Kyoto Shi, Kyoto Fu, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
-18.20-22.24-26.32.287.300-Banchi) 606-0068
72.189.189-1-Banchi) 601-1255
Aburahashizumecho 602-0923
Aburanokojicho 600-8231
Aburayacho 604-8063, 604-8063, 604-8103, 604-8103
Ainocho 600-8071
Aioicho 602-0827, 604-0004
Aizenjicho 602-8278
Akinonocho 604-0847
Akitsukicho 606-8371
Akuojicho 600-8410
Amagasakiyokocho 602-8165
Ameyacho 600-8148
Amidajicho 602-8424
Amidajimaecho 602-0803
Anedaitocho 604-8092
Anehigashihorikawacho 604-8263
Aneinokumacho 604-8324
Anenishicho 604-8372
Anenishihorikawacho 604-8264
Anenishinotoincho 604-8273
Aneomiyacho Higashigawa 604-8326
Aneomiyacho Nishigawa 604-8327
Anrakukojicho 602-0064
Anshu Babanohigashicho 607-8006
Anshu Babanonishicho 607-8007
Anshu Bishamondocho 607-8001
Anshu Donoshirocho 607-8005
Anshu Higashidani 607-8002
Anshu Higashikaidocho 607-8008
Anshu Inariyamacho 607-8003
Anshu Kawamukaicho 607-8017
Anshu Kitayashikicho 607-8009
Anshu Minamiyashikicho 607-8011
Anshu Nakakojicho 607-8013
Anshu Nakamizocho 607-8016
Anshu Okunoda 607-8018
Anshu Sajikicho 607-8012
Anshu Yamada 607-8014
Anshu Yamakawacho 607-8015
Anshu Yashikicho 607-8004
Arashiyama Asatsukicho 616-0022
Arashiyama Chajiricho 616-0017
Arashiyama Furonohashicho 616-0013
Arashiyama Genrokuzancho 616-0007
Arashiyama Higashiichikawacho 616-0002
Arashiyama Higashikaidocho 616-0012
Arashiyama Hinokamicho 616-0011
Arashiyama Kamikaidocho 616-0016
Arashiyama Kamikawaracho 616-0001
Arashiyama Kokuzoyamacho 616-0006
Arashiyama Miyamachi 616-0024
Arashiyama Miyanokitacho 616-0025
Arashiyama Miyanomaecho 616-0023
Arashiyama Morinomaecho 616-0021
Arashiyama Nakaoshitacho 616-0004
Arashiyama Nishiichikawacho 616-0003
Arashiyama Tanigatsujikocho 616-0014
Arashiyama Uchidacho 616-0027
Arashiyama Yakushishitacho 616-0026
Arashiyama Yamadacho 616-0005
Arashiyama Yamanoshitacho 616-0015
Ariharucho 602-8074
Arimacho 602-8472
Asakuracho 604-8074
Asazumacho 600-8407
Ashikariyamacho 600-8473
Asukaicho 602-0054
Atarashicho 600-8308, 605-0856
Awabashicho 612-8203
Awataguchi Kachocho 605-0052
Awataguchi Kajicho 605-0051
Awataguchi Nyoigatakecho 606-8452
Awataguchi Sanjobocho 605-0035
Awataguchi Toriicho 606-8436
Awataguchi Yamashitacho 606-8443
Ayahorikawacho 600-8482
Ayanishinotoincho 600-8474
Ayaomiyacho 600-8383
Ayazaimokucho 600-8072
Azuchicho 600-8040
Azukiyacho 612-8324
¤Âªãƒ³Ãƒ¢Ãƒ¼Ãƒ«Äº¬Éƒ½Æ¡‚Å· 601-8601
ªムíóÀ€Ï¼ˆÆ ªï¼‰Ã€€Äº¬Éƒ½Äº‹Æ¥­Æ‰€ 600-8530
¿Â­Ã‚¤Ç¨®È‹—À€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 600-8686
ÂΜン³Ã¼Ãƒ«Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 615-8555
ÏÞÊ«À€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 616-8585
íüàÀ€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 615-8585
ï¿Ã™Ã‚¦Ã‚§Ãƒ‡Ã‚£Ãƒ³Ã‚°Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 604-8540
Ņ¨Å›½Å¥Åº·ä¿É™ºå”ļšÃ€€Äº¬Éƒ½Æ”¯Éƒ¨ 604-8508
Ņ¨Å®¶Ç ”ÝÔü 607-8571
Ņ¬Ç›ŠÈ²¡Å›£Æ³•Äººã€€Æ—¥Æœ¬Æ¼¢Å­—ȃ½ÅŠ›Æ¤œÅ®šÅ”ļš 600-8585
Ō—Æ–—×êンÈǤ¾ 606-8540
Ō»Ç™‚Ƴ•Äººã€€ÅŒ»Ä»Ä¼šÃ€€Æ­¦Ç”°Ç·ÅˆÇ—…É™¢ 601-1495
Ō»Ç™‚Ƴ•Äººã€€È²¡Å›£Åº·ç”ŸÄ¼šÃ€€Æ­¦Ç”°Ç—…É™¢ 600-8558
ŐŒÅ¿—Ǥ¾Å¤§Å­¦Ãƒ»Å­¦Æ ¡Æ³•Äººã€€ÅŒÅ¿—Ǥ¾Æ³•Äººéƒ¨ 602-8580
ŐŒÅ¿—Ǥ¾Ä¸­å­¦Æ ¡Ãƒ»É«˜Ç­‰Å­¦Æ ¡ 606-8558
ś½Éš›Æ—¥Æœ¬Æ–‡ÅŒ–Ç ”Ç©¶Ã‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 610-1192
Ť§Æ—¥Æœ¬Å°Åˆ·Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½Å·¥Å ´ 616-8533
Å­¦Æ ¡Æ³•Äººã€€Äº¬Éƒ½Å¥³Å­Å­¦Åœ’ϼˆÄº¬Éƒ½Å¥³Å­Å¤§Å­¦Ãƒ»Äº¬Éƒ½Å¥³Å­ÇŸ­ÆœŸÅ¤§Å­¦Éƒ¨Ãƒ»Äº¬Éƒ½Å¥³Å­É«˜Ç­‰Å­¦Æ ¡Ãƒ»Äº¬Éƒ½Å¥³Å­Ä¸­å­¦Æ ¡Ãƒ»Äº¬Éƒ½Å¥³Å­Å¤§Å­¦É™„űžÅ°Å­¦Æ ¡Ãƒ»Äº¬Éƒ½ 605-8501
Å­¦Æ ¡Æ³•Äººã€€Äº¬Éƒ½Å­¦Åœ’ 615-8577
Å­¦Æ ¡Æ³•Äººã€€Ç«‹Å‘½É¤¨ 604-8520
Å®Ãƒ›Ãƒ¼Ãƒ«Ãƒ‡Ã‚£Ãƒ³Ã‚°Ã‚¹Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 600-8688
Å·¦Äº¬Ç¨ŽÅ‹™Ç½² 606-8555
ĸ‰È±È‡ªå‹•È»ŠÅ·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ãƒ‘ïüÈì¤Ã³È£½Ä½œÆ‰€ 616-8501
ĸŠÅŽŸÆˆÅ•†Äº‹Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 604-8580
ĸŠÄº¬Ã€€Ç¨ŽÅ‹™Ç½² 602-8555
ĸŠÄº¬ÅŒºå½¹Æ‰€ 602-8511
ĸ­äº¬ÅŒºå½¹Æ‰€ 604-8588
ĸ­äº¬Ç¨ŽÅ‹™Ç½² 604-8501
ĺ¬Ã¤Ã‘‚Á®Ã€€È¥¿Åˆ© 600-8581
ĺ¬Ã‚»Ãƒ©Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 612-8501
ĺ¬Éƒ½Ã‚Μーӹ»Ã³Ã‚¿Ãƒ¼ 600-8792
ĺ¬Éƒ½Å•†Å·¥Ä¼šÈ­°Æ‰€ 600-8565
ĺ¬Éƒ½Å›½Éš›Ãƒ›Ãƒ†Ãƒ« 604-8502
ĺ¬Éƒ½Å¤–Å›½ÈªžÅ¤§Å­¦ 615-8558
ĺ¬Éƒ½Å¤§Å­¦ÅŒ»Å­¦Éƒ¨É™„űžÇ—…É™¢Ã€Èƒ¸Éƒ¨Ç–¾Æ‚£Ç ”Ç©¶Æ‰€Ã€Ã‚¦Ã‚¤Ãƒ«Ã‚¹Ç ”Ç©¶Æ‰€Ã€Ç”ŸÄ½“ÅŒ»Ç™‚Å·¥Å­¦Ç ”Ç©¶Ã‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼Ã€Éºä¼Å­Å®ŸÉ¨“Æ–½È¨­ã€ÅŒ»Ç™‚ÆŠ€È¡“ÇŸ­ÆœŸÅ¤§Å­¦Éƒ¨ 606-8507
ĺ¬Éƒ½Å¤§Å­¦È¾²Å­¦Éƒ¨Ã€È¾²Å­¦Éƒ¨É™„űžÆ¼”Ç¿’Æž—ÀÅ¤§Å­¦É™¢Ç†Å­¦Ç ”Ç©¶Ç§‘ÀÇ†Å­¦Éƒ¨Ã€ÅŸºç¤ŽÇ‰©Ç†Å­¦Ç ”Ç©¶Æ‰€Ã€Æ•°Ç†È§£ÆžÇ ”Ç©¶Æ‰€ 606-8502
ĺ¬Éƒ½Å®Ãƒ¶Æ± Ãƒ—êン¹Ã›Ãƒ†Ãƒ« 606-8505
ĺ¬Éƒ½Å·¥ÈŠ¸Ç¹ŠÇ¶­Å¤§Å­¦ 606-8585
ĺ¬Éƒ½Å¸‚À€Å±±Ç§‘ÅŒºå½¹Æ‰€ 607-8511
ĺ¬Éƒ½Å¸‚À€Äº¬ÅŒ—ŐˆÅŒÅºÈˆŽ 601-0292
ĺ¬Éƒ½Å¸‚ÅŒ—ÅŒºå½¹Æ‰€ 603-8511
ĺ¬Éƒ½Å¸‚ō—ÅŒºå½¹Æ‰€ 601-8511
ĺ¬Éƒ½Å¸‚ŏ³Äº¬ÅŒºå½¹Æ‰€ 616-8511
ĺ¬Éƒ½Å¸‚Å·¦Äº¬ÅŒºå½¹Æ‰€ 606-8511
ĺ¬Éƒ½Å¸‚ĸ‹Äº¬ÅŒºå½¹Æ‰€ 600-8588
ĺ¬Éƒ½Å¸‚ļÈ¦‹ÅŒºå½¹Æ‰€Ã€€É†É†Æ”¯Æ‰€ 601-1397
ĺ¬Éƒ½Å¸‚Ž¹Æ‰€ 604-8571
ĺ¬Éƒ½Å¸‚Ç«‹ÈŠ¸È¡“Ť§Å­¦ 610-1197
ĺ¬Éƒ½Å¸‚È¥¿Äº¬ÅŒºå½¹Æ‰€ 615-8522
ĺ¬Éƒ½Å¸‚È¥¿Äº¬ÅŒºå½¹Æ‰€Ã€€Æ´›È¥¿Æ”¯Æ‰€ 610-1198
ĺ¬Éƒ½Å¸‚Ȩ¼Æ˜ŽÉƒΜ送»Ã³Ã‚¿Ãƒ¼ 616-8666
ĺ¬Éƒ½Ä¸­å¤®Ä¿¡Ç”¨É‡‘ź« 600-8665
ĺ¬Éƒ½ÅºœÅº 602-8570
ĺ¬Éƒ½ÅºœÇ«‹Ã€€ÅŒ»Ç§‘Ť§Å­¦ 602-8566
ĺ¬Éƒ½ÅºœÇ«‹Å¤§Å­¦ 606-8522
ĺ¬Éƒ½ÅºœÈ‡ªå‹•È»ŠÇ¨ŽÇ®¡Ç†Äº‹Å‹™Æ‰€ 612-8677
ĺ¬Éƒ½Ç”£Æ¥­Å¤§Å­¦ 603-8555
ĺ¬Éƒ½Ç”£Æ¥­Å¤§Å­¦Ã€€Ã‚€Ã™Ã³Ã‚Ã–ɤ¨ 600-8533
ĺ¬Éƒ½Ç”£Æ¥­Å¤§Å­¦É™„űžÄ¸­å­¦Æ ¡Ãƒ»É«˜Ç­‰Å­¦Æ ¡ 600-8577
ĺ¬Éƒ½Ç²¾È¯Å¤§Å­¦ 606-8588
ĺ¬Éƒ½ÇµŒÆ¸ˆÇŸ­ÆœŸÅ¤§Å­¦Ã€€Ï¼ˆÅ­¦Æ ¡Æ³•Äººã€€Æ˜ŽÅ¾³Å­¦Åœ’ϼ‰ 610-1195
ĺ¬Éƒ½É€“Ä¿¡Ç—…É™¢ 604-8798
ĺ¬Éƒ½È¥¿Ç¤¾Ä¼šÄ¿É™ºäº‹Å‹™Æ‰€ 615-8511
ĺ¬Éƒ½Æ•™È‚²Å¤§Å­¦ 612-8522
ĺ¬Éƒ½Æ–°ÈžÄ¼Ç”»Äº‹Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 604-8578
ĺ¬Éƒ½Æ–°ÈžÄ¼Ç”»Äº‹Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼ˆÉ€±ÅˆŠÏ¼´Ï¼†Ï¼´Ï¼‰ 604-8555
ĺ¬Éƒ½Æ–°ÈžÇ¤¾ 604-8577
Ä»»Å¤©Å ‚À€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 601-8501, 601-8502
ļÈ¦‹ÅŒºå½¹Æ‰€Ã€€Æ·±È‰Æ”¯Æ‰€ 612-8515
Nj¬Ç«‹È¡ŒÆ”¿Æ³•Äººã€€Å›½Ç«‹Ç—…É™¢Æ©ŸÆ§‹Ã€€Äº¬Éƒ½ÅŒ»Ç™‚»Ã³Ã‚¿Ãƒ¼ 612-8555
ǜŸÅ®—Ť§È°·Æ´¾Ã€€Ï¼ˆÆ±Æœ¬É¡˜Å¯ºï¼‰Ã€€Å®—Å‹™Æ‰€ 600-8505
Ǥ¾Å›£Æ³•Äººã€€Äº¬Éƒ½ÅºœÅŒ»Å¸«Ä¼š 604-8585
Ç«‹Å‘½É¤¨Å¤§Å­¦ 603-8577
ǾŽÇ©ºã²Ã°Ã‚ŠÉ¤¨ 616-8566
ɖ¢È¥¿É›»ÅŠ›Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 600-8506
È¥¿Æ—¥Æœ¬É›»Ä¿¡É›»È©±Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½Æ”¯Åº—À€Äº¬Éƒ½Ï¼‘ϼ‘ϼ–»Ã³Ã‚¿Ã€€Ã¿Ã‚„Á“ϼ©Ï¼°Ã‚³Ãƒ¼Ãƒ«Ã‚»Ãƒ³Ã‚¿ 601-8559
ɾÈ°·Å¤§Å­¦ 612-8577
ϼˆÈ²¡Ï¼‰Ã€€Äº¬Éƒ½Å¸‚Å›½Éš›Äº¤ÆµÅ”ļš 606-8536
ϼˆÆ ªï¼‰Ã€€Ï¼ªï¼´Ï¼¢È¥¿Æ—¥Æœ¬Ã€€Å›£Ä½“Æ—…È¡ŒÄº¬Éƒ½Æ”¯Åº— 600-8526
ϼ£Ï¼ŽÏ¼£ 600-8544
ϼ«Ï¼¢Ï¼³Äº¬Éƒ½ 602-8588
ϼ®Ï¼¨Ï¼«Ã€€Äº¬Éƒ½Æ”¾É€Å±€ 602-8501
ϼ®Ï¼©Ï¼³Ï¼³Ï¼¨Ï¼¡Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 604-8551
ϼ®Ï¼´Ï¼´Ãƒ•Ã‚¡Ã‚¤ÃƒŠÃƒ³Ã‚¹Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€È¥¿Æ—¥Æœ¬Ã¿Ã‚„Á“Æ–™É‡‘»Ã³Ã‚¿Ãƒ¼ 601-8542
Ɩ‡ÅŒ–źÃ€€Åœ°ÅŸŸÆ–‡ÅŒ–ʼnΜ生Ɯ¬Éƒ¨ 605-8505
Ɨ¥Æ–°É›»Æ©ŸÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 615-8686
Ɨ¥Æœ¬Ã‚¯Ãƒªãƒ‹ÃƒƒÃ‚¯Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 616-8555
Ɨ¥Æœ¬Å¹´É‡‘Æ©ŸÆ§‹Ã€€Ä¸ŠÄº¬Å¹´É‡‘ĺ‹Å‹™Æ‰€ 603-8522
Ɨ¥Æœ¬Å¹´É‡‘Æ©ŸÆ§‹Ã€€Ä¸­äº¬Å¹´É‡‘ĺ‹Å‹™Æ‰€ 604-8510
Ɨ¥Æœ¬Å¹´É‡‘Æ©ŸÆ§‹Ã€€Äº¬Éƒ½Å—Ź´É‡‘ĺ‹Å‹™Æ‰€ 612-8558
Ɨ¥Æœ¬ÉŠ€È¡ŒÃ€€Äº¬Éƒ½Æ”¯Åº— 604-8666
Ɨ¥Æœ¬Æ”¾É€Å”ļšÃ€€Äº¬Éƒ½Æ”¾É€Å±€ 604-8515
Ɨ¥Æœ¬Æ–°È–¬Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 601-8550
ƘŽÆˆÅŒ–Å­¦Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 615-8666
Ɲ‘Ç”°Æ©ŸÆ¢°Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 612-8686
Ɲ±Å±±ÅŒºå½¹Æ‰€ 605-8511
Ɲ±Äº¬Æµ·ä¸ŠÆ—¥Å‹•Ç«Ç½Ä¿É™ºã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 600-8570
Ɲ±Æ˜ Å¤ªç§¦Æ˜ Ç”»Æ‘ 616-8586
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€ÃÃ‚“Á§Ã‚“À€Äº¬Éƒ½Æ”¯Åº— 601-8560
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€ÃŸÃ‘Á³Ã— 615-8501
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚¨Ãƒ•Ã‚¨Ãƒ Äº¬Éƒ½ 600-8566
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚¸Ã‚§Ã‚¤Ã‚¢Ãƒ¼Ãƒ«È¥¿Æ—¥Æœ¬Ä¼ŠÅ‹¢Ä¸¹ 600-8555, 600-8711
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ãƒ¯Ã‚³Ãƒ¼Ãƒ« 601-8530
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ãƒ¯Ã‚³Ãƒ¼Ãƒ«Ã€€Æ–°Äº¬Éƒ½Ãƒ“ë 601-8506
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ãƒ¯Ã‚³Ãƒ¼Ãƒ«Ã‚¦Ã‚¤Ãƒ³Ã‚°Ãƒ–éóÉĺ‹Æ¥­Éƒ¨ 612-8530
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å €Å ´È£½Ä½œÆ‰€ 601-8510
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å¤§Ä¸¸æ¾Å‚ű‹Ç™¾È²¨Åº—À€Å¤§Ä¸¸äº¬Éƒ½Åº— 600-8511
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å³¶Æ´¥È£½Ä½œÆ‰€ 604-8511
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å·Å³¶Ç¹”lj©Ã‚»Ãƒ«Ã‚³Ãƒ³Ã€€Å¸‚ÅŽŸÄº‹Æ¥­Æ‰€ 601-1192
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ä¸‰Ç¬‘Å ‚ 601-8533
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ä¸¸äº•Ã€€Äº¬Éƒ½ÃƒžÃƒ«Ã‚¤ 600-8567
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº•Ç­’Ƴ•È¡£Åº— 600-8503
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½Ãƒ‘ü×ëÂΜン¬ 600-8586
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½Ãƒ›Ãƒ†Ãƒ« 604-8558
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½Ãƒªãƒ“ó°Ɩ°ÈžÇ¤¾ 604-8560
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½Å¤–Ť§Ãƒ‘üÈÊüº 615-8558
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½È‡ªå‹•È»ŠÄ¼šÉ¤¨ 612-8585
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½ÉŠ€È¡Œ 600-8652
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½È¥¿Å· 600-8502
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½Æ–°ÈžÅ°Åˆ· 604-8556
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½Æ–°ÈžÏ¼£Ï¼¯Ï¼­ 604-8567
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Äº¬Éƒ½Æ±Æ€¥Ãƒ›Ãƒ†Ãƒ« 600-8519
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É«˜Å³¶Å±‹Ã€€Äº¬Éƒ½Åº— 600-8520
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€È¿‘ɉ„Ç™¾È²¨Åº—À€Æ¡ƒÅ±±Åº— 612-8550
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼§Ï¼³Ãƒ¦Ã‚¢Ã‚Μ 601-8520
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼ªï¼´Ï¼¢Ã€€È¥¿Æ—¥Æœ¬Å›£Ä½“Æ—…È¡ŒÃ€€Äº¬Éƒ½Æ”¯Åº— 600-8525
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼¯Ï¼°Ï¼¡Ã€€Æ²³ÅŽŸÇ”ºã‚ªãƒ¼Ãƒ‘ 604-8505
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼³Ï¼£Ï¼²Ï¼¥Ï¼¥Ï¼®Ã‚°Ãƒ©Ãƒ•Ã‚£ÃƒƒÃ‚¯Ã‚¢Ãƒ³Ãƒ‰Ãƒ—ì·Â¸Ãƒ§Ãƒ³Ã‚½Ãƒªãƒ¥Ãƒ¼Ã‚·Ãƒ§Ãƒ³Ã‚º 602-8585
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼³Ï¼£Ï¼²Ï¼¥Ï¼¥Ï¼®Ã‚»ÃƒŸÃ‚³Ãƒ³Ãƒ€Ã‚¯Ã‚¿Ãƒ¼Ã‚½Ãƒªãƒ¥Ãƒ¼Ã‚·Ãƒ§Ãƒ³Ã‚º 602-8585
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼³Ï¼£Ï¼²Ï¼¥Ï¼¥Ï¼®Ãƒ“¸ÃÃ‚¹Ã‚ΜポüȽêュü·Ã§Ãƒ³Ã‚º 602-8585
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼³Ï¼£Ï¼²Ï¼¥Ï¼¥Ï¼®Ãƒ•Ã‚¡Ã‚¤Ãƒ³Ãƒ†ÃƒƒÃ‚¯Ã‚½Ãƒªãƒ¥Ãƒ¼Ã‚·Ãƒ§Ãƒ³Ã‚º 602-8585
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼³Ï¼£Ï¼²Ï¼¥Ï¼¥Ï¼®Ãƒ›Ãƒ¼Ãƒ«Ãƒ‡Ã‚£Ãƒ³Ã‚°Ã‚¹ 602-8585
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼³Ï¼£Ï¼²Ï¼¥Ï¼¥Ï¼®ÃƒžÃƒ‹Ãƒ•Ã‚¡Ã‚¯ÃƒÃƒ£Ãƒªãƒ³Ã‚°Ã‚ΜポüȽêュü·Ã§Ãƒ³Ã‚º 602-8585
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ’­Ç£¨Å±‹Æœ¬Åº— 602-8520
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ–°Å­¦Ç¤¾ 607-8501
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ—¥Æœ¬Ä¿È¨¼ 600-8550
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ·¡Äº¤Ç¤¾ 603-8588
Æ©‹Çˆªé£ŸÅ“Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 601-8588
Ƶ„ÅœŸÇœŸÅ®—Æœ¬É¡˜Å¯ºæ´¾Å®—Å‹™Æ‰€ 600-8501
Bairincho 605-0863
Bakurocho 602-8386
Banocho 604-8172
Bantoyacho 600-8439, 604-8143
Benkeiishicho 604-8082
Bentencho 602-8168
Benzaitencho 600-8428, 602-0939, 604-0093, 605-0086
Bishamoncho 600-8311, 602-0816, 602-0816, 602-0816, 602-0816, 602-0816, 602-0816, 602-8227, 602-8227, 602-8325, 602-8325, 604-0082, 604-0082, 604-0981, 604-0981, 604-0981, 605-0812
Bishamonyokocho 602-0817
Bizenjimacho 604-8023
Bokeharacho 602-8496
Bokumikanabutsucho 600-8333
Bomoncho 600-8388
Bomonnakanocho 600-8244
Botambokocho 602-8475
Bueijincho 602-8029
Bugyomaecho 612-8108
Bukkoji Higashimachi 600-8054
Bukkoji Nishimachi 600-8094
Bundocho 602-8174
Bungobashicho 612-8106
Bunkicho 605-0028
Butaicho 612-8338
Butsuguyacho 600-8173, 600-8173, 600-8173, 600-8173, 600-8347, 600-8347
Chamayacho(Takatsujidorigokomachihi 600-8036
Chamayacho(Takatsujidorigokomachini 600-8045
Chayacho 605-0931
Chayamachi 602-8053
Chiekoimmaenocho 602-8208
Chigiriyacho 604-8133
Chojiburocho 602-8054
Chojiyacho 604-0935
Chojo Higashimachi 603-8153
Chojo Nishimachi 603-8154
Choshojimonzencho 606-8366
Chuancho 600-8068
Chudoji Awatacho 600-8815
Chudoji Bojocho 600-8811
Chudoji Kagitacho 600-8805
Chudoji Kitamachi 600-8812
Chudoji Kushigecho 600-8802
Chudoji Maecho 600-8362
Chudoji Maedacho 600-8804
Chudoji Mibugawacho 600-8806
Chudoji Minamimachi 600-8813
Chudoji Myobucho 600-8807
Chudoji Nishideracho 600-8801
Chudoji Shonochicho 600-8814
Chudoji Yabunochicho 600-8803
Chushocho 602-8126
Daigo Aibacho 601-1347
Daigo Akamaminamiuracho 601-1323
Daigo Daigoyama 601-1383
Daigo Daratani 601-1386
Daigo Dodombocho 601-1357
Daigo Enashicho 601-1364
Daigo Furumichicho 601-1316
Daigo Garancho 601-1324
Daigo Goryogashitacho 601-1361
Daigo Goryohigashiuracho 601-1313
Daigo Goryonishiuracho 601-1314
Daigo Goshonochi 601-1308
Daigo Hazama 601-1307
Daigo Higashiaibacho 601-1346
Daigo Higashiojicho 601-1325
Daigo Hiramatsucho 601-1372
Daigo Ichigonjiuracho 601-1335
Daigo Ichinokiricho 601-1387
Daigo Ikedacho 601-1362
Daigo Izumicho 601-1351
Daigo Kagiocho 601-1363
Daigo Kakiharacho 601-1305
Daigo Kamaeguchicho 601-1354
Daigo Kamihayamacho 601-1333
Daigo Kamiyamada 601-1301
Daigo Kamiyamaguchicho 601-1342
Daigo Karasubashicho 601-1315
Daigo Kashiwamoricho 601-1336
Daigo Katayamacho 601-1312
Daigo Kawakubocho 601-1378
Daigo Kiredocho 601-1327
Daigo Kishinoecho 601-1341
Daigo Kitadani 601-1381
Daigo Kitagarancho 601-1322
Daigo Kitahayama 601-1321
Daigo Kitanishiuracho 601-1377
Daigo Kyomichicho 601-1317
Daigo Makinochicho 601-1337
Daigo Mawaridocho 601-1318
Daigo Minamidani 601-1382
Daigo Minamihayamacho 601-1331
Daigo Minaminishiuracho 601-1356
Daigo Minamisatocho 601-1352
Daigo Misonocho 601-1353
Daigo Miyanoshitacho 601-1385
Daigo Nakayamacho 601-1373
Daigo Ninokiricho 601-1387
Daigo Nishiojicho 601-1374
Daigo Ochibocho 601-1338
Daigo Ohatacho 601-1303
Daigo Okamaecho 601-1366
Daigo Oridocho 601-1376
Daigo Otakacho 601-1311
Daigo Renzo 601-1306
Daigo Sannokiri 601-1387
Daigo Shimmachiuramachi 601-1326
Daigo Shimohayamacho 601-1332
Daigo Shimoyamaguchicho 601-1343
Daigo Shinkai 601-1365
Daigo Shokuchicho 601-1334
Daigo Sotoyamakaidocho 601-1345
Daigo Takada 601-1384
Daigo Takahatacho 601-1375
Daigo Takondacho 601-1355
Daigo Tatsumicho 601-1344
Daigo Uchigaido 601-1302
Daigo Uenoyamacho 601-1371
Daigo Yamagahana 601-1304
Daigocho 600-8106
Daikokucho 600-8043, 600-8043, 600-8161, 600-8161, 600-8223, 600-8223, 600-8223, 601-8402, 602-8482, 602-8482, 604-0014, 604-8031, 604-8031, 604-8073, 604-8073, 604-8073, 605-0008, 605-0832, 605-0832
Daikokucho(Inokumadorisawaragichoag 602-8137
Daikokuyacho 602-8055
Daikucho 600-8128, 600-8128, 600-8128, 600-8128, 600-8268, 600-8268, 600-8268
Daimoncho 602-8024
Daimonjicho 602-8323, 604-0071, 604-0071, 604-8095, 604-8095, 604-8315, 604-8315, 606-8382
Daimonjicho(Kawaramachidorigoryozus 604-0907
Dainichicho 604-8044
Daionjicho 604-0026
Daishinincho 602-0003
Daizucho 600-8039
Danjocho 602-8224, 612-8221
Darumacho 604-0962
Demizucho 602-0862
Doamicho 612-8102
Dobashicho 612-8351
Dodocho 602-0072
Doinochicho 605-0024
Dojishacho 600-8421
Dojocho 604-0001
Dongeimmaecho 604-8184
Donomaecho 604-8134
Doshocho 602-0004
Doyucho 604-8118
Ebisucho 600-8302, 602-8118, 602-8118, 604-0813, 604-8005, 605-0033, 612-8201
Ebisucho Kitagumi 605-0917
Ebisucho Minamigumi 605-0936
Ebisucho(Kamidachiuridorijofukujini 602-8484
Ebisugawacho 602-8032
Ebisumizucho 600-8328
Ebisunobambacho 600-8837
Ebisunocho 600-8033, 600-8183, 600-8183, 600-8183, 600-8310, 600-8310, 600-8310
Ebisuyacho 600-8062
Ebiyacho 604-8076, 612-8335
Eboshiyacho 604-8165
Echigocho 604-8256
Echigotsukinukecho 604-8252
Echizencho 612-8321
Eikandocho 606-8445
Eikandonishimachi 606-8433
Eirakucho 604-8071
Eiyojicho 600-8463
Emmamaecho 602-8307
Empukujicho 604-8175
Empukujimaecho 604-8045
Ennogyojacho 604-8174
Enokicho 600-8154, 602-8251, 604-0931, 612-8304
Fudocho 604-8215
Fudomaecho 602-0807
Fujikicho 604-0992
Fujimotocho 604-8233
Fujimotoyoricho 600-8495
Fujinishicho 604-8234
Fujinokicho 602-8423
Fujiokacho 604-8364
Fukakusa Abumigatanicho 612-0825
Fukakusa Aifukacho 612-0004
Fukakusa Bocho 612-0871
Fukakusa Boyamacho 612-0812
Fukakusa Chodoricho 612-0023
Fukakusa Daimoncho 612-0888
Fukakusa Dewayashikicho 612-0088
Fukakusa Echigoyashikicho 612-8431
Fukakusa Fuchicho 612-8438
Fukakusa Fujinomoricho 612-0863
Fukakusa Fujinomorigembacho 612-0865
Fukakusa Fujitanotsubocho 612-0003
Fukakusa Fukenochicho 612-0018
Fukakusa Fukenotsubocho 612-8435
Fukakusa Ganshocho 612-0809
Fukakusa Gokurakucho 612-0027
Fukakusa Gokurakujicho 612-0886
Fukakusa Gokurakujiyamacho 612-0813
Fukakusa Gotandacho 612-8439
Fukakusa Haraigawacho 612-0013
Fukakusa Higashidatecho 612-0874
Fukakusa Higashigawaramachi 612-0821
Fukakusa Hiratacho 612-0019
Fukakusa Honjiyamacho 612-0839
Fukakusa Hotojiyamacho 612-0885
Fukakusa Hotsutacho 612-0026
Fukakusa Ichinotsubocho 612-0012
Fukakusa Ijikicho 612-0028
Fukakusa Ijikiyamacho 612-0815
Fukakusa Ikenochicho 612-0031
Fukakusa Imazaikecho 612-0017
Fukakusa Inarienokibashicho 612-0808
Fukakusa Inarinakanocho 612-0807
Fukakusa Inariommaecho 612-0881
Fukakusa Inaritoriimaecho 612-0014
Fukakusa Inariyamacho 612-0837
Fukakusa Ishibashicho 612-0045
Fukakusa Jukyukencho 612-0866
Fukakusa Kabutoyamacho 612-0826
Fukakusa Kagayashikicho 612-8434
