Gujo Shi, Gifu Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Ņ«Å¹¡Ä¿¡Ç”¨É‡‘ź« 501-4298
Ƀ¡Ä¸ŠÅ¸‚À€Ç¾ŽÄ¸¦Åœ°ÅŸŸÆŒ¯ÈˆˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 501-4192
Ƀ¡Ä¸ŠÅ¸‚Å›½Ä¿Å’ŒÈ‰¯Ç—…É™¢ 501-4595
Ƀ¡Ä¸ŠÅ¸‚Ž¹Æ‰€ 501-4297
Ƀ¡Ä¸ŠÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Å’ŒÈ‰¯ÆŒ¯ÈˆˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 501-4592
Ƀ¡Ä¸ŠÅ¸‚Ç™½É³¥Åœ°ÅŸŸÆŒ¯ÈˆˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 501-5192
Ƀ¡Ä¸ŠÅ¸‚É«˜É·²Åœ°ÅŸŸÆŒ¯ÈˆˆÄº‹Å‹™Æ‰€ 501-5393
Ƀ¡Ä¸ŠÇ·ÅˆÅºÈˆŽ 501-4292
ƅˆÆΜ中央Ǘ…É™¢ 501-4193
Hachimancho Aioi 501-4236
Hachimancho Akuda 501-4205
Hachimancho Ariho 501-4201
Hachimancho Arisaka 501-4235
Hachimancho Asahi 501-4204
Hachimancho Gocho 501-4234
Hachimancho Hashimotocho 501-4227
Hachimancho Hatsune 501-4232
Hachimancho Hommachi 501-4216
Hachimancho Ichishima 501-4202
Hachimancho Inari 501-4223
Hachimancho Irima 501-4451
Hachimancho Jonancho 501-4224
Hachimancho Kajika 501-4231
Hachimancho Kajiyamachi 501-4218
Hachimancho Miyama 501-4452
Hachimancho Mukaiyama 501-4241
Hachimancho Nabi 501-4237
Hachimancho Nakatsubo 501-4211
Hachimancho Nishioppara 501-4207
Hachimancho Nonokura 501-4454
Hachimancho Onabi 501-4455
Hachimancho Ono 501-4221
Hachimancho Osakicho 501-4217
Hachimancho Otemachi 501-4219
Hachimancho Sakanamachi 501-4215
Hachimancho Sakuramachi 501-4228
Hachimancho Setori 501-4233
Hachimancho Shima 501-4238
Hachimancho Shimadani 501-4222
Hachimancho Shimmachi 501-4226
Hachimancho Shokunimmachi 501-4212
Hachimancho Shono 501-4203
Hachimancho Sugo 501-4453
Hachimancho Taishomachi 501-4225
Hachimancho Tonomachi 501-4213
Hachimancho Yanagimachi 501-4214
Hachimancho Yoshino 501-4206
Ikanikeisaiganaibaai 501-4200
Meiho Futamate 501-4307
Meiho Hatasa 501-4306
Meiho Kanomizu 501-4302
Meiho Kera 501-4303
Meiho Ogawa 501-4305
Meiho Okuzumi 501-4304
Meiho Otani 501-4301
Minamicho Hakusan 501-4106
Minamicho Kamita 501-4101
Minamicho Mito 501-4105
Minamicho Ohara 501-4107
Minamicho Takasago 501-4102
Minamicho Umehara 501-4104
Minamicho Yamada 501-4103
Shirotoricho Atagi 501-5111
Shirotoricho Futsukamachi 501-5103
Shirotoricho Hitano 501-5105
Shirotoricho Hokijima 501-5102
Shirotoricho Itoshiro 501-5231
Shirotoricho Kossa 501-5125
Shirotoricho Maedani 501-5101
Shirotoricho Mukaikodara 501-5126
Shirotoricho Nagataki 501-5104
Shirotoricho Nakanishi 501-5116
Shirotoricho Nakatsuya 501-5123
Shirotoricho Naru 501-5114
Shirotoricho Nozoe 501-5113
Shirotoricho Onji 501-5115
Shirotoricho Oshima 501-5124
Shirotoricho Rokunori 501-5112
Shirotoricho Shirotori 501-5121
Shirotoricho Tamezani 501-5122
Takasucho Ayutate 501-5304
Takasucho Hirugano 501-5301
Takasucho Kittate 501-5304
Takasucho Nishibora 501-5305
Takasucho Owashi 501-5303
Takasucho Washimi 501-5302, 501-5302
Waracho Agono 501-4514
Waracho Dokyo 501-4518
Waracho Higashino 501-4505
Waracho Hoshimaru 501-4510
Waracho Hosu 501-4515
Waracho Kakura 501-4501
Waracho Kamidokyo 501-4512
Waracho Kamizawa 501-4508
Waracho Mikura 501-4516
Waracho Miyaji 501-4507
Waracho Miyashiro 501-4502
Waracho Nojiri 501-4503
Waracho Sawa 501-4517
Waracho Shimobora 501-4511
Waracho Shimodokyo 501-4513
Waracho Shimozawa 501-4509
Waracho Tabira 501-4504
Waracho Yokono 501-4506
Yamatocho Batsusara 501-4615
Yamatocho Fukuda 501-4616
Yamatocho Furumichi 501-4604
Yamatocho Horaguchi 501-4617
Yamatocho Kabe 501-4606
Yamatocho Kanji 501-4605
Yamatocho Komami 501-4602
Yamatocho Kurisu 501-4603
Yamatocho Maki 501-4608
Yamatocho Mamba 501-4611
Yamatocho Nasarabe 501-4613
Yamatocho Noguchi 501-4614
Yamatocho Ochibe 501-4619
Yamatocho Omami 501-4601
Yamatocho Shima 501-4610
Yamatocho Tokunaga 501-4607
Yamatocho Tsurugi 501-4612
Yamatocho Uchigatani 501-4618

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Gujo Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Gujo Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.