Sanuki Shi, Kagawa Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Á•Ã¬ÃÅ¸‚À€Ï¼ˆÆ´¥Ç”°Å‡ºå¼Μ所ϼ‰ 769-2492
Á•Ã¬ÃÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Ï¼ˆÅ¯’Å·ÅºÈˆŽÏ¼‰ 769-2395
Á•Ã¬ÃÅ¸‚Æ•™È‚²Å§”Å“¡Ä¼š 769-2396
Ikanikeisaiganaibaai 769-2300
Kabe 769-2104
Kamonosho 761-8577
Kamosho 769-2102
Maeyama 769-2305
Nagaohigashi 769-2301
Nagaomyo 769-2303
Nagaonishi 769-2302
Oda 769-2103
Okawamachi Minamigawa 761-0905
Okawamachi Tazura 761-0904
Okawamachi Tomidahigashi 761-0903
Okawamachi Tomidanaka 761-0902
Okawamachi Tomidanishi 761-0901
Sangawamachi Ishidahigashi 769-2321
Sangawamachi Ishidanishi 769-2322
Sangawamachi Kanzaki 769-2323
Shido 769-2192, 769-2101, 769-2195, 769-2193
Showa 769-2304
Sue 769-2105
Tawa 769-2306
Tsudamachi Tsuda 769-2401
Tsudamachi Tsuruwa 769-2402
Zota 769-2315
Zotakorehiro 769-2312
Zotamiyanishi 769-2311
Zotanomada 769-2313
Zotaotoi 769-2314

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Sanuki Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Sanuki Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.