Fukakusa Kaidocho 612-0806
Fukakusa Kaidoguchicho 612-0805
Fukakusa Kamiyokonawacho 612-0006
Fukakusa Kanjimbashicho 612-8405
Fukakusa Karekicho 612-0875
Fukakusa Kawakubocho 612-8402
Fukakusa Kawaramachi 612-0873
Fukakusa Kenasacho 612-0016
Fukakusa Kirigatanicho 612-0824
Fukakusa Kitahasuikecho 612-0035
Fukakusa Kitakagiyacho 612-0041
Fukakusa Kitashimmachi 612-0044
Fukakusa Kitorocho 612-0025
Fukakusa Kokubocho 612-8437
Fukakusa Konyacho 612-0087
Fukakusa Kuragatani 612-0822
Fukakusa Kurumazakacho 612-0803
Fukakusa Minamihasuikecho 612-0036
Fukakusa Miyatanicho 612-0827
Fukakusa Moriyoshicho 612-0005
Fukakusa Mukaigaharacho 612-0817
Fukakusa Mukaigawaracho 612-8404
Fukakusa Mukaihatacho 612-0861
Fukakusa Nakagawaracho 612-0002
Fukakusa Nakanogoyamacho 612-0818
Fukakusa Nakanoshimacho 612-0049
Fukakusa Nammeicho 612-0802
Fukakusa Nanasegawacho 612-0034
Fukakusa Nishidatecho 612-0876
Fukakusa Nishidecho 612-0879
Fukakusa Nishideyamacho 612-0884
Fukakusa Nishigawaracho 612-0009
Fukakusa Nishiijikicho 612-0032
Fukakusa Nishiuracho 612-0029
Fukakusa Nodacho 612-0024
Fukakusa Nodecho 612-0887
Fukakusa Okayacho 612-8403
Fukakusa Oshimayashikicho 612-0081
Fukakusa Rokutandacho 612-0008
Fukakusa Sanoyashikicho 612-0089
Fukakusa Sasayamacho 612-0811
Fukakusa Sekihojiyamacho 612-0883
Fukakusa Sekiyashikicho 612-0037
Fukakusa Sengokuyashikicho 612-0038
Fukakusa Shibatayashikicho 612-8432
Fukakusa Shimmeikodanicho 612-0838
Fukakusa Shimmonjocho 612-8436
Fukakusa Shimogawaracho 612-8401
Fukakusa Shimotakamatsucho 612-0001
Fukakusa Shimoyokonawacho 612-0007
Fukakusa Shinjuinyamacho 612-0872
Fukakusa Shokakucho 612-0801
Fukakusa Sobocho 612-0877
Fukakusa Soboyamacho 612-0819
Fukakusa Sumizomecho 612-0052
Fukakusa Sunakodanicho 612-0828
Fukakusa Susuhakicho 612-0015
Fukakusa Suzutsukacho 612-0011
Fukakusa Taniguchicho 612-0829
Fukakusa Tayacho 612-0878
Fukakusa Terauchicho 612-0033
Fukakusa Tojikucho 612-0823
Fukakusa Tonokoyamacho 612-0814
Fukakusa Toriizakicho 612-0864
Fukakusa Tsukamotocho 612-0021
Fukakusa Umatanicho 612-0816
Fukakusa Watamoricho 612-0022
Fukakusa Yabunochicho 612-0882
Fukakusa Yamamuracho 612-0082
Fukakusa Yoshimotocho 612-0043
Fukakusa Yoshinagacho 612-0042
Fukakusa Zendojicho 612-8433
Fukakusacho 600-8408
Fukakusaokamedani Anshincho 612-0836
Fukakusaokamedani Furugokocho 612-0843
Fukakusaokamedani Gorotacho 612-0852
Fukakusaokamedani Higashianshincho 612-0832
Fukakusaokamedani Higashideracho 612-0848
Fukakusaokamedani Higashifurugokoch 612-0844
Fukakusaokamedani Higashikyuhojicho 612-0841
Fukakusaokamedani Iwayamacho 612-0833
Fukakusaokamedani Kanamoriizumocho 612-0048
Fukakusaokamedani Manjojikicho 612-0846
Fukakusaokamedani Naizencho 612-0047
Fukakusaokamedani Nishideracho 612-0849
Fukakusaokamedani Nishikyuhojicho 612-0862
Fukakusaokamedani Otanicho 612-0842
Fukakusaokamedani Oyamacho 612-0847
Fukakusaokamedani Rokutaicho 612-0851
Fukakusaokamedani Tsurugacho 612-0845
Fukakusaokamedani Yashimacho 612-0046
Fukakusasujikaibashi 612-0889
Fukakusasujikaibashi Katamachi 612-0867
Fukakusasujikaibashikita 612-0869
Fukakusasujikaibashiminami 612-0868
Fukudaimyojincho 602-8233
Fukudenjicho 600-8404
Fukuine Goshonochicho 605-0987
Fukuine Kakimotocho 605-0985
Fukuine Kamitakamatsucho 605-0983
Fukuine Kawaracho 605-0988
Fukuine Kishinokamicho 605-0986
Fukuine Shimotakamatsucho 605-0982
Fukuine Takaharacho 605-0984
Fukumotocho 600-8320, 602-8291, 606-8361
Fukunagacho 602-0907, 604-8084
Fukurocho 602-0868, 605-0911
Fukushimacho 600-8189, 602-8166
Fukuyacho 604-0882
Fumotocho 600-8467
Funayacho 600-8466, 604-0836, 604-0836, 604-0985, 604-8051, 604-8051
Funebokocho 600-8443
Furoyacho 602-8313
Furoyamachi 612-8058
Furukawacho 605-0026
Furukicho 602-0026
Furuminobecho 602-8408
Furunishicho 605-0065
Furuotabicho 600-8245, 601-8403
Furushirocho 604-0045
Gakurincho 600-8341
Ganjitsucho 600-8336
Gansuincho 602-0008
Gembacho 602-0018
Gembucho 602-0893
Ginkakujicho 606-8402
Ginkakujimaecho 606-8407
Ginzacho 612-8089
Giommachi Kitagawa 605-0073
Giommachi Minamigawa 605-0074
Gobancho 602-8342
Goboomiyacho 600-8385
Gochome 602-8043, 604-0973
Gochomecho 602-8013
Gojohashihigashi 605-0846
Gojokarasumacho 600-8418
Gokencho 600-8485
Gokencho(Sanjodorishirakawabashihig 605-0036
Gokencho(Yamatoojidorisanjosagaru.y 605-0007
Gokiyacho 600-8267
Gokogumonzencho 612-8039
Gokuishicho 600-8429
Gonocho 600-8209
Goryo Arakicho 615-8233
Goryo Hosotani 615-8254
Goryo Ikenotani 615-8244
Goryo Kitaoeyamacho 610-1107
Goryo Kitayamacho 615-8253
Goryo Kitayamashitacho 615-8252
Goryo Minamiarakicho 615-8232
Goryo Minegadocho 610-1103
Goryo Mizoracho 615-8231
Goryo Ochayayama 615-8243
Goryo Oeyamacho 610-1102
Goryo Ohara 615-8245
Goryo Shigitani 615-8242
Goryo Tanimachi 615-8241
Goryo Tsukanokoshicho 615-8234
Goryo Uchimachi 615-8235
Goryocho 602-8018
Gosangencho 602-0051
Goshohachimancho 602-0023, 604-0825
Gotocho 602-0821
Gyoganjimonzencho 604-0991
Hachichome 604-0074
Hachijo Bomoncho 601-8472
Hachijo Minamotocho 601-8477
Hachijo Teranochicho 601-8476
Hachijo Uchidacho 601-8475
Hachijobomoncho(Hachijodoriomiyanis 600-8836
Hachijobomoncho(Shiokojidorikuromon 600-8247
Hachijocho 601-8471
Hachikencho 600-8196, 605-0027
Hachikenyashikicho 607-8091
Hachimancho 602-8037
Hachimonjicho 600-8041
Hachiojicho 600-8139
Hakariguchicho 602-8106
Hakatacho 605-0805
Hakurakutencho 600-8422
Hanabatakecho 600-8831
Hanakurumacho 602-8305
Hanase Besshocho 601-1105
Hanase Harachicho 601-1102
Hanase Ofusecho 601-1104
Hanase Yamasucho 601-1103
Hanatatecho 602-0914, 604-0003
Hanayacho 600-8185, 600-8185
Hanayacho(Hanayachodoriaburanokojin 600-8340
Hanazono Badaicho 616-8032
Hanazono Dannokacho 616-8046
Hanazono Enjojicho 616-8027
Hanazono Ichijodencho 616-8024
Hanazono Imachi 616-8042
Hanazono Inokecho 616-8037
Hanazono Kasugacho 616-8061
Hanazono Kitsujikitamachi 616-8034
Hanazono Kitsujiminamicho 616-8057
Hanazono Kombokucho 616-8033
Hanazono Konnancho 616-8056
Hanazono Kurumamichicho 616-8055
Hanazono Miyanokamicho 616-8047
Hanazono Myoshinjicho 616-8035
Hanazono Nakamikadocho 616-8054
Hanazono Oginocho 616-8044
Hanazono Okanomotocho 616-8026
Hanazono Oyabucho 616-8023
Hanazono Sonnancho 616-8051
Hanazono Takatsukasacho 616-8031
Hanazono Tenjugaokacho 616-8021
Hanazono Teranochicho 616-8043
Hanazono Teranomaecho 616-8041
Hanazono Teranonakacho 616-8036
Hanazono Tsuchidocho 616-8025
Hanazono Uchihatacho 616-8045
Hanazono Yabunoshitacho 616-8052
Hanazono Yatsukuchicho 616-8053
Hanazonocho 600-8261
Hanjocho 600-8433
Hanshuimmaecho 602-8473
Hariyacho 602-0948
Haruobicho 602-8026
Hasecho 602-8273
Hashibenkeicho 604-8151
Hashidonocho 600-8113
Hashihigashizumecho 604-8258
Hashimotocho 600-8011, 602-8063, 604-0072, 605-0083
Hashinishi 2-Chome 602-8123
Hashinishicho 604-8332
Hashinocho 604-0033
Hashinoecho 602-8433
Hashishitacho 604-8003
Hashitachibanacho 600-8489
Hashiuracho 604-8257
Hashizumecho 600-8187, 602-8212
Hatakeyamacho 602-0035
Hatanakacho 602-0016
Hayaocho 600-8114
Hazukashi Furukawacho 612-8486
Hazukashi Hishikawacho 612-8487
Hazukashi Kamogawacho 612-8484
Hazukashi Shimizucho 612-8485
Heinochicho 604-0884
Hidadonocho 602-8235
Higashiaburanokojicho 600-8235
Higashianekojicho 605-0029
Higashibugyocho 612-8105
Higashibunkicho 605-0046
Higashicho 600-8224, 605-0041
Higashichojacho 602-8007
Higashidaikokucho 612-8336
Higashidaikucho 600-8225
Higashidaimonjicho 604-8043, 612-8334
Higashiebisugawacho 604-0083
Higashigawacho 600-8324, 604-8046
Higashihachimancho 604-0954
Higashihamaminamicho 612-8213, 612-8533
Higashihashizumecho 605-0847
Higashihashizumecho(Nakatachiuridor 602-8066
Higashihashizumecho(Shimodachiurido 602-8044
Higashihinodonocho 602-0917
Higashihishiyacho 612-8355
Higashihoricho 602-8255
Higashiikesucho 604-0922
Higashiimacho 602-0951
Higashiimakojicho 602-8387
Higashiishibashicho 602-8295
Higashiishiyacho 602-8431
Higashijozenjicho 602-8468
Higashikatamachi 604-8183
Higashikawaracho 605-0839, 605-0951
Higashikazariyacho 600-8107
Higashikomonozacho 605-0044
Higashikujo Aketacho 601-8044
Higashikujo Higashifudanotsujicho 601-8024
Higashikujo Higashigoryocho 601-8028
Higashikujo Higashiiwamotocho 601-8006
Higashikujo Higashimatsunokicho 601-8029
Higashikujo Higashisannocho 601-8004
Higashikujo Ishidacho 601-8032
Higashikujo Kamigoryocho 601-8015
Higashikujo Kamitonodacho 601-8002
Higashikujo Karasumacho 601-8016
Higashikujo Kawabecho 601-8031
Higashikujo Kawanishicho 601-8014
Higashikujo Kitakarasumacho 601-8017
Higashikujo Kitakawaramachi 601-8007
Higashikujo Kitamatsunokicho 601-8022
Higashikujo Matsudacho 601-8036
Higashikujo Minamiishidacho 601-8033
Higashikujo Minamiiwamotocho 601-8012
Higashikujo Minamikarasumacho 601-8041
Higashikujo Minamikawabecho 601-8034
Higashikujo Minamikawaramachi 601-8013
Higashikujo Minamimatsudacho 601-8035
Higashikujo Minamimatsunokicho 601-8023
Higashikujo Minamisannocho 601-8011
Higashikujo Muromachi 601-8001
Higashikujo Nakafudanotsujicho 601-8026
Higashikujo Nakagoryocho 601-8027
Higashikujo Nakatonodacho 601-8048
Higashikujo Nishiaketacho 601-8045
Higashikujo Nishifudanotsujicho 601-8043
Higashikujo Nishigoryocho 601-8042
Higashikujo Nishiiwamotocho 601-8005
Higashikujo Nishikawabecho 601-8037
Higashikujo Nishisannocho 601-8003
Higashikujo Nishiyamacho 601-8046
Higashikujo Shimotonodacho 601-8047
Higashikujo Ukabecho 601-8021
Higashikujo Yanaginoshitacho 601-8025
Higashikumicho 612-8063
Higashikyukencho 604-0852
Higashimachi 602-8346, 602-8346, 612-8353
Higashimachi(Motoseiganjidoriogawan 602-0947
Higashimachi(Nakadachiuridorikarasu 602-0913
Higashimaecho 600-8074
Higashimarutacho 606-8395
Higashimatsuyacho 600-8315
Higashimonzencho 606-8345
Higashino Butaicho 607-8146
Higashino Hattambatacho 607-8145
Higashino Hyakubyoshicho 607-8153
Higashino Inoecho 607-8144
Higashino Katasagaricho 607-8156
Higashino Kitainoecho 607-8141
Higashino Kitsuneyabucho 607-8155
Higashino Minamiinoecho 607-8143
Higashino Monguchicho 607-8154
Higashino Morinocho 607-8147
Higashino Nakainoecho 607-8142
Higashino Takeda 607-8151
Higashino Yashiro 607-8152
Higashinocho 600-8204
Higashiotecho 612-8053
Higashiotowacho 605-0872
Higashisakaicho 600-8217
Higashisakaimachi 612-8066
Higashisakuracho 602-0858
Higashisawaragicho 604-0906
Higashisemboncho 602-8416
Higashishimmeicho 602-8162
Higashishiokoji Kamadonocho 600-8215
Higashishiokoji Mukaihatacho 600-8213
Higashishiokoji Takakuracho 600-8214
Higashishiokojicho 600-8216, 600-8787
Higashishujakucho 612-8326
Higashitachibanacho 605-0906
Higashitachiuricho 602-8027
Higashitakeyacho 604-0085, 606-8393
Higashitamamizucho 600-8190
Higashitamayacho 604-0855
Higashitatecho 602-8377
Higashitatsumicho 602-8101
Higashitembincho 602-8102
Higashitsuchimikadocho 602-0874
Higashiuoyacho 600-8169, 602-8038, 604-8055
Higashiuratsujicho 602-8031
Higashiwakamatsucho 600-8305
Higashiwakamiyacho 602-0086
Higashiyanagicho 602-8317, 612-8211
Higashiyashirocho 602-8417
Higechaya Chochincho 607-8051
Higechaya Yashikicho 607-8052
Higomachi 612-8352
Higuchicho 600-8458
Hiiragicho 604-0826
Hikaridocho 604-0876
Hikigicho 602-0065
Hino Bambatecho 601-1421
Hino Fudokocho 601-1422
Hino Funao 601-1403
Hino Hatadecho 601-1412
Hino Hayashi 601-1405
Hino Jihicho 601-1411
Hino Kitakawazura 601-1404
Hino Kitayama 601-1401
Hino Minamiyama 601-1402
Hino Nishidaidocho 601-1417
Hino Nishifurocho 601-1423
Hino Nishikawazura 601-1426
Hino Noirocho 601-1415
Hino Okanishicho 601-1416
Hino Okude 601-1414
Hino Tanakacho 601-1425
Hino Tanidacho 601-1413
Hino Tanideracho 601-1406
Hino Tazuracho 601-1424
Hinoka Asadacho 607-8493
Hinoka Ebisudanicho 607-8492
Hinoka Hopparacho 607-8497
Hinoka Ishizukacho 607-8498
Hinoka Issaikyodanicho 607-8491
Hinoka Kamodocho 607-8495
Hinoka Sakawakicho 607-8496
Hinoka Tsutsumidanicho 607-8494
Hinokuchicho 602-8425, 604-0912
Hinoshitacho 600-8087
Hiradocho 612-8222
Hiraicho 600-8118
Hirano Hatchoyanagicho 603-8345
Hirano Higashiyanagicho 603-8356
Hirano Kamihatchoyanagicho 603-8353
Hirano Kamiyanagicho 603-8355
Hirano Miyajikicho 603-8365
Hirano Miyakitacho 603-8352
Hirano Miyamotocho 603-8322
Hirano Miyanishicho 603-8357
Hirano Sakuragicho 603-8364
Hirano Toriimaecho 603-8321
Hiranocho 600-8306, 612-8057
Hiraokacho 600-8122
Hirayacho 600-8109
Hirogawara 601-1101
Hirohashidonocho 602-0911
Hisashicho 602-8236
Hishimarucho 602-8266
Hishiyacho 600-8227, 602-8125, 602-8125, 604-8131, 612-8303
Hishiyacho(Nakasujidorijofukujihiga 602-8451
Hitachicho 602-8259
Hiyoshicho 605-0993
Hokicho 612-8055
Hokodencho 604-0902
Hokutocho 605-0946
Hokyoinhigashimachi 602-0062
Hommachi 605-0981
Hommachishin 605-0989
Hommanjimaecho 602-0812
Hompojimaecho 602-0061
Honeyacho 600-8425, 604-8164
Honeyacho(Rokujodoritakakurahigashi 600-8193
Honeyanocho 604-8064
Hongakujimaecho 600-8102
Honikedacho 605-0967
Honkawaracho 605-0963
Honnojicho 604-8243
Honryusuicho 600-8462
Hontorocho 600-8086
Hoojicho 606-8362
Horidashicho 602-0931
Horiikecho 605-0038
Horikawa Kaminocho 602-8221
Horikawa Shimonocho 602-8232
Horikawacho 602-8367
Horimatsucho 602-8021
Horinjimonzencho 606-8387
Horinochicho 600-8446
Horinoecho 602-0057, 604-8117
Horinogamicho 600-8361
Horizumecho 600-8147, 612-8317
Hoshinocho 605-0853
Hoteiyacho 604-0963
Hozuicho 602-8357
Hyakumambencho 602-8276
Hyotanzushicho 602-0037
Ibacho 602-0066
Ichibancho 602-8345
Ichijodencho 602-0934
Ichijoji Akanomiyacho 606-8182
Ichijoji Aojocho 606-8121
Ichijoji Babacho 606-8132
Ichijoji Daishinkaicho 606-8183
Ichijoji Deguchicho 606-8164
Ichijoji Donomaecho 606-8144
Ichijoji Gatsurinjicho 606-8133
Ichijoji Gosaidencho 606-8162
Ichijoji Hananokicho 606-8151
Ichijoji Haraitonocho 606-8184
Ichijoji Hayamacho 606-8145
Ichijoji Higashimizuboshicho 606-8177
Ichijoji Higashisuginomiyacho 606-8113
Ichijoji Higashitojikawaracho 606-8122
Ichijoji Higashiuracho 606-8136
Ichijoji Hinokuchicho 606-8167
Ichijoji Horinochicho 606-8143
Ichijoji Inaricho 606-8131
Ichijoji Iorinocho 606-8166
Ichijoji Jizomotocho 606-8181
Ichijoji Kawaharadacho 606-8172
Ichijoji Kinomotocho 606-8161
Ichijoji Kitaomarucho 606-8114
Ichijoji Kotanicho 606-8147
Ichijoji Matsudacho 606-8124
Ichijoji Matsuharacho 606-8156
Ichijoji Minamiomarucho 606-8186
Ichijoji Miyanohigashicho 606-8116
Ichijoji Mizugakecho 606-8135
Ichijoji Monguchicho 606-8154
Ichijoji Mukaibatacho 606-8126
Ichijoji Nakanodacho 606-8163
Ichijoji Nishimizuboshicho 606-8171
Ichijoji Nishisuginomiyacho 606-8112
Ichijoji Nishitojikawaracho 606-8123
Ichijoji Nishiurabatacho 606-8127
Ichijoji Nodacho 606-8165
Ichijoji Oharadacho 606-8187
Ichijoji Otani 606-8158
Ichijoji Sagarimatsucho 606-8152
Ichijoji Saikatacho 606-8157
Ichijoji Satonomaecho 606-8117
Ichijoji Satononishicho 606-8115
Ichijoji Shakadocho 606-8141
Ichijoji Shimizucho 606-8125
Ichijoji Somedonocho 606-8174
Ichijoji Takatsukicho 606-8185
Ichijoji Takenochicho 606-8134
Ichijoji Tanidacho 606-8153
Ichijoji Toromotocho 606-8142
Ichijoji Tsukamotocho 606-8176
Ichijoji Tsukudacho 606-8175
Ichijoji Umenokicho 606-8173
Ichijoji Yakushidocho 606-8155
Ichijoji Yamaidare 606-8146
Ichijoyokocho 602-0944
Ichikannoncho 602-8335
Ichimatsucho 602-0905
Ichinocho 600-8018, 604-8305
Ichinofunairicho 604-0924
Ichinohashi Miyanochicho 605-0994
Ichinohashi Nomotocho 605-0995
Ichirenshacho 604-8146
Idacho 602-8302
Idecho 605-0804
Ienagacho 602-8121
Ikanikeisaiganaibaai 600-0000, 601-0000, 602-0000, 603-0000, 604-0000, 605-0000, 606-0000, 607-0000, 610-0000, 612-0000, 616-0000
Ikedonocho 605-0848
Ikemotocho 604-8302
Ikesucho 604-8216
Imadaikokucho 600-8384
Imadegawacho 602-0033, 602-0033, 602-8454, 602-8454
Imagumano Amidagaminecho 605-0924
Imagumano Hiyoshicho 605-0925
Imagumano Hondayamacho 605-0978
Imagumano Hozocho 605-0952
Imagumano Ikedacho 605-0965
Imagumano Kitahiyoshicho 605-0926
Imagumano Komatsuyamacho 605-0954
Imagumano Minamidanicho 605-0979
Imagumano Minamihiyoshicho 605-0953
Imagumano Naginomoricho 605-0971
Imagumano Senzancho 605-0957
Imagumano Sozancho 605-0955
Imagumano Tsuruginomiyacho 605-0972
Imagumano Umegatanicho 605-0956
Imakojicho 605-0023
Imakusuriyacho 602-8025
Imamachi 612-8051
Imamichicho 605-0042
Imashinzaike Higashicho 604-8802
Imashinzaike Nishicho 604-8801
Imashinzaikecho 602-8292
Imazushicho 602-0906
Inabacho 602-8352, 604-8803
Inabadocho 600-8415
Inaricho 600-8098, 600-8098
Inaricho Kitagumi 605-0068
Inaricho Minamigumi 605-0067
Inaricho(Kawaramachidorishijosagaru 600-8022
Inaricho(Shichijodorikamogawasujini 600-8133
Inariyamakanyuchi 612-0804
Inokuma 602-8245
Inuicho 600-8166, 602-8497
Isacho 602-8407
Isedonokamaecho 602-8297
Isematsucho 600-8254
Iseyacho 602-0873, 604-8066
Ishibashicho 604-0043, 604-0043, 604-8036, 604-8036, 605-0066
Ishida Kawamukai 601-1438
Ishida Morihigashicho 601-1439
Ishida Moriminamicho 601-1434
Ishida Morinishi 601-1437
Ishida Nishinotsubo 601-1436
Ishida Oukecho 601-1431
Ishida Oyamacho 601-1433
Ishida Sakuragi 601-1435
Ishida Uchisatocho 601-1432
Ishifudonocho 600-8047
Ishigakimachi Higashigawa 605-0913
Ishigakimachi Nishigawa 605-0912
Ishiizutsucho 600-8496
Ishiwaracho 606-8356
Ishiyacho 612-8319
Ishiyacho(Kiyamachidorisanjosagaru. 604-8002
Ishiyacho(Marutamachidoriteramachin 604-0996
Ishiyakushicho 602-8226
Isshikicho 602-8471
Isshincho 602-0824
Itchome 602-8064, 602-8134, 602-8134
Itchome(Matsuyachodoridemizusagaru. 602-8103
Itoyacho 600-8432, 602-8238
Itsutsujicho 602-8446
Iwagamicho 604-8341
Iwakura Aguracho 601-1124, 606-0017
