Watari Gun, Miyagi Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Aburaden 989-2351
Arahama 989-2311
Asahi 989-2351
Asahiyama 989-2351
Asohara 989-2203, 989-2292
Atagomae 989-2361
ĺ˜Ç†Ç”ºå½¹Å ´ 989-2393
Baradaushiro 989-2351
Daida 989-2351
Dodahigashi 989-2351
Dodanaka 989-2351
Dodanishi 989-2351
Eshita 989-2351
Hadeniwa 989-2207
Hanaichigo 989-2325
Higairi 989-2361
Higashigo 989-2351
Horinochi 989-2361
Ichigohama 989-2332
Ichigosato 989-2333
Ikanikeisaiganaibaai 989-2200, 989-2300
Itsukamachi 989-2351
Iwaida 989-2351
Izumigairi 989-2361
Kameido 989-2351
Kamibarada 989-2351
Kamihamakaido 989-2351
Kaminakayachi 989-2351
Kammachi 989-2351
Kitasaruta 989-2361
Kitashimmachi 989-2351
Kitashinden 989-2351
Kitsunezuka 989-2351
Kodaira 989-2205
Kuraniwa 989-2361
Kyukan 989-2351
Maniwa 989-2112
Midauchi 989-2351
Minamimachi 989-2351
Minamimachihigashi 989-2351
Nagatoro 989-2341
Nakamachi 989-2351
Nakamachihigashi 989-2351
Niimachi 989-2351
Nishigo 989-2351
Numagashira 989-2361
Odaira 989-2206
Okuma 989-2385
Okumaenokibukuro 989-2321
Okumajinguji 989-2372
Okumajumonji 989-2303
Okumakamigori 989-2381
Okumakashima 989-2371
Okumakoya 989-2324
Okumakoyama 989-2384
Okumanakaizumi 989-2301
Okumasagiya 989-2323
Okumashimogori 989-2382
Okumatazawa 989-2383
Okumaushibukuro 989-2302
Okumawarabi 989-2322
Ryuenjimae 989-2361
Sakaitsutsumi 989-2351
Sakamoto 989-2111
Sakurakoji 989-2351
Sendatsumae 989-2361
Shibanishi 989-2351
Shimmachi 989-2351
Shimobarada 989-2351
Shimohamakaido 989-2351
Shimokoji 989-2351
Takase 989-2202
Tateminami 989-2361
Toriimae 989-2361
Tsubamenomori 989-2208
Urakido 989-2351
Washiashi 989-2204
Yamadera 989-2201
Yoshida 989-2331
Yukiana 989-2361
Yuri 989-2352

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Watari Gun, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Watari Gun has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.