ÅˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 943-0595
ĸŠÈ¶ŠÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Æµ¦Å·ÅŽŸÅŒºç·ÅˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 942-0393
ĸ¸å¤§É£ŸÅ“Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ–°Æ½ŸÅ·¥Å ´ 949-3194
Ä¿¡È¶ŠÅŒ–Å­¦Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ç›´Æ±ŸÆ´¥Å·¥Å ´ 942-8601
lj§Æ‘Ž¹Å ´ 943-0692
Nj¬Ç«‹È¡ŒÆ”¿Æ³•Äººã€€Å›½Ç«‹Ç—…É™¢Æ©ŸÆ§‹Ã€€Ã•Ã„ÁŒÃŸÇ—…É™¢ 949-3193
ǐ†Ç ”È£½É‹¼Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 949-3294
ǔ°Ä¸­ç”£Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 943-8505
Ǜ´Æ±ŸÆ´¥É›»Å­Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 942-0193
É ¸ÅŸŽÅŒºç·ÅˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 942-0192
Ɩ°È²Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 949-3296
Ɩ°Æ½ŸÉ‹È¼¸Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ä¸ŠÈ¶ŠÄ¸»Ç®¡Æ”¯Åº—ĸŠÈ¶ŠÆ”¯Åº— 942-0195
Ɨ¥Æœ¬Æ›¹É”À€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€ÄºŒÆœ¬Æœ¨Å·¥Å ´ 949-2392
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã¿ÃªãŒÃ‚È£½È“ 943-8544
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ä¸€Å°Ä¸ŠÈ¶ŠÉ­šÅ¸‚Å ´ 943-8521
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ä¸ŠÈ¶ŠÅ•†Ä¼š 943-8616
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ–°Æ½ŸÃƒªãƒ§Ãƒ¼Ã‚·Ãƒ§Ã‚¯Ã€€Ä¸ŠÈ¶ŠÆ”¯Åº— 942-0196
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€ÆŸ¿Å´ŽÆ©ŸÆ¢° 949-3293
Ƶ¦Å·ÅŽŸÅœ°ÅŒºå…¬Æ°‘ɤ¨ 942-0392
Bishamonkokubunji 942-0088
Chayagahara 949-1706
Chojamachi 943-0137
Chuo 942-0001, 942-8666
Daidofukuda 943-0172
Daigakumae 943-0810
Dainichi 943-0175
Daizu 943-0802
Daizu(1-No2.3-No2-6.4-No2.4.6.11-No 942-0083
Denen 942-0046
Doai 943-0866
Doguchi 949-1735
Ebisuhama 942-0025
Fujimaki 943-0817, 943-8533, 943-8540
Fujinoshinden 943-0171
Fujishinden 943-0816
Fujizuka 943-0121
Fukuda 942-0032
Fukudamachi 942-8611
Fukuhashi 942-0033
Fukuokashinden 942-0232
Gimyo 943-0848
Gochi 942-0081
Gochikokubu 942-0085
Gochishimmachi 942-0084
Gokashoshinden 943-0842
Gonoi 942-0243
Gotenyamacho 943-0895
Haizuka 943-0887
Hanatate 949-1713
Heiseicho 943-0151
Higashihara 943-0105
Higashihoncho 943-0825, 943-8510
Higashiichinokuchi 943-0118
Higashiinazukashinden 943-0133
Higashikyoden 943-0415
Higashinakajima 942-0036
Higashishirocho 943-0836
Higashiyoshio 949-1732
Hinodecho 942-0014
Hiraoka 943-0163
Hommachi 943-8520, 943-8607
Honcho 943-0832
Hondo 943-0184
Honjocho 943-8503, 943-8551
Honshimbo 943-0123
Ibarasawa 943-0129
Ichinoe 943-0186
Ii 943-0896
Iida 943-0422
Iizuka 942-0039
Ikanikeisaiganaibaai 943-0000
Ike 943-0128
Imaike 943-0145
Imaizumi 943-0864