Iwakura Chuzaijicho 606-0021
Iwakura Hanazonocho 606-0024
Iwakura Hataedacho 606-0015
Iwakura Higashigodacho 606-0007
Iwakura Higashimiyatacho 606-0012
Iwakura Kinocho 601-1125, 606-0016
Iwakura Kitahiraokacho 606-0029
Iwakura Kitaikedacho 606-0004
Iwakura Kitakuwaharacho 606-0009
Iwakura Kitayonnotsubocho 606-0010
Iwakura Mikasacho 606-0008
Iwakura Minamihiraokacho 606-0032
Iwakura Minamiikedacho 606-0005
Iwakura Minamikawaracho 606-0019
Iwakura Minamikinocho 606-0028
Iwakura Minamikuwaharacho 606-0031
Iwakura Minamimiyakecho 606-0023
Iwakura Minamiosagicho 606-0003
Iwakura Minamiyonnotsubocho 606-0033
Iwakura Miyakecho 606-0022
Iwakura Muramatsucho 606-0034
Iwakura Nagatanicho 606-0026
Iwakura Nakakawaracho 606-0018
Iwakura Nakamachi 606-0025
Iwakura Nakaosagicho 606-0002
Iwakura Nakazaijicho 606-0027
Iwakura Nishigawaracho 606-0014
Iwakura Nishigodacho 606-0006
Iwakura Nishimiyatacho 606-0011
Iwakura Osagicho 606-0001
Iwakura Shimozaijicho 606-0013
Iwatakicho 600-8115
Iwatoyamacho 600-8445
Izumicho 600-8188, 604-0015
Izumiyacho 600-8014
Izumoji Kaguracho 603-8136
Izumoji Matsunoshitacho 603-8133
Izumoji Tatemotocho 603-8134
Izumoji Tawaracho 603-8135
Izutsucho 600-8318
Izutsuyacho 604-8113
Jibucho 612-8374
Jigenancho 602-8436
Jihoinammachi 605-0871
Jimmichihigashiiru.shimonoshimodach 602-8364
Jissoincho 602-0059
Jodoji Bambacho 606-8412
Jodoji Higashidacho 606-8411
Jodoji Ishibashicho 606-8406
Jodoji Kamibambacho 606-8416
Jodoji Kamiminamidacho 606-8405
Jodoji Koyamacho 606-8401
Jodoji Minamidacho 606-8403
Jodoji Nishidacho 606-8417
Jodoji Shimobambacho 606-8413
Jodoji Shimominamidacho 606-8404
Jodoji Shinnyocho 606-8414
Jodoricho 612-8067
Johojicho 605-0031
Josenincho 602-8015
Joshinyokocho 604-0867
Jozenjicho 602-8474
Jozenjimonzencho 603-8139
Jumonjicho 600-8354, 604-8121
Jumpucho 600-8021
Junenjimaecho 602-0811
Jurakucho 602-8156
Jurakumachi 612-8341, 612-8343
Jurakumawari Higashimachi 604-8404
Jurakumawari Matsushitacho 604-8401
Jurakumawari Minamimachi 604-8411
Jurakumawari Nakamachi 604-8403
Jurakumawari Nishimachi 604-8402
Juyonkencho 602-8164
Juzenjicho 600-8137
Juzuyacho 600-8348
Kabutoyacho 604-8114
Kadowakicho 605-0843
Kagamiishicho 602-8203
Kagamiyacho 604-0002
Kagayacho 602-8281, 612-8301
Kagekatsucho 612-8307
Kageyukojicho 602-8014
Kagiyacho 600-8057, 600-8057, 600-8126, 600-8126, 600-8126, 600-8178, 600-8178, 600-8317, 600-8317, 604-0801, 604-0801, 605-0909
Kagiyacho(Ainomachidori2-Josagaru.a 604-0832
Kaikojicho 601-8406, 602-0946
Kainokamicho 602-8061
Kaiyacho 604-8126
Kaizancho 600-8145
Kajicho 604-8267
Kajiicho 602-0841
Kajiyacho 600-8329, 600-8329, 604-0964, 604-0964, 604-8345
Kajiyacho(Nishikikojidorikogomachin 604-8052
Kajiyacho(Sakaimachidorimatsubarasa 600-8079
Kajiyamachi 612-8071
Kakigauchicho 600-8246
Kakimotocho 600-8357, 604-8173
Kakinokihamacho 612-8042
Kamanzacho 604-8241
Kamayacho 600-8239
Kambeecho 602-8047
Kameicho 605-0803
Kamekicho 602-8272
Kamemachi 600-8159
Kameyacho 602-8062, 602-8062, 602-8062, 602-8119, 602-8119, 602-8119, 604-0094, 604-0094, 604-0811, 604-0865, 604-0865, 604-0941, 604-0941
Kameyacho(Kawaramachidorikojinguchi 602-0854
Kameyacho(Sembondorinakadachiuriaga 602-8284
Kameyacho(Takakuradorigojoagaru.tak 600-8406
Kameyacho(Takoyakushidorihorikawahi 604-8253
Kameyacho(Wakamiyadorimatsubarasaga 600-8451
Kamiaburakakecho 612-8047
Kamiatarashicho 605-0877
Kamibentencho 605-0822
Kamichofukujicho 600-8376
Kamidachiuricho 602-0024
Kamidachiurihigashicho 602-0022
Kamiebisucho 600-8242
Kamigamo Akaocho 603-8018
Kamigamo Aoidencho 603-8012
Kamigamo Aoinomoricho 603-8034
Kamigamo Arakusacho 603-8061
Kamigamo Asatsuyugaharacho 603-8035
Kamigamo Azekachicho 603-8044
Kamigamo Bingodencho 603-8015
Kamigamo Eboshigakakiuchicho 603-8073
Kamigamo Fujinokicho 603-8077
Kamigamo Funatsukicho 603-8025
Kamigamo Hazamacho 603-8042
Kamigamo Higashigotocho 603-8022
Kamigamo Higashiuenodancho 603-8023
Kamigamo Hiiragidanicho 603-8003
Kamigamo Ikebatacho 603-8043
Kamigamo Ikedonocho 603-8066
Kamigamo Imaigawaracho 603-8063
Kamigamo Ishikazucho 603-8056
Kamigamo Itchoguchicho 603-8017
Kamigamo Iwagakakiuchicho 603-8053
Kamigamo Jusangokuyama 603-8001
Kamigamo Kamijimbaracho 603-8013
Kamigamo Keanaicho 603-8007
Kamigamo Keshiyama 603-8041
Kamigamo Kitanoharacho 603-8006
Kamigamo Kitaojicho 603-8071
Kamigamo Koyama 603-8002
Kamigamo Maedacho 603-8005
Kamigamo Matsumotocho 603-8052
Kamigamo Meotoiwacho 603-8031
Kamigamo Midoroikecho 603-8046
Kamigamo Minamiojicho 603-8074
Kamigamo Misonoguchicho 603-8065
Kamigamo Motoyama 603-8047
Kamigamo Mukainawatecho 603-8083
Kamigamo Mukaiumecho 603-8086
Kamigamo Nakajimagawaracho 603-8008
Kamigamo Nakanokawaracho 603-8032
Kamigamo Nakanosakacho 603-8024
Kamigamo Nakaojicho 603-8075
Kamigamo Nakayamacho 603-8026
Kamigamo Nikenyacho 603-8011
Kamigamo Nishigawaracho 603-8036
Kamigamo Nishigotocho 603-8021
Kamigamo Nishiuenodancho 603-8028
Kamigamo Okamotocho 603-8081
Kamigamo Okamotoguchicho 603-8082
Kamigamo Otobosecho 603-8038
Kamigamo Oyanagicho 603-8037
Kamigamo Rokudandacho 603-8004
Kamigamo Sakaguchicho 603-8016
Kamigamo Sakakidacho 603-8051
Kamigamo Sakuraicho 603-8054
Kamigamo Semigakakiuchicho 603-8085
Kamigamo Shimojimbaracho 603-8014
Kamigamo Shobuencho 603-8064
Kamigamo Takanawatecho 603-8055
Kamigamo Takegahanacho 603-8072
Kamigamo Toyotacho 603-8045
Kamigamo Tsuchikadocho 603-8084
Kamigamo Tsunokunicho 603-8027
Kamigamo Umanomecho 603-8033
Kamigamo Umegatsujicho 603-8087
Kamigamo Yabutacho 603-8062
Kamigamo Yamamotocho 603-8076
Kamigojocho 600-8377
Kamigoryobabacho 602-0891
Kamigoryokamiecho 603-8147
Kamigoryomaecho 602-0895
Kamigoryonakamachi 602-0894
Kamigoryotatemachi 602-0896
Kamihachimonjicho 604-8323
Kamihakusancho 604-0943
Kamihiranocho 600-8171
Kamihonnojimaecho 604-0925
Kamihorikawacho 602-8141
Kamihoritsumecho 605-0991
Kamiichimonjicho 604-8325
Kamiikedacho 605-0968
Kamiikesucho 602-0855
Kamiitabashicho 612-8316
Kamijuzuyacho 600-8150
Kamikajicho 602-8033
Kamikanabutsucho 600-8457
Kamikataharacho 602-0804
Kamikatsura Higashiicho 615-8214
Kamikatsura Higashinokuchicho 615-8221
Kamikatsura Hinokuchicho 615-8208
Kamikatsura Imaicho 615-8201
Kamikatsura Kitamuracho 615-8213
Kamikatsura Kitanokuchicho 615-8212
Kamikatsura Maedacho 615-8223
Kamikatsura Maegawacho 615-8211
Kamikatsura Mishocho 615-8222
Kamikatsura Miyanogocho 615-8227
Kamikatsura Morikamicho 615-8226
Kamikatsura Morishitacho 615-8225
Kamikatsura Nishiicho 615-8228
Kamikatsura Onocho 615-8215
Kamikatsura Sannomiyacho 615-8224
Kamikawaracho 604-8374
Kamikazan Asahiyamacho 607-8461
Kamikazan Hananokacho 607-8462
Kamikazan Kodacho 607-8463
Kamikazan Kubocho 607-8464
Kamikazan Sakajiri 607-8465
Kamikazan Sakuradani 607-8466
Kamikinoshitacho 602-0017
Kamikojiyacho 600-8259
Kamikorikicho 604-0923
Kamikoyacho 612-8318
Kamikuromoncho 604-8343
Kamimatsuyacho 604-0035
Kamimikoshicho 602-0813
Kamimyokakujicho 604-0025
Kaminakacho 612-8217
Kaminakanocho 600-8248
Kamininomiyacho 600-8131
Kaminocho 600-8207, 600-8266, 600-8266, 602-0863
Kamiogawacho 602-0052
Kamiosakacho 604-8001
Kamisannomiyacho 600-8135
Kamiseizoguchicho 603-8155
Kamishinsenencho 612-8305
Kamisuwancho 600-8170
Kamisuzuyacho 600-8312
Kamitakano Boyama 606-0071
Kamitakano Daimyojincho 606-0063
Kamitakano Fukadacho 606-0045
Kamitakano Furukawacho 606-0043
Kamitakano Guchikomoricho 606-0076
Kamitakano Hachimancho 606-0065
Kamitakano Hatagadacho 606-0082
Kamitakano Hatamachi 606-0081
Kamitakano Higashidacho 606-0078
Kamitakano Higashihimurocho 606-0094
Kamitakano Ichikawacho 606-0056
Kamitakano Ikenochicho 606-0057
Kamitakano Inaricho 606-0087
Kamitakano Ishidacho 606-0041
Kamitakano Kamatsuchicho 606-0073
Kamitakano Kamiaramakicho 606-0093
Kamitakano Kamonhayashicho 606-0072
Kamitakano Kanetsukicho 606-0084
Kamitakano Kawaracho 606-0061
Kamitakano Kinoshitacho 606-0086
Kamitakano Kitakawaracho 606-0059
Kamitakano Kitatacho 606-0036
Kamitakano Kurumajicho 606-0053
Kamitakano Maedacho 606-0097
Kamitakano Matsudacho 606-0083
Kamitakano Miyakecho 606-0035
Kamitakano Morokicho 606-0046
Kamitakano Nagaredacho 606-0037
Kamitakano Nakamachi 606-0044
Kamitakano Nishihimurocho 606-0095
Kamitakano Nokamicho 606-0051
Kamitakano Ohashicho 606-0062
Kamitakano Ohochicho 606-0055
Kamitakano Okuhigashinocho 606-0075
Kamitakano Okukomoricho 606-0077
Kamitakano Onocho 606-0058
Kamitakano Otsukacho 606-0091
Kamitakano Oyudecho 606-0048
Kamitakano Rinkocho 606-0085
Kamitakano Sagimachi 606-0042
Kamitakano Saimyojiyama 606-0064
Kamitakano Santandacho 606-0054
Kamitakano Satsutacho 606-0047
Kamitakano Sawabuchicho 606-0098
Kamitakano Shimoaramakicho 606-0092
Kamitakano Shimohigashinocho 606-0074
Kamitakano Suishacho 606-0066
Kamitakano Toriwakicho 606-0052
Kamitakano Uehatacho 606-0089
Kamitakano Uenocho 606-0088
Kamitakano Yamanohashicho 606-0096
Kamitakanohigashiyama 606-0067
Kamitakanohigashiyama(55.57-6.64.65 601-1255
Kamitenjincho 602-0082
Kamitoba Asanomoto 601-8143
Kamitoba Butsugenjicho 601-8103
Kamitoba Choda 601-8132
Kamitoba Daimotsucho 601-8121
Kamitoba Hachiojincho 601-8173
Kamitoba Hanana 601-8125
Kamitoba Hiuchigatacho 601-8144
Kamitoba Hokotatecho 601-8116
Kamitoba Horikocho 601-8181
Kamitoba Ishibashicho 601-8135
Kamitoba Iwanomotocho 601-8136
Kamitoba Kaiko 601-8178
Kamitoba Kaikocho 601-8185
Kamitoba Kamichoshicho 601-8105
Kamitoba Kamonden 601-8131
Kamitoba Kanabotoke 601-8175
Kamitoba Kanjimbashicho 601-8112
Kamitoba Karatocho 601-8108
Kamitoba Kawabatacho 601-8171
Kamitoba Kitahananacho 601-8127
Kamitoba Kitakaikocho 601-8186
Kamitoba Kitamurayamacho 601-8187
Kamitoba Kitanakanotsubocho 601-8106
Kamitoba Kitashimadacho 601-8182
Kamitoba Kitatonomotocho 601-8122
Kamitoba Kiyoicho 601-8174
Kamitoba Minamihananacho 601-8126
Kamitoba Minamihokotatecho 601-8114
Kamitoba Minamikaratocho 601-8107
Kamitoba Minamimurayamacho 601-8184
Kamitoba Minaminakanotsubocho 601-8188
Kamitoba Minaminawashirocho 601-8113
Kamitoba Minamishimadacho 601-8183
Kamitoba Minamitonomotocho 601-8123
Kamitoba Nabegafuchicho 601-8172
Kamitoba Nakagawara 601-8142
Kamitoba Nasunocho 601-8146
Kamitoba Nawashirocho 601-8111
Kamitoba Nishiuracho 601-8145
Kamitoba Omizo 601-8134
Kamitoba Oyanagicho 601-8128
Kamitoba Shirikiricho 601-8115
Kamitoba Shirogamaecho 601-8137
Kamitoba Sugatacho 601-8102
Kamitoba Takahatacho 601-8101
Kamitoba Tonomoto 601-8124
Kamitoba Tsunodacho 601-8104
Kamitoba Umamawashi 601-8177
Kamitoba Unohana 601-8141
Kamitoba Waranden 601-8133
Kamitoba Yamanomotocho 601-8176
Kamitobatonomori Egawacho 601-8163
Kamitobatonomori Higashimukocho 601-8151
Kamitobatonomori Kamihirakinochi 601-8167
Kamitobatonomori Kamikawara 601-8155
Kamitobatonomori Nishigawaracho 601-8165
Kamitobatonomori Shibahigashicho 601-8162
Kamitobatonomori Shimohirakinochi 601-8166
Kamitobatonomori Shimokawara 601-8153
Kamitobatonomori Suzakicho 601-8152
Kamitobatonomori Umenoki 601-8161
Kamitobatonomori Yanagihara 601-8154
Kamitobatonomori Yotsuyacho 601-8164
Kamitomoecho 604-8312
Kamitonodancho 602-0815
Kamitoryocho 605-0916
Kamiumacho 605-0927
Kamiumeyacho 605-0876
Kamiurokogatacho 600-8058
Kamiwakamiyacho 600-8313
Kamiyacho 604-8024
Kamiyagawacho 602-8384
Kamiyanagicho 600-8099, 600-8099, 600-8164, 600-8164, 600-8164, 600-8301, 600-8301, 605-0807
Kamiyanagiharacho 602-0013
Kamo Hangicho 606-0822
Kamo Imaicho 606-0821
Kanayacho 600-8323, 604-8352, 605-0834
Kandaijincho 600-8444
Kanegaecho 600-8258
Kaneicho 605-0875
Kankicho 602-8492
Kankijicho 600-8835
Kankijimaecho 602-0808
Kankobokocho 600-8009
Kannoncho 604-0821
Kannondocho 604-8222
Kannonjicho 612-8101
Kannonjimonzencho 602-8385
Kanrocho 604-0994
Kansantachibanacho 602-0903
Kanshadencho 600-8088
Kanshuji Doden 607-8231
Kanshuji Fukuokacho 607-8232
Kanshuji Furojiricho 607-8219
Kanshuji Goshochicho 607-8218
Kanshuji Hiejiri 607-8241
Kanshuji Higashidecho 607-8216
Kanshuji Higashidodencho 607-8222
Kanshuji Higashikanagasakicho 607-8213
Kanshuji Higashikitadecho 607-8224
Kanshuji Higashikurisunocho 607-8211
Kanshuji Hiratacho 607-8214
Kanshuji Hondoyamacho 607-8228
Kanshuji Kanrinji 607-8217
Kanshuji Kitadainichi 607-8238
Kanshuji Kitadainichicho 607-8237
Kanshuji Komatsubaracho 607-8236
Kanshuji Maruyamacho 607-8239
Kanshuji Minamidainichi 607-8235
Kanshuji Minamidainichicho 607-8234
Kanshuji Minamidanicho 607-8233
Kanshuji Nawatecho 607-8215
Kanshuji Niodocho 607-8226
Kanshuji Nishikanagasaki 607-8221
Kanshuji Nishikitadecho 607-8225
Kanshuji Nishikurisunocho 607-8212
Kanshuji Sengyokucho 607-8229
Kanshuji Setogawaracho 607-8223
Kanshuji Shibayama 607-8242
Kanshuji Shimonochayacho 607-8227
Kantoyacho 604-0886
Kanzecho 602-8441
Karahashi Akakanecho 601-8463
Karahashi Ashibecho 601-8455
Karahashi Biwacho 601-8457
Karahashi Donomaecho 601-8452
Karahashi Hanazonocho 601-8465
Karahashi Hiragakicho 601-8469
Karahashi Isonocho 601-8462
Karahashi Kadowakicho 601-8461
Karahashi Kawakubocho 601-8451
Karahashi Keidencho 601-8454
Karahashi Minamibiwacho 601-8456
Karahashi Nishihiragakicho 601-8468
Karahashi Omiyajiricho 601-8467
Karahashi Rajomoncho 601-8453
Karahashi Saijicho 601-8466
Karahashi Takadacho 601-8464
Karamonocho 600-8197
Karasuma 600-8175
Karasumacho 602-8332
Karatohanacho 605-0069
Karatsuyacho 600-8499
Kariganecho 604-8115, 612-8302
Kariganecho(Iwagamidoriayanokojisag 600-8393
Kariganecho(Takatsujidoritominokoji 600-8056, 600-8060
Kasabokocho 600-8494
Kashiracho 602-8073, 602-8073, 604-0031, 606-8354
Kashiracho(Aburanokojidorimotoseiga 602-0952
Kashiwakiyomoricho 602-8311
Kashiwayacho 600-8066, 600-8498, 600-8498, 604-8014
Kashomachi 612-8202
Kasugacho 602-8023
Katadacho 600-8067, 600-8067
Katadacho(Manjujidorigokomachinishi 600-8049
Katadacho(Manshujidorisakaimachinis 600-8089
Katadacho(Manshujidoritominokojihig 600-8050
Katagihara Azenokaido 615-8142
Katagihara Bonyama 615-8165
Katagihara Chanokimotocho 615-8182
Katagihara Dodogaike 615-8156
Katagihara Enomotocho 615-8135
Katagihara Gotanda 615-8131
Katagihara Hagamacho 615-8175
Katagihara Hakaridanicho 615-8158
Katagihara Hattanda 615-8122
Katagihara Hiedacho 615-8134
Katagihara Hiratacho 615-8141
Katagihara Ido 615-8133
Katagihara Ikenoecho 615-8178
Katagihara Imotoge 615-8157
Katagihara Ishibatacho 615-8181
Katagihara Kamiikedacho 615-8176
Katagihara Kaminocho 615-8162
Katagihara Kosui 615-8116
Katagihara Kubocho 615-8171
Katagihara Kuchido 615-8136
Katagihara Kuginuki 615-8144
Katagihara Maedacho 615-8153
Katagihara Miyakecho 615-8124
Katagihara Mizutsukicho 615-8184
Katagihara Nakakaito 615-8174
Katagihara Niwai 615-8132
Katagihara Okamedani 615-8155
Katagihara Okaminaminosho 615-8154
Katagihara Rokutanda 615-8117
Katagihara Satonokaitocho 615-8143
Katagihara Shigitani 615-8164
Katagihara Shimoikedacho 615-8173
Katagihara Shimonocho 615-8177
Katagihara Sugiharacho 615-8151
Katagihara Sumitacho 615-8145
Katagihara Takodencho 615-8161
Katagihara Tanakacho 615-8146
Katagihara Tsukanomotocho 615-8147
Katagihara Tsukuda 615-8186
Katagihara Uchikaitocho 615-8152
Katagihara Ujiicho 615-8185
Katagihara Ujiinishicho 615-8172
Katagihara Wakeda 615-8183
Katagihara Yamaji 615-8123
Katagihara Yamanoecho 615-8163
Katagiricho 612-8103
Kataharacho 602-8316, 612-8361
Katsukyoyamacho 600-8493
Katsura Asaharacho 615-8021
Katsura Asahicho 615-8027
Katsura Chiyoharacho 615-8085
Katsura Goshocho 615-8087
Katsura Hatakedacho 615-8004
Katsura Hisakatacho 615-8016
Katsura Hitsujisarucho 615-8084
Katsura Ichinomaecho 615-8026
Katsura Ikejiricho 615-8081
Katsura Inariyamacho 615-8025
Katsura Inuicho 615-8086
Katsura Kamimamedacho 615-8082
Katsura Kasugacho 615-8071
Katsura Kawadacho 615-8017
Katsura Kinoshitacho 615-8072
Katsura Kitatakigawacho 615-8022
Katsura Kozucho 615-8012
Katsura Minamitakigawacho 615-8023
Katsura Minamitatsumicho 615-8074
Katsura Misono 615-8014
Katsura Nishitakigawacho 615-8024
Katsura Nozatocho 615-8073
Katsura Onawacho 615-8011
Katsura Shibanoshitacho 615-8077
Katsura Shimizucho 615-8013
Katsura Shimomamedacho 615-8076
Katsura Tatsumicho 615-8075
Katsura Tokudaijicho 615-8018
Katsura Tokudaijihigashicho 615-8303
Katsura Tokudaijikitacho 615-8301
Katsura Tokudaijiminamicho 615-8302
Katsura Ushitoracho 615-8083
Katsurakamino Higashicho 615-8003
Katsurakamino Imaicho 615-8007
Katsurakamino Kitacho 615-8001
Katsurakamino Minamicho 615-8005
Katsurakamino Nakacho 615-8002
Katsurakamino Nishicho 615-8006
Katsurakaminokawaracho 615-8008
Kawabatacho 600-8202, 605-0076
Kawabatacho(Kizuyabashidorihorikawa 600-8252
Kawahigashicho 612-8375
Kawaracho 604-0827
Kawaranocho 604-0837
Kawarashicho 604-8373
Kawarayakucho 605-0921
Kawasecho 602-8369
Kawashima Arisugawacho 615-8191
Kawashima Awatacho 615-8194
Kawashima Choshicho 615-8125
Kawashima Gondencho 615-8195
Kawashima Gotanosacho 615-8104
Kawashima Higashidaicho 615-8101
Kawashima Kitauracho 615-8107
Kawashima Matsunokimotocho 615-8102
Kawashima Matsuzonocho 615-8111
Kawashima Mushirodencho 615-8105
Kawashima Nagaredacho 615-8115
Kawashima Namerahicho 615-8106
Kawashima Nodacho 615-8121
Kawashima Rokunotsubocho 615-8103
Kawashima Sakurazonocho 615-8114
Kawashima Sanjucho 615-8118
Kawashima Shiriboricho 615-8196
Kawashima Takezonocho 615-8112
Kawashima Tamagashiracho 615-8193
Kawashima Teradencho 615-8192
Kawashima Umezonocho 615-8113
Kawata Dodo 607-8324
Kawata Hishioda 607-8337
Kawata Iwagatani 607-8321
Kawata Kakenoe 607-8334
Kawata Kiyomizuyakidanchicho 607-8322
Kawata Maehatacho 607-8333
