Kitauwa Gun, Ehime Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Azeya 798-1375
Chichinokawakami 798-1505
Chichinokawanaka 798-1506
Chichinokawashimo 798-1507
Chikanaga 798-1345, 798-1344, 798-1343, 798-1342, 798-1341
ɬ¼ÅŒ—Ç”ºå½¹Å ´ 798-1395
ɬ¼ÅŒ—Ç”ºç«‹Ã€€ÅŒ—Å®‡Å’ŒÇ—…É™¢ 798-1392
Ƅ›Åª›ÇœŒÇ«‹Ã€€ÅŒ—Å®‡Å’ŒÉ«˜Ç­‰Å­¦Æ ¡ 798-1397
Ɨ­Å·È˜Å—Æ„›Åª›Ç—…É™¢Ãƒ»Å—Æ„›Åª›É¤ŠÈ‚²Ã‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 798-1393
Ɲ¾É‡ŽÇ”ºå½¹Å ´ 798-2192
Higashinaka 798-1366
Hiromi 798-1303
Hyugai 798-1504
Ikanikeisaiganaibaai 798-2100, 798-1300
Ikuta 798-1371
Iwaya 798-1323
Izume 798-1332
Kamiieji 798-2105
Kamikagiyama 798-1501
Kamikawa 798-1322
Kamiono 798-1503
Kawakami 798-1312
Kitagawa 798-1354
Kiyonobu 798-1362
Komatsu 798-1311
Konishinono 798-1324
Kubo 798-1314
Kunito 798-1361
Matsumaru 798-2101
Meguro 798-2106
Naganoichi 798-1333
Nakanokawa 798-1356
Nara 798-1353, 798-1352, 798-1351
Narifuji 798-1374
Nishinaka 798-1365
Nishinono 798-1372
Nobinono 798-2102
Nobukawa 798-1313
Oguwa 798-1321
Ojiku 798-1301
Okinono 798-1331
Okunokawa 798-2113
Sawamatsu 798-1367
Seizui 798-1373
Shiba 798-1355
Shimokagiyama 798-1502
Shimoono 798-1302
Tomioka 798-2104
Toyoka 798-2103
Uchifukata 798-1363
Warabyo 798-2112
Yoshinami 798-1364
Yoshino 798-2111

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Kitauwa Gun, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Kitauwa Gun has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.