Seiyo Shi, Ehime Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Akehamacho Karihama 797-0113
Akehamacho Miyanora 797-0202
Akehamacho Takayama 797-0201
Akehamacho Tanohama 797-0203
Akehamacho Tawarazu 797-0111
Akehamacho Tonoe 797-0112
È¥¿ÄºˆÅ¸‚À€ÅŸŽÅ·Ç·ÅˆÆ”¯Æ‰€ 797-1792
È¥¿ÄºˆÅ¸‚À€É‡ŽÆ‘Ç·ÅˆÆ”¯Æ‰€ 797-1292
È¥¿ÄºˆÅ¸‚À€Æ˜ŽÆµœÇ·ÅˆÆ”¯Æ‰€ 797-0292
È¥¿ÄºˆÅ¸‚Ž¹Æ‰€ 797-8501
Ƅ›Åª›ÇœŒÆ­´å²Æ–‡ÅŒ–ōšÇ‰©É¤¨ 797-8511
Ikanikeisaiganaibaai 797-0000
Mikamecho Arajiro 796-0910
Mikamecho Aratachi 796-0911
Mikamecho Asadatsu 796-0907
Mikamecho Azuchi 796-0909
Mikamecho Habu 796-0904
Mikamecho Izumi 796-0906
Mikamecho Kuranuki 796-0913
Mikamecho Kuranukiura 796-0912
Mikamecho Minae 796-0914
Mikamecho Nagahaya 796-0902
Mikamecho Nigyu 796-0903
Mikamecho Shigiyama 796-0905
Mikamecho Shimodomari 796-0915
Mikamecho Shuki 796-0901
Mikamecho Tsuburi 796-0908
Nomuracho Age 797-1211
Nomuracho Asahi 797-1106
Nomuracho Funato 797-1431
Nomuracho Hirano 797-1217
Nomuracho Kamagawa 797-1323
Nomuracho Kamanta 797-1326
Nomuracho Katakawa 797-1213
Nomuracho Kawasai 797-1104
Nomuracho Komatsu 797-1433
Nomuracho Kurara 797-1216
Nomuracho Kurinoki 797-1327
Nomuracho Matsutani 797-1102
Nomuracho Nagatani 797-1105
Nomuracho Nakatogawa 797-1325
Nomuracho Nishi 797-1328
Nomuracho Nomura 797-1212
Nomuracho Onishi 797-1324
Nomuracho Onogahara 797-1434
Nomuracho Sakaishi 797-1322
Nomuracho Shirahige 797-1101
Nomuracho Shirotani 797-1103
Nomuracho Sogawa 797-1432
Nomuracho Takase 797-1215
Nomuracho Tojigano 797-1107
Nomuracho Tominokawa 797-1214
Nomuracho Yokobayashi 797-1321
Shirokawacho Doi 797-1701
Shirokawacho Furuichi 797-1702
Shirokawacho Kagio 797-1713
Shirokawacho Kawazuminami 797-1704
Shirokawacho Kubono 797-1703
Shirokawacho Noigawa 797-1711
Shirokawacho Ongawachi 797-1714
Shirokawacho Oriai 797-1717
Shirokawacho Takanoko 797-1705
Shirokawacho Tao 797-1715
Shirokawacho Uonashi 797-1716
Shirokawacho Yusutani 797-1712
Uwacho Ageishi 797-0007
Uwacho Akamma 797-0010
Uwacho Gonai 797-0025
Uwacho Higashitada 797-0041
Uwacho Himawari 797-0017
Uwacho Hirano 797-0002
Uwacho Hisaeda 797-0020
Uwacho Hitogawa 797-0011
Uwacho Igajo 797-0014
Uwacho Ino 797-0013
Uwacho Inobe 797-0034
Uwacho Isaki 797-0004
Uwacho Iwaki 797-0026
Uwacho Jinryo 797-0016
Uwacho Jojoji 797-0005
Uwacho Kaida 797-0012
Uwacho Kamimatsuba 797-0046
Uwacho Kamo 797-0044
Uwacho Kawachi 797-0035
Uwacho Kiyosawa 797-0030
Uwacho Kubo 797-0003, 797-0036
Uwacho Mokusho 797-0031
Uwacho Nagaosa 797-0029
Uwacho Nishiyamada 797-0024
Uwacho Nobusato 797-0037
Uwacho Noda 797-0021
Uwacho Obara 797-0027
Uwacho Oe 797-0043
Uwacho Okayama 797-0033
Uwacho Onoda 797-0022
Uwacho Renge 797-0028
Uwacho Sakado 797-0045
Uwacho Sakura 797-0008
Uwacho Seto 797-0042
Uwacho Shimomatsuba 797-0018
Uwacho Shinjo 797-0006
Uwacho Tanaematsuchi 797-0032
Uwacho Tanonaka 797-0001
Uwacho Unomachi 797-0015
Uwacho Yamada 797-0023

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Seiyo Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Seiyo Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.