Satsumasendai Shi, Kagoshima Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Amatatsucho 895-0011
Aoyamacho 895-0044
ÛÆë°Ãªãƒ¼Ãƒ³Ãƒ’ëÀÃ‚°Ãƒªãƒ¼Ãƒ³Ãƒ’ë«Ã³ÃƒˆÃƒªãƒ¼Ã‚¯Ãƒ©Ãƒ– 895-1296
ůŒÅ£«É€šÃ‚¤Ãƒ³Ãƒ†Ã‚°Ãƒ¬Ãƒ¼Ãƒ†ÃƒƒÃƒ‰ÃƒžÃ‚¤Ã‚¯Ãƒ­Ãƒ†Ã‚¯ÃƒŽÃƒ­Ã‚¸ 895-1493
ǔ°È‹‘É…’É€ Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 895-1295
Ȗ©Æ‘©Å·Å†…Ÿ‚À€Å…¥Æ¥Æ”¯Æ‰€ 895-1492
Ȗ©Æ‘©Å·Å†…Ÿ‚À€Ç¥Ç­”É™¢Æ”¯Æ‰€ 895-1595
Ȗ©Æ‘©Å·Å†…Ÿ‚À€É‡ŒÆ”¯Æ‰€ 896-1192
Ȗ©Æ‘©Å·Å†…Ÿ‚À€É¹¿Å³¶Æ”¯Æ‰€ 896-1392
Ȗ©Æ‘©Å·Å†…Ÿ‚ĸ‹Ç”‘Æ”¯Æ‰€ 896-1696
Ȗ©Æ‘©Å·Å†…Ÿ‚ƨ‹È„‡Æ”¯Æ‰€ 895-1292
Ȗ©Æ‘©Å·Å†…Ÿ‚ƨ‹È„‡Æ•™È‚²Äº‹Å‹™Æ‰€ 895-1293
Chugo 895-0072
Chugocho 895-0072
Daiocho 895-0062
Godaicho 895-0066
Goryoshitacho 895-0061
Gumisakicho 895-0132
Hanakicho 895-0064
Haradacho 895-0074
Higashikaimoncho 895-0051
Higashimukodacho 895-0026
Higashioshojicho 895-0075
Hirasa 895-0012
Hirasacho 895-0012
Hiwakicho Ichihino 895-1203
Hiwakicho Kurano 895-1201
Hiwakicho Tonohara 895-1202
Hiyamizucho 895-0053
Ikanikeisaiganaibaai 895-0000
Irikicho Soeda 895-1401
Irikicho Uranomyo 895-1402
Jokamicho 895-0213
Kachimecho 895-0031
Kamikoshikicho Eishi 896-1203
Kamikoshikicho Kuwanora 896-1206
Kamikoshikicho Nakakoshiki 896-1201
Kamikoshikicho Nakano 896-1202
Kamikoshikicho Oshima 896-1204
Kamikoshikicho Segami 896-1205
Kamikoshikicho Taira 896-1281
Kamisendaicho 895-0067
Kandacho 895-0052, 895-8501, 895-8502, 895-8503, 895-8504, 895-8505, 895-8506, 895-8555, 895-8650
Kashimacho Imuta 896-1301
Kawanaganocho 895-0033
Kedoincho Imuta 895-1502
Kedoincho Kamide 895-1503
Kedoincho Kuroki 895-1504
Kedoincho Shimode 895-1501
Kobanchayacho 895-0034
Kokubunjicho 895-0073
Kokuracho 899-1922
Kujucho 895-0004
Kumanojocho 895-0041, 895-8515
Kusumotocho 895-0002
Minatocho 899-1924
Miyakocho 895-0043
Miyauchicho 895-0065, 895-8540
Miyazakicho 895-0013
Miyazatocho 895-0056
Mizuhikicho 899-1921
Momotsugicho 895-0007
Mukodacho 895-0025
Mukodahommachi 895-0021, 895-8519
Nagatoshicho 895-0005
Nakafukuracho 895-0042
Nakamuracho 895-0003
Nishikaimoncho 895-0055
Nishikatacho 899-1801
Nishimukodacho 895-0027, 895-8588, 895-8686
Ojiroecho 895-0035
Oshojicho 895-0076
Ozucho 899-1925
Satocho Sato 896-1101
Shimokoshikicho Aose 896-1521
Shimokoshikicho Katanora 896-1602
Shimokoshikicho Nagahama 896-1411
Shimokoshikicho Sesenora 896-1512
Shimokoshikicho Sesenora(1700-Banch 896-1412
Shimokoshikicho Teuchi 896-1601
Shirahamacho 895-0001
Shirawacho 895-0022
Takaecho 895-0131
Takashirocho 895-0292
Takicho 895-0211
Tasakicho 895-0006
Taumicho 895-0071
Togocho Fujikawa 895-1102
Togocho Noze 895-1105
Togocho Onobuchi 895-1106
Togocho Shishino 895-1101
Togocho Torimaru 895-1103
Togocho Yamada 895-1104
Torioicho 895-0024
Undokoencho 895-0077, 895-0214
Wakabacho 895-0063, 895-8601
Wakamatsucho 895-0054
Yaguracho 895-0036
Yamanokuchicho 895-0032
Yokobabacho 895-0023
Yoritacho 895-0133
Yozeicho 895-0212
Yudacho 899-1802
Yushimacho 899-1923

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Satsumasendai Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Satsumasendai Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.