Nakano Shi, Nagano Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Akaiwa 383-0004
Akkai 383-0066
Anada 389-2103
Angenji 383-0052
Arai 383-0064
ĸ­é‡ŽÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€È±ŠÇ”°Æ”¯Æ‰€ 389-2192
ɕ·É‡ŽÇœŒÃ€€ÅŒ—Ä¿¡ÅˆÅŒÅºÈˆŽ 383-8515
ɕ·É‡ŽÇœŒÃ€€Ä¸­é‡ŽÈ¥¿É«˜Ç­‰Å­¦Æ ¡ 383-8511
Ɩ°Å…‰É›»Æ°—Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É«˜Ä¸˜Å·¥Å ´ 383-8581
Ɯ‰É™Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å°Æž—ÆžœÆ¨¹Åœ’ 383-8501
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚³Ã‚·ÃƒŠ 383-8555
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚¿Ã‚«Ã‚®Ã‚»Ã‚¤Ã‚³Ãƒ¼ 383-8585
Chuo 383-0022, 383-8686
Ebe 383-0045
Fukasawa 383-0006
Hekida 383-0061
Higashiyama 383-0024
Ikanikeisaiganaibaai 383-0000
Ippongi 383-0012
Iwafune 383-0041
Iwai 383-0001
Kamiimai 389-2102
Kanai 383-0008
Kasahara 383-0062
Katashio 383-0046
Kodanaka 383-0037
Koshi 383-0005
Kuribayashi 383-0056
Kusama 383-0053
Managase 383-0063
Mayama 383-0033
Mitsuwa 383-0043
Miyoshicho 383-8567, 383-8614, 383-8588, 383-0025
Nagae 389-2104
Nakano 383-0013
Nanase 383-0051
Nangu 383-0031
Nishi 383-0021, 383-8505
Nishijo 383-0042
Omata 383-0057
Otate 383-0023
Sakurasawa 383-0044
Sarashina 383-0032
Shimbo 383-0036
Shinno 383-0034
Shinoi 383-0035
Suwacho 383-0014
Tagami 383-0002, 389-2371
Takehara 383-0007
Tamugi 383-0065
Tategahana 383-0054
Toyotsu 389-2101
Ushiide 383-0055
Wakamiya 383-0011
Yanagisawa 383-0003
Yoshida 383-0015

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Nakano Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Nakano Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.