Kawata Mikoshizukacho 607-8331
Kawata Minamibatacho 607-8335
Kawata Minamiyama 607-8328
Kawata Nakabatacho 607-8336
Kawata Nishiuracho 607-8332
Kawata Oidecho 607-8326
Kawata Okanonishi 607-8323
Kawata Tsuchibotoke 607-8325
Kawata Umegatanicho 607-8329
Kawata Yamada 607-8327
Kawayacho 612-8356
Kazahayacho 600-8475
Keihoku Akaishicho 601-0541
Keihoku Akeshicho 601-0273
Keihoku Azaecho 601-0274
Keihoku Chujicho 601-0265
Keihoku Gohommatsucho 601-0252
Keihoku Haiyacho 601-0403
Keihoku Hatsukawacho 601-0312
Keihoku Higaecho 601-0316
Keihoku Hosonocho 601-0262
Keihoku Idocho 601-0313
Keihoku Izakicho 601-0535
Keihoku Kamikurodacho 601-0402
Keihoku Kaminakacho 601-0532
Keihoku Kamiyugecho 601-0531
Keihoku Kashiwaracho 601-0261
Keihoku Katanamicho 601-0401
Keihoku Kumatacho 601-0271
Keihoku Miyacho 601-0406
Keihoku Nakaecho 601-0315
Keihoku Nishicho 601-0276
Keihoku Onocho 601-0314
Keihoku Oshiocho 601-0311
Keihoku Seryocho 601-0404
Keihoku Shimocho 601-0324
Keihoku Shimokumatacho 601-0272
Keihoku Shimokurodacho 601-0405
Keihoku Shimonakacho 601-0533
Keihoku Shimotsucho 601-0266
Keihoku Shimoyugecho 601-0534
Keihoku Shiotacho 601-0536
Keihoku Shitsutancho 601-0543
Keihoku Shuzancho 601-0251
Keihoku Tanukicho 601-0542
Keihoku Tochimotocho 601-0264
Keihoku Tocho 601-0321
Keihoku Toriicho 601-0323
Keihoku Tsujicho 601-0322
Keihoku Unocho 601-0275
Keihoku Urushitanicho 601-0277
Keihoku Yashironakacho 601-0278
Keihoku Yuzukicho 601-0263
Keikaincho 602-8406
Keikoincho 602-0002
Kichimonjicho 600-8069, 600-8069
Kichimonjicho(Iwagamidorimatsubaraa 600-8352
Kikkoyacho 604-8105
Kikuhokocho 606-8364
Kikusuibokocho 604-8154
Kikuyacho 600-8121, 600-8121, 600-8464, 600-8464, 602-8076, 602-8076, 602-8244, 602-8244, 602-8244, 604-8127, 604-8127, 612-8331
Kikuyacho(Aneyakojidoritominokojini 604-8102
Kikuyacho(Takeyachodoritominokojini 604-0975
Kimbabacho 602-8173
Kimbukicho 604-0846
Kinencho 605-0828
Kinkakujicho 603-8361
Kinoshitacho 604-8104
Kinoshitatsukinukecho 602-0027
Kinshacho 602-0876
Kintoyokocho 600-8331
Kinugasa Akasakacho 603-8486
Kinugasa Aramicho 603-8315
Kinugasa Babacho 603-8362
Kinugasa Gaidocho 603-8372
Kinugasa Goshonochicho 603-8378
Kinugasa Higashigoshonochicho 603-8371
Kinugasa Higashihirakicho 603-8453
Kinugasa Higashisonjoincho 603-8455
Kinugasa Himurocho 603-8484
Kinugasa Hirakicho 603-8452
Kinugasa Kagamiishicho 603-8451
Kinugasa Kinugasayamacho 603-8485
Kinugasa Kitaaramicho 603-8316
Kinugasa Kitatakahashicho 603-8373
Kinugasa Kitatenjimmoricho 603-8376
Kinugasa Nishibabacho 603-8366
Kinugasa Nishigoshonochicho 603-8377
Kinugasa Nishihirakicho 603-8454
Kinugasa Nishisonjoincho 603-8456
Kinugasa Oharaicho 603-8351
Kinugasa Somoncho 603-8363
Kinugasa Takahashicho 603-8374
Kinugasa Tenjimmoricho 603-8375
Kinuyacho 604-0804
Kirinokicho 602-8476
Kisshoin Funatocho 601-8330
Kisshoin Hainoborihigashimachi 601-8337
Kisshoin Hainoborinakamachi 601-8353
Kisshoin Hainoborinishimachi 601-8351
Kisshoin Hatsutandacho 601-8325
Kisshoin Higashimaedacho 601-8342
Kisshoin Higashisunanocho 601-8334
Kisshoin Higashiuracho 601-8333
Kisshoin Ikedacho 601-8349
Kisshoin Ikedaminamicho 601-8346
Kisshoin Ikenochicho 601-8316
Kisshoin Inabacho 601-8343
Kisshoin Inokuchicho 601-8314
Kisshoin Ishiharacho 601-8367
Kisshoin Kannondocho 601-8348
Kisshoin Kannondominamicho 601-8347
Kisshoin Kasugacho 601-8323
Kisshoin Kujocho 601-8328
Kisshoin Kurumamichicho 601-8315
Kisshoin Maedacho 601-8341
Kisshoin Maegawaracho 601-8304
Kisshoin Makiecho 601-8344
Kisshoin Makieminamicho 601-8345
Kisshoin Mandokorocho 601-8331
Kisshoin Minamiochiaicho 601-8326
Kisshoin Miyanohigashicho 601-8305
Kisshoin Miyanonishicho 601-8306
Kisshoin Mukaidahigashicho 601-8308
Kisshoin Mukaidanishicho 601-8307
Kisshoin Nagatacho 601-8362
Kisshoin Nakajimacho 601-8313
Kisshoin Nikinomoricho 601-8354
Kisshoin Nishinochayacho 601-8381
Kisshoin Nishinochicho 601-8338
Kisshoin Nishisadanaricho 601-8321
Kisshoin Nishiuracho 601-8352
Kisshoin Ochiaicho 601-8324
Kisshoin Ogawaracho 601-8391
Kisshoin Oikecho 601-8327
Kisshoin Ryusakucho 601-8390
Kisshoin Sadanaricho 601-8322
Kisshoin Sannomiyacho 601-8319
Kisshoin Sannomiyanishimachi 601-8318
Kisshoin Satonochicho 601-8339
Kisshoin Shimizucho 601-8329
Kisshoin Sugaharacho 601-8336
Kisshoin Sunanocho 601-8335
Kisshoin Takahatacho 601-8332
Kisshoin Tsutsumisotocho 601-8399
Kisshoin Uchigawaracho 601-8392
Kisshoinishihara Donoshirocho 601-8355
Kisshoinishihara Donoshironishimach 601-8357
Kisshoinishihara Hashikami 601-8389
Kisshoinishihara Hashiura 601-8387
Kisshoinishihara Higashinokuchi 601-8361
Kisshoinishihara Hirakimachi 601-8365
Kisshoinishihara Kamikawaracho 601-8382
Kisshoinishihara Kyomichicho 601-8356
Kisshoinishihara Minamicho 601-8364
Kisshoinishihara Nagatacho 601-8383
Kisshoinishihara Nishimachi 601-8366
Kisshoinishihara Nishinohirakicho 601-8388
Kisshoinishihara Nogamicho 601-8384
Kisshoinishihara Warihata 601-8386
Kisshoinishihara Yoshiberi 601-8385
Kisshoinnakagawara Nishiyashikicho 601-8395
Kisshoinnakagawara Satokitacho 601-8394
Kisshoinnakagawara Satominamicho 601-8396
Kisshoinnakagawara Satonishicho 601-8393
Kisshoinnishinosho Fuchinonishicho 601-8302
Kisshoinnishinosho Higashiyashikich 601-8311
Kisshoinnishinosho Inobabacho 601-8310
Kisshoinnishinosho Monguchicho 601-8312
Kisshoinnishinosho Mukaidacho 601-8309
Kisshoinnishinosho Nishinakacho 601-8303
Kisshoinnishinosho Nishiuracho 601-8301
Kisshoinshima Dezaikecho 601-8373
Kisshoinshima Donora 601-8377
Kisshoinshima Kasaicho 601-8374
Kisshoinshima Katagiyamacho 601-8371
Kisshoinshima Kawaradacho 601-8379
Kisshoinshima Nakanoshima 601-8376
Kisshoinshima Nishiura 601-8375
Kisshoinshima Nomazumecho 601-8363
Kisshoinshima Takamachi 601-8372
Kisshoinshima Tsutsumisoto 601-8378
Kisshoinshinden Ichinodancho 601-8397
Kisshoinshinden Ninodancho 601-8317
Kisshoinshinden Sannodancho 601-8398
Kisshoinshinden Shimonomukaicho 601-8380
Kitaamagasakicho 612-8077
Kitafudondocho 600-8233
Kitafunahashicho 602-0056
Kitagembacho 602-8308
Kitagomoncho 605-0815
Kitahamacho 612-8218
Kitahatacho 612-8372
Kitainokumacho 602-8432
Kitaisedonokamaecho 602-8296
Kitaiseyacho 602-8152
Kitakaneyasucho 602-0044
Kitakaniyacho 602-8115
Kitakazan Ichidacho 607-8483
Kitakazan Kamichigogaike 607-8485
Kitakazan Kawaracho 607-8476
Kitakazan Nakamichicho 607-8481
Kitakazan Nishinonocho 607-8484
Kitakazan Ohayashicho 607-8482
Kitakazan Ominecho 607-8471
Kitakazan Rokutandacho 607-8473
Kitakazan Terauchicho 607-8474
Kitakazan Yamadacho 607-8472
Kitakazan Yokotacho 607-8475
Kitakinomotocho 605-0014
Kitakodaimoncho 602-8252
Kitakojicho 600-8228, 604-0856
Kitakojimuromachi 602-0901
Kitakojinakanocho 602-8461
Kitakurumayacho 604-8021
Kitamachi 600-8176, 602-8368, 602-8368, 602-8368, 602-8368, 602-8368, 602-8368, 602-8368, 602-8368, 602-8392, 602-8392, 602-8392, 602-8392
Kitamonzencho 600-8356, 606-8352
Kitanakanocho 602-0092
Kitanekoyacho 612-8388
Kitano Higashikobaicho 603-8323
Kitano Kamihakubaicho 603-8325
Kitano Kobaicho 603-8324
Kitano Nishihakubaicho 603-8327
Kitano Shimohakubaicho 603-8326
Kitanobecho 602-0852
Kitanogomoncho 602-8214
Kitasaga Akasakacho 616-8407
Kitasaga Hachijocho 616-8404
Kitasaga Horanochicho 616-8403
Kitasaga Kibishacho 616-8442
Kitasaga Kitanodancho 616-8441
Kitasaga Naginatazakacho 616-8401
Kitasaga Nakosocho 616-8405
Kitasaga Rokudaishibacho 616-8402
Kitasaga Sanocho 616-8406
Kitashinzaikecho 602-8207
Kitashirakawa Bettocho 606-8276
Kitashirakawa Biwacho 606-8293
Kitashirakawa Daidocho 606-8274
Kitashirakawa Donomaecho 606-8277
Kitashirakawa Higashihiraicho 606-8244
Kitashirakawa Higashiioricho 606-8251
Kitashirakawa Higashikubotacho 606-8285
Kitashirakawa Higashioguracho 606-8265
Kitashirakawa Higashisenochicho 606-8254
Kitashirakawa Higashitsutacho 606-8263
Kitashirakawa Hiraicho 606-8245
Kitashirakawa Ioricho 606-8256
Kitashirakawa Iwasakacho 606-8291
Kitashirakawa Jizodanicho 606-8294
Kitashirakawa Kamibettocho 606-8275
Kitashirakawa Kamihatecho 606-8252
Kitashirakawa Kamiikedacho 606-8287
Kitashirakawa Kasaneishicho 606-8292
Kitashirakawa Kiyozawaguchicho 606-8295
Kitashirakawa Kogamedanicho 606-8455
Kitashirakawa Kubotacho 606-8266
Kitashirakawa Maruyamacho 606-8281
Kitashirakawa Minamigaharacho 606-8453
Kitashirakawa Mukogadanicho 606-8454
Kitashirakawa Nakayamacho 606-8451
Kitashirakawa Nishihiraicho 606-8246
Kitashirakawa Nishiioricho 606-8257
Kitashirakawa Nishimachi 606-8267
Kitashirakawa Nishisenochicho 606-8255
Kitashirakawa Nishitsutacho 606-8261
Kitashirakawa Oguracho 606-8264
Kitashirakawa Oiwakecho 606-8224
Kitashirakawa Senochicho 606-8253
Kitashirakawa Shibusecho 606-8283
Kitashirakawa Shimobettocho 606-8286
Kitashirakawa Shimoikedacho 606-8284
Kitashirakawa Toyamacho 606-8282
Kitashirakawa Tsutacho 606-8262
Kitashirakawa Uryuzancho 606-8271
Kitashirakawa Yamadacho 606-8272
Kitashirakawa Yamanomotocho 606-8273
Kitatawaracho 602-8247
Kitatoryocho 605-0918
Kitayokocho 602-0818
Kiyacho 604-0961
Kiyanocho 602-8146
Kiyoicho 605-0821
Kiyomizu 605-0862
Kiyomotocho 602-8116, 605-0084
Kiyoshicho 600-8476
Kizuyacho 600-8253
Kodaiincho 602-8271
Kodaiintatemachi 602-8267
Kodemmacho 602-8133
Koderacho 602-8234
Kodocho 602-8132
Kodocho(Motoseiganjidorijofukujinis 602-8463
Kodocho(Ogawadoriichijoagaru.ogawad 602-0943
Kodomaenocho 602-8275
Kodonakanocho 602-0945
Kodonishimachi 602-0959
Kodonochicho 602-8299
Kodouchicho 602-0835
Koga Azumacho 612-8494
Koga Hommachi 612-8492
Koga Ishiharacho 612-8491
Koga Morinomiyacho 612-8495
Koga Nishidecho 612-8496
Koga Otabicho 612-8493
Kogawacho 600-8149
Koinaricho 600-8208
Koishicho 600-8081
Koiyamacho 604-8163
Koizumicho 600-8480
Kojimacho 600-8426, 602-0904, 605-0858
Kojincho 600-8460, 602-0856, 602-0856, 602-8114, 602-8114
Komanocho 602-0872
Komatsubara Kitamachi 603-8341
Komatsubara Minamimachi 603-8342
Komatsucho 605-0811
Kombuyacho 604-0986
Komeyacho 600-8229, 602-0846, 602-0846, 602-0846, 602-8034, 602-8034, 604-8026
Komusubidanacho 604-8223
Konishicho 604-8227
Konoecho 602-8019, 602-8019, 602-8019, 602-8046, 602-8046
Konoedenkitaguchicho 602-0045
Konoedenomotecho 602-0047
Kontakacho 602-8179
Konyacho 600-8130
Konyamachi 612-8064
Koromonotanacho 604-8203
Kosakacho 600-8821
Kotakecho 600-8034
Kotokujicho 602-0801
Koyadocho 600-8497
Koyama Chinjucho 607-8116
Koyama Gobonochicho 607-8106
Koyama Hananokicho 603-8122
Koyama Hatsunecho 603-8172
Koyama Higashigenicho 603-8104
Koyama Higashihanaikecho 603-8144
Koyama Higashimotomachi 603-8111
Koyama Higashionocho 603-8162
Koyama Himekocho 607-8114
Koyama Horiikecho 603-8145
Koyama Ikkokubata 607-8103
Koyama Itakuracho 603-8125
Koyama Kamifusacho 603-8143
Koyama Kamihananokicho 603-8121
Koyama Kamihatsunecho 603-8171
Koyama Kamiitakuracho 603-8126
Koyama Kaminashimoricho 607-8101
Koyama Kamiuchikawaracho 603-8131
Koyama Kitabayashicho 607-8115
Koyama Kitagenicho 603-8103
Koyama Kitakamifusacho 603-8142
Koyama Kitamizocho 607-8113
Koyama Kitaonocho 603-8161
Koyama Matsuharabatacho 607-8105
Koyama Minamikamifusacho 603-8149
Koyama Minamimizocho 607-8111
Koyama Minamionocho 603-8163
Koyama Motomachi 603-8112
Koyama Nakajimacho 607-8108
Koyama Nakamizocho 603-8156
Koyama Nakanokawacho 607-8112
Koyama Nishigenicho 603-8105
Koyama Nishigoshocho 607-8109
Koyama Nishihanaikecho 603-8148
Koyama Nishikamifusacho 603-8141
Koyama Nishimotomachi 603-8113
Koyama Nishionocho 603-8167
Koyama Ogawacho 607-8107
Koyama Shimochikawaracho 603-8132
Koyama Shimofusacho 603-8151
Koyama Shimohananokicho 603-8123
Koyama Shimohatsunecho 603-8173
Koyama Shimoitakuracho 603-8124
Koyama Shimonoike 607-8102
Koyama Tanidacho 607-8104
Koyamacho 602-8157, 603-8152
Koyanagicho 600-8322
Kozaicho 602-8428
Kozencho 605-0857
Kuenimmaecho 604-0993
Kugikakushicho 600-8423
Kujocho 601-8473
Kumecho 612-8342
Kumogahata Detanicho 603-8861
Kumogahata Nakahatacho 603-8863
Kumogahata Nakatsugawacho 603-8862
Kurama Hommachi 601-1111
Kurama Kibunecho 601-1112
Kurama Ninosecho 601-1113
Kuramaguchicho 603-8137
Kuramotocho 604-8321
Kurisuno Hananokicho 607-8204
Kurisuno Kitsunezuka 607-8201
Kurisuno Nakatomicho 607-8202
Kurisuno Uchikoshicho 607-8203
Kurochayacho 612-8329
Kurodanicho 606-8331
Kurumamachi 612-8365
Kurumayacho 604-8185
Kushigecho 602-8127
Kusunokicho 604-0883
Kusuriyacho 602-0918, 604-0066
Kuta Kaminocho 520-0465
Kuta Kawaicho 520-0461
Kuta Miyanocho 520-0463
Kuta Nakanocho 520-0464
Kuta Shimonocho 520-0462
Kuwabaracho 604-0976
Kuyacho 604-8232
Kuze Higashitsuchikawacho 601-8204
Kuze Kamikuzecho 601-8212
Kuze Kawaharacho 601-8201
Kuze Nakahisacho 601-8207
Kuze Nakakuzecho 601-8213
Kuze Otsukicho 601-8202
Kuze Oyabucho 601-8206
Kuze Takadacho 601-8211
Kuze Tonoshirocho 601-8205
Kuze Tsukiyamacho 601-8203
Kyobashicho 612-8366
Kyogokucho 600-8035
Kyogyocho 605-0002
Kyomachi 612-8083
Kyomachidaikokucho 612-8087
Kyomachihatchomeyokomachi 612-8084
Kyomachikita 612-8086
Kyomachiminami 612-8085
Kyotodaigakukatsura 615-8246, 615-8510, 615-8520, 615-8530, 615-8540
Kyotogyoen 602-0881, 602-8611
Kyuchome 604-0065
Kyukencho 602-0851
Machigashiracho 604-8206
Maenocho 602-8415
Magohashicho 606-8385
Makieyacho 604-0857
Makitacho 605-0942
Makitoriyacho 602-0036
Makuracho 602-8488
Mandaracho 602-8426
Manjujicho 600-8104
Manjujinakanocho 600-8405
Manjuyacho 604-8161
Maoyacho 600-8211
Marikojicho 600-8075
Marukizaimokucho 604-8106
Marutacho 604-0077, 604-8550
Maruyacho 600-8359, 600-8359, 600-8359, 600-8399, 600-8399, 602-8139, 604-8086, 604-8086
Maruyacho(Ebisugawadoriteramachinis 604-0917
Maruyacho(Gokomachidoriayanokojisag 600-8037
Maruyacho(Takakuradori3-Josagaru.ta 604-8132
Maruyamacho 605-0071
Masugatacho 612-8075
Masuyacho 600-8046, 600-8195, 604-0971, 604-0971, 604-8053, 604-8053, 604-8111, 604-8111, 604-8111, 605-0826, 612-8322
Masuyacho(Kamanzadorimarutamachisag 604-0096
Masuyacho(Kawaramachidorimarutamach 602-0877
Masuyacho(Nishihorikawadorishimocho 602-8111
Masuyacho(Sasayamachidoriomiyanishi 602-8201
Matsubaracho 605-0063
Matsubaranakanocho 600-8063
Matsugaecho 604-8034
Matsugasaki Donoecho 606-0917
Matsugasaki Enomigashiba 606-0936
Matsugasaki Goshokaidocho 606-0962
Matsugasaki Goshonochicho 606-0944
Matsugasaki Hashikamicho 606-0951
Matsugasaki Hayashiyama 606-0925
Matsugasaki Higashiikenochicho 606-0924
Matsugasaki Higashimachi 606-0943
Matsugasaki Higashisakuragicho 606-0901
Matsugasaki Higashiyama 606-0946
Matsugasaki Hinoecho 606-0942
Matsugasaki Hiratacho 606-0921
Matsugasaki Horimachi 606-0945
Matsugasaki Idegakaidocho 606-0931
Matsugasaki Imakaidocho 606-0914
Matsugasaki Itchodacho 606-0954
Matsugasaki Izumigawacho 606-0911
Matsugasaki Kaijiricho 606-0953
Matsugasaki Kawaradacho 606-0941
Matsugasaki Kinomotocho 606-0952
Matsugasaki Kitauracho 606-0937
Matsugasaki Kitorocho 606-0938
Matsugasaki Kitsunesaka 606-0934
Matsugasaki Kotakeyabucho 606-0967
Matsugasaki Kowakicho 606-0957
Matsugasaki Kudocho 606-0961
Matsugasaki Kumojicho 606-0955
Matsugasaki Kuramadacho 606-0956
Matsugasaki Minamiikenochicho 606-0922
Matsugasaki Muragauchicho 606-0907
Matsugasaki Nakakaidocho 606-0906
Matsugasaki Nakamachi 606-0926
Matsugasaki Nishiikenochicho 606-0932
Matsugasaki Nishimachi 606-0927
Matsugasaki Nishisakuragicho 606-0903
Matsugasaki Nishiyama 606-0933
Matsugasaki Rokunotsubocho 606-0915
Matsugasaki Sakuragicho 606-0902
Matsugasaki Sandanosacho 606-0916
Matsugasaki Shibamotocho 606-0913
Matsugasaki Shodencho 606-0966
Matsugasaki Shurishikicho 606-0964
Matsugasaki Sosakucho 606-0923
Matsugasaki Sugigakaidocho 606-0905
Matsugasaki Tadasudencho 606-0963
Matsugasaki Takayama 606-0935
Matsugasaki Yanaidacho 606-0904
Matsugasaki Yobikaericho 606-0912
Matsugasaki Yokonawatecho 606-0965
Matsugasakiidegahanacho 606-0947
Matsukagecho 602-0867
Matsukawacho 600-8026
Matsumotocho 600-8390, 604-0982, 604-0982
Matsumotocho(Iwagamidorikizuyabashi 600-8256
Matsumotocho(Pontochodori4-Joagaru. 604-8013
Matsumuro Araboricho 615-8203
Matsumuro Atagamicho 615-8202
Matsumuro Jikecho 615-8294
Matsumuro Jikeyama 615-8295
Matsumuro Kawaracho 615-8207
Matsumuro Kitakawaracho 615-8204
Matsumuro Nakamizocho 615-8205
Matsumuro Ogidacho 615-8291
Matsumuro Oiagecho 615-8206
Matsumuro Shodacho 615-8293
Matsumuro Tanakacho 615-8292
Matsumuro Yamazoecho 615-8296
Matsunagacho 602-8338
Matsunokicho 602-0819
Matsunoshitacho 602-8068
Matsuo Dairicho 615-8282
Matsuo Higashinokuchicho 615-8217
Matsuo Idocho 615-8283
Matsuo Jingatanicho 615-8286
Matsuo Kinosocho 615-8281
Matsuo Mangokucho 615-8287
Matsuo Suzukawacho 615-8216
Matsuo Uenoyamacho 615-8284
Matsuracho 604-8362
Matsushitacho 604-8093
Matsuyacho 600-8105, 602-8465, 604-0831, 612-8346
Mayumi Hachimancho 601-0101
Mayumi Zempuku 601-0102
Mibu Aiaicho 604-8812
Mibu Amagaikecho 604-8874
Mibu Bambacho 604-8805
Mibu Bojocho 604-8804
Mibu Doinochicho 604-8842
Mibu Fuchidacho 604-8855
Mibu Goshonochicho 604-8872
Mibu Hanaicho 604-8873
Mibu Higashidoinochicho 604-8841
Mibu Higashifuchidacho 604-8853
Mibu Higashihinokicho 604-8843
Mibu Higashiotakecho 604-8852
Mibu Higashitakadacho 604-8845
Mibu Hinokicho 604-8844
Mibu Kamiotakecho 604-8851
Mibu Kayogoshocho 604-8811
Mibu Matsubaracho 604-8823
Mibu Morimachi 604-8862
Mibu Morimaecho 604-8831
Mibu Naginomiyacho 604-8821
Mibu Nakagawacho 604-8863
Mibu Nishidoinochicho 604-8847
Mibu Nishihinokicho 604-8846
Mibu Nishiotakecho 604-8856
Mibu Sennencho 604-8854
Mibu Shimmeicho 604-8861
Mibu Shimomizocho 604-8832
Mibu Shujakucho 604-8871