Ina 943-0117
Inada 943-0154, 943-0193
Inadani 943-0425
Inari 943-0874
Ishibashi 942-0074
Ishibashishinden 942-0023
Ishikawa 942-0242
Ishizawa 943-0872
Itakuraku Aoba 944-0150
Itakuraku Bessho 944-0113
Itakuraku Dogata 944-0117
Itakuraku Fudoshinden 944-0127
Itakuraku Fukuoji 944-0134
Itakuraku Gendojishinden 944-0115
Itakuraku Hari 944-0131
Itakuraku Hataori 944-0128
Itakuraku Higashiyamadera 944-0126
Itakuraku Inamasu 944-0101
Itakuraku Kamazuka 944-0123
Itakuraku Kamifukudashinden 944-0102
Itakuraku Kaminakajimashinden 944-0147
Itakuraku Koishihara 944-0146
Itakuraku Kokugawa 944-0133
Itakuraku Komodate 944-0129
Itakuraku Kuguno 944-0124
Itakuraku Kumagawa 944-0139
Itakuraku Kumagawashinden 944-0138
Itakuraku Kurizawa 944-0118
Itakuraku Midorigaoka 944-0151
Itakuraku Minaminakajima 944-0145
Itakuraku Minamiyotsuyashinden 944-0103
Itakuraku Miyajima 944-0111
Itakuraku Nagamine 944-0108
Itakuraku Nagatsuka 944-0104
Itakuraku Nakanomiya 944-0122
Itakuraku Nakayotsuya 944-0112
Itakuraku Onoshinden 944-0119
Itakuraku Sakai 944-0107
Itakuraku Sarukuyoji 944-0125
Itakuraku Sawada 944-0106
Itakuraku Sekida 944-0116
Itakuraku Sekine 944-0143
Itakuraku Shimotaya 944-0149
Itakuraku Shimoyonezawa 944-0144
Itakuraku Soneda 944-0132
Itakuraku Tai 944-0141
Itakuraku Takano 944-0142
Itakuraku Tateno 944-0114
Itakuraku Taya 944-0105
Itakuraku Togari 944-0109
Itakuraku Yamabe 944-0121
Itakuraku Yamagoshi 944-0136
Itakuraku Yokocho 944-0148
Itakuraku Yonemasu 944-0135
Itakuraku Yoshimasu 944-0137
Iwaki 943-0814
Jitogata 943-0875
Jounji 943-0124
Juninoki 943-0416
Kagacho 942-0086
Kajimembun 949-1712
Kakizakiku Amidase 949-3236
Kakizakiku Asahidaira 949-3363
Kakizakiku Bashomen 949-3214
Kakizakiku Beisanji 949-3373
Kakizakiku Ejimashinden 949-3253
Kakizakiku Gankai 949-3223
Kakizakiku Gejo 949-3251
Kakizakiku Gyoho 949-3245
Kakizakiku Higashiyachi 949-3224
Kakizakiku Higashiyokoyama 949-3364
Kakizakiku Hirasawa 949-3379
Kakizakiku Hoonji 949-3211
Kakizakiku Imonoshima 949-3374
Kakizakiku Iwade 949-3376
Kakizakiku Iwano 949-3378
Kakizakiku Jogehama 949-3255
Kakizakiku Jonokoshi 949-3361
Kakizakiku Kakizaki 949-3216
Kakizakiku Kamikanahara 949-3243
Kakizakiku Kaminakayama 949-3366
Kakizakiku Kaminomi 949-3252
Kakizakiku Kamiono 949-3231
Kakizakiku Kanaya 949-3225
Kakizakiku Kawai 949-3213
Kakizakiku Kawata 949-3237
Kakizakiku Kuroiwa 949-3362
Kakizakiku Matsudome 949-3365
Kakizakiku Mitsuyahama 949-3256
Kakizakiku Mizuno 949-3372
Kakizakiku Momoki 949-3241
Kakizakiku Nomihama 949-3215
Kakizakiku Ochiai 949-3246
Kakizakiku Ogaya 949-3221
Kakizakiku Oginotani 949-3235
Kakizakiku Sakatashinden 949-3254
