Takayama Shi, Gifu Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Aioimachi 506-0014
Akahokimachi 506-0045
Akebonomachi 506-0806
Asahicho Agemi 509-3324
Asahicho Aoya 509-3301
Asahicho Asai 509-3303
Asahicho Ichinoshuku 509-3311
Asahicho Kabuto 509-3326
Asahicho Kibyudani 509-3316
Asahicho Kodani 509-3327
Asahicho Kose 509-3305
Asahicho Kosegahora 509-3317
Asahicho Kurokawa 509-3321
Asahicho Kurumishima 509-3313
Asahicho Kuwanoshima 509-3312
Asahicho Mangoku 509-3325
Asahicho Miyanomae 509-3315
Asahicho Miza 509-3306
Asahicho Nishibora 509-3314
Asahicho Ohiro 509-3322
Asahicho Tateiwa 509-3304
Asahicho Terazawa 509-3323
Asahicho Terazuki 509-3302
Asahigaokamachi 506-0042
Asahimachi 506-0017
Atagomachi 506-0855
ªー¯Ã»Ãƒ´Ã‚£Ãƒ¬ÃƒƒÃ‚¸Ã€€Ï¼ˆÆ ªï¼‰ 506-0194
ÛÆëŹ³Æ¹¯É¤¨ 506-1498
Å¥¥É£›É¨¨ã‚¬Ãƒ¼Ãƒ‡Ãƒ³Ãƒ›Ãƒ†Ãƒ«Æœ¬É™£ 506-1492
Ç©‚É«˜È˜Å±±Ã®Ãƒ›Ãƒ†Ãƒ« 506-1493
É«˜Å±±Å¸‚À€Å›½ÅºœÆ”¯Æ‰€ 509-4192
É«˜Å±±Å¸‚À€Ä¸ŠÅ®Æ”¯Æ‰€ 506-1392
É«˜Å±±Å¸‚À€Ä¹…À…ɇŽÆ”¯Æ‰€ 509-3292
É«˜Å±±Å¸‚À€È˜Å·Æ”¯Æ‰€ 501-5492
É«˜Å±±Å¸‚ĸ¹Ç”ŸÅ·Æ”¯Æ‰€ 506-2192
É«˜Å±±Å¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Æ¸…Ȧ‹Æ”¯Æ‰€ 506-0192
ϼˆÆœ‰Ï¼‰Ã€€Å²¡Ç”°Æ—…ɤ¨ 506-1495
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É£›É¨¨æ¹¯Ã®ÈŠ±Æœ¬Èˆ— 506-1496
Babamachi 506-0838
Chishimamachi 506-0032
Daimommachi 506-0856
Echigomachi 506-0033
Enakomachi 506-0818
Fukiyamachi 506-0831
Fuyutomachi 506-0001, 506-8603
Hachikemmachi 506-0012
Hachimammachi 506-0852
Hanakawamachi 506-0015
Hanaokamachi 506-0009, 506-8555
Hanasatomachi 506-0026
Hatsudamachi 506-0008
Higashiyamamachi 506-0805
Hinodemachi 506-0803
Hommachi 506-0011
Honobumachi 506-0003
Horibatamachi 506-0837
Ichinomiyamachi 509-3505
Ikanikeisaiganaibaai 506-0000
Ishiuramachi 506-0825
Iwaimachi 506-0815
Kami1-Nomachi 506-0844
Kami2-Nomachi 506-0845
Kami3-Nomachi 506-0846
Kamigirimachi 506-0044
Kamikawaharamachi 506-0024
Kamiokamotomachi 506-0055, 506-8506, 506-8585, 506-8688
Kamitakaracho Arahara 506-1315
Kamitakaracho Arata 506-1312
Kamitakaracho Hongo 506-1317
Kamitakaracho Iwaido 506-1303
Kamitakaracho Kanakido 506-1308
Kamitakaracho Kurabashira 506-1314
Kamitakaracho Kuzuyama 506-1301
Kamitakaracho Miyahara 506-1304
Kamitakaracho Miza 506-1306
Kamitakaracho Nagakura 506-1302
Kamitakaracho Nakayama 506-1305
Kamitakaracho Nezumochi 506-1311
Kamitakaracho Oimo 506-1318
Kamitakaracho Shimosadani 506-1319
Kamitakaracho Sugoroku 506-1307
Kamitakaracho Yoshino 506-1316
Kamitakaracho Zaike 506-1313
Kandamachi 506-0006
Kasugamachi 506-0835
Kataharamachi 506-0847
Katanomachi 506-0824
Kawaharamachi 506-0023