Mibu Takahicho 604-8824
Mibu Tsujimachi 604-8822
Midomaecho 612-8054
Mieidocho 600-8101
Mikagecho 600-8447
Mikagedomaecho 600-8020
Mikatakonyacho 600-8238
Mikuracho 604-8166
Minamiamagasakicho 612-8076
Minamicho 602-0865
Minamiebisucho 600-8243
Minamifudondocho 600-8234
Minamifunahashicho 602-0055
Minamihamacho 612-8045, 612-8660
Minamihashizumecho 600-8110
Minamiiseyacho 602-8153
Minamijozenjicho 602-8321
Minamikaneyasucho 602-0941
Minamikaniyacho 602-8122
Minamikawaracho 605-0964
Minamikinomotocho 605-0015
Minamikodaimoncho 602-8253
Minamikurumayacho 604-8022
Minamikyogokucho 600-8117
Minamimachi 600-8232, 605-0824
Minamimonzencho 600-8372, 602-8217, 606-8346
Minaminekoyacho 612-8379, 612-8602
Minamisaikaishicho 605-0013
Minamisatakecho 602-8327
Minamishimizucho 602-8108
Minamishinchi 612-8228
Minamishinzaikecho 602-8206
Minamitawaracho 602-8248
Minamitoryocho 605-0944
Minamitsujicho 602-8466
Minamiumeyacho 605-0938
Minamiyaoyacho 600-8251
Minoyacho 600-8015
Misasagi Anshojicho 607-8407
Misasagi Aramakicho 607-8429
Misasagi Besshocho 607-8417
Misasagi Chiaraicho 607-8428
Misasagi Dannoshiro 607-8419
Misasagi Fujiyamacho 607-8422
Misasagi Haranishicho 607-8424
Misasagi Hirabayashicho 607-8406
Misasagi Iketsutsumicho 607-8433
Misasagi Kamigobyonocho 607-8425
Misasagi Kamotocho 607-8432
Misasagi Kubocho 607-8427
Misasagi Kuroiwa 607-8402
Misasagi Nakasujicho 607-8415
Misasagi Nakauchicho 607-8414
Misasagi Oiwa 607-8403
Misasagi Okacho 607-8431
Misasagi Okanonishicho 607-8421
Misasagi Otanicho 607-8404
Misasagi Otsubatacho 607-8411
Misasagi Sanzocho 607-8413
Misasagi Sawanokawacho 607-8401
Misasagi Shichonocho 607-8412
Misasagi Shimogobyonocho 607-8426
Misasagi Shindocho 607-8416
Misasagi Tayamacho 607-8405
Misasagi Tentokucho 607-8409
Misasagi Torinomukaicho 607-8408
Misasagi Ushiocho 607-8418
Misasagi Yamanotani 607-8423
Misayamacho 604-8147
Misucho 612-8233
Misuhancho 612-8232
Misumukocho 612-8227
Mitsumoricho 605-0842
Miyagakicho 602-0853
Miyagawasuji 605-0801
Miyagicho 604-8275
Miyamotocho 604-8353
Miyoshicho 602-0823, 605-0081
Mizomaecho 602-8319
Mizuochicho 602-0058
Mogamicho 604-8303
Momijicho 600-8345
Momoyama Chikuzendaimachi 612-8032
Momoyama Fukushimadayukitamachi 612-0061
Momoyama Fukushimadayuminamimachi 612-0062
Momoyama Fukushimadayunishimachi 612-0068
Momoyama Hashibachokichihigashimach 612-0065
Momoyama Hashibachokichinakamachi 612-0066
Momoyama Hashibachokichinishimachi 612-0067
Momoyama Iikamonhigashimachi 612-0071
Momoyama Iikamonnishimachi 612-0074
Momoyama Kosetsucho 612-0835
Momoyama Minamioshimacho 612-8017
Momoyama Mizunosakonhigashimachi 612-0055
Momoyama Mizunosakonnishimachi 612-0059
Momoyama Mogamicho 612-0054
Momoyama Morinagatohigashimachi 612-0063
Momoyama Morinagatonishimachi 612-0064
Momoyama Nagaokaetchuhigashimachi 612-0057
Momoyama Nagaokaetchukitamachi 612-0056
Momoyama Nagaokaetchuminamimachi 612-0058
Momoyama Tsutsuiigahigashimachi 612-0072
Momoyama Tsutsuiiganishimachi 612-0073
Momoyama Yogorocho 612-8025
Momoyamacho Akiyama 612-0834
Momoyamacho Danjojima 612-8223
Momoyamacho Higashimachi 612-8008
Momoyamacho Hondakozuke 612-8027
Momoyamacho Hyuga 612-8001
Momoyamacho Iba 612-8011
Momoyamacho Iga 612-8026
Momoyamacho Inaba 612-8007
Momoyamacho Itakurasuo 612-8028
Momoyamacho Izumi 612-8015
Momoyamacho Kanaidojima 612-8226
Momoyamacho Kanamoriizumo 612-8088
Momoyamacho Kojozan 612-0831
Momoyamacho Machinami 612-8004
Momoyamacho Masamune 612-0856
Momoyamacho Matsudairachikuzen 612-8031
Momoyamacho Matsudairamusashi 612-8033
Momoyamacho Mikawa 612-8029
Momoyamacho Mino 612-8023
Momoyamacho Mitsukecho 612-8009
Momoyamacho Nabeshima 612-8037
Momoyamacho Nagaikyutaro 612-0855
Momoyamacho Nakajimacho 612-8005
Momoyamacho Negoro 612-8024
Momoyamacho Nishimachi 612-8013
Momoyamacho Nishio 612-8003
Momoyamacho Okura 612-0853
Momoyamacho Oshima 612-8006
Momoyamacho Otsumachi 612-8014
Momoyamacho Shimazu 612-0854
Momoyamacho Shimmachi 612-8019
Momoyamacho Shimozuke 612-8021
Momoyamacho Shinsai 612-0086
Momoyamacho Suruga 612-8022
Momoyamacho Tachiuri 612-8036
Momoyamacho Taichoro 612-8034
Momoyamacho Tange 612-0053
Momoyamacho Tango 612-8018
Momoyamacho Toyama 612-8012
Momoyamacho Yamanoshita 612-8002
Momoyamacho Yosai 612-8016
Mongakucho 600-8222
Monyacho 602-8447
Monzekicho 602-8028
Monzencho 600-8358, 604-8306
Moricho 612-8373
Morinakacho 602-8124
Morinokicho 602-0011, 604-0053
Morishitacho 605-0836
Moriyamacho 604-0953
Motoakuojicho 600-8091
Motochomyojicho 602-8005
Motofukudaimyojincho 602-8113
Motohommanjicho 602-0043
Motohonenjicho 604-8144
Motohonnojicho 604-8244
Motohonnojiminamicho 604-8231
Motohyakumambencho 602-0953
Motoisacho 602-8435
Motojokaincho 602-8001
Motokamishimmeicho 600-8064
Motokannoncho 602-8324
Motokitakojicho 602-8448
Motomachi 605-0089
Motomyorenjicho 602-8443
Motonakanocho 602-8452
Motoryogaecho 600-8436
Motoshimmeicho 600-8065
Motoshinnyodocho 602-0926
Motoshinzaikecho 602-0042
Motoshiogamacho 600-8119
Mototakedacho 604-8145
Mototsuchimikadocho 602-8006
Motoyonchome 602-8464
Motoyoshicho 605-0087
Motozaimokucho 612-8043
Motozushicho 602-0938
Mukadeyacho 604-0805, 604-8214, 604-8214
Mukaijima Daikoku 612-8157
Mukaijima Fujinokicho 612-8132
Mukaijima Hashizumecho 612-8111
Mukaijima Higashijouke 612-8155
Mukaijima Hommarucho 612-8112
Mukaijima Kambayashicho 612-8151
Mukaijima Kamigotanda 612-8158
Mukaijima Koshincho 612-8122
Mukaijima Marumachi 612-8131
Mukaijima Matabee 612-8266
Mukaijima Nakajimacho 612-8113
Mukaijima Nakanocho 612-8115
Mukaijima Nihonyanagi 612-8153
Mukaijima Ninomarucho 612-8141
Mukaijima Nishijouke 612-8156
Mukaijima Nishitsutsumicho 612-8116
Mukaijima Shimizucho 612-8134
Mukaijima Shimogotanda 613-0913
Mukaijima Shimonocho 612-8114
Mukaijima Shinkambayashi 612-8152
Mukaijima Suitagawaracho 612-8124
Mukaijima Takabacho 612-8133
Mukaijima Tategawaracho 612-8123
Mukaijima Tosenjicho 612-8125
Mukaijima Tsudacho 612-8154
Mukaijima Watashibacho 612-8135
Mukaijima Yotsuyaike 612-8136
Mukaijima Zenamicho 612-8121
Murakamicho 612-8369
Murakumocho 602-8211
Murasakino Daitokujicho 603-8231
Murasakino Gonoecho 603-8304
Murasakino Hananobocho 603-8302
Murasakino Higashifujinomoricho 603-8223
Murasakino Higashifunaokacho 603-8228
Murasakino Higashigoshodencho 603-8164
Murasakino Higashinocho 603-8232
Murasakino Higashirendainocho 603-8244
Murasakino Higashisendocho 603-8241
Murasakino Imamiyacho 603-8243
Murasakino Junibocho 603-8303
Murasakino Kamigoshodencho 603-8166
Murasakino Kamikashiwanocho 603-8311
Murasakino Kamimikoshicho 603-8236
Murasakino Kamimonzencho 603-8217
Murasakino Kamisekiryucho 603-8211
Murasakino Kamitoridacho 603-8176
Murasakino Kamitsukiyamacho 603-8221
Murasakino Kamiwakakusacho 603-8237
Murasakino Kamiyanagicho 603-8177
Murasakino Kitafunaokacho 603-8227
Murasakino Kitahananobocho 603-8301
Murasakino Minamifunaokacho 603-8225
Murasakino Minamihananobocho 603-8305
Murasakino Miyahigashicho 603-8157
Murasakino Miyanishicho 603-8158
Murasakino Monzencho 603-8216
Murasakino Nakakashiwanocho 603-8312
Murasakino Nishidoicho 603-8314
Murasakino Nishifujinomoricho 603-8224
Murasakino Nishifunaokacho 603-8226
Murasakino Nishigoshodencho 603-8165
Murasakino Nishinocho 603-8233
Murasakino Nishirendainocho 603-8245
Murasakino Nishisendocho 603-8246
Murasakino Sekiryucho 603-8212
Murasakino Sendocho 603-8247
Murasakino Shimokashiwanocho 603-8313
Murasakino Shimomikoshicho 603-8235
Murasakino Shimomonzencho 603-8215
Murasakino Shimosekiryucho 603-8213
Murasakino Shimotoridacho 603-8175
Murasakino Shimotsukiyamacho 603-8222
Murasakino Shimowakakusacho 603-8234
Murasakino Shimoyanagicho 603-8174
Murasakino Uenocho 603-8242
Murasakino Unrinincho 603-8214
Muromachikashiracho 602-0029
Mushakojicho 602-0933
Myodenjicho 600-8472
Myohoimmaekawacho 605-0932
Myokenjimaecho 602-0005
Myomanjicho 600-8392
Myomanjimaecho 604-0932
Myorenjimaecho 602-8418
Nabeshimacho 612-8038
Nabeyacho 600-8055, 604-8015
Nagahamacho 604-8201
Nagaharacho 600-8073
Nagakuracho 600-8452
Nagamitsucho 605-0019
Nagaocho 602-8131
Nagatocho 602-8353
Naginatabokocho 600-8008
Naginatagiricho 600-8438
Nagitsuji Banshogaguchicho 607-8166
Nagitsuji Chuzaikecho 607-8161
Nagitsuji Fushigawacho 607-8167
Nagitsuji Higashitsubushi 607-8163
Nagitsuji Higashiuracho 607-8160
Nagitsuji Hiratacho 607-8165
Nagitsuji Ikejiricho 607-8168
Nagitsuji Kusakaidocho 607-8162
Nagitsuji Nishitsubushi 607-8164
Nagitsuji Nishiuracho 607-8169
Naitocho 602-0063
Nakaaburakakecho 612-8056
Nakademizucho 602-8012
Nakagawa Higashiyama 601-0121
Nakagawa Kawanobori 601-0125
Nakagawa Kitayamacho 601-0122
Nakagawa Nakayama 601-0124
Nakagawa Nishiyama 601-0123
Nakagawacho 606-8381
Nakagoryocho 602-0857, 602-8283
Nakagoryozushicho 602-0041
Nakahakusancho 604-8094
Nakahashizumecho 602-8051
Nakahoricho 604-0844
Nakaicho 600-8219
Nakainokumacho 602-8493
Nakajima Akinoyamacho 612-8462
Nakajima Goshonochicho 612-8463
Nakajima Hinokamicho 612-8465
Nakajima Horibatacho 612-8452
Nakajima Kawaradencho 612-8469
Nakajima Kitanokuchicho 612-8451
Nakajima Maeyamacho 612-8464
Nakajima Miyanomaecho 612-8457
Nakajima Nakamichicho 612-8456
Nakajima Ryusakucho 612-8461
Nakajima Sotoyamacho 612-8455
Nakajima Tobarikyucho 612-8459
Nakajimacho 604-8004
Nakakanabutsucho 600-8332
Nakamikadoyokocho 602-8136
Nakamiyacho 602-8469
Nakamuracho 602-8175
Nakanocho 600-8032, 600-8032, 602-0093, 602-0093, 602-0093, 602-0958, 602-0958, 602-8072, 602-8072, 602-8072, 602-8362, 602-8362, 602-8362, 602-8362, 604-8042, 604-8042, 604-8083, 604-8083, 605-0034, 605-0034, 612-8315
Nakanocho(4-Jodoriyamatoojinishiiru 605-0075
Nakanocho(Higashisambongidorimaruta 602-0864
Nakanocho(Inokumadoritakeyachoagaru 602-8143
Nakanocho(Ogawadorimarutamachisagar 604-0086
Nakanocho(Shimmachidorioikeagaru.sh 604-0032
Nakanocho(Shimmonzendoriyamatoojihi 605-0082
Nakanonocho 600-8435
Nakaogawacho 602-0053
Nakasujicho 604-8047
Nakatsukasacho 602-8158
Nakauoyacho 604-8125
Nakayashirocho 602-8403
Nambacho 600-8027, 606-8374
Nambumachi 612-8059
Nanachome 604-0076
Nanzenji Fukuchicho 606-8435
Nanzenji Kitanobocho 606-8446
Nanzenji Kusagawacho 606-8437
Nanzenji Shimokawaracho 606-8434
Naoiecho 602-8147
Naramonocho 600-8004, 602-8243
Narayacho 604-8033, 612-8311
Narumachi 612-8347
Narutaki Fujinokicho 616-8244
Narutaki Hannyajicho 616-8258
Narutaki Harukicho 616-8236
Narutaki Hasuikecho 616-8247
Narutaki Hommachi 616-8242
Narutaki Izumidencho 616-8241
Narutaki Izumitanicho 616-8253
Narutaki Kawanishicho 616-8246
Narutaki Kirigafuchicho 616-8238
Narutaki Matsumotocho 616-8256
Narutaki Mizuhocho 616-8237
Narutaki Nakamichicho 616-8233
Narutaki Nishisagasonocho 616-8235
Narutaki Ondoyamacho 616-8255
Narutaki Rengejicho 616-8232
Narutaki Sagasonocho 616-8234
Narutaki Shirasuna 616-8257
Narutaki Takumacho 616-8254
Narutaki Udanotani 616-8251
Narutaki Yasuidencho 616-8243
Nashinokicho 602-8237
Nayacho 600-8142, 602-0028
Nayamachi 612-8363
Nibancho 602-8344
Nichome 602-8058, 602-8058, 605-0001
Nichome(Matsuyamachidorisawaragicho 602-8128
Nihommatsucho 602-8167
Nijo Aburanokojicho 604-0051
Nijo Dencho 604-0845
Nijo Jocho 604-8301
Nijo Nishinotoincho 604-0041
Nijo Shincho 604-0013
Nijohanjikicho 600-8412
Nijuikkencho 605-0077
Nijuninkocho 600-8153
Ninintsukasacho 600-8824
Nioitenjincho 600-8414
Niomoncho 604-0854
Niomontsukinukecho 604-0841
Nishiaburanokojicho 600-8236
Nishiamagasakicho 612-8358
Nishiayanokoji Higashihancho 600-8479
Nishiayanokoji Nishihancho 600-8478
Nishibugyocho 612-8104
Nishidacho 600-8397
Nishidaikokucho 604-0063, 612-8337
Nishidaimonjicho 604-8054, 612-8376
Nishidemizucho 602-8017
Nishiebisugawacho 604-0073
Nishifunahashicho 602-8434
Nishigamo Bonoshirocho 603-8826
Nishigamo Funeyama 603-8848
Nishigamo Harinokicho 603-8823
Nishigamo Himurocho 603-8855
Nishigamo Hinokuchicho 603-8803
Nishigamo Imaharacho 603-8842
Nishigamo Inokuchicho 603-8804
Nishigamo Jinkoincho 603-8836
Nishigamo Kaerugatani 603-8807
Nishigamo Kakinokicho 603-8821
Nishigamo Kamishodacho 603-8802
Nishigamo Kanigasakacho 603-8805
Nishigamo Kanoshitacho 603-8822
Nishigamo Kasamatsu 603-8852
Nishigamo Kawakamicho 603-8817
Nishigamo Kitaimaharacho 603-8841
Nishigamo Kitakawakamicho 603-8816
Nishigamo Kitayamanomoricho 603-8811
Nishigamo Marukawacho 603-8825
Nishigamo Marumine 603-8806
Nishigamo Minamiimaharacho 603-8843
Nishigamo Minamikawakamicho 603-8814
Nishigamo Minamiokuricho 603-8824
Nishigamo Mizugakicho 603-8827
Nishigamo Nakakawakamicho 603-8815
Nishigamo Nishihimurocho 603-8854
Nishigamo Obukecho 603-8844
Nishigamo Odoguchicho 603-8813
Nishigamo Okuricho 603-8828
Nishigamo Shimoshodacho 603-8801
Nishigamo Shiroyama 603-8853
Nishigamo Sumiyashirocho 603-8845
Nishigamo Yamanomoricho 603-8812
Nishigamo Yaritogiiwa 603-8851
Nishigamochinjuancho 603-8846
Nishigamohoraidani 603-8856
Nishigamokitachinjuancho 603-8847
Nishigawacho 600-8325
Nishigomoncho 605-0816
Nishihamacho 612-8214
Nishihashizumecho 600-8029, 602-8138
Nishihinodonocho 602-0916
Nishiikesucho 604-0921
Nishiimacho 602-0957
Nishiimadegawacho 602-8334
Nishiimakojicho 602-8383
Nishiishiyacho 602-8437
Nishiitsutsuji Higashimachi 602-8478
Nishiitsutsuji Kitacho 602-8306
Nishijozenjicho 602-8326
Nishikagiyacho 612-8313
Nishikameyacho 602-8467
Nishikaminocho 602-8361
Nishikawabatacho 602-0954
Nishikawaracho 605-0838
Nishikazariyacho 600-8108
Nishikihorikawacho 604-8235
Nishikiinokumacho 604-8363
Nishikiomiyacho 604-8365
Nishikitakojicho 602-8414, 602-8414, 602-8414, 602-8444, 602-8444, 602-8444
Nishikodocho 604-0904
Nishikomonozacho 605-0043
Nishikujo Butsugenjicho 601-8434
Nishikujo Fujinokicho 601-8421
Nishikujo Gokodencho 601-8442
Nishikujo Harikojicho 601-8422
Nishikujo Hieijocho 601-8437
Nishikujo Higashigokodencho 601-8443
Nishikujo Higashihieijocho 601-8438
Nishikujo Higashishimamachi 601-8432
Nishikujo Higashiyanaginochicho 601-8433
Nishikujo Ikenochicho 601-8416
Nishikujo Immachi 601-8412
Nishikujo Inokumacho 601-8426
Nishikujo Kaigacho 601-8439
Nishikujo Kaikojicho 601-8405
Nishikujo Karahashicho 601-8423
Nishikujo Karatocho 601-8447
Nishikujo Kasugacho 601-8413
Nishikujo Kawarajocho 601-8424
Nishikujo Kitanochicho 601-8411
Nishikujo Koderacho 601-8404
Nishikujo Minamikojicho 601-8425
Nishikujo Morimotocho 601-8444
Nishikujo Nandencho 601-8441
Nishikujo Nishiyanaginochicho 601-8436
Nishikujo Nishizaocho 601-8415
Nishikujo Okunicho 601-8449
Nishikujo Shimamachi 601-8431
Nishikujo Sugatacho 601-8445
Nishikujo Takahatacho 601-8446
Nishikujo Teranomaecho 601-8407
Nishikujo Toriiguchicho 601-8417
Nishikujo Toyodacho 601-8448
Nishikujo Yanaginochicho 601-8435
Nishikujo Yokomachi 601-8427
Nishikujo Zaocho 601-8414
Nishikumacho 602-8498
Nishikyogoku Azekatsucho 615-0806
Nishikyogoku Chonotsubocho 615-0804
Nishikyogoku Daimoncho 615-0812
Nishikyogoku Furuhamacho 615-0856
Nishikyogoku Hamanomotocho 615-0873
Nishikyogoku Hashiagaricho 615-0832
Nishikyogoku Hashizumecho 615-0833
Nishikyogoku Hatadacho 615-0824
Nishikyogoku Higashicho 615-0816
Nishikyogoku Higashigawacho 615-0844
Nishikyogoku Higashiikedacho 615-0805
Nishikyogoku Higashikoromodecho 615-0871
Nishikyogoku Higashimukogawaracho 615-0825
Nishikyogoku Higashiomarucho 615-0807
Nishikyogoku Hiuchibatacho 615-0841
Nishikyogoku Kadonocho 615-0882
Nishikyogoku Kawaracho 615-0843
Nishikyogoku Kawarachouramachi 615-0836
Nishikyogoku Kitakoromodecho 615-0878
Nishikyogoku Kitaoiricho 615-0881
Nishikyogoku Kitashozakaicho 615-0802
Nishikyogoku Kitauracho 615-0821
Nishikyogoku Maedacho 615-0823
Nishikyogoku Mamedacho 615-0801
Nishikyogoku Minamikoromodecho 615-0872
Nishikyogoku Minamioiricho 615-0883
Nishikyogoku Minamishozakaicho 615-0803
Nishikyogoku Miyanohigashicho 615-0817
Nishikyogoku Nagamachi 615-0831
Nishikyogoku Nakamachi 615-0822
Nishikyogoku Nakamizocho 615-0811
Nishikyogoku Nakazawacho 615-0815
Nishikyogoku Nampocho 615-0827
Nishikyogoku Nishidangodencho 615-0855
Nishikyogoku Nishiikedacho 615-0851
Nishikyogoku Nishikawacho 615-0852
Nishikyogoku Nishikoromodecho 615-0877
Nishikyogoku Nishimukogawaracho 615-0837
Nishikyogoku Nishiomarucho 615-0862
Nishikyogoku Nodacho 615-0861
Nishikyogoku Santandacho 615-0818
Nishikyogoku Shibanoshitacho 615-0826
Nishikyogoku Shimmeicho 615-0864
Nishikyogoku Shimozawacho 615-0814
Nishikyogoku Shindencho 615-0874
Nishikyogoku Suehirocho 615-0845
Nishikyogoku Tokudaijidangodencho 615-0846
Nishikyogoku Tokudaijinishidangoden 615-0875
Nishikyogoku Tonodacho 615-0834
Nishikyogoku Tsukudacho 615-0813
Nishikyogoku Tsutsumicho 615-0863
Nishikyogoku Tsutsumishitacho 615-0835
Nishikyogoku Tsutsumisotocho 615-0854
Nishikyogoku Umazukacho 615-0885
Nishikyogoku Yabubirakicho 615-0842
Nishikyogoku Yabunoshitacho 615-0838
Nishikyogokugori Daigodencho 615-0853
Nishikyogokugori Fuzucho 615-0876
Nishikyogokugori Inobabacho 615-0857
Nishikyogokugori Sawacho 615-0858
Nishikyogokugoricho 615-0884
Nishikyukencho 604-0851
Nishimachi 602-0956, 602-8374, 602-8374, 602-8374, 602-8374, 602-8374, 602-8374, 602-8374, 602-8374, 605-0037, 612-8354
Nishimachi(Ichijodoriommaehigashiir 602-8371
Nishimaecho 600-8083
Nishimarutacho 602-8148
Nishimasuyacho 612-0083
Nishimatsuyacho 600-8326
Nishimonzencho 600-8371
Nishimushakojicho 602-0936
Nishinakasujicho 602-8285
Nishincho 602-0828
Nishinishikikojicho 604-8226
Nishino Agezawacho 607-8343
Nishino Goto 607-8356
Nishino Hachimandencho 607-8351
Nishino Hiromicho 607-8348
Nishino Hitsugawacho 607-8357
