Kikuchi Shi, Kumamoto Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Akahoshi 861-1311
Dairinji 861-1306
ȏŠÆ± Å¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Ä¸ƒÅŸŽÇ·ÅˆÆ”¯Æ‰€ 861-1394
ȏŠÆ± Å¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Æ—­Å¿—Ç·ÅˆÆ”¯Æ‰€ 869-1295
ȏŠÆ± Å¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Æ³—Æ°´Ç·ÅˆÆ”¯Æ‰€ 861-1295
ϼ«Ï¼­ÃƒÃ‚¤Ã‚ªãƒ­Ã‚¸Ã‚¯Ã‚¹Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€ÈŠÆ± Ç ”Ç©¶Æ‰€ 869-1298
Fujita 861-1309
Fukagawa 861-1304
Gyokushoji 861-1322
Hanjaku 861-1671
Haru 861-1441
Hiegata 861-1321
Hirose 861-1314
Ichinose 861-1686
Ideta 861-1313
Ikanikeisaiganaibaai 861-1300
Ima 861-1303
Katakaku 861-1307
Kesao 861-1325
Kikoji 861-1315
Kino 861-1326
Kitamiya 861-1305
Koba 861-1301
Kyokushi Benri 869-1201
Kyokushi Fumoto 869-1202
Kyokushi Ihagi 869-1208
Kyokushi Isaka 869-1206
Kyokushi Kawabe 869-1205
Kyokushi Obaru 869-1204
Kyokushi Otaru 869-1203
Kyokushi Shimmei 869-1207
Morikita 861-1312
Murada 861-1317
Nagata 861-1316
Nishidera 861-1323
Nishihazama 861-1685
Nomaguchi 861-1324
Ogi 861-1673
Ohira 861-1683
Ryumon 861-1672
Shichijomachi Aramaki 861-1363
Shichijomachi Hashita 861-1346
Shichijomachi Hayashibaru 861-1343
Shichijomachi Heta 861-1364
Shichijomachi Kae 861-1356
Shichijomachi Kameo 861-1342
Shichijomachi Kiyomizu 861-1341
Shichijomachi Komoiri 861-1354
Shichijomachi Kosamachi 861-1353
Shichijomachi Mitsugi 861-1361
Shichijomachi Nagarekawa 861-1367
Shichijomachi Okada 861-1368
Shichijomachi Onozaki 861-1345
Shichijomachi Setoguchi 861-1366
Shichijomachi Shinkoga 861-1352
Shichijomachi Sosaki 861-1344
Shichijomachi Sunada 861-1351
Shichijomachi Takajima 861-1355
Shichijomachi Takata 861-1357
Shichijomachi Utena 861-1365
Shichijomachi Yamasaki 861-1362
Shichobun 861-1442
Shigemi 861-1682
Shimokawaharu 861-1302
Shisuimachi Fukumoto 861-1205
Shisuimachi Kameo 861-1211
Shisuimachi Minamitashima 861-1213
Shisuimachi Naga 861-1204
Shisuimachi Sumiyoshi 861-1203
Shisuimachi Tashima 861-1214
Shisuimachi Tomino 861-1202
Shisuimachi Toyomizu 861-1212
Shisuimachi Yoshitomi 861-1201
Toyoma 861-1684
Waifu 861-1331, 861-1392
Wataru 861-1308
Yukino 861-1681

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Kikuchi Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Kikuchi Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.