Kiriumachi 506-0004, 506-8690
Kiyomicho Eguro 506-0201
Kiyomicho Fujise 506-0103
Kiyomicho Fukuyori 506-0104
Kiyomicho Ikemoto 506-0203
Kiyomicho Kamiodori 506-0206
Kiyomicho Makigahora 506-0101
Kiyomicho Mikkamachi 506-0102
Kiyomicho Mitsudani 506-0105
Kiyomicho Morimo 506-0207
Kiyomicho Naradani 509-2701
Kiyomicho Natsumaya 506-0205
Kiyomicho Nihongi 506-0204
Kiyomicho Oppara 509-2702
Kiyomicho Otani 506-0202
Kiyomicho Sakashita 506-0106
Kiyomicho Sunomata 506-0107
Kokufucho Handa 509-4114
Kokufucho Higashimonzen 509-4108
Kokufucho Hirosemachi 509-4119
Kokufucho Ima 509-4104
Kokufucho Kamihirose 509-4116
Kokufucho Kaneoke 509-4123
Kokufucho Kiridani 509-4101
Kokufucho Kisogaito 509-4113
Kokufucho Mikkamachi 509-4115
Kokufucho Minowa 509-4105
Kokufucho Miyaji 509-4103
Kokufucho Murayama 509-4124
Kokufucho Nabari 509-4122
Kokufucho Nishimonzen 509-4107
Kokufucho Nukazuka 509-4125
Kokufucho Sangawa 509-4117
Kokufucho Tsurusu 509-4112
Kokufucho Urisu 509-4126
Kokufucho Urushigaito 509-4106
Kokufucho Utsue 509-4121
Kokufucho Yamamoto 509-4111
Kokufucho Yokamachi 509-4102
Kugunocho Atagasu 509-3212
Kugunocho Hikisage 509-3215
Kugunocho Kobo 509-3211
Kugunocho Koyana 509-3202
Kugunocho Kuguno 509-3205
Kugunocho Kusumo 509-3204
Kugunocho Musugo 509-3214
Kugunocho Nagatoro 509-3217
Kugunocho Nagisa 509-3213
Kugunocho Onishi 509-3201
Kugunocho Tokusabora 509-3216
Kugunocho Tsuji 509-3207
Kugunocho Uto 509-3218
Kugunocho Yamanashi 509-3206
Kugunocho Yanajima 509-3203
Maeharamachi 506-0048
Matsukuramachi 506-0034
Matsumotomachi 506-0808
Matsunokimachi 506-0802
Midorigaokamachi 506-0056
Morishitamachi 506-0823
Nadamachi 506-0021
Nagasakamachi 506-0804
Nakagirimachi 506-0043, 506-8502
Nakayamamachi 506-0051
Nanukamachi 506-0005
Nishiboramachi 506-0833
Nishimachi 506-0022
Nishinoisshikimachi 506-0031
Nyukawacho Ashitani 506-2113
Nyukawacho Bokata 506-2121
Nyukawacho Dayoshi 506-2255
Nyukawacho Gombo 506-2117
Nyukawacho Hatahoko 506-2251
Nyukawacho Hikage 506-2114
Nyukawacho Hiyomo 506-2256
Nyukawacho Horiki 506-2132
Nyukawacho Hosogoe 506-2125
Nyukawacho Ikenomata 506-2253
Nyukawacho Itando 506-2112
Nyukawacho Iwaitani 506-2254
Nyukawacho Kashihara 506-2106
Nyukawacho Kiriyama 506-2134
Nyukawacho Kitakata 506-2133
Nyukawacho Kono 506-2115
Nyukawacho Kute 506-2252
Nyukawacho Machikata 506-2123
Nyukawacho Moribu 506-2101
Nyukawacho Niibari 506-2124
Nyukawacho Ogaya 506-2131
Nyukawacho Onuma 506-2104
Nyukawacho Oshikiji 506-2103
Nyukawacho Otani 506-2116
Nyukawacho Sannose 506-2105
Nyukawacho Shimobo 506-2135
