Nayoro Shi, Hokkaido, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Akebono 096-0075
Asahi 096-0061
Ō—É™½È£½Ç´™Ã€€Ï¼ˆÆ ªï¼‰ 096-8555
ə¸Ä¸ŠÈ‡ªè¡›ÉšŠÃ€€ÅÅ¯„ɧÅ±¯Åœ° 096-8584
Chiebun 098-2181
Furencho Asahi 098-0514
Furencho Chuo 098-0515
Furencho Higashifuren 098-0512
Furencho Hokueicho 098-0502
Furencho Ikenoe 098-0513
Furencho Midorimachi 098-0516
Furencho Minamimachi 098-0505
Furencho Motomachi 098-0504
Furencho Nakamachi 098-0506
Furencho Nishifuren 098-0509
Furencho Nishimachi 098-0507
Furencho Nisshin 098-0631
Furencho Omachi 098-0503
Furencho Shinseicho 098-0511
Furencho Tosei 098-0632
Furencho Toyosato 098-0501
Furencho Zuisho 098-0508
Higashi1-Jo Kita 096-0051
Higashi1-Jo Minami 096-0001
Higashi2-Jo Kita 096-0052
Higashi2-Jo Minami 096-0002
Higashi3-Jo Kita 096-0053
Higashi3-Jo Minami 096-0003
Higashi4-Jo Kita 096-0054
Higashi4-Jo Minami 096-0004
Higashi5-Jo Kita 096-0055
Higashi5-Jo Minami 096-0005
Higashi6-Jo Kita 096-0056
Higashi6-Jo Minami 096-0006
Higashi7-Jo Minami 096-0007
Higashi8-Jo Minami 096-0008
Higashi9-Jo Minami 096-0009
Hoei 096-0072
Ikanikeisaiganaibaai 096-0000
Kyokuto 096-0064
Kyowa 096-0073
Midorioka 096-0063
Mizuho 096-0077
Naibuchi 096-0078
Nishi1-Jo Kita 096-0031
Nishi1-Jo Minami 096-0011
Nishi10-Jo Kita 096-0040
Nishi10-Jo Minami 096-0020
Nishi11-Jo Kita 096-0041
Nishi11-Jo Minami 096-0021
Nishi12-Jo Kita 096-0042
Nishi12-Jo Minami 096-0022
Nishi13-Jo Kita 096-0043
Nishi13-Jo Minami 096-0023
Nishi14-Jo Minami 096-0024
Nishi15-Jo Minami 096-0025
Nishi2-Jo Kita 096-0032
Nishi2-Jo Minami 096-0012
Nishi2-Jominami 096-8666
Nishi3-Jo Kita 096-0033
Nishi3-Jo Minami 096-0013
Nishi3-Jominami 096-8508, 096-8558, 096-8585
Nishi4-Jo Kita 096-0034
Nishi4-Jo Minami 096-0014
Nishi4-Jokita 096-8641
Nishi4-Jominami 096-8501
Nishi5-Jo Kita 096-0035
Nishi5-Jo Minami 096-0015
Nishi5-Jominami 096-8609
Nishi6-Jo Kita 096-0036
Nishi6-Jo Minami 096-0016
Nishi7-Jo Kita 096-0037
Nishi7-Jo Minami 096-0017
Nishi7-Jominami 096-8511
Nishi8-Jo Kita 096-0038
Nishi8-Jo Minami 096-0018
Nishi9-Jo Kita 096-0039
Nishi9-Jo Minami 096-0019
Nisshin 096-0066
Nissho 096-0062
Odori Kita 096-0030
Odori Minami 096-0010
Odoriminami 096-8686
Ohashi 096-0065
Tokuda 096-0071
Tonami 096-0076
Yayoi 096-0074

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Nayoro Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Nayoro Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.