Iwase Gun, Fukushima Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Asahimachi 969-0404
Ť©Æ „Ɲ‘Ž¹Å ´ 962-0592
Ǿ½Å³¶Æ¹–É«˜ÅŽŸÃƒ¬Ã‚¸Ãƒ¼ÃƒŠÃ®Æ£®Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 962-0692
Chuo 969-0404
Domae 969-0403
Fujinuma 969-0492, 969-0401
Fukochimachi 969-0401
Gotomakimachi 969-0401
Hatori 962-0623, 969-0404
Higashikashima 969-0401
Higashikawara 969-0402
Higashimachi 969-0404
Horigome 969-0404
Iitoyo 962-0512
Ikanikeisaiganaibaai 962-0500, 969-0400
Ikenodai 969-0402
Ikenohara 969-0401
Jonochi 969-0403
Kabanosawamachi 969-0401
Kagamidakagenumamachi 969-0401
Kagaminuma 969-0401
Kakinochi 962-0514
Kamimatsumoto 962-0502
Kariyado 969-0403
Kasaishi 969-0404
Kasaishiharamachi 969-0404
Kashima 969-0401
Kawara 969-0402
Kawasakimachi 969-0401
Kitamachi 969-0402
Koguriyama 969-0403
Kyuraishi 969-0403
Kyuraishiminami 969-0403
Maeyama 969-0401
Makinochi 962-0501
Midorimachi 969-0404
Minamimachi 969-0404
Minamitakakuda 969-0401
Motomachi 969-0401
Nakamachi 969-0404
Narita 969-0402
Naritaharamachi 969-0402
Naritahigashi 969-0402
Niida 969-0401
Ogawa 962-0516
Oike 969-0401
Okanochi 969-0401
Okanodai 969-0404
Okiuchi 962-0513
Omiya 969-0402
Osato 962-0504
Oyama 969-0404
Sakai 969-0401
Sakuramachi 969-0401
Sakuraoka 969-0403
Shimmachi 969-0402
Shimomatsumoto 962-0503
Shiroko 962-0511
Suwamachi 969-0402
Takahayashi 962-0515
Takakuda 969-0401
Tarao 962-0622
Toyoda 969-0401
Toyosato 969-0404
Toyosatonaka 969-0404
Yumoto 962-0621

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Iwase Gun, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Iwase Gun has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.