Suwa Shi, Nagano Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Akahane 392-0011
¨Ã«Ã‚·Ãƒ¼Ãƒ–¤À€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 392-8609
Ťªé™½Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 392-8585
ϼªï¼¡Ä¿¡Å·žÈ«È¨ªè¾²Æ¥­Å”ŐŒÇµ„Őˆ 392-8578
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å›½Èˆˆ 392-8505
Ikanikeisaiganaibaai 392-0000
Jonan 392-0017
Kamigawa 392-8601, 392-8601, 392-8601, 392-8601, 392-0021
Kamisuwa 392-0003
Kirigamine 392-0008
Kiyomizu 392-8610, 392-8548
Kogandori 392-8510, 392-0027, 392-8540, 392-8577
Konami 392-0131
Kowata 392-0024
Kowataminami 392-8555, 392-0023, 392-8520, 392-8628
Minamimachi 392-0014
Motomachi 392-8686, 392-0006
Nakasu 392-0015
Okamura 392-0005, 392-8549
Okitamachi 392-0013
Ote 392-8627, 392-0026
Owa 392-8502, 392-0001
Shibusaki 392-0010
Shiga 392-0012
Shimizu 392-0007
Suehiro 392-0025
Suginaike 392-0009
Suwa 392-0004
Takashima 392-0022, 392-8611, 392-8511
Toyoda 392-0016
Yunowaki 392-0002

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Suwa Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Suwa Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.