Shiroishi Shi, Miyagi Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Asahicho 989-0223
Asahimachi 989-0294
»Â³Ãƒ Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å®®ÅŸŽÇ¬¬Ä¸€Ç‰©ÆµÃ‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 989-0296
»Â³Ãƒ Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å®®ÅŸŽÇ¬¬ÄºŒÇ‰©ÆµÃ‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 989-0295
Choshigamori 989-0229
Dobamae 989-0207
Emmeijikita 989-0267
Fukuoka Fukaya 989-0731
Fukuoka Kuramoto 989-0231
Fukuoka Yatsumiya 989-0733
Fukuokanagafukuro 989-0232
Fukuokanagafukuro(Kawaterayama.seri 989-0732
Hachimancho 989-0247
Hanzawayashikimae 989-0259
Hanzawayashikinishi 989-0258
Higashicho 989-0225
Higashikoji 989-0253
Higashiohata 989-0205
Ikanikeisaiganaibaai 989-0200
Johokucho 989-0255
Jonan 989-0245
Juodokita 989-0265
Juodomae 989-0266
Kamikubo 989-0244
Kamizeki 989-0202
Kitagawara 989-0262
Kitamusosaku 989-0224
Koriyama 989-0203
Koshitagura 989-0201
Kosugo 989-0113
Kosugo Goka 989-0111
Kosugo Taira 989-0112
Kotobukiyama 989-0241
Masuokacho 989-0251
Matsugaoka 989-0204
Midorigaoka 989-0221
Minamimachi 989-0248
Motokajikoji 989-0256
Motomachi 989-0275
Nagamachi 989-0274
Nakamachi 989-0273
Negiuchi 989-0268
Nishimasuokacho 989-0252
Obara 989-0233
Odaira Moriai 989-0217
Odaira Nakanome 989-0216
Odaira Sakaya 989-0214
Odecho 989-0292
Ohata 989-0208
Okawacho 989-0254
Otakasawa Misawa 989-0213
Otakasawa Omachi 989-0212
Otakasawa Takanosu 989-0211
Otemachi 989-0276
Saikawa 989-0215
Saiwai 989-0264
Sawabata 989-0278
Sawabatacho 989-0293, 989-0277
Sawame 989-0243
Shimizukoji 989-0272
Shindatecho 989-0246
Shirakawa Inusotoba 989-1103
Shirakawa Koku 989-1101
Shirakawa Tsuda 989-1102
Shirakawa Uchioya 989-1104
Shiratori 989-0734
Shiroishioki 989-0226
Sotogawara 989-0261
Sumazugaike 989-0271
Takanosu 989-0222
Takanosuhigashi 989-0218
Takanosunishi 989-0220
Tamachi 989-0227
Terayashikimae 989-0206
Usagisaku 989-0228
Watarimachi 989-0257
Yanagigawara 989-0263
Yanagimachi 989-0242

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Shiroishi Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Shiroishi Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.