Mikata Gun, Hyogo Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Akasaki 669-6714
Ashiya 669-6701
Chidani 669-6943
Chihara 669-6941
ɦ™Ç¾ŽÇ”ºå½¹Å ´ 669-6592
Fujio 669-6725
Fukutomi 669-6732
Furuichi 669-6743
Futsukaichi 669-6731
Hamasaka 669-6702, 669-6792
Haruki 669-6807
Heda 669-6746
Hetchi 669-6724
Hinokio 669-6806
Hosoda 669-6822
Ido 669-6801
Igumi 669-6751
Iino 669-6832
Ikanikeisaiganaibaai 669-6500, 669-6700
Imaoka 669-6803
Ishibashi 669-6953
Isumi 669-6805
Kamaya 669-6752
Kanaya 669-6802
Kaneo 669-6942
Kasumiku Age 669-6432
Kasumiku Aidani 669-6404
Kasumiku Amarube 669-6671
Kasumiku Fuji 669-6557
Kasumiku Habu 669-6422
Kasumiku Hata 669-6423
Kasumiku Hayato 669-6424
Kasumiku Hitoichi 669-6542
Kasumiku Kajikano 669-6552
Kasumiku Kamioka 669-6414
Kasumiku Kasumi 669-6544
Kasumiku Kobara 669-6559
Kasumiku Kundani 669-6402
Kasumiku Kuto 669-6411
Kasumiku Mamuro 669-6561
Kasumiku Meji 669-6412
Kasumiku Mikawa 669-6426
Kasumiku Mitani 669-6553
Kasumiku Mori 669-6545
Kasumiku Motomizuka 669-6421
Kasumiku Munagai 669-6401
Kasumiku Nakano 669-6556
Kasumiku Nanukaichi 669-6546
Kasumiku Nishishimoka 669-6415
Kasumiku Niuji 669-6416
Kasumiku Odani 669-6554
Kasumiku Okaji 669-6425
Kasumiku Okinora 669-6433
Kasumiku Ono 669-6555
Kasumiku Sakai 669-6541
Kasumiku Shimoka 669-6413
Kasumiku Shimonohama 669-6564
Kasumiku Sukara 669-6551
Kasumiku Uragami 669-6431
Kasumiku Wakamatsu 669-6543
Kasumiku Yada 669-6563
Kasumiku Yahara 669-6558
Kasumiku Yasugi 669-6403
Kasumiku Yoroi 669-6672
Kasumiku Yura 669-6562
Kirihata 669-6812
Kirioka 669-6815
Kishida 669-6954
Kiyotomi 669-6711
Kumadani 669-6804
Kutani 669-6721
Kutoyama 669-6727
Mae 669-6951
Mio 669-6715
Mitani 669-6747
Miyawaki 669-6944
Moroyose 669-6753
Muraokaku Aida 667-1312
Muraokaku Fukuoka 667-1334
Muraokaku Hagiyama 667-1314
Muraokaku Hara 667-1362
Muraokaku Hikage 667-1337
Muraokaku Ichibara 667-1324
Muraokaku Ikeganaru 667-1346
Muraokaku Irie 667-1368
Muraokaku Itashino 667-1315
Muraokaku Kakayama 667-1323
Muraokaku Kanzaka 667-1313
Muraokaku Kawai 667-1366
Muraokaku Kebioka 667-1354
Muraokaku Kojo 667-1303
Muraokaku Koyo 667-1326
Muraokaku Kuchiotani 667-1342
Muraokaku Kumanami 667-1353
Muraokaku Kuroda 667-1335
Muraokaku Marumi 667-1351
Muraokaku Midori 667-1363
Muraokaku Moriwaki 667-1341
Muraokaku Muraoka 667-1311
Muraokaku Nagaita 667-1352
Muraokaku Nagase 667-1361
Muraokaku Nagasu 667-1364
Muraokaku Nakaotani 667-1343
Muraokaku Ono 667-1333
Muraokaku Onuka 667-1321
Muraokaku Osasa 667-1344
Muraokaku Sakai 667-1301
Muraokaku Shikada 667-1316
Muraokaku Takai 667-1325
Muraokaku Takasaka 667-1345
Muraokaku Takazu 667-1365
Muraokaku Teragawauchi 667-1322
Muraokaku Tsukuriyama 667-1331
Muraokaku Wachi 667-1347
Muraokaku Wada 667-1367
Muraokaku Wasabu 667-1304
Muraokaku Yado 667-1336
Muraokaku Yaidani 667-1332
Muraokaku Yamada 667-1302
Muraokaku Yono 667-1317
Nakatsuji 669-6814
Oigo 669-6811
Ojiroku Akioka 667-1533
Ojiroku Higashigaki 667-1545
Ojiroku Hirano 667-1523
Ojiroku Hiroi 667-1513
Ojiroku Ishidera 667-1512
Ojiroku Joyama 667-1502
Ojiroku Kajiya 667-1542
Ojiroku Kamba 667-1514
Ojiroku Kanzui 667-1511
Ojiroku Kayano 667-1531
Ojiroku Kusube 667-1501
Ojiroku Mizuma 667-1515
Ojiroku Niiya 667-1532
Ojiroku Nomatani 667-1521
Ojiroku Nukida 667-1544
Ojiroku Otani 667-1503
Ojiroku Sabo 667-1541
Ojiroku Saneyama 667-1522
Ojiroku Tadanomiya 667-1543
Ossaka 669-6946
Sakai 669-6726
Sashikui 669-6712
Shichikama 669-6741
Shinichi 669-6742
Shioyama 669-6833
Shoboan 669-6723
Tai 669-6713
Taita 669-6728
Takasue 669-6722
Takeda 669-6761, 669-6831
Tando 669-6813
Tochidani 669-6745
Uchiyama 669-6945
Umigami 669-6952
Utaosa 669-6808
Wada 669-6716
Yodo 669-6744
Yu 669-6821, 669-6892

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Mikata Gun, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Mikata Gun has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.