Kakizakiku Sakuramachishinden 949-3242
Kakizakiku Saruge 949-3367
Kakizakiku Shimohainiwashinden 949-3375
Kakizakiku Shimokanahara 949-3244
Kakizakiku Shimomaki 949-3371
Kakizakiku Shimonakayama 949-3226
Kakizakiku Shimono 949-3232
Kakizakiku Takabatake 949-3377
Kakizakiku Takatera 949-3234
Kakizakiku Takegahana 949-3201
Kakizakiku Tochikubo 949-3222
Kakizakiku Tsunodori 949-3247
Kakizakiku Yamaya 949-3212
Kakizakiku Yanagasaki 949-3233
Kamiarahama 942-0021
Kamichihara 942-0035
Kamigennyu 942-0052
Kamigokanno 942-0254
Kamihakoi 943-0856
Kamiikebe 943-0113
Kamiinada 943-0168
Kamijima 943-0165
Kamimanago 943-0101
Kamimonzen 943-0876
Kaminagara 942-0252
Kaminakada 943-0884
Kaminota 943-0112
Kamishimmachi 943-0143
Kamishowamachi 943-0894
Kamishozenji 943-0811
Kamitomigawa 943-0126
Kamitsunago 949-1741
Kamiyoshino 942-0241
Kamiyudani 943-0839
Kamizone 943-0424
Kamojima 943-0153
Kasuga 943-0809
Kasugano 943-0803, 943-8555
Kasugashinden 942-0061
Kasugayamamachi 943-0807
Kawabata 942-0038
Kawaramachi 942-0065
Kida 943-0805, 943-8545, 943-8601
Kidashinden 943-0806
Kijima 943-0855
Kirihara 943-0183
Kitadani 949-1736
Kitagata 943-0412
Kitahoncho 943-0828
Kitashimbo 943-0109
Kitashirocho 943-0824, 943-8525
Kitatanaka 943-0106
Kitatayashinden 943-0161
Kiyosatoku Akaike 943-0527
Kiyosatoku Aoyanagi 943-0531
Kiyosatoku Aramaki 943-0502
Kiyosatoku Heisei 943-0508
Kiyosatoku Higashifukushima 943-0505
Kiyosatoku Higashitono 943-0522
Kiyosatoku Imazone 943-0513
Kiyosatoku Kamifukasawa 943-0503
Kiyosatoku Kamiinazuka 943-0516
Kiyosatoku Kaminakajo 943-0534
Kiyosatoku Kamitajima 943-0504
Kiyosatoku Kitano 943-0525
Kiyosatoku Maya 943-0512
Kiyosatoku Minamitanaka 943-0514
Kiyosatoku Mirai 943-0510
Kiyosatoku Mizukusa 943-0524
Kiyosatoku Mononofu 943-0515
Kiyosatoku Nashidaira 943-0526
Kiyosatoku Nashikubo 943-0532
Kiyosatoku Okamineshinden 943-0507
Kiyosatoku Okanomachi 943-0501
Kiyosatoku Shiozone 943-0511
Kiyosatoku Sugahara 943-0506
Kiyosatoku Suzukura 943-0535
Kiyosatoku Tanada 943-0523
Kiyosatoku Terawaki 943-0521
Kiyosatoku Uguisusawa 943-0533
Kiyosatoku Yayoi 943-0509
Kodocho 943-0823, 943-8585
Koizumi 942-0251
Kokufu 942-0082
Komabayashi 942-0246
Kotaki 943-0877
Kowamachi 943-0421
Koyasu 943-0141
Koyasushinden 943-0148
Kozaruya 942-0055
Kozaruyashinden 942-0056
Kubikiku Amagasaki 942-0225
Kubikiku Aono 942-0165
Kubikiku Bayachi 942-0112
Kubikiku Chihara 942-0131
Kubikiku Enoi 942-0154
Kubikiku Funatsu 942-0173
Kubikiku Genzo 942-0215
Kubikiku Hanagasaki 942-0222
Kubikiku Hatakesaki 942-0211
Kubikiku Higashimata 942-0124
Kubikiku Hinezu 942-0216
Kubikiku Hyakukemmachi 942-0127