Nishino Imayashikicho 607-8341
Nishino Kishinoshitacho 607-8352
Nishino Koyanagicho 607-8354
Nishino Mumemotocho 607-8358
Nishino Noirocho 607-8353
Nishino Otesakicho 607-8344
Nishino Otoriicho 607-8355
Nishino Rikyucho 607-8345
Nishino Sagichocho 607-8347
Nishino Sankaicho 607-8346
Nishino Yosumicho 607-8342
Nishinocho 600-8205, 605-0088
Nishinokuchicho 602-0925
Nishinokyo Badaicho 604-8457
Nishinokyo Dodacho 604-8425
Nishinokyo Emmachi 604-8463
Nishinokyo Fujinokicho 604-8455
Nishinokyo Funazukacho 604-8426
Nishinokyo Hakurakucho 604-8452
Nishinokyo Haramachi 604-8431
Nishinokyo Higashigekkocho 604-8422
Nishinokyo Higashinakaaicho 604-8437
Nishinokyo Higashitoganocho 604-8418
Nishinokyo Hinokuchicho 604-8424
Nishinokyo Hiogicho 604-8446
Nishinokyo Hiramachi 604-8485
Nishinokyo Hokuseicho 604-8382
Nishinokyo Hoshigaikecho 604-8416
Nishinokyo Ikenochicho 604-8375
Nishinokyo Kamiaicho 604-8484
Nishinokyo Kamihiracho 604-8494
Nishinokyo Kangakuincho 604-8413
Nishinokyo Kasadonocho 604-8482
Nishinokyo Kasugacho 604-8453
Nishinokyo Kitaemmachi 604-8462
Nishinokyo Kitakojicho 604-8433
Nishinokyo Kitatsuboicho 604-8472
Nishinokyo Koboricho 604-8383
Nishinokyo Koboriikecho 604-8454
Nishinokyo Kurumazakacho 604-8405
Nishinokyo Kuwabaracho 604-8442
Nishinokyo Mikoshigaokacho 604-8451
Nishinokyo Minamiemmachi 604-8464
Nishinokyo Minamiharamachi 604-8432
Nishinokyo Minamikamiaicho 604-8483
Nishinokyo Minamioigomoncho 604-8466
Nishinokyo Minamiryomachi 604-8493
Nishinokyo Minamitsuboicho 604-8473
Nishinokyo Nagamotocho 604-8421
Nishinokyo Nakahocho 604-8461
Nishinokyo Nakamikadohigashimachi 604-8471
Nishinokyo Nakamikadonishimachi 604-8475
Nishinokyo Nanseicho 604-8412
Nishinokyo Nishiemmachi 604-8465
Nishinokyo Nishigetsukocho 604-8423
Nishinokyo Nishinakaaicho 604-8441
Nishinokyo Nishishikagakicho 604-8495
Nishinokyo Oguracho 604-8414
Nishinokyo Oigomoncho 604-8467
Nishinokyo Reisencho 604-8481
Nishinokyo Ryomachi 604-8497
Nishinokyo Samaryocho 604-8491
Nishinokyo Sanjobocho 604-8435
Nishinokyo Shikagakicho 604-8496
Nishinokyo Shikibucho 604-8384
Nishinokyo Shimanochicho 604-8443
Nishinokyo Shimoaicho 604-8436
Nishinokyo Shindatecho 604-8434
Nishinokyo Shokushicho 604-8381
Nishinokyo Toganocho 604-8415
Nishinokyo Tokudaijicho 604-8445
Nishinokyo Tsubonochicho 604-8456
Nishinokyo Tsukamotocho 604-8474
Nishinokyo Tsukinowacho 604-8444
Nishinokyo Uchihatacho 604-8417
Nishinokyo Umaryocho 604-8492
Nishinomoncho 605-0947
Nishinotoincho 600-8327
Nishinoyama Dodocho 607-8301
Nishinoyama Ibanoecho 607-8307
Nishinoyama Iwagatanicho 607-8309
Nishinoyama Kakenoecho 607-8302
Nishinoyama Minamihatacho 607-8304
Nishinoyama Nakahatacho 607-8303
Nishinoyama Nakatomicho 607-8305
Nishinoyama Nakatoriicho 607-8306
Nishinoyama Sakuranobabacho 607-8308
Nishinoyama Yamada 607-8311
Nishiojicho 602-0046, 602-0046, 602-8048, 602-8048
Nishioshikojicho 604-0842
Nishiotecho 612-8362
Nishirokkakucho 604-8217
Nishirozanjicho 602-8301
Nishisakaicho 600-8218
Nishisakaimachi 612-8345
Nishisambo Horikawacho 604-8265
Nishisemboncho 602-8404
Nishishichijo Akayashirocho 600-8899
Nishishichijo Goryocho 600-8893
Nishishichijo Higashihattandacho 600-8891
Nishishichijo Higashiishigatsubocho 600-8895
Nishishichijo Higashikubocho 600-8873
Nishishichijo Higashiommaedacho 600-8898
Nishishichijo Hiwadacho 600-8882
Nishishichijo Ichibecho 600-8894
Nishishichijo Ishiicho 600-8875
Nishishichijo Kakegoshicho 600-8881
Nishishichijo Kitahigashinocho 600-8871
Nishishichijo Kitakinutacho 600-8883
Nishishichijo Kitanishinocho 600-8878
Nishishichijo Kitatsukiyomicho 600-8886
Nishishichijo Minamihigashinocho 600-8872
Nishishichijo Minamikinutacho 600-8884
Nishishichijo Minaminakanocho 600-8876
Nishishichijo Minaminishinocho 600-8877
Nishishichijo Minamitsukiyomicho 600-8885
Nishishichijo Nakanocho 600-8879
Nishishichijo Nakuracho 600-8887
Nishishichijo Nishihattandacho 600-8892
Nishishichijo Nishiishigatsubocho 600-8896
Nishishichijo Nishikubocho 600-8874
Nishishichijo Ommaedacho 600-8897
Nishishichijo Yawatacho 600-8888
Nishishimmeicho 602-8169
Nishishinyashikiageyacho 600-8828
Nishishinyashikichudojicho 600-8816
Nishishinyashikikaminocho 600-8826
Nishishinyashikinakanocho 600-8825
Nishishinyashikishimonocho 600-8829
Nishishinyashikitayucho 600-8827
Nishishujakucho 612-8327
Nishisuyacho 600-8833
Nishitachibanacho 605-0907
Nishitakatsujicho 600-8484
Nishitakatsukasacho 602-8004
Nishitakeyacho 604-0075
Nishitamamizucho 600-8155
Nishitatsumicho 602-8107
Nishitembincho 602-8109
Nishitominakacho 602-8282
Nishitoryocho 605-0935
Nishiuoyacho 600-8160, 604-8142
Nishiuratsujicho 602-8042
Nishiwakamatsucho 600-8334
Nishiwakamiya Kitahancho 602-0097
Nishiwakamiya Minamihancho 602-0096
Nishiyamazakicho 602-8036
Nishiyanagicho 602-8394, 612-8212
Nishiyaoyacho 600-8269
Nishiyashirocho 602-8491
Nishiyokocho 604-0023
Niwatoribokocho 600-8491
Noso Hoshiyanagi 612-8274
Noso Izumiya 612-8273
Noso Kishinoshita 612-8271
Noso Kitashirobori 612-8279
Noso Minamishirobori 612-8278
Noso Myotokuji 612-8277
Noso Nakagawara 612-8272
Noso Ono 612-8268
Noso Shimono 612-8267
Noso Yakushido 612-8276
Nosocho 612-8275
Nunoyacho 600-8454
Nushiyacho 600-8182, 600-8182, 600-8182, 604-0843, 605-0934
Nushiyacho(Tominokojidoriayanokojis 600-8053
Nyakuojicho 606-8444
Nyosuicho 602-8231
Obiyacho 604-8124, 612-8357
Oboricho 600-8419
Odawaracho 600-8430
Oe Higashinagacho 610-1111
Oe Higashishimbayashicho 610-1142
Oe Kitafukunishicho 610-1112
Oe Kitakutsukakecho 610-1101
Oe Kutsukakecho 610-1106
Oe Minamifukunishicho 610-1113
Oe Nakayamacho 610-1104
Oe Nishinagacho 610-1151
Oe Nishishimbayashicho 610-1141
Oe Tsukaharacho 610-1105
Oecho 600-8402
Ogawacho 602-0924
Ogicho 602-0848, 602-0848, 602-0921
Ogicho(Horikawadoriteranochiagaru.h 602-0071
Ogisakayacho 600-8095
Ogiyacho 604-0824
Ogurisu Hachifuse 601-1451
Ogurisu Ishikawacho 601-1464
Ogurisu Iwagafuchicho 601-1443
Ogurisu Kitadanicho 601-1441
Ogurisu Kitagotocho 601-1446
Ogurisu Kosakacho 601-1455
Ogurisu Maruyama 601-1442
Ogurisu Minamigotocho 601-1456
Ogurisu Miyayama 601-1461
Ogurisu Morigafuchicho 601-1445
Ogurisu Morimotocho 601-1462
Ogurisu Nakayamadacho 601-1463
Ogurisu Nishidanicho 601-1453
Ogurisu Nishinomine 601-1452
Ogurisu Ushigafuchicho 601-1444
Ogurisu Yamaguchicho 601-1454
Ohara Idecho 601-1246
Ohara Kochihiracho 601-1235
Ohara Kodeishicho 601-1234
Ohara Kusaocho 601-1248
Ohara Momoicho 601-1233
Ohara Nomuracho 601-1247
Ohara Ogosecho 601-1231
Ohara Omicho 601-1232
Ohara Onagasecho 601-1243
Ohara Raikoincho 601-1242
Ohara Shorinincho 601-1241
Ohara Toderacho 601-1245
Ohara Uenocho 601-1244
Oharaguchicho 602-0832
Oharaguchitsukinukecho 602-0834
Oharano Haigatacho 610-1132
Oharano Higashinocho 610-1122
Oharano Higashisakaidanicho 610-1143
Oharano Higashitakenosatocho 610-1144
Oharano Ishizukuricho 610-1134
Oharano Iwamicho 610-1128
Oharano Izurihacho 610-1135
Oharano Kamizatojikacho 610-1126
Oharano Kamizatokatsuyamacho 610-1125
Oharano Kamizatokitanocho 610-1121
Oharano Kamizatominaminocho 610-1123
Oharano Kamizatomomijicho 610-1124
Oharano Kamizatotorimicho 610-1127
Oharano Kitakasugacho 610-1152
Oharano Minamikasugacho 610-1153
Oharano Nishisakaidanicho 610-1146
Oharano Nishitakenosatocho 610-1145
Oharano Oshiocho 610-1133
Oharano Tonohatacho 610-1136
Oharano Uebacho 610-1131
Ohashicho 605-0009
Ohigashicho 602-8376
Oicho 604-0092, 604-0092, 604-0972, 604-0972
Oidecho 605-0022
Oikedaitocho 604-0942
Oikenocho 604-0022
Oimatsucho 602-8318
Oinokumacho 602-0849, 602-0849, 602-8405, 602-8405
Okagocho 612-8065
Okakuencho 602-8011
Okamatsucho 602-0032
Okaminocho 602-8375
Okazaki Enshojicho 606-8344
Okazaki Higashifukunokawacho 606-8321
Okazaki Higashitennocho 606-8332
Okazaki Hoshojicho 606-8333
Okazaki Iriecho 606-8322
Okazaki Kitagoshocho 606-8336
Okazaki Minamigoshocho 606-8334
Okazaki Nishifukunokawacho 606-8326
Okazaki Nishitennocho 606-8341
Okazaki Saishojicho 606-8342
Okazaki Seishojicho 606-8343
Okazaki Shinnyodomaecho 606-8415
Okazaki Tennocho 606-8335
Okazaki Tokuseicho 606-8351
Okikucho 606-8376
Okitakojihigashicho 602-8413
Okitayama Fudosancho 603-8457
Okitayama Haradaniinuicho 603-8487
Okitayama Hasecho 603-8488
Okitayama Hasugadanicho 603-8483
Okitayama Kagamiishicho 603-8481
Okitayama Tenjinokacho 603-8482
Okitayama Washiminecho 603-8458
Okuracho 604-0861
Omandokorocho 600-8413
Ominezushicho 602-0935
Omiya 600-8363
Omiya Doicho 603-8441
Omiya Gentakukitahigashicho 603-8461
Omiya Gentakukitamachi 603-8462
Omiya Gentakuminamimachi 603-8463
Omiya Higashionoboricho 603-8406
Omiya Higashisomonguchicho 603-8833
Omiya Higashiwakidaicho 603-8431
Omiya Hirakicho 603-8437
Omiya Ichinoicho 603-8477
Omiya Kaminokishicho 603-8401
Omiya Kitabayashicho 603-8407
Omiya Kitahakonoicho 603-8475
Omiya Kitanokishicho 603-8831
Omiya Kitatsubakiharacho 603-8408
Omiya Kitayamanomaecho 603-8472
Omiya Minamibayashicho 603-8403
Omiya Minamihakonoicho 603-8476
Omiya Minamitajiricho 603-8832
Omiya Minamitsubakiharacho 603-8402
Omiya Minamiyamanomaecho 603-8473
Omiya Nakabayashicho 603-8404
Omiya Nakanoyashirocho 603-8837
Omiya Nakasomonguchicho 603-8834
Omiya Nishinoyamacho 603-8444
Omiya Nishionoboricho 603-8405
Omiya Nishisomonguchicho 603-8835
Omiya Nishiwakidaicho 603-8432
Omiya Nishiyamanomaecho 603-8471
Omiya Shakadani 603-8478
Omiya Tajiricho 603-8838
Omiyacho 600-8138, 602-0847, 602-0847, 602-0847, 602-8363, 602-8363, 612-8078
Omiyayakushiyama Higashicho 603-8474
Omiyayakushiyama Nishicho 603-8479
Omori Ashidocho 601-0142
Omori Higashicho 601-0145
Omori Inari 601-0141
Omori Nakacho 601-0143
Omori Nishicho 601-0144
Omotecho 602-0825
Omotemachi 612-8219
Omuro Komatsunocho 616-8094
Omuro Narabigaokacho 616-8097
Omuro Okanosusocho 616-8096
Omuro Ouchi 616-8092
Omuro Shibahashicho 616-8095
Omuro Sumiyoshiyamacho 616-8091
Omuro Tatemachi 616-8093
Ondoyamayamanochayacho 616-8245
Ono Goryocho 607-8257
Ono Goshonochicho 607-8255
Ono Iwato 601-0134
Ono Kagasecho 607-8251
Ono Kaminocho 601-0133
Ono Kanetsukidencho 607-8261
Ono Kawaracho 607-8252
Ono Miyanokamicho 601-0135
Ono Nakanocho 601-0132
Ono Nishiura 607-8258
Ono Shimonocho 601-0131
Ono Shojicho 607-8256
Ono Takashibacho 607-8254
Ono Tsuzurajiricho 607-8259
Ono Yumidencho 607-8253
Ontomocho 604-8331
Orimonoyacho 604-8304
Osakacho 600-8177, 605-0904
Osakamachi 612-8048
Osakazaimokucho 604-8182
Oshiaburanokojicho 604-0052
Oshiboricho 604-0054
Oshinishinotoincho 604-0042
Otabicho 600-8002
Otabimiyamotocho 600-8003
Otowa Chinjicho 607-8062
Otowa Hachinotsubo 607-8064
Otowa Hatsudacho 607-8078
Otowa Hirabayashicho 607-8063
Otowa Inashiba 607-8068
Otowa Isejukucho 607-8072
Otowa Kusadacho 607-8061
Otowa Maedacho 607-8067
Otowa Maedecho 607-8079
Otowa Morimawaricho 607-8066
Otowa Nakashibacho 607-8069
Otowa Nishibayashi 607-8073
Otowa Nodacho 607-8075
Otowa Otsudecho 607-8074
Otowa Santoji 607-8065
Otowa Sawacho 607-8077
Otowa Semboncho 607-8071
Otowa Yakudecho 607-8076
Otowacho 605-0833
Otsucho 600-8181, 604-0885
Otsuka Dannora 607-8124
Otsuka Kitamizocho 607-8134
Otsuka Minamimizocho 607-8131
Otsuka Moricho 607-8132
Otsuka Motoyashikicho 607-8126
Otsuka Mukaibatacho 607-8121
Otsuka Nakamizo 607-8133
Otsuka Nishiuracho 607-8125
Otsuka Nomizocho 607-8135
Otsuka Oiwa 607-8123
Otsuka Takaiwa 607-8122
Otsuka Tanda 607-8136
Otsumachi 612-8344
Owaricho 604-0934
Oyake Furukaidocho 607-8177
Oyake Gokudencho 607-8192
Oyake Goshodencho 607-8179
Oyake Goshoyama 607-8171
Oyake Gotambatacho 607-8178
Oyake Hosodacho 607-8189
Oyake Ishigoricho 607-8187
Oyake Iwayaden 607-8172
Oyake Kannocho 607-8185
Oyake Karasudacho 607-8191
Oyake Konotsujicho 607-8184
Oyake Mukaiyama 607-8170
Oyake Nakakojicho 607-8176
Oyake Okuyamada 607-8173
Oyake Sajiki 607-8194
Oyake Sakanotsujicho 607-8182
Oyake Sawacho 607-8193
Oyake Sekishocho 607-8188
Oyake Toriiwakicho 607-8174
Oyake Tsujiwakicho 607-8183
Oyake Uchiakecho 607-8181
Oyake Wasenochicho 607-8186
Oyake Yamada 607-8175
Raikodocho 600-8355
Reisencho 604-0011
Rinkacho 605-0062, 605-8686
Riseicho 602-8343
Rokkaku Aburanokojicho 604-8245
Rokkaku Inokumacho 604-8342
Rokkaku Omiyacho 604-8344
Rokkakucho 604-8212
Rokkencho 605-0806
Rokubancho 602-8351
Rokuchome 602-8035, 604-0965
Rokurocho 605-0813
Ryoanji Goryonoshitacho 616-8001
Ryoanji Gotandacho 616-8017
Ryoanji Ikenoshitacho 616-8003
Ryoanji Kinugasashitacho 616-8002
Ryoanji Nishinokawacho 616-8016
Ryoanji Saigucho 616-8011
Ryoanji Sumiyoshicho 616-8006
Ryoanji Tamatsushibacho 616-8004
Ryoanji Tonoshitacho 616-8005
Ryoanji Yamatacho 616-8007
Ryogaemachi 612-8082
Ryogoryocho 602-8016, 602-8510
Ryotonzushicho 604-8204
Ryuhonjimaecho 602-0831
Ryusuicho 604-8242
Saga Asahicho 616-8343
Saga Atagocho 616-8458
Saga Fushiharacho 616-8334
Saga Gotocho 616-8362
Saga Hirosawacho 616-8301
Saga Ippongicho 616-8354
Saga Isenokamicho 616-8365
Saga Ishigatsubocho 616-8335
Saga Kabutozukacho 616-8341
Saga Kamenocho 616-8386
Saga Kameyamacho 616-8387
Saga Kariwakecho 616-8342
Saga Kitaboricho 616-8367
Saga Kiyotakicho 616-8452
Saga Myojocho 616-8337
Saga Nakadoricho 616-8361
Saga Nakamatacho 616-8347
Saga Nakanoshimacho 616-8383
Saga Nakayamacho 616-8364
Saga Nonomiyacho 616-8393
Saga Ogurayamacho 616-8395
Saga Oritocho 616-8345
Saga Osawacho 616-8411
Saga Shingucho 616-8355
Saga Tombojiricho 616-8336
Saga Tsuridonocho 616-8351
Saga Umenokicho 616-8344
Saga Yanagidacho 616-8363
Sagadaikakujimonzen Donomaecho 616-8413
Sagadaikakujimonzen Hakkencho 616-8414
Sagadaikakujimonzen Itocho 616-8416
Sagadaikakujimonzen Miyanoshitacho 616-8415
Sagadaikakujimonzen Noboricho 616-8412
Sagadaikakujimonzen Rokudocho 616-8417
Sagahirosawa Goshonochicho 616-8305
Sagahirosawa Ikeshitacho 616-8307
Sagahirosawa Kitagebanocho 616-8302
Sagahirosawa Minamigebanocho 616-8303
Sagahirosawa Minaminocho 616-8304
Sagahirosawa Nishiuracho 616-8306
Sagakankuji Danicho 616-8446
Sagakankuji Kubodencho 616-8444
Sagakankuji Myozuicho 616-8443
Sagakankuji Okazakicho 616-8445
Sagakiyotaki Fukatanicho 616-8454
Sagakiyotaki Ikkahyocho 616-8451
Sagakiyotaki Kuyadakicho 616-8457
Sagakiyotaki Otanicho 616-8453
Sagakiyotaki Tazuharacho 616-8455
Sagakiyotaki Tsukinowacho 616-8456
Sagakoshihata Hyogomaecho 616-8485
Sagakoshihata Kitanocho 616-8491
Sagakoshihata Minaminocho 616-8486
Sagakoshihata Momohara 616-8481
Sagakoshihata Momoharagaichi 616-8493
Sagakoshihata Nabeura 616-8483
Sagakoshihata Nakanocho 616-8487
Sagakoshihata Shiritani 616-8494
Sagakoshihata Shogonjo 616-8482
Sagakoshihata Sujichigai 616-8484
Sagakoshihata Tenkei 616-8492
Sagamizuo Hatogasu 616-8461
Sagamizuo Kitagaichicho 616-8468
Sagamizuo Miyanowakicho 616-8465
Sagamizuo Musashijimacho 616-8464
Sagamizuo Oiwa 616-8467
Sagamizuo Okanokubocho 616-8462
Sagamizuo Seiwa 616-8466
Sagamizuo Takenoshiricho 616-8463
Saganisonimmonzen Chojincho 616-8425
Saganisonimmonzen Kitachuincho 616-8428
Saganisonimmonzen Ojoincho 616-8426
Saganisonimmonzen Zenkojiyamacho 616-8427
Sagano Akikaidocho 616-8314
Sagano Arisugawacho 616-8316
Sagano Chiyonomichicho 616-8321
Sagano Higashidacho 616-8326
Sagano Hirakicho 616-8313
Sagano Kaminokicho 616-8317
Sagano Kitanocho 616-8332
Sagano Minamiuracho 616-8324
Sagano Miyanomotocho 616-8315
Sagano Nagebuchicho 616-8323
Sagano Nishinofujicho 616-8333
Sagano Rokutandacho 616-8327
Sagano Saganodammachi 616-8311
Sagano Shibanocho 616-8322
Sagano Shimizucho 616-8312
Sagano Takadacho 616-8325
Sagano Uchidacho 616-8331
Sagaogurayama Donomaecho 616-8392
Sagaogurayama Hinomyojincho 616-8391
Sagaogurayama Oguracho 616-8397
Sagaogurayama Tabuchiyamacho 616-8394
Sagaogurayama Yamamotocho 616-8396
Sagaosawa Ochikubocho 616-8352
Sagaosawa Yanagiidecho 616-8353
Sagarimatsucho 600-8381
Sagashakado Daimoncho 616-8422
Sagashakado Fujinokicho 616-8447
Sagashakadomonzen Minamichuincho 616-8424
Sagashakadomonzen Setogawacho 616-8421
Sagashakadomonzen Urayanagicho 616-8423
Sagashikimigahara Inarimotocho 616-8471
Sagashikimigahara Miyanoecho 616-8475
Sagashikimigahara Shimizucho 616-8474
Sagashikimigahara Takamicho 616-8472
Sagashikimigahara Wakamiyashitacho 616-8473
Sagatenryuji Aburakakecho 616-8346
Sagatenryuji Hiromichicho 616-8372
Sagatenryuji Imahoricho 616-8366
Sagatenryuji Kitatsukurimichicho 616-8374
Sagatenryuji Kurumamichicho 616-8373
Sagatenryuji Nakajimacho 616-8356
Sagatenryuji Ryumoncho 616-8381
Sagatenryuji Setogawacho 616-8376
Sagatenryuji Shiinocho 616-8357
Sagatenryuji Suminokuracho 616-8382
Sagatenryuji Susukinobabacho 616-8385
Sagatenryuji Tateishicho 616-8375
Sagatenryuji Tsukurimichicho 616-8384
Sagatenryuji Wakamiyacho 616-8371
Sagatoriimoto Adashinocho 616-8436
Sagatoriimoto Butsushodencho 616-8434
Sagatoriimoto Fukatanicho 616-8439
Sagatoriimoto Ikkahyocho 616-8431
Sagatoriimoto Kitadaicho 616-8432
Sagatoriimoto Kozakacho 616-8435
Sagatoriimoto Nakasujicho 616-8433
Sagatoriimoto Rokutancho 616-8438
Sagatoriimoto Sennocho 616-8437
Saihojicho 604-0866
Saiin Hidericho 615-0065
Saiin Higashiimadacho 615-0002
Saiin Higashijunnaincho 615-0011
Saiin Higashikaigawacho 615-0057
Saiin Higashinakamizucho 615-0042
Saiin Hiramachi 615-0022
Saiin Hitsujisarucho 615-0062
Saiin Inuicho 615-0061
Saiin Kamihanadacho 615-0007
Saiin Kamiimadacho 615-0001
Saiin Kanazuchicho 615-0006
Saiin Kasamecho 615-0058
Saiin Kasugacho 615-0015
Saiin Kitaigoryocho 615-0063
Saiin Kitayakakecho 615-0026
Saiin Kogomecho 615-0067
Saiin Kotobukicho 615-0033
Saiin Kozanjicho 615-0012
Saiin Kubotacho 615-0053
Saiin Kudencho 615-0064
