Minamiboso Shi, Chiba Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Akashi 294-0821
Ambaya 299-2522
Arakawa 299-2201
ōƒÈ‘‰ÇœŒÇ«‹Ã€€Å®‰Æˆ¿Æ‹“Å¿ƒÉ«˜Ç­‰Å­¦Æ ¡ 299-2795
ō—ƈ¿Ç·Å¸‚Ž¹Æ‰€ 299-2492
ō—ƈ¿Ç·Å¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Å’ŒÇ”°Åœ°ÅŸŸÃ‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 299-2792
ō—ƈ¿Ç·Å¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Ç™½ÆµœÅœ°ÅŸŸÃ‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 295-0192
ō—ƈ¿Ç·Å¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€ÆœÅ¤·È¡ŒÆ”¿Ã‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 295-8601
ō—ƈ¿Ç·Å¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Æ°´É“Ƀ¨ 295-8601
Chikuracho Hedate 295-0021
Chikuracho Hiraiso 295-0024
Chikuracho Kawaguchi 295-0023
Chikuracho Kawai 295-0002
Chikuracho Kawato 295-0014
Chikuracho Kitaasai 295-0011
Chikuracho Kotto 295-0022
Chikuracho Kubo 295-0001
Chikuracho Makida 295-0005
Chikuracho Minamiasai 295-0012
Chikuracho Okawa 295-0026
Chikuracho Onuki 295-0013
Chikuracho Senda 295-0025
Chikuracho Seto 295-0004
Chikuracho Shirako 295-0003
Chikuracho Shiramazu 295-0027
Chikuracho Uda 295-0006
Ebishiki 294-0804
Fuchu 294-0823
Furukawa 299-2513
Godo 299-2221
Hegurinaka 299-2204
Hegurishimo 299-2206
Hiratsuka 299-2202
Hisaeda 299-2292
Ichibu 299-2226
Ikanikeisaiganaibaai 299-2400
Ikenochi 294-0812
Ino 299-2212
Inukake 299-2205
Ishido 299-2503
Ishidohara 299-2502
Ishigami 299-2515
Iwaito 299-2512, 299-2592, 299-2592
Kamihori 294-0825
Kamitakida 294-0806
Kamo 299-2525
Kawakami 299-2211
Kawata 294-0814
Kawayatsu 299-2504
Kegiya 299-2215
Kora 299-2224
Kubo 299-2524
Kushi 299-2216
Kutsumi 299-2526
Maeda 299-2516
Maruhongo 299-2517
Maruyamahiratsuka 299-2508
Masuma 294-0801
Mikogami 299-2506
Mine 299-2523
Misaka 294-0826
Misho 294-0803
Miyanoyatsu 299-2222
Miyashita 299-2505
Motori 294-0822
Naka 294-0811
Nibu 299-2214
Nishibara 299-2514
Odo 299-2511
Ogakuchi 294-0817
Oi 299-2507
Sendai 294-0815
Shimohori 294-0824
Shimotakida 294-0805
Shirahamacho Nemoto 295-0104
Shirahamacho Otohama 295-0101
Shirahamacho Shirahama 295-0102
Shirahamacho Takiguchi 295-0103
Shirako 299-2521
Shushigayatsu 299-2501
Takasaki 299-2223
Takenochi 299-2225
Tomiuracho Aoki 299-2416
Tomiuracho Fukana 299-2415
Tomiuracho Fukuzawa 299-2414
Tomiuracho Haraoka 299-2403
Tomiuracho Igura 299-2411
Tomiuracho Miyamoto 299-2413
Tomiuracho Namuya 299-2401
Tomiuracho Nyu 299-2417
Tomiuracho Otsu 299-2412
Tomiuracho Tadara 299-2404
Tomiuracho Tedori 299-2418
Tomiuracho Toyoka 299-2402
Wadacho Funo 299-2723
Wadacho Gojukura 299-2721
Wadacho Hanasono 299-2701
Wadacho Ishido 299-2728
Wadacho Kaihotsu 299-2712
Wadacho Kamimihara 299-2727
Wadacho Komukai 299-2724
Wadacho Kuroiwa 299-2725
Wadacho Matsuda 299-2713
Wadacho Mora 299-2705
Wadacho Nakamihara 299-2716
Wadacho Nigaura 299-2703
Wadacho Numa 299-2714
Wadacho Ogawa 299-2726
Wadacho Shiba 299-2702
Wadacho Shimomihara 299-2715
Wadacho Shirasuka 299-2711
Wadacho Surusumori 299-2722
Wadacho Wada 299-2704
Yamada 299-2203
Yamana 294-0802
Yamashita 294-0816
Yamukai 294-0813, 294-8701, 294-8701
Yoshizawa 299-2213

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Minamiboso Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Minamiboso Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.