Kubikiku Ichimura 942-0141
Kubikiku Igarashi 942-0135
Kubikiku Iida 942-0125
Kubikiku Ishigami 942-0221
Kubikiku Jonokoshi 942-0157
Kubikiku Kakino 942-0114
Kubikiku Kamiikeda 942-0202
Kubikiku Kamikanahara 942-0133
Kubikiku Kamimasuda 942-0203
Kubikiku Kamisambuichi 942-0142
Kubikiku Kamiyanagimachi 942-0106
Kubikiku Kamiyoshi 942-0145
Kubikiku Kata 942-0208
Kubikiku Kataguchi 942-0164
Kubikiku Katazu 942-0111
Kubikiku Kawabukuro 942-0122
Kubikiku Kitafukuzaki 942-0132
Kubikiku Kitakata 942-0171
Kubikiku Kitayotsuya 942-0151
Kubikiku Matsuhashi 942-0156
Kubikiku Matsuhashishinden 942-0158
Kubikiku Matsumoto 942-0144
Kubikiku Miyahara 942-0126
Kubikiku Miyamoto 942-0172
Kubikiku Morimoto 942-0223
Kubikiku Morishita 942-0162
Kubikiku Nakajima 942-0213
Kubikiku Nakajo 942-0113
Kubikiku Nakamasuda 942-0205
Kubikiku Nakayanagimachi 942-0107
Kubikiku Ninobu 942-0224
Kubikiku Nishifukujima 942-0147
Kubikiku Nishifukujima(1-225.227-28 942-0091
Kubikiku Nishiminato 942-0117
Kubikiku Nozomigaoka 942-0138
Kubikiku Ogata 942-0201
Kubikiku Okada 942-0102
Kubikiku Okamoda 942-0214
Kubikiku Osakai 942-0116
Kubikiku Oyachi 942-0163
Kubikiku Ryoke 942-0204
Kubikiku Shimada 942-0136
Kubikiku Shimochihara 942-0137
Kubikiku Shimoikeda 942-0104
Kubikiku Shimokanahara 942-0134
Kubikiku Shimomasuda 942-0206
Kubikiku Shimonakajima 942-0155
Kubikiku Shimonakamura 942-0123
Kubikiku Shimosambuichi 942-0143
Kubikiku Shimoyanagimachi 942-0108
Kubikiku Shimoyoneoka 942-0153
Kubikiku Shimoyoshi 942-0146
Kubikiku Suwa 942-0128
Kubikiku Tanaka 942-0115
Kubikiku Tatesaki 942-0129
Kubikiku Temiya 942-0161
Kubikiku Terada 942-0109
Kubikiku Teshima 942-0207
Kubikiku Togasaki 942-0226
Kubikiku Toguchino 942-0105
Kubikiku Tomita 942-0103
Kubikiku Ukishima 942-0152
Kubikiku Unoki 942-0121
Kubikiku Utsukushigaoka 942-0139
Kubikiku Yanagimachishinden 942-0101
Kubikiku Yazumi 942-0212
Kumazuka 943-0127
Kuroda 943-0885
Kuroi 942-0013
Kyoden 943-0881
Makiku Arai 943-0642
Makiku Fudono 943-0624
Makiku Hara 943-0627
Makiku Higashimatsunoki 943-0641
Makiku Hirakata 943-0602
Makiku Ikefune 943-0645
Makiku Imashimizu 943-0615
Makiku Iwagami 943-0635
Makiku Izumi 943-0617
Makiku Kamibirigo 943-0632
Makiku Kamimaki 943-0625
Makiku Kamiya 943-0605
Makiku Kashidani 943-0616
Makiku Katamachi 943-0611
Makiku Kawaizawa 943-0607
Makiku Kokugawa 943-0636
Makiku Kurashita 943-0626
Makiku Miyaguchi 943-0644
Makiku Nanamori 943-0604
Makiku Ochida 943-0646
Makiku Ogawa 943-0648
Makiku Otsuki 943-0606
Makiku Sakurataki 943-0637
Makiku Sekko 943-0614
Makiku Shimobirigo 943-0633
Makiku Shimoyuya 943-0631
Makiku Tairayama 943-0603
