Nagaoka Gun, Kochi Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Ananai 789-0307
Ao 789-0167
Ť§È±ŠÇ”ºå½¹Å ´ 789-0392
Funato 789-0235
Furuta 781-3607
Higashidoi 789-0166
Hiura 789-0314
Ikadagi 789-0157
Ikanikeisaiganaibaai 781-3600, 789-0300
Inokubo 781-3604
Ionotani 789-0237
Isodani 789-0233
Iwahara 789-0158
Jike 781-3617
Kajigauchi 789-0232
Kakumodani 789-0321
Kamihigashi 789-0252
Kamizeki Ko 781-3611
Kamizeki Otsu 781-3612
Kawado 789-0241
Kawaguchi 789-0303
Kawaguchiminami 789-0313
Kawai 789-0172
Kazurawara 789-0302, 789-0428
Kinozu 781-3608
Kitagawa 789-0325
Kitayama Hei 781-3615
Kitayama Ko 781-3613
Kitayama Otsu 781-3614
Kuroishi 789-0250
Kusunoki 789-0324
Minamidaio 789-0163
Momohara 789-0244
Motoyama 781-3601, 781-3692
Nagafuchi 789-0245
Nakamuradaio 789-0315
Nakauchi 789-0174
Nakaya 789-0251
Nanato 781-3624
Nishidoi 789-0254
Nishigawa 789-0165
Nishikubo 789-0243
Nishimine 789-0160, 789-0159
Nuta 789-0162
O 789-0306
Odaira 789-0169, 789-0173
Odaki 789-0170, 789-0171
Ogawa 789-0316
Oishi 781-3602
Okubo 789-0248
Okuota 789-0231
Osunago 789-0247
Sagayama 789-0255
Sakamoto 781-3620
Shikinoiwa 789-0305
Shimotsuno 781-3605
Shimozeki 781-3610
Sogauchi 781-3622
Sugi 789-0311
Suketo 781-3609
Tachino 781-3619
Tajikawakamimyo 789-0426
Tajikawashimomyo 789-0427
Takatsuno 781-3606
Takazu 789-0312
Tani 789-0304
Tatsuno 789-0168
Terauchi 789-0234
Todeno 789-0322
Tsuge 789-0301
Tsurebi 789-0242
Umaze 789-0323
Uriuno 781-3623
Wada 789-0236
Yakawa 789-0156
Yanagino 789-0246
Yasunono 789-0253
Yatokoro 781-3621
Yone 789-0164
Yoshino 781-3618
Yoshinobu 781-3603
Yunoki 789-0161

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Nagaoka Gun, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Nagaoka Gun has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.