Saiin Matsuicho 615-0013
Saiin Minamiigoryocho 615-0037
Saiin Minamikotobukicho 615-0048
Saiin Minamitakadacho 615-0041
Saiin Mizosakicho 615-0045
Saiin Nakamizucho 615-0043
Saiin Nishidacho 615-0055
Saiin Nishihiramachi 615-0023
Saiin Nishiimadacho 615-0003
Saiin Nishijunnaincho 615-0016
Saiin Nishikaigawacho 615-0056
Saiin Nishikotobukicho 615-0034
Saiin Nishimizosakicho 615-0046
Saiin Nishinakamizucho 615-0044
Saiin Nishisanzocho 615-0027
Saiin Nishitakadacho 615-0032
Saiin Nishiyakakecho 615-0025
Saiin Oiwakecho 615-0035
Saiin Otacho 615-0036
Saiin Rokutandacho 615-0047
Saiin Sanzocho 615-0021
Saiin Shijobatacho 615-0066
Saiin Shimizucho 615-0052
Saiin Shimohanadacho 615-0004
Saiin Shuneicho 615-0005
Saiin Takadacho 615-0031
Saiin Tatsumicho 615-0014
Saiin Tsukisocho 615-0054
Saiin Yakakecho 615-0024
Saiin Yasuzukacho 615-0051
Saiincho 602-8151
Saikachicho 602-8242
Saikaishicho 605-0012
Sainokamicho 602-0814
Saitocho 600-8012, 602-8354
Sakaecho 600-8194, 602-0842, 602-0842, 602-0842, 602-8202
Sakaicho 600-8162, 600-8162, 600-8162, 600-8349, 604-8065
Sakaicho(Gojodoritakakuranishiiru.g 600-8191
Sakamotocho 604-0881
Sakuancho 602-8304
Sakuragicho 600-8210, 602-0805
Sakuraicho 602-8445
Sakuranocho 604-8035
Sakyocho 604-0833
Samamatsucho 602-8145
Sambancho 602-8358
Sambo Horikawacho 604-8266
Sambo Nishinotoincho 604-8277
Sambo Omiyacho 604-8316
Samboinokumacho Kitagumi 604-8313
Samboinokumacho Minamigumi 604-8314
Sambongi Gochome 604-0872
Sambongicho 604-0871
Samegaicho 600-8337
Sammonjicho 604-8135, 604-8135, 604-8236, 604-8236
Sanchome 602-8056, 602-8056, 605-0005
Sanchome(Matsuyamachidorisawaragima 602-8135
Saneicho 602-0826
Sangencho 600-8097
Sangengaechicho 600-8257
Sanjo Aburanokojicho 604-8251
Sanjo Inokumacho 604-8334
Sanjo Omiyacho 604-8336
Sanjocho 604-8205
Sanjodencho 602-8333
Sanjusangendomawaricho 605-0941
Sankencho 602-8341
Sannocho 600-8134, 600-8134, 602-8274
Sannocho(Muromachidoritakatsujiagar 600-8424
Sanshujicho 602-0922, 606-8365
Sansukecho 602-8356
Santeicho 602-0915
Sanukicho 612-8109
Sarashiyacho 600-8394
Sasaya 602-8453
Sasayacho 600-8156, 600-8488, 604-0983, 604-0983, 604-8187, 604-8187
Sashimonocho 604-0903, 612-8074
Sashimonoyacho 604-0095
Satakecho 600-8391, 602-8314
Sayamachi 605-0902
Seidocho 604-8274
Seikanji Ikedacho 605-0923
Seikanji Ryozancho 605-0861
Seikanji Yamanochicho 605-0922
Seimeicho 602-8222, 604-0951
Seiryucho 602-0822
Seiwaincho 602-8003
Sekisenincho 605-0021
Sendocho 600-8019
Sennyuji Goyonotsujicho 605-0974
Sennyuji Monzencho 605-0973
Sennyuji Suzumegamoricho 605-0975
Sennyuji Torincho 605-0976
Sennyuji Yamanochicho 605-0977
Senshojicho 600-8076, 604-8141
Sensuicho 600-8338
Setomonocho 612-8052
Setoyacho 600-8398, 604-8122
Shakenagayacho 602-8395
Shakincho 604-0875
Shibanocho 602-8412
Shibaomiyacho 602-8438
Shibayakushicho 602-8421
Shibo Horikawacho 604-8254
Shibo Omiyacho 604-8356
Shichibancho 602-8359
Shichijogoshonochi Hommachi 600-8863
Shichijogoshonochi Kitamachi 600-8861
Shichijogoshonochi Minamimachi 600-8864
Shichijogoshonochi Nakamachi 600-8862
Shichijogoshonochi Nishimachi 600-8865
Shichikannoncho 604-8162
Shichikencho 604-8366
Shichikencho(Sanjoohashihigashi4-Ch 605-0011
Shichikencho(Yamatoojidori7-Josagar 605-0943
Shichiku Daimoncho 603-8414
Shichiku Higashidaimoncho 603-8413
Shichiku Higashikurisucho 603-8434
Shichiku Higashimomonomotocho 603-8202
Shichiku Higashitakanawacho 603-8203
Shichiku Kamihommachi 603-8116
Shichiku Kamihorikawacho 603-8101
Shichiku Kamikosaicho 603-8117
Shichiku Kamimidoricho 603-8427
Shichiku Kaminagamecho 603-8102
Shichiku Kaminokishicho 603-8108
Shichiku Kamishibamotocho 603-8423
Shichiku Kamisonocho 603-8421
Shichiku Kamitakedonocho 603-8411
Shichiku Kamiumenokicho 603-8179
Shichiku Kitadaimoncho 603-8416
Shichiku Kitakurisucho 603-8433
Shichiku Kurisucho 603-8435
Shichiku Momonomotocho 603-8201
Shichiku Nishidaimoncho 603-8415
Shichiku Nishikurisucho 603-8436
Shichiku Nishimomonomotocho 603-8208
Shichiku Nishinoyamacho 603-8443
Shichiku Nishinoyamahigashimachi 603-8442
Shichiku Nishitakanawacho 603-8205
Shichiku Seihokucho 603-8426
Shichiku Seinancho 603-8206
Shichiku Shimohommachi 603-8115
Shichiku Shimokosaicho 603-8114
Shichiku Shimomenokicho 603-8178
Shichiku Shimomidoricho 603-8425
Shichiku Shimonagamecho 603-8106
Shichiku Shimonokishicho 603-8107
Shichiku Shimoshibamotocho 603-8424
Shichiku Shimosonocho 603-8422
Shichiku Shimotakedonocho 603-8412
Shichiku Takanawacho 603-8204
Shichiku Takedonocho 603-8417
Shichiku Ushiwakacho 603-8207
Shihommatsucho 600-8316
Shijo Horikawacho 600-8481
Shijo Omiyacho 600-8389
Shijocho 600-8441
Shikiamicho 604-8261
Shikibucho 604-8061
Shimazucho 612-8377
Shimizucho 600-8025, 600-8025, 600-8241, 600-8255, 600-8255, 604-0874, 604-0874, 604-0911, 604-0911, 612-8325
Shimmachi 612-8081
Shimmarutacho 606-8386
Shimmasuyacho 602-8293
Shimmeicho 600-8092, 602-8256, 602-8391, 602-8391, 604-8207
Shimminobecho 602-8409
Shimmotocho 602-8257
Shimoaburakakecho 612-8364
Shimoatarashicho 605-0914
Shimobentencho 605-0823
Shimochofukujicho 600-8375
Shimofurushirocho 604-0044
Shimogamo Hagigakakiuchicho 606-0832
Shimogamo Hangicho 606-0823
Shimogamo Higashihangicho 606-0824
Shimogamo Higashihommachi 606-0863
Shimogamo Higashikishimotocho 606-0854
Shimogamo Higashimorigamaecho 606-0866
Shimogamo Higashitakagicho 606-0865
Shimogamo Higashitsukamotocho 606-0855
Shimogamo Higashiumenokicho 606-0852
Shimogamo Hommachi 606-0862
Shimogamo Inokodacho 606-0834
Shimogamo Izumigawacho 606-0807
Shimogamo Kamigawaracho 606-0812
Shimogamo Kashiwabecho 606-0815
Shimogamo Kibunecho 606-0813
Shimogamo Kishimotocho 606-0853
Shimogamo Kitachanokicho 606-0844
Shimogamo Kitanonogamicho 606-0846
Shimogamo Kitashibacho 606-0842
Shimogamo Kitazonocho 606-0831
Shimogamo Kodonocho 606-0835
Shimogamo Maehagicho 606-0833
Shimogamo Matsubaracho 606-0804
Shimogamo Matsunokicho 606-0816
Shimogamo Minakuchicho 606-0843
Shimogamo Minamichanokicho 606-0845
Shimogamo Minaminonogamicho 606-0847
Shimogamo Minamishibacho 606-0841
Shimogamo Miyakawacho 606-0801
Shimogamo Miyazakicho 606-0802
Shimogamo Morigamaecho 606-0867
Shimogamo Morimotocho 606-0805
Shimogamo Nakagawaracho 606-0811
Shimogamo Nishibayashicho 606-0817
Shimogamo Nishihangicho 606-0827
Shimogamo Nishihommachi 606-0826
Shimogamo Nishitakagicho 606-0861
Shimogamo Nishiumenokicho 606-0825
Shimogamo Shibamotocho 606-0814
Shimogamo Shimogawaracho 606-0803
Shimogamo Tadekuracho 606-0806
Shimogamo Takagicho 606-0864
Shimogamo Tsukamotocho 606-0856
Shimogamo Umenokicho 606-0851
Shimogamo Yakocho 606-0837
Shimogamo Yanadacho 606-0836
Shimogawacho 602-8075
Shimogojocho 600-8373
Shimogoryomaecho 604-0995
Shimohachimonjicho 604-8333
Shimohakusancho 604-8085
Shimohiranocho 600-8172
Shimohonnojimaecho 604-8091
Shimohorikawacho 602-8142
Shimohoritsumecho 605-0992
Shimoichimonjicho 604-8335
Shimoikedacho 605-0966
Shimoishibashicho 602-8225
Shimoishibashiminamihancho 602-8239
Shimoitabashicho 612-8073
Shimokagamiishicho 602-8204
Shimokawaracho 604-8354, 605-0825
Shimokinoshitacho 602-0019
Shimokojiyacho 600-8249
Shimokorikicho 604-8016
Shimokuromoncho 604-8355
Shimomacho 605-0873
Shimomanjujicho 600-8180
Shimomaruyacho 602-8176, 604-8006, 604-8006
Shimomaruyacho(Ogawadoriebisugawasa 604-0084
Shimomatsuyacho 604-0034
Shimomeyacho 605-0915
Shimomikoshicho 602-0839
Shimomyokakujicho 604-0024
Shimonakacho 612-8216
Shimoninomiyacho 600-8132
Shimonocho 600-8206, 602-8365
Shimoonotana 600-8263
Shimoosakacho 604-8025
Shimorokogatacho 600-8059
Shimosannomiyacho 600-8136
Shimoseizoguchicho 602-0007
Shimoshinsenencho 612-8306
Shimosuwancho 600-8163
Shimotatecho 602-8372
Shimotenjincho 602-0074
Shimotoba Higashiserikawacho 612-8395
Shimotoba Higashiyanagiosacho 612-8488
Shimotoba Hiratsukacho 612-8387
Shimotoba Hirosacho 612-8473
Shimotoba Joshungamaecho 612-8384
Shimotoba Kamimisucho 612-8248
Shimotoba Kamimukaijimacho 612-8468
Shimotoba Kitaemmendencho 612-8497
Shimotoba Kitanokuchicho 612-8392
Shimotoba Kitasancho 612-8476
Shimotoba Koyanagicho 612-8385
Shimotoba Maedacho 612-8467
Shimotoba Minamiemmendencho 612-8499
Shimotoba Minamirokutannagacho 612-8209
Shimotoba Minamisancho 612-8478
Shimotoba Minamiyanagiosacho 612-8490
Shimotoba Nakaemmendencho 612-8498
Shimotoba Nakasancho 612-8477
Shimotoba Nishiserikawacho 612-8394
Shimotoba Nishiyanagiosacho 612-8489
Shimotoba Osadacho 612-8471
Shimotoba Rokutannagacho 612-8206
Shimotoba Serikawacho 612-8391
Shimotoba Shironokoshicho 612-8466
Shimotoba Tajimacho 612-8208
Shimotoba Watarisecho 612-8393
Shimotoba Yodomecho 612-8386
Shimotoba Yoshidencho 612-8381
Shimotonodancho 602-0837
Shimotoryocho 605-0937
Shimotsubayashi Banjo 615-8056
Shimotsubayashi Banjocho 615-8057
Shimotsubayashi Daihannyacho 615-8037
Shimotsubayashi Higashidaihannyacho 615-8033
Shimotsubayashi Higashishibanomiyac 615-8034
Shimotsubayashi Kitauracho 615-8061
Shimotsubayashi Kusunokicho 615-8065
Shimotsubayashi Maebukecho 615-8062
Shimotsubayashi Minamidaihannyacho 615-8036
Shimotsubayashi Minaminakajimacho 615-8054
Shimotsubayashi Mizukakecho 615-8064
Shimotsubayashi Nakajimacho 615-8053
Shimotsubayashi Rokutanda 615-8063
Shimotsubayashi Shibanomiyacho 615-8035
Shimotsubayashi Tsukuda 615-8055
Shimotsutsumicho 606-8396
Shimoyamazatocho 602-8265
Shimoyanagicho 600-8165, 605-0808
Shimoyanagiharakitahancho 602-0014
Shimoyanagiharaminamihancho 602-0015
Shimoyokocho 602-8373
Shimozaimokucho 600-8017
Shimpontocho 606-8383
Shinanocho 602-8277
Shincho 600-8001, 602-0083, 602-0866
Shinebisucho 602-0843
Shingokencho 605-0006
Shingokocho 602-8161
Shingoryoguchicho 602-0897, 603-8146
Shinhakusuimarucho 602-8205
Shinhigashidoincho 606-8355
Shinhiyoshicho 600-8141
Shinikesucho 606-8384
Shininokumacho 602-8495
Shininokumahigashicho 602-8494
Shinkaicho 600-8084
Shinkamanzacho 600-8471
Shinkarasumakashiracho 602-0861
Shinkawaracho Higashigumi 605-0962
Shinkawaracho Nishigumi 605-0961
Shinkitakojicho 602-0892
Shinkurumayacho 606-8375
Shinnakacho 612-8215
Shinnocho 605-0016
Shinnyodo Maecho 602-0845
Shinnyodo Tsukinukecho 602-0833
Shinnyodocho 604-0853
Shinomiya Chuzaijicho 607-8043
Shinomiya Donogocho 607-8045
Shinomiya Fuke 607-8034
Shinomiya Gyojadani 607-8021
Shinomiya Iwakubocho 607-8028
Shinomiya Kakinochicho 607-8041
Shinomiya Kamatecho 607-8031
Shinomiya Kandacho 607-8035
Shinomiya Kawaracho 607-8027
Shinomiya Koganezuka 607-8022
Shinomiya Kumagadani 607-8024
Shinomiya Minamigawaracho 607-8042
Shinomiya Naranocho 607-8032
Shinomiya Sensuicho 607-8044
Shinomiya Shibahatacho 607-8033
Shinomiya Shinkaibata 607-8023
Shinomiya Taishoguncho 607-8029
Shinomiya Yamadacho 607-8026
Shinomiya Yanagiyamacho 607-8025
Shinseicho 602-8381
Shinsenencho 604-8371
Shintakecho 602-8337
Shintomicho 602-0875
Shinyanaginobambakashiracho 602-8279
Shiogamacho 600-8103
Shiokojicho 600-8212
Shioyacho 600-8052, 600-8052, 600-8052, 600-8144, 600-8144, 601-8401, 604-8247
Shioyacho(Kawaramachidoritakoyakush 604-8027
Shioyacho(Kuromondoriayanokojisagar 600-8382
Shioyamachi 612-8046
Shiraitocho 605-0865
Shirakabecho 604-8075
Shirakawasujisanjosagaru) 605-0036
Shiratakecho 602-8348
Shiroganecho 602-8178, 612-8333
Shishigatani Daikokudanicho 606-8442
Shishigatani Goshonodancho 606-8422
Shishigatani Honenincho 606-8421
Shishigatani Honeninnishimachi 606-8427
Shishigatani Kamimiyanomaecho 606-8447
Shishigatani Kurikitanicho 606-8428
Shishigatani Miyanomaecho 606-8424
Shishigatani Nishiteranomaecho 606-8425
Shishigatani Sakuradanicho 606-8423
Shishigatani Shimomiyanomaecho 606-8431
Shishigatani Takagishicho 606-8432
Shishigatani Teranomaecho 606-8426
Shishigatani Tokuzendanicho 606-8441
Shiteicho 602-8071
Shizuichi Ichiharacho 601-1123
Shizuichi Nonakacho 601-1122
Shizuichi Shizuharacho 601-1121
Shochikucho 604-0864
Shogoin Entomicho 606-8323
Shogoin Higashijiryocho 606-8394
Shogoin Higashimachi 606-8325
Shogoin Kawaharacho 606-8397
Shogoin Nakamachi 606-8324
Shogoin Nishimachi 606-8391
Shogoin Rengezocho 606-8357
Shogoin Sannocho 606-8392
Shogyojicho 604-0036
Shohacho 602-8057
Shojocho 604-8246
Shokokujimonzencho 602-0898
Shokuyacho 600-8158
Shomencho 605-0908
Shonincho 605-0903
Shoojicho 606-8353
Shoshinjicho 600-8116
Shoshoicho 604-0862
Shoshoiotabicho 604-0873
Shotencho 602-8481
Shugakuin Anyobo 606-8045
Shugakuin Babawakicho 606-8044
Shugakuin Busshacho 606-8041
Shugakuin Chayanomaecho 606-8073
Shugakuin Daidocho 606-8037
Shugakuin Gatsurinjicho 606-8065
Shugakuin Goando 606-8063
Shugakuin Hayashinowaki 606-8057
Shugakuin Hazamacho 606-8071
Shugakuin Hinokitogecho 606-8034
Shugakuin Inuzukacho 606-8083
Shugakuin Ishikakecho 606-8074
Shugakuin Izumidonocho 606-8042
Shugakuin Jugonjicho 606-8086
Shugakuin Kaibaracho 606-8043
Shugakuin Kaikombocho 606-8036
Shugakuin Kanoshitacho 606-8082
Shugakuin Karasumarucho 606-8047
Shugakuin Kawajiricho 606-8026
Shugakuin Kitafukecho 606-8032
Shugakuin Matsumotocho 606-8056
Shugakuin Minamishiro 606-8062
Shugakuin Miyanomae 606-8053
Shugakuin Miyanowakicho 606-8061
Shugakuin Mizukawaracho 606-8027
Shugakuin Muromachi 606-8046
Shugakuin Nakabayashicho 606-8085
Shugakuin Nakashinkai 606-8051
Shugakuin Nishifukecho 606-8031
Shugakuin Noboriuchicho 606-8072
Shugakuin Obayashicho 606-8081
Shugakuin Okidonocho 606-8021
Shugakuin Semmandacho 606-8024
Shugakuin Shuzenan 606-8035
Shugakuin Suijodencho 606-8023
Shugakuin Takabecho 606-8022
Shugakuin Takagishicho 606-8055
Shugakuin Tsuboecho 606-8075
Shugakuin Tsujinodacho 606-8064
Shugakuin Yabusoe 606-8052
Shugakuin Yakushidocho 606-8084
Shugakuin Yamakamicho 606-8054
Shugakuin Yamanohanacho 606-8025
Shugakuin Yamazoecho 606-8033
Shukeicho 602-8067
Shumokumachi 612-0085
Shunzeicho 600-8417
Shuzeicho 602-8155
Somedonocho 602-0844
Sorincho 604-8262
Subamacho 600-8048
Suehirocho 602-8312
Suemarucho 604-0901
Suenokuchicho 602-8382
Sueyoshicho 605-0085
Sugiebisucho 600-8386
Sugimotocho 602-8246, 606-8373, 612-8231
Sugisaka Kitao 601-0111
Sugisaka Miyakocho 601-0112
Sugisaka Tofucho 601-0113
Sugiwakacho 602-8483
Sugiyacho 600-8078, 604-0822
Suhamacho 602-8264
Suhamahigashicho 602-8263
Suhamaikecho 602-8262
Suiginyacho 600-8411
Sujaku Bunkicho 600-8847
Sujaku Donokuchicho 600-8842
Sujaku Hozocho 600-8846
Sujaku Kitanokuchicho 600-8845
Sujaku Shokaicho 600-8841
Sujaku Uchihatacho 600-8843
Sujaku Urahatacho 600-8844
Sujakucho 605-0901
Sujikaibashicho 602-0091
Sujiyacho 600-8061
Sumikuracho 604-0913
Suminozacho 604-8224
Sumiyoshicho 600-8143, 600-8143, 600-8468, 600-8468, 600-8468, 600-8468, 612-8314
Sumiyoshicho(Samegaidoritakatsujisa 600-8335
Sumizomecho 612-0051
Suocho 612-8368
Suwabirakicho 600-8832
Suzuriyacho 602-8439
Tabatacho 602-8402
Tabiyacho 600-8038
Tachibanacho 600-8044, 600-8044, 600-8157, 600-8487, 600-8487, 600-8487, 602-8209, 604-0802, 604-0802, 604-0944, 604-0944
Tachibanayanagicho 604-0914
Tachiuri Higashicho 600-8005
Tachiuri Nakanocho 600-8006
Tachiuri Nishimachi 600-8007
Taidocho 602-8298
Taidokataharacho 602-8455
Taimatsucho 600-8237
Taishiyamacho 600-8469
Taishogun Higashitakatsukasacho 603-8333
Taishogun Ichijocho 603-8336
Taishogun Kawabatacho 603-8332
Taishogun Minamiichijocho 603-8337
Taishogun Nishimachi 603-8331
Taishogun Nishitakatsukasacho 603-8334
Taishogun Sakatacho 603-8335
Takabatakecho 605-0017
Takadacho 604-0834
Takagamine Dononiwacho 603-8492
Takagamine Fujibayashicho 603-8445
Takagamine Horikoshicho 603-8494
Takagamine Hotokedani 603-8491
Takagamine Kaminocho 603-8446
Takagamine Kinohatacho 603-8447
Takagamine Kitatakagaminecho 603-8468
Takagamine Koetsucho 603-8466
Takagamine Kuromoncho 603-8464
Takagamine Kyudoicho 603-8448
Takagamine Minamitakagaminecho 603-8467
Takagamine Otanicho 603-8493
Takagamine Senzokucho 603-8469
Takagamine Tsuchitenjocho 603-8465
Takahashicho 600-8096
Takajocho 612-8062, 612-8511
Takamiyacho 600-8123, 604-0835, 604-0835
Takamiyacho(Tominokojidorinishikiko 604-8056
Takannacho 604-8153
Takano Higashihirakicho 606-8107
Takano Izumicho 606-8111
Takano Kamitakeyacho 606-8105
Takano Nishibirakicho 606-8103
Takano Shimizucho 606-8102
Takano Tadeharacho 606-8101
Takano Takeyacho 606-8104
Takano Tamaokacho 606-8106
Takaocho 600-8221
Takasagocho 600-8420
Takashimacho 602-0878
Takatsuji Horikawacho 600-8486
Takatsuji Inokumacho 600-8353
Takatsuji Nishinotoincho 600-8465
Takatsuji Omiyacho 600-8387
Takatsujicho 600-8434
Takatsukasacho(Shimochojamachidorik 602-8002
Takatsukasacho(Shimochojamachidorio 602-8052
Takatsukicho 600-8174
Takazaimokucho 600-8082
Takeda Aoikecho 612-8426
Takeda Daigodencho 612-8441
Takeda Dangawaracho 612-8414
Takeda Fukenogawacho 612-8454
Takeda Higashikoyanochicho 612-8448
Takeda Jobodaiincho 612-8445
Takeda Karugacho 612-8442
Takeda Kitamitsuguicho 612-8419
Takeda Kubocho 612-8411
Takeda Mahatagicho 612-8427
Takeda Matsubayashicho 612-8371
Takeda Mitsuguicho 612-8413
Takeda Mukaishirocho 612-8418
Takeda Mukaishirochokawamachi 612-8417
Takeda Nakagawaracho 612-8412
Takeda Nakajimacho 612-8415
Takeda Nakauchihatacho 612-8446
Takeda Nanasegawacho 612-8422
Takeda Nishidangawaracho 612-8429
Takeda Nishikoyanochicho 612-8449
Takeda Nishiokenoicho 612-8428
Takeda Nishiuchihatacho 612-8447
Takeda Okenoicho 612-8421
Takeda Ryuchicho 612-8416
Takeda Tanakadencho 612-8425
Takeda Tanakamiyacho 612-8444
Takeda Tobadonocho 612-8450
Takeda Uchihatacho 612-8423
Takeda Warayacho 612-8443
Takehana Donomaecho 607-8085
Takehana Jizojiminamicho 607-8088