Makiku Tajima 943-0634
Makiku Takao 943-0621
Makiku Takatani 943-0613
Makiku Tanahiro 943-0628
Makiku Tanahiroshinden 943-0622
Makiku Tsuboyama 943-0601
Makiku Utsunomata 943-0623
Makiku Yamaguchi 943-0643
Makiku Yanagishima 943-0647
Makiku Yoshitsubo 943-0612
Maruyamashinden 943-0844
Masuzawa 949-1734
Matsumurashinden 942-0062
Minakuchi 949-1738
Minamigata 943-0413
Minamihoncho 943-0841, 943-8610
Minamishimbo 943-0108
Minamishimmachi 943-0847
Minamishirocho 943-0837, 943-8501, 943-8515, 943-8552
Minamitakadacho 943-8531
Minamitakadamachi 943-0846
Minamitayashinden 943-0162
Minatocho 942-0011
Mitsuhashi 942-0043
Mitsuhashishinden 942-0044
Mitsuyacho 942-0042
Miyano 943-0808
Mondenshinden 943-0177
Morita 943-0417
Motochojahara 943-0138
Motoshirocho 943-0835
Motoyashiki 943-0427
Mukabashi 943-0888
Mushikawa 943-0181
Mushuiwato 942-0087
Myoyu 943-0411
Nabegaura 949-1704
Nadachiku Akanomata 949-1604
Nadachiku Higashihiyama 949-1626
Nadachiku Higashikamoda 949-1623
Nadachiku Hiratani 949-1619
Nadachiku Ikeda 949-1616
Nadachiku Katsuradani 949-1618
Nadachiku Kurumaji 949-1607
Nadachiku Maruda 949-1612
Nadachiku Mori 949-1617
Nadachiku Nadachikodomari 949-1601
Nadachiku Nadachiomachi 949-1602
Nadachiku Nigorisawa 949-1613
Nadachiku Nishikamoda 949-1624
Nadachiku Odajima 949-1622
Nadachiku Orii 949-1614
Nadachiku Orito 949-1621
Nadachiku Osuga 949-1605
Nadachiku Seto 949-1625
Nadachiku Suginose 949-1611
Nadachiku Taibatake 949-1608
Nadachiku Taniguchi 949-1606
Nadachiku Tanoe 949-1609
Nadachiku Toge 949-1615
Nadachiku Tsuboyama 949-1603
Nagahama 949-1701
Nagaomote 943-0185
Nakadahara 943-0882
Nakadashinden 943-0174
Nakadorimachi 943-0883
Nakagoku Eguchi 949-2316
Nakagoku Fujisawa 949-2302
Nakagoku Fukuda 949-2321
Nakagoku Fukuzaki 949-2313
Nakagoku Hatsutomaki 949-2306
Nakagoku Ichiya 949-2317
Nakagoku Inariyama 949-2315
Nakagoku Itabashi 949-2301
Nakagoku Katakai 949-2312
Nakagoku Matsuzaki 949-2311
Nakagoku Miyanohara 949-2314
Nakagoku Nihongi 949-2304
Nakagoku Okakawa 949-2318
Nakagoku Okazawa 949-2322
Nakagoku Sakamoto 949-2303
Nakagoku Yotsuya 949-2305
Nakahakoi 943-0857
Nakakuwadori 949-1715
Nakamachi 943-0831
Nakamanago 942-0037
Nakamonzen 943-0801
Nakanakamurashinden 943-0164
Nakanomata 949-1742
Nakashozenji 943-0812
Nakayashiki 943-0819
Naoka 942-0245
Naokashinden 942-0244
Nishigakubohama 942-0026
Nishihommachi 942-8501, 942-8505, 942-8508
Nishihoncho 942-0004
Nishiichinokuchi 943-0152
Nishimatsunoki 943-0136
Nishishirocho 943-0834, 943-8522, 943-8534, 943-8588, 943-8604
Nishitanaka 943-0873
Nishitono 949-1711
Nishitorigoe 949-1725
Nishiyachi 949-1737
Nishiyamadera 949-1722