Nyukawacho Shioya 506-2258
Nyukawacho Shiroi 506-2118
Nyukawacho Sode 506-2257
Nyukawacho Urida 506-2111
Nyukawacho Yamakuchi 506-2122
Oboramachi 506-0811
Ojimamachi 506-0816
Okamotomachi 506-0054
Okuhidaonsengo Akaoke 506-1429
Okuhidaonsengo Fukuji 506-1434
Okuhidaonsengo Hirayu 506-1433
Okuhidaonsengo Hitoegane 506-1432
Okuhidaonsengo Imami 506-1425
Okuhidaonsengo Kansaka 506-1421
Okuhidaonsengo Kashiate 506-1424
Okuhidaonsengo Murakami 506-1431
Okuhidaonsengo Nakao 506-1422
Okuhidaonsengo Sasajima 506-1428
Okuhidaonsengo Tagoroke 506-1427
Okuhidaonsengo Tatenomata 506-1426
Okuhidaonsengo Tochio 506-1423
Oshimmachi 506-0851
Sakuramachi 506-0858
Sakyomachi 506-0853
Sanfukujimachi 506-0807
Shimakawaharamachi 506-0836
Shimmeimachi 506-0821
Shimo1-Nomachi 506-0843, 506-8666
Shimo2-Nomachi 506-0842
Shimo3-Nomachi 506-0841
Shimobayashimachi 506-0059, 506-8577
Shimogirimachi 506-0041
Shimokamotomachi 506-0052
Shimonokirimachi 506-0046
Shingumachi 506-0035
Shioyamachi 506-0813
Shiroyama 506-0822
Shokawacho Akadani 501-5421
Shokawacho Arabuchi 501-5413
Shokawacho Isshiki 501-5415
Shokawacho Iwaze 501-5423
Shokawacho Kaijo 501-5425
Shokawacho Kurodani 501-5404
Shokawacho Machiya 501-5416
Shokawacho Makido 501-5411
Shokawacho Miogo 501-5403
Shokawacho Mumaya 501-5401
Shokawacho Nakahata 501-5412
Shokawacho Nakano 501-5424
Shokawacho Nonomata 501-5417
Shokawacho Ogamigo 501-5426
Shokawacho Sandani 501-5402
Shokawacho Sarumaru 501-5414
Shokawacho Sonori 501-5406
Shokawacho Terakawado 501-5405
Shokawacho Ushimaru 501-5422
Showamachi 506-0053, 506-8601
Sowamachi 506-0007
Soyujimachi 506-0834
Suehiromachi 506-0016
Takanemachi Atanogo 509-3401
Takanemachi Hikage 509-3419
Takanemachi Hiwada 509-3403
Takanemachi Ikegahora 509-3417
Takanemachi Inohana 509-3415
Takanemachi Kamigahora 509-3411
Takanemachi Kibyu 509-3418
Takanemachi Kohiwada 509-3404
Takanemachi Nakabora 509-3416
Takanemachi Nakanoshuku 509-3414
Takanemachi Nomugi 509-3402
Takanemachi Oburui 509-3412
Takanemachi Shimonomukai 509-3413
Takanemachi Tomenohara 509-3405
Takimachi 506-0814
Takumigaokamachi 506-0057
Temmammachi 506-0025, 506-8550, 506-8678
Tenshojimachi 506-0832
Teppomachi 506-0857
Tonyamachi 506-0002
Uramachi 506-0013
Urushigaitomachi 506-0812, 506-8686, 506-8687
Uwanomachi 506-0801
Wakatatsumachi 506-0854
Yamadamachi 506-0058
Yamaguchimachi 506-0817
Yokamachi 506-0047

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Takayama Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Takayama Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.