Hashima Shi, Gifu Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Ajikacho 501-6207
Ajikacho Ichiba 501-6202
Ajikacho Kitajuku 501-6201
Ajikacho Koarai 501-6204
Ajikacho Minamijuku 501-6203
Ajikacho Minaminokawa 501-6205
Ajikacho Sakai 501-6208
Ajikacho Sugumichi 501-6209
ĸ¸æ „³Ã³Ã‚¯Ãƒªãƒ¼ÃƒˆÅ·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 501-6293
Egiracho 501-6295, 501-6236
Egiracho Eminami 501-6239
Egiracho Enaka 501-6238
Egiracho Enishi 501-6237
Fukujucho Asahira 501-6255
Fukujucho Chiyoda 501-6256
Fukujucho Hirakata 501-6257
Fukujucho Hongo 501-6254
Fukujucho Majima 501-6251
Funabashicho 501-6302
Funabashicho Desuka 501-6304
Funabashicho Hommachi 501-6303
Funabashicho Miyakita 501-6301
Hottsucho 501-6330
Hottsucho Higashiyama 501-6333
Hottsucho Maedani 501-6334
Hottsucho Nakayashiki 501-6337
Hottsucho Sukakita 501-6332
Hottsucho Sukaminami 501-6335
Hottsucho Sukanaka 501-6338
Hottsucho Sukanishi 501-6336
Hottsucho Yokote 501-6331
Ikanikeisaiganaibaai 501-6200
Kaminakacho Ishiki 501-6312
Kaminakacho Nagama 501-6311
Kaminakacho Naka 501-6319
Kaminakacho Oki 501-6318
Kaminakacho Umakita 501-6317
Kuwabaracho Heita 501-6328
Kuwabaracho Higashigata 501-6326
Kuwabaracho Koyabu 501-6324
Kuwabaracho Maeno 501-6322
Kuwabaracho Nishikoyabu 501-6327
Kuwabaracho Osu 501-6325
Kuwabaracho Umaminami 501-6323
Kuwabaracho Yagami 501-6321
Masakicho Arai 501-6225
Masakicho Fuwaishiki 501-6228
Masakicho Kamioura 501-6212
Masakicho Magari 501-6227
Masakicho Minamioyobi 501-6211
Masakicho Mitsuhoji 501-6213
Masakicho Mitsuyanagi 501-6226
Masakicho Mori 501-6221
Masakicho Morishinden 501-6222
Masakicho Oura 501-6224
Masakicho Ourashinden 501-6223
Masakicho Sakamaru 501-6229
Masakicho Suka 501-6216
Masakicho Sukaakamatsu 501-6215
Masakicho Sukahommura 501-6218
Masakicho Sukaikehata 501-6214
Masakicho Sukakomatsu 501-6217
Ogumacho 501-6273
Ogumacho Aida 501-6272
Ogumacho Egashira 501-6263
Ogumacho Higashioguma 501-6271
Ogumacho Kawakuchi 501-6266
Ogumacho Kawakuchimae 501-6265
Ogumacho Nishioguma 501-6274
Ogumacho Shima 501-6264
Ogumacho Shimamae 501-6252
Ogumacho Shimashindo 501-6253
Ogumacho Sotoawano 501-6261
Ogumacho Tenno 501-6267
Ogumacho Uchiawano 501-6262
Shimonakacho Ichinoeda 501-6316
Shimonakacho Ishida 501-6315
Shimonakacho Kaganoi 501-6313
Shimonakacho Shiroyashiki 501-6314
Shinseicho 501-6206
Takehanacho 501-6241, 501-6292
Takehanacho Hachijiri 501-6235
Takehanacho Iigara 501-6233
Takehanacho Kagura 501-6231
Takehanacho Kitsuneana 501-6232
Takehanacho Komazuka 501-6234
Takehanacho Marunochi 501-6244
Takehanacho Nishikimachi 501-6242
Takehanacho Nishinomachi 501-6243

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Hashima Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Hashima Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.