Higashishirakawa Gun, Fukushima Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Akasakahigashino 963-8403
Akasakanakano 963-8401
Akasakanishino 963-8407
Aono 963-8404
Å¡™Ç”ºå½¹Å ´ 963-5492
ĺ¬Ã‚»Ãƒ©Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ç¦Å³¶Æ£šÅ€‰Å·¥Å ´ 963-5692
ǟ¢Ç¥­Ç”ºå½¹Å ´ 963-5192
ϼªï¼¡Ç¦Å³¶ÅŽšÇ”ŸÉ€£Ã€€Å¡™ÅŽšÇ”ŸÇ—…É™¢ 963-5493
Æ£šÅ€‰Ç”ºå½¹Å ´ 963-6192
Daijuku 963-5341
Fukui 963-6115
Fukuoka 963-6143
Hanawa 963-5405
Hanazono 963-6121
Higashigodo 963-5401
Higashitate 963-5118
Hinoki 963-6104
Horigoshi 963-5408
Horiuji 963-6151
Hozaka 963-5112
Ikanikeisaiganaibaai 963-6100, 963-5400, 963-8400, 963-5100
Iko 963-5342
Ishiikusa 963-8402
Isshiki 963-6111
Itabashi 963-6113
Itaniwa 963-5537
Kamiishii 963-5411
Kamisekigodo 963-5115
Kamishibui 963-5406
Kamitezawa 963-5681
Kanazawauchi 963-6106
Kanezawa 963-5111
Katakai 963-5522
Kawakami 963-5536
Kinosori 963-5534
Kitayamamoto 963-5685
Kosugo 963-6105
Kowanashi 963-6144
Koya 963-5116
Kozume 963-6152
Manahata 963-5344
Myoga 963-5323
Nagare 963-5663
Nagura 963-5521
Nakaishii 963-5201
Nakatsuka 963-5538
Nakayamamoto 963-5684
Nikogi 963-6122
Nishigodo 963-5407
Nishiyama 963-8408
Odagawa 963-5119
Okada 963-5662
Ome 963-6145
Onukari 963-5114
Owarabi 963-5532
Sakasagawa 963-6103
Segano 963-6153
Sekiguchi 963-6123
Sekioka 963-5321
Shimoishii 963-5202
Shimosekigodo 963-5113
Shimotezawa 963-5682
Shimoyamamoto 963-5683
Takenochi 963-5404
Tamano 963-6112
Tanagura 963-6131
Tanosaku 963-5539
Tashiro 963-5531
Tennochi 963-6102
Terayama 963-5671
Tochu 963-6146
Tokoyokitano 963-5402
Tokoyonakano 963-5403
Tomioka 963-6141
Tomita 963-8406
Totsuka 963-5203
Tsukahara 963-5664
Tsutsumi 963-6101
Uchikawa 963-5322
Ueda 963-5343
Urushinokusa 963-6147
Uwadai 963-6114
Watarase 963-8405, 963-5505
Yamada 963-5661
Yamagata 963-5535
Yamagiwa 963-6142
Yamashita 963-5117
Yatsuki 963-5672
Yujimata 963-5533

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Higashishirakawa Gun, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Higashishirakawa Gun has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.