Takehana Kinomotocho 607-8083
Takehana Nishinoguchicho 607-8089
Takehana Ogicho 607-8082
Takehana Saikashicho 607-8087
Takehana Shichonocho 607-8086
Takehana Sotodacho 607-8081
Takehana Takenokaidocho 607-8080
Takehana Tateharacho 607-8084
Takemuracho 605-0845
Takenakacho 612-8061
Takeyacho 600-8093, 602-0067, 604-0823
Takeyacho(Wakamiyadorikitakojisagar 600-8319
Takeyanocho 600-8090
Takezonocho 602-0001
Takigahanacho 602-8336
Takoyacho 604-8062
Takoyakushicho 604-0021
Tamakuracho 604-8211
Tamamizucho 605-0851
Tamamotocho 600-8346
Tamarucho 602-8288
Tamatsushimacho 600-8427
Tamauecho 604-0005
Tamayacho 600-8409, 602-8322, 602-8322
Tamayacho(Sembondorinakatachiuriaga 602-8286
Tambabashicho 612-8072
Tambakaidocho 600-8365
Tambayacho 602-8287
Tameikecho 600-8129
Tamoncho 602-8261, 605-0844
Tamurabizencho 602-8177
Tanaka Asukaicho 606-8226
Tanaka Babacho 606-8206
Tanaka Furukawacho 606-8232
Tanaka Genkyocho 606-8201
Tanaka Harunacho 606-8234
Tanaka Higashiharunacho 606-8247
Tanaka Higashihinokuchicho 606-8223
Tanaka Higashitakaharacho 606-8243
Tanaka Hinokuchicho 606-8222
Tanaka Kamifurukawacho 606-8231
Tanaka Kamigenkyocho 606-8215
Tanaka Kamiokubocho 606-8237
Tanaka Kamiyanagicho 606-8205
Tanaka Kitaharunacho 606-8233
Tanaka Minaminishiuracho 606-8216
Tanaka Minamiokubocho 606-8214
Tanaka Monzencho 606-8225
Tanaka Nishiharunacho 606-8235
Tanaka Nishihinokuchicho 606-8221
Tanaka Nishiokubocho 606-8211
Tanaka Nishitakaharacho 606-8241
Tanaka Nishiuracho 606-8217
Tanaka Nogamicho 606-8213
Tanaka Oicho 606-8202
Tanaka Okubocho 606-8236
Tanaka Satonochicho 606-8212
Tanaka Satonomaecho 606-8227
Tanaka Sekidencho 606-8203
Tanaka Shimoyanagicho 606-8204
Tanaka Takaharacho 606-8242
Tanakacho 602-8163, 604-0081, 605-0835
Tangocho 612-8044
Tanigawacho 605-0045
Taniguchi Enjojicho 616-8022
Taniguchi Kakinochicho 616-8012
Taniguchi Karatanochicho 616-8013
Taniguchi Sonomachi 616-8015
Taniguchi Umezumacho 616-8014
Taruyacho 600-8264, 604-8322, 612-8332
Tatamiyacho 604-8351
Tatedaionjicho 604-0012
Tatekameyacho 602-8462
Tatemonzencho 602-8216
Tateshimmeicho 602-8228
Tatetomidacho 602-0955
Tateyashiro Kitahancho 602-0098
Tateyashiro Minamihancho 602-0099
Tatsuikecho 604-8176
Tatsumaecho 602-0912
Tatsumicho 600-8307, 605-0018
Tatsumicho(Higashiojimatsubaraagaru 605-0855
Tatsumicho(Yamatoojidori7-Josagaru2 605-0945
Tatsunakacho 600-8490
Tawarayacho 600-8070, 600-8070, 602-0871
Tawarayacho(Ebisugawadoritominokoji 604-0966
Tawarayacho(Fuyachodoriayanokojisag 600-8042
Tawarayacho(Oikedoriinokumanishiiru 604-8311
Tawarayacho(Tominokojidori2-Josagar 604-0952
Tearaimizucho 604-8152
Teiammaenocho 600-8031
Tembimmarucho 602-8172
Tembincho 602-8105
Temmacho 600-8024
Temmayacho 602-8355
Tenjimmaecho 600-8459
Tenjincho 600-8184
Tenjinkitamachi 602-0087
Tenjinyamacho 604-8221
Tenneijimonzencho 603-8138
Tennocho 600-8013
Tenshitsukinuke 600-8456
Tenshojimaecho 604-8081
Tenshucho 604-0812
Teppocho 600-8265
Teraimacho 602-8215
Teranochitatecho 602-0073
Toancho 612-8328
Tobamachi 612-8308
Togorocho 602-8254
Toichicho 600-8111
Toiyamachi 612-8359
Tojicho 601-8478
Tojihigashimonzencho 601-8428
Tojiin Higashimachi 603-8343
Tojiin Kitamachi 603-8346
Tojiin Minamimachi 603-8344
Tojiin Nakamachi 603-8347
Tojiin Nishimachi 603-8354
Tojijicho 604-0956
Tokiwa Dannoecho 616-8226
Tokiwa Deguchicho 616-8218
Tokiwa Furugoshocho 616-8214
Tokiwa Higashinocho 616-8217
Tokiwa Ichinoicho 616-8216
Tokiwa Kandacho 616-8219
Tokiwa Kashinokicho 616-8231
Tokiwa Kitauracho 616-8229
Tokiwa Kubomachi 616-8224
Tokiwa Kusakicho 616-8227
Tokiwa Morimachi 616-8215
Tokiwa Muranochicho 616-8221
Tokiwa Nakanocho 616-8222
Tokiwa Nishimachi 616-8223
Tokiwa Oikecho 616-8211
Tokiwa Ontocho 616-8213
Tokiwa Shimodacho 616-8228
Tokiwa Umazukacho 616-8225
Tokiwa Yamashitacho 616-8212
Tokiwacho 600-8167, 605-0874, 605-0874, 612-8035
Tokiwacho(Yamatoojidori4-Joagaru.ka 605-0079
Tokiwagicho 604-0915
Tokiwai Donocho 602-0836
Tokiwai Zushicho 602-0937
Tokudaijidencho 602-0932
Tokudaijishimizucho 615-8015
Tokumancho 600-8437
Tokusayamacho 600-8461
Tokushojicho 600-8051
Tokuyacho 600-8395, 602-8213
Tomihamacho 600-8125
Tomikojicho 602-8218
Tomimatsucho 600-8124
Tominagacho 600-8023, 600-8023, 600-8023, 600-8351, 600-8351, 600-8449, 600-8449, 605-0078
Tomitacho 600-8186
Tomiyacho 600-8192
Tomoecho 604-0863
Toraishicho 604-0955
Torayacho 604-8171
Toriimaecho 602-8393
Torocho 600-8401
Toroyamacho 604-8225
Toryocho 612-8107
Toyoracho 605-0905
Tozaicho 602-8411
Tozaitawarayacho 602-8294
Tsuboyacho 604-0814, 604-0814
Tsuboyacho(Horikawadorirokkakusagar 604-8255
Tsuboyacho(Ogawadorioikesagaru.ogaw 604-8276
Tsuchibashicho 604-0055, 612-8312
Tsuchidacho 602-8427
Tsuchihashicho 600-8226
Tsuchimikadocho 602-8077
Tsuchiyacho 600-8396, 604-8112, 604-8112
Tsuchiyacho(Ogawadoriebisugawasagar 604-0061
Tsugarucho 604-8271
Tsukihokocho 600-8492
Tsukimicho 600-8453, 605-0829
Tsukinowacho 605-0854
Tsukinuke 600-8364
Tsukinukecho 602-8065, 602-8065, 602-8315, 602-8315, 604-8202, 604-8202, 604-8272, 604-8272
Tsukinukecho(Shimodachiuridoriommae 602-8364
Tsukiyama Kitahancho 602-0038
Tsukiyama Minamihancho 602-0034
Tsuruyamacho 602-0802
Tsutsuganecho 600-8152
Tsutsumicho 605-0025
Tsuzurayacho 600-8085
Ubagaenokicho 602-8477
Ubagakitamachi 602-8487
Ubaganishicho 602-8486
Ubagateranomaecho 602-8303
Ubagatozaicho 602-8485
Ubayanagicho 604-8213
Uchigamaecho 602-0012
Uchikoshicho 600-8151
Uedacho 605-0852
Uematsucho 600-8028, 600-8028, 600-8028
Uematsucho(Shomendorinishinotoinnis 600-8343
Ueno Goshonochicho 607-8441
Ueno Teraicho 607-8443
Ueno Yamada 607-8442
Ukitacho 602-8104
Umegahata Furutacho 616-8268
Umegahata Goshonoguchicho 616-8286
Umegahata Hatamachi 616-8265
Umegahata Hatanoshitacho 616-8263
Umegahata Hikijicho 616-8294
Umegahata Hinokiyashirocho 616-8285
Umegahata Hiroshibacho 616-8277
Umegahata Inoshiricho 616-8272
Umegahata Kagaricho 616-8275
Umegahata Kameishicho 616-8297
Umegahata Kawanishicho 616-8296
Umegahata Kubotanicho 616-8281
Umegahata Makinocho 616-8291
Umegahata Mikyosakacho 616-8284
Umegahata Miyanokuchicho 616-8271
Umegahata Mukonochicho 616-8262
Umegahata Nakajimacho 616-8287
Umegahata Nakanawatecho 616-8273
Umegahata Nakatacho 616-8266
Umegahata Nishinohatamachi 616-8289
Umegahata Okutonocho 616-8283
Umegahata Sasaebecho 616-8288
Umegahata Shimizucho 616-8276
Umegahata Shobutani 616-8278
Umegahata Takahanacho 616-8261
Umegahata Takaocho 616-8292
Umegahata Toganocho 616-8295
Umegahata Tonohatacho 616-8293
Umegahata Uenocho 616-8274
Umegahata Uetocho 616-8282
Umegahata Yabunoshitacho 616-8264
Umegahata Yamasakicho 616-8267
Umekoji Higashimachi 600-8857
Umekoji Higashinakamachi 600-8852
Umekoji Hommachi 600-8856
Umekoji Ishibashicho 600-8855
Umekoji Kashiracho 600-8851
Umekoji Nishinakamachi 600-8854
Umekoji Takahatacho 600-8853
Umeminatocho 600-8127
Umemiyacho 605-0061
Umemotocho 605-0064
Umenokicho 604-0905, 604-0905, 604-0905, 604-8012, 604-8012
Umetadacho 604-8136
Umeyacho 602-0902, 604-0091, 604-0091
Umeyacho(Fuyachodorinishikikojiagar 604-8057
Umeyacho(Oikedorikarasumahigashiiru 604-8186
Umezu Dammachi 615-0907
Umezu Fukenokawacho 615-0921
Umezu Fushiharacho 615-0926
Umezu Gotocho 615-0933
Umezu Hayashikuchicho 615-0936
Umezu Higashikamaeguchicho 615-0914
Umezu Hirakicho 615-0931
Umezu Ishinadacho 615-0905
Umezu Kamaeguchicho 615-0912
Umezu Kandacho 615-0902
Umezu Kitagawacho 615-0937
Umezu Kitamachi 615-0911
Umezu Kitauracho 615-0934
Umezu Maedacho 615-0922
Umezu Minamihirocho 615-0901
Umezu Minamimachi 615-0915
Umezu Minamiuedacho 615-0913
Umezu Nakakuracho 615-0923
Umezu Nakamuracho 615-0916
Umezu Nishiuracho 615-0917
Umezu Onawabacho 615-0925
Umezu Sakamotocho 615-0938
Umezu Shirimizocho 615-0924
Umezu Takazecho 615-0906
Umezu Tokumarucho 615-0935
Umezu Tsutsumikamicho 615-0904
Umezu Tsutsumishitacho 615-0903
Umezu Uedacho 615-0932
Uoyacho 604-0984, 612-8041
Uraderacho 604-8041
Uradeyamacho 604-8155
Urafurocho 602-0025
Urakatacho 600-8822
Uratsukijicho 602-0031
Ushigase Aoyagicho 615-8041
Ushigase Dodencho 615-8052
Ushigase Hayashinomotocho 615-8031
Ushigase Kaharaguchicho 615-8042
Ushigase Minaminokuchicho 615-8045
Ushigase Nishigakicho 615-8051
Ushigase Okunobocho 615-8032
Ushigase Shindembukecho 615-8043
Ushigase Yamagakicho 615-8044
Ushigase Yayoicho 615-8046
Ushitoracho 600-8304
Utano Babacho 616-8202
Utano Fukuojicho 616-8208
Utano Hoanjicho 616-8206
Utano Kaminotanicho 616-8252
Utano Kitanoincho 616-8201
Utano Nagaocho 616-8207
Utano Oikecho 616-8204
Utano Oyashikicho 616-8205
Utano Shibahashicho 616-8203
Utano Shibamachi 616-8209
Utsuboyacho 602-0942
Uzumasa Aokigaharacho 616-8171
Uzumasa Aokimotocho 616-8172
Uzumasa Arakicho 616-8136
Uzumasa Fujigamoricho 616-8131
Uzumasa Goryodencho 616-8187
Uzumasa Goshonochicho 616-8157
Uzumasa Hachiokacho 616-8162
Uzumasa Hakamadacho 616-8155
Uzumasa Hattandacho 616-8145
Uzumasa Higashihachiokacho 616-8161
Uzumasa Higashikaratocho 616-8115
Uzumasa Hinochicho 616-8142
Uzumasa Horigauchicho 616-8152
Uzumasa Horiikecho 616-8186
Uzumasa Ichinoicho 616-8107
Uzumasa Idogajiricho 616-8122
Uzumasa Inuicho 616-8176
Uzumasa Ishigakicho 616-8166
Uzumasa Itchoshibacho 616-8175
Uzumasa Izumishikibucho 616-8101
Uzumasa Kainichicho 616-8185
Uzumasa Kaishojicho 616-8123
Uzumasa Kakiuchicho 616-8121
Uzumasa Kamikeibucho 616-8103
Uzumasa Kaminodancho 616-8173
Uzumasa Karatocho 616-8134
Uzumasa Katabiranotsujicho 616-8151
Uzumasa Katsuragaharacho 616-8165
Uzumasa Katsuragicho 616-8164
Uzumasa Kawadokorocho 616-8143
Uzumasa Kinoshitacho 616-8112
Uzumasa Kitarocho 616-8182
Uzumasa Kotesumicho 616-8135
Uzumasa Kumiishicho 616-8125
Uzumasa Kyonomichicho 616-8181
Uzumasa Maenodacho 616-8146
Uzumasa Matsumotocho 616-8116
Uzumasa Minaseijicho 616-8154
Uzumasa Miyanomaecho 616-8183
Uzumasa Mondacho 616-8117
Uzumasa Morigahigashicho 616-8102
Uzumasa Morigamaecho 616-8105
Uzumasa Moriganishicho 616-8106
Uzumasa Nakasujicho 616-8184
Uzumasa Nakatsutsumicho 616-8133
Uzumasa Nakayamacho 616-8191
Uzumasa Nishihachiokacho 616-8163
Uzumasa Nishinocho 616-8156
Uzumasa Nomotocho 616-8113
Uzumasa Okudonocho 616-8127
Uzumasa Omokagecho 616-8153
Uzumasa Sambicho 616-8192
Uzumasa Shimokakudacho 616-8111
Uzumasa Shimokeibucho 616-8104
Uzumasa Sugamotocho 616-8126
Uzumasa Sujakucho 616-8137
Uzumasa Takigahanacho 616-8132
Uzumasa Tanamoricho 616-8141
Uzumasa Tarumiyamacho 616-8174
Uzumasa Tatsumicho 616-8114
Uzumasa Tayabucho 616-8167
Uzumasa Tsuchimotocho 616-8147
Uzumasa Tsujigamotocho 616-8124
Uzumasa Umazukacho 616-8177
Uzumasa Yurigamotocho 616-8144
Uzumasayasui Fujinokicho 616-8071
Uzumasayasui Higashiuracho 616-8063
Uzumasayasui Ikedacho 616-8081
Uzumasayasui Itchodencho 616-8084
Uzumasayasui Kasugacho 616-8062
Uzumasayasui Kitagoshocho 616-8064
Uzumasayasui Koyamacho 616-8067
Uzumasayasui Kurumamichicho 616-8066
Uzumasayasui Matsumotocho 616-8085
Uzumasayasui Mitodencho 616-8073
Uzumasayasui Nijouracho 616-8074
Uzumasayasui Nishiuracho 616-8065
Uzumasayasui Nishizawacho 616-8083
Uzumasayasui Okuhatacho 616-8082
Uzumasayasui Tatsumicho 616-8072
Uzumasayasui Tsujinochicho 616-8076
Uzumasayasui Umazukacho 616-8077
Uzumasayasui Yanagidoricho 616-8075
Wakamatsucho 600-8198, 602-8331, 604-8011, 605-0004
Wakamiyacho 600-8120, 600-8120, 600-8201, 600-8201, 600-8201, 600-8314, 600-8314, 600-8314, 600-8314
Wakamiyatatecho 602-0085
Wakamiyayokocho 602-0084
Wakatakecho 605-0003
Wakicho 600-8834
Wakokucho 606-8363
Wakuyacho 604-0803, 604-0803
Wakuyacho(Takakuradorirokkakusagaru 604-8116
Warayacho 602-8144
Washiocho 605-0072
Wasuicho 602-8258
Watayacho 604-8181
Yabunochicho 600-8374, 602-8041
Yabunoshitacho 602-0806
Yabushitacho 600-8448
Yadacho 600-8442
Yakatacho 600-8203
Yakuencho 600-8823
Yakunincho 602-8241
Yakushicho 602-8442, 604-0062, 605-0814
Yakushimaecho 600-8416, 602-8401
Yamabana Daijodencho 606-8002
Yamabana Hashinomotocho 606-8006
Yamabana Itchodacho 606-8007
Yamabana Kawabatacho 606-8004
Yamabana Kawagishicho 606-8005
Yamabana Kawaharacho 606-8003
Yamabana Morimotocho 606-8011
Yamabana Okimicho 606-8013
Yamabana Otsukacho 606-8014
Yamabana Takigahanacho 606-8012
Yamabana Yanagatsubocho 606-8001
Yamabushiyamacho 604-8156
Yamada Deguchicho 615-8273
Yamada Hakozukacho 615-8255
Yamada Hamurocho 615-8277
Yamada Hatakedacho 615-8272
Yamada Hirakicho 615-8276
Yamada Hiraocho 615-8256
Yamada Hisadacho 615-8263
Yamada Kitanocho 615-8285
Yamada Kitayamadacho 615-8267
Yamada Kurumatsukacho 615-8238
Yamada Minamicho 615-8275
Yamada Minamiyamadacho 615-8266
Yamada Nakayoshimicho 615-8237
Yamada Nekotsukacho 615-8251
Yamada Odorocho 615-8265
Yamada Oyoshimicho 615-8236
Yamada Rokunotsubocho 615-8264
Yamada Shinotsubocho 615-8262
Yamada Shodacho 615-8261
Yamada Tsuruhazecho 615-8271
Yamada Uenocho 615-8274
Yamadacho 604-8237, 605-0837
Yamagoe Higashicho 616-8194
Yamagoe Inuicho 616-8197
Yamagoe Nakacho 616-8195
Yamagoe Nishicho 616-8196
Yamagoe Tatsumicho 616-8193
Yamakawacho 600-8342
Yamamotocho 602-8171, 604-0933
Yamanacho 602-8422
Yamanakacho 604-0815
Yamanochi Arakicho 615-0073
Yamanochi Gotandacho 615-0096
Yamanochi Ikejiricho 615-0072
Yamanochi Kitanokuchicho 615-0094
Yamanochi Midodencho 615-0091
Yamanochi Miyamaecho 615-0093
Yamanochi Miyawakicho 615-0092
Yamanochi Naemachi 615-0074
Yamanochi Nakahatacho 615-0085
Yamanochi Nishihattandacho 615-0095
Yamanochi Nishiuracho 615-0071
Yamanochi Omachi 615-0097
Yamanochi Sekisancho 615-0082
Yamanochi Setohatacho 615-0083
Yamanochi Yamanoshitacho 615-0084
Yamanochi Yorocho 615-0081
Yamashirocho 605-0831
Yamatocho 605-0802, 612-8323
Yamatooji 605-0933
Yamazakicho 604-8032, 605-0841, 612-8367
Yamazatocho 602-8268
Yanagicho 600-8344
Yanagifurocho 602-0838
Yanagihachimancho 604-8101
Yanaginozushicho 602-0021
Yaoyacho 600-8168, 600-8168, 600-8262, 600-8262, 600-8321, 600-8321, 604-8072, 604-8072
Yaoyacho(Sakaimachidorinishikikojis 604-8123
Yariyamachi 612-0084
Yasakakamimachi 605-0827
Yase Akimotocho 601-1252
Yase Hanajiricho 601-1251
Yase Konoecho 601-1253
Yasenosecho 601-1254
Yasenosecho(277-No2.279-No1.3-5.281 606-0068
Yashirotsukinukecho 602-0095
Yashiroyokocho 602-0094
Yatsuyanagicho 600-8112
Yawatacho 600-8455, 604-0064, 612-8204
Yoancho 602-8022
Yodo Hizumecho 613-0901
Yodo Hommachi 613-0903
Yodo Ikegamicho 613-0904
Yodo Kawazuracho 613-0912
Yodo Kizucho 613-0911
Yodo Mizucho 613-0916
Yodo Mizutarecho 613-0902
Yodo Namazucho 613-0914
Yodo Oshimozucho 613-0907
Yodo Saimecho 613-0915
Yodo Shimmachi 613-0906
Yodo Shimozucho 613-0905
Yohojicho 600-8477
Yohojimaecho 604-0916
Yokokajicho 604-0087
Yokooji Hashimoto 612-8293
Yokooji Hatanakacho 612-8282
Yokooji Hattanda 612-8253
Yokooji Higashiuracho 612-8481
Yokooji Ippongi 612-8252
Yokooji Jinguji 612-8262
Yokooji Kakinomotocho 612-8296
Yokooji Kaminohamacho 612-8281
Yokooji Kifune 612-8297
Yokooji Kitanokuchicho 612-8254
Yokooji Kuronochi 612-8284
Yokooji Kusatsucho 612-8483
Yokooji Kuwanomoto 612-8295
Yokooji Maegawacho 612-8256
Yokooji Matsubayashi 612-8264
Yokooji Mukai 612-8283
Yokooji Nagahatacho 612-8286
Yokooji Nakanoshimacho 612-8287
Yokooji Nakanoshocho 612-8482
Yokooji Numa 612-8249
Yokooji Rokutanhata 612-8255
Yokooji Saikaido 612-8261
Yokooji Senryomatsucho 612-8244
Yokooji Shibafu 612-8246
Yokooji Shimonotsubo 612-8263
Yokooji Shujaku 612-8292
Yokooji Sugamoto 612-8251
Yokooji Tatsugaike 612-8285
Yokooji Tennogo 612-8291
Yokooji Tennomae 612-8294
Yokooji Tominomoricho 612-8257
Yokoojimisu Daikokucho 612-8205
Yokoojimisu Doromachiatocho 612-8239
Yokoojimisu Ikedayashikicho 612-8237
Yokoojimisu Kinoshitayashikicho 612-8234
Yokoojimisu Yamashiroyashikicho 612-8207
Yokoojishimomisu Higashinokuchi 612-8235
Yokoojishimomisu Jonomaecho 612-8243
Yokoojishimomisu Kajiwaracho 612-8242
Yokoojishimomisu Miyanogo 612-8245
Yokoojishimomisu Nango 612-8247
Yokoojishimomisu Satonochi 612-8236
Yokoojishimomisu Tsujidocho 612-8241
Yokoojishimomisu Yamaden 612-8238
Yokoomiyacho 602-8449
Yokoshimmeicho 602-8223
Yokosuwancho 600-8179
Yombancho 602-8347
Yonchome 602-8045, 602-8045, 602-8045, 602-8154, 602-8154, 604-0974
Yonchome(Nishihorikawadorishimodach 602-8112
Yorozuyacho 600-8199
Yoshida Hommachi 606-8317
Yoshida Izumidonocho 606-8301
Yoshida Kaguraokacho 606-8311
Yoshida Kamiadachicho 606-8307
Yoshida Kamiojicho 606-8312
Yoshida Kawaracho 606-8305
Yoshida Konoecho 606-8315
Yoshida Nakaadachicho 606-8306
Yoshida Nakaojicho 606-8313
Yoshida Nihommatsucho 606-8316
Yoshida Shimoadachicho 606-8304
Yoshida Shimoojicho 606-8314
Yoshida Tachibanacho 606-8303
Yoshida Ushinomiyacho 606-8302
Yoshidamotomachi 606-8501
Yoshijima Kanaidocho 612-8225
Yoshijima Watashibajimacho 612-8265
Yoshijima Yaguracho 612-8224
Yoshimizucho 600-8483, 600-8483
Yoshimizucho(Akezudorimatsubarasaga 600-8403
Yoshinagacho 606-8372
Yoshinocho 602-8117, 604-8361, 605-0878
Yotsuzukacho 601-8474
Yugaocho 600-8077
Yugyomaecho 605-0864
Yukuecho 602-8366
Yumiyacho 605-0817
Yunokicho 605-0032
Zaimokucho 600-8016, 600-8146, 600-8146, 600-8146, 600-8146, 600-8146, 600-8440, 600-8440, 604-8017
Zenchojicho 600-8431
Zeniyacho 600-8303
Zenshoincho 602-0006
Zuikoimmaecho 602-0081
Zushioku Kachocho 607-8456
Zushioku Nagamichi 607-8455
Zushioku Nawashiromotocho 607-8454
Zushioku Onoecho 607-8453
Zushioku Wakabayashicho 607-8451
Zushioku Yakuracho 607-8452

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Kyoto Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Kyoto Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.