Nishiyokoyama 949-1727
Nishiyoshio 949-1731
Nojiri 943-0116
Oba 942-0089
Obuchi 949-1733
Ogataku Dosokohama 949-3112
Ogataku Gankohama 949-3101
Ogataku Iwanokoshinden 949-3122
Ogataku Izumishinden 949-3134
Ogataku Kamikobunatsuhama 949-3114
Ogataku Katada 949-3121
Ogataku Katamachi 949-3103
Ogataku Katamorishinden 949-3137
Ogataku Katamorishinden(53-No1-60-N 942-0181
Ogataku Kudohama 949-3102
Ogataku Kumogaike 949-3117
Ogataku Nagasaki 949-3123
Ogataku Saigata 949-3116
Ogataku Satojimashinden 949-3131
Ogataku Shibukakihama 949-3115
Ogataku Shimokobunatsuhama 949-3113
Ogataku Takahashishinden 949-3133
Ogataku Uchigango 949-3135
Ogataku Uchigangoshinden 949-3136
Ogataku Yamaujimashinden 949-3125
Ogataku Yonegurashinden 949-3132
Ogataku Yoshizakishinden 949-3124
Ogataku Yotsuyahama 949-3111
Oike 949-1723
Oikeshinden 949-1724
Okabara 943-0858
Okazakishinden 942-0233
Okuchi 943-0414
Omachi 943-0833
Onuki 943-0893
Oshimaku Itayama 942-1107
Oshimaku Kamitate 942-1105
Oshimaku Mine 942-1101
Oshimaku Nakano 942-1212
Oshimaku Nigami 942-1214
Oshimaku Odaira 942-1103
Oshimaku Oka 942-1106
Oshimaku Oshima 942-1211
Oshimaku Shimotate 942-1104
Oshimaku Shobu 942-1216
Oshimaku Tamugi 942-1102
Oshimaku Tanaoka 942-1213
Oshimaku Ushigahana 942-1215
Otemachi 943-0838
Saiwaicho 943-0826
Sakaecho 942-0072
Sakaemachi 943-0827
Sakuracho 943-0144
Sanai 942-0031
Sanaicho 942-0031
Sanda 942-0054
Sandashinden 942-0053
Sanden 949-1714
Sanwaku Bammachi 943-0227
Sanwaku Haraizawa 943-0302
Sanwaku Hiroi 942-0277
Sanwaku Hiyoricho 943-0226
Sanwaku Hokkeiji 943-0234
Sanwaku Hongo 942-0268
Sanwaku Imapo 943-0313
Sanwaku Inahara 943-0221
Sanwaku Inokuchi 943-0316
Sanwaku Kamihirota 942-0273
Sanwaku Kamoi 943-0231
Sanwaku Kanda 942-0265
Sanwaku Kawaura 943-0224
Sanwaku Kitadai 943-0301
Sanwaku Komeko 942-0276
Sanwaku Koshiyanagi 942-0266
Sanwaku Kubo 943-0235
Sanwaku Kuwazone 943-0304
Sanwaku Mimurashinden 943-0315
Sanwaku Miyazakishinden 943-0318
Sanwaku Mizushina 943-0233
Sanwaku Mizuyoshi 943-0232
Sanwaku Nakano 943-0236
Sanwaku Nishiki 942-0271
Sanwaku No 943-0225
Sanwaku O 943-0314
Sanwaku Okada 943-0305
Sanwaku Okagi 942-0275
Sanwaku Okiyanagi 942-0267
Sanwaku Shimakura 943-0311
Sanwaku Shimmeicho 943-0228
Sanwaku Shimohirota 942-0274
Sanwaku Shimonaka 943-0222
Sanwaku Shimoshimbo 943-0307
Sanwaku Shimotajima 943-0312
Sanwaku Shoyamada 943-0306
Sanwaku Sueno 942-0262
Sanwaku Suenoshinden 942-0261
Sanwaku Ta 943-0223
Sanwaku Tonowa 942-0264
Sanwaku Ukishima 943-0317
Sanwaku Yamanokoshishinden 942-0263
Sanwaku Yamatakatsu 943-0303
Sanwaku Yanagibayashi 942-0272
Shichikashoshinden 943-0865
Shikasho 943-0155
Shimada 943-0853
Shimadakamishinden 943-0854
Shimadashimoshinden 943-0852
Shimbokoshinden 943-0122
Shimmachi 943-0822
Shimoarahama 942-0022
Shimobaba 943-0878
Shimododo 942-0247
Shimogennyu 942-0051
Shimogokanno 942-0255
Shimohakoi 943-0851
Shimoikebe 943-0119
Shimoinada 943-0167
Shimoinazuka 943-0134
Shimomanago 942-0034
Shimomonzen 942-0063, 942-8563
Shimonagara 942-0253
Shimonakada 943-0899
Shimonoda 943-0111
Shimoshimmachi 943-0142
Shimoshinden 943-0843
Shimoshozenji 943-0813
Shimotomigawa 943-0125
Shimotsunago 949-1721
Shimoyoshino 942-0231
Shimoyotsuya 943-0135
Shimozone 943-0426
Shinkocho 943-0804, 943-8502, 943-8530
Shinnancho 943-0147, 943-0192
Shinonomecho 942-8502
Shionidani 943-0849
Shioyashinden 942-0064
Showamachi 943-0891
Suginofukuro 943-0102
Sumiyoshicho 942-0002
Susukibukuro 943-0829
Suwa 943-0107
Suwabun 949-1726
Takadashinden 943-0845
Takamori 943-0182
Takasakishinden 942-0012
Takasumi 949-1716
Takatsu 943-0423
Takidera 943-0897
Tambara 949-1703
Tatsuoshinden 943-0132
Tazawashinden 942-0234
Tera 943-0166
Teramachi 943-0859, 943-0892
Tomioka 943-0173
Tonome 943-0178
Tonomekoshinden 943-0176
Touncho 942-0071
Toyoba 943-0146
Tsuchihashi 943-0821
Tsukadashinden 943-0898
Tsurugi 943-0115
Tsurumachi 943-0104
Uragawaraku Arishima 942-0306
Uragawaraku Higashimata 942-0319
Uragawaraku Hinata 942-0339
Uragawaraku Hishida 942-0327
Uragawaraku Hojoji 942-0326
Uragawaraku Iimuro 942-0336
Uragawaraku Imaguma 942-0335
Uragawaraku Innai 942-0338
Uragawaraku Iwamuro 942-0332
Uragawaraku Kamabuchi 942-0307
Uragawaraku Kamigakino 942-0311
Uragawaraku Kamiinokoda 942-0301
Uragawaraku Kamioka 942-0318
Uragawaraku Kenshoji 942-0314
Uragawaraku Kogamoda 942-0308
Uragawaraku Koyajima 942-0302
Uragawaraku Kumazawa 942-0321
Uragawaraku Muikamachi 942-0316
Uragawaraku Mushigawa 942-0305
Uragawaraku Nagahashiri 942-0331
Uragawaraku Nakainokoda 942-0304
Uragawaraku Otochiyama 942-0312
Uragawaraku Sakurashima 942-0333
Uragawaraku Shimogakino 942-0313
Uragawaraku Shimoinokoda 942-0303
Uragawaraku Shinkoji 942-0323
Uragawaraku Sugitsubo 942-0317
Uragawaraku Tani 942-0324
Uragawaraku Tsubono 942-0325
Uragawaraku Yamainnai 942-0337
Uragawaraku Yamamoto 942-0334
Uragawaraku Yokokawa 942-0315
Uragawaraku Yokozumi 942-0322
Ushirodani 943-0889
Utsuo 943-0818
Wakinoda 943-0863
Yabuno 943-0131
Yachiho 942-0027
Yamato 943-0861
Yamayashikimachi 943-0815, 943-8512
Yasue 942-0041
Yasuzukaku Bogane 942-0402
Yasuzukaku Entairabo 942-0539
Yasuzukaku Hongo 942-0403
Yasuzukaku Honoki 942-0544
Yasuzukaku Hosono 942-0401
Yasuzukaku Ishibashi 942-0404
Yasuzukaku Itao 942-0413
Yasuzukaku Kamifunakura 942-0533
Yasuzukaku Kamigata 942-0405
Yasuzukaku Kirikoshi 942-0542
Yasuzukaku Koguro 942-0541
Yasuzukaku Makino 942-0412
Yasuzukaku Matsuzaki 942-0415
Yasuzukaku Mogitaira 942-0535
Yasuzukaku Nihongi 942-0537
Yasuzukaku Ohara 942-0522
Yasuzukaku Serida 942-0524
Yasuzukaku Shimofunakura 942-0532
Yasuzukaku Shinanozaka 942-0536
Yasuzukaku Sodeyama 942-0414
Yasuzukaku Suganuma 942-0543
Yasuzukaku Sugawa 942-0534
Yasuzukaku Takasawa 942-0538
Yasuzukaku Taruda 942-0531
Yasuzukaku Tozawa 942-0523
Yasuzukaku Wada 942-0525
Yasuzukaku Yasuzuka 942-0411
Yasuzukaku Yukuno 942-0521
Yokobatake 949-1739
Yokozone 942-0045
Yonemachi 943-0202
Yoneoka 943-0103
Yoshikawaku Akasawa 949-3408
Yoshikawaku Byodoji 949-3403
Yoshikawaku Daijoji 949-3444
Yoshikawaku Dojiri 949-3413
Yoshikawaku Donoshita 949-3426
Yoshikawaku Fukudaira 949-3424
Yoshikawaku Goshoji 949-3401
Yoshikawaku Haranomachi 949-3445
Yoshikawaku Higashitanaka 949-3423
Yoshikawaku Higashitorigoe 949-3419
Yoshikawaku Irikozo 949-3421
Yoshikawaku Ishidani 949-3554
Yoshikawaku Iwasawa 949-3564
Yoshikawaku Izumi 949-3409
Yoshikawaku Izumidani 949-3412
Yoshikawaku Jitchobu 949-3428
Yoshikawaku Kaji 949-3437
Yoshikawaku Kaminagi 949-3555
Yoshikawaku Kandamachi 949-3438
Yoshikawaku Katata 949-3418
Yoshikawaku Kawadani 949-3553
Yoshikawaku Kawasaki 949-3411
Yoshikawaku Kempoji 949-3427
Yoshikawaku Kokuta 949-3422
Yoshikawaku Komeyama 949-3565
Yoshikawaku Kozo 949-3429
Yoshikawaku Machida 949-3433
Yoshikawaku Nagamine 949-3448
Yoshikawaku Nagasaka 949-3425
Yoshikawaku Nagasawa 949-3439
Yoshikawaku Nagiyama 949-3556
Yoshikawaku Nakayachi 949-3416
Yoshikawaku Nishinoshima 949-3434
Yoshikawaku Obagasawa 949-3402
Yoshikawaku Oga 949-3563
Yoshikawaku Okami 949-3552
Yoshikawaku Onawashiro 949-3442
Yoshikawaku Rokumambu 949-3432
Yoshikawaku Shimochujo 949-3407
Yoshikawaku Shimofukasawa 949-3417
Yoshikawaku Shimohachiman 949-3435
Yoshikawaku Shimozawa 949-3406
Yoshikawaku Shitamachi 949-3443
Yoshikawaku Taishi 949-3441
Yoshikawaku Tajiri 949-3431
Yoshikawaku Takasawairi 949-3557
Yoshikawaku Takenao 949-3447
Yoshikawaku Tenrinji 949-3414
Yoshikawaku Toji 949-3404
Yoshikawaku Tojinosato 949-3449
Yoshikawaku Tsubono 949-3551
Yoshikawaku Tsubonochi 949-3436
Yoshikawaku Yamagata 949-3446
Yoshikawaku Yamaguchi 949-3415
Yoshikawaku Yamanaka 949-3561
Yoshikawaku Yamanomi 949-3562
Yoshikawaku Yoshii 949-3405
Yoshioka 943-0114
Yoshiura 949-1705
Yotsujimachi 943-0201
Yukojihama 942-0024

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Joetsu Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Joetsu Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.