Hirakawa Shi, Aomori Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Arata Kamikomata 036-0112
Arata Kitainamura 036-0112
Arata Kitaokabe 036-0112
Arata Minamiinamura 036-0112
Arata Minamiokabe 036-0112
Arata Shimokomata 036-0112
Araya Fukushima 036-0121
Araya Hirano 036-0121
Araya Hiraoka 036-0121
Araya Inamura 036-0121
Araya Osada 036-0121
Araya Sakaedate 036-0121
Araya Takinosawa 036-0121
Araya Tomiyama 036-0121
Araya Yamashita 036-0121
Arayamachi Kamisawada 036-0213
Arayamachi Kitauzurano 036-0213
Arayamachi Matsuhisa 036-0213
Arayamachi Matsui 036-0213
Arayamachi Matsushita 036-0213
Arayamachi Michinoshita 036-0213
Arayamachi Minamiuzurano 036-0213
Arayamachi Muramoto 036-0213
Arayamachi Shimosawada 036-0213
Arayamachi Tagawa 036-0213
Ź³Å·Å¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Ç¢‡Ã‚±É–¢Ç·ÅˆÆ”¯Æ‰€ 038-0192
Ȳ¡Å›£Æ³•Äººã€€É»ŽÆ˜ŽÉƒ· 038-0194
Daibo Fukuda 036-0146
Daibo Maeda 036-0146
Daibo Takehara 036-0146
Daibo Takeuchi 036-0146
Daikoji Ichimurai 036-0101
Daikoji Ichitakimoto 036-0101
Daikoji Ichiwaseda 036-0101
Daikoji Inada 036-0101
Daikoji Inamura 036-0101
Daikoji Kawarada 036-0101
Daikoji Nimurai 036-0101
Daikoji Nishiinamura 036-0101
Daikoji Nitakimoto 036-0101
Daikoji Niwaseda 036-0101
Daikoji Sammurai 036-0101
Daikoji Santakimoto 036-0101
Daikoji Sanwaseda 036-0101
Daikoji Shakaguchi 036-0101
Daikoji Shiroyama 036-0101
Daikoji Tanemoto 036-0101
Daikoji Yontakimoto 036-0101
Fukiage Hiraoka 036-0143
Fukiage Takada 036-0143
Fukiage Yasuta 036-0143
Gamata Ippommatsu 036-0232
Gamata Mihara 036-0232
Gamata Motomiya 036-0232
Gamata Tamada 036-0232
Gamata Toyota 036-0232
Gamata Toyotomi 036-0232
Hara Kamihara 036-0243
Hara Kitahara 036-0243
Hara Ono 036-0243
Harata Imai 036-0144
Harata Inamoto 036-0144
Harata Muramoto 036-0144
Harata Sawata 036-0144
Hinuma Ipponyanagi 036-0233
Hinuma Kawarada 036-0233
Hinuma Shimofukuro 036-0233
Hinuma Shimokawara 036-0233
Hinuma Sumomoda 036-0233
Hinuma Takada 036-0233
Hinuma Toida 036-0233
Hinuma Tomita 036-0233
Hinuma Tomitake 036-0233
Hinuma Tsukagoshi 036-0233
Hiratamori Inamura 036-0113
Hiratamori Kamimiyamoto 036-0113
Hiratamori Maeda 036-0113
Hiratamori Shimomiyamoto 036-0113
Hiratamori Wakamatsu 036-0113
Hirofune Fukuda 036-0131
Hirofune Hirosawa 036-0131
Hirofune Yamashita 036-0131
Ikanikeisaiganaibaai 036-0100
Ikarigaseki 038-0101
Ikarigaseki Abara 038-0101
Ikarigaseki Aizawa 038-0101
Ikarigaseki Fumitagiri 038-0101
Ikarigaseki Funaoka 038-0101
Ikarigaseki Higashiikarigasekiyama 038-0101
Ikarigaseki Hinokuchi 038-0101
Ikarigaseki Ikariishi 038-0101
Ikarigaseki Ikazuchibayashi 038-0101
Ikarigaseki Iwai 038-0101
Ikarigaseki Korakumae 038-0101
Ikarigaseki Kujiramori 038-0101
Ikarigaseki Mikasayama 038-0101
Ikarigaseki Mizutame 038-0101
Ikarigaseki Nishiikarigasekiyama 038-0101
Ikarigaseki Obadaira 038-0101
Ikarigaseki Orakumae 038-0101
Ikarigaseki Orihashi 038-0101
Ikarigaseki Sanjindo 038-0101
Ikarigaseki Shirasawa 038-0101
Ikarigaseki Sotoshirasawa 038-0101
Ikarigaseki Suwadaira 038-0101
Ikarigaseki Takada 038-0101
Ikarigaseki Toigasawa 038-0101
Ikarigaseki Yokomachi 038-0101
Ikarigaseki Yumukaikawazoe 038-0101
Ikarigasekihisayoshi Imogataira 038-0103
Ikarigasekihisayoshi Ninowatari 038-0103
Ikarigasekihisayoshi Yamagishi 038-0103
Ikarigasekikogake Donoe 038-0102
Ikarigasekikogake Fudono 038-0102
Ikarigasekikogake Fudosawaoishi 038-0102
Ikarigasekikogake Higashifudono 038-0102
Ikarigasekikogake Kamihodomori 038-0102
Ikarigasekikogake Minamifudono 038-0102
Ikarigasekikogake Monzen 038-0102
Ikarigasekikogake Monzenyagishi 038-0102
Ikarigasekikogake Mukaiyasuda 038-0102
Ikarigasekikogake Nishifudono 038-0102
Ikarigasekikogake Sawada 038-0102
Ikarigasekikogake Toigasawa 038-0102
Ikarigasekikogake Torii 038-0102
Ikarigasekikogake Yasuta 038-0102
Ishigo Muramoto 036-0151
Ishigo Okinaka 036-0151
Ishigo Yanagida 036-0151
Ishihatake Okamoto 036-0152
Iwadate Fujimaki 036-0145
Iwadate Muramoto 036-0145
Iwadate Osada 036-0145
Iwadate Sagarimatsu 036-0145
Iwadate Yamanoi 036-0145
Kanaya Kamimatsumoto 036-0202
Kanaya Kamiwaseda 036-0202
Kanaya Nakamatsumoto 036-0202
Kanaya Nakawaseda 036-0202
Kanaya Nishimatsumoto 036-0202
Kanaya Shimomatsumoto 036-0202
Kanaya Shimowaseda 036-0202
Karatake Ashigesawa 036-0132
Karatake Asodake 036-0132
Karatake Hirayama 036-0132
Karatake Horiai 036-0132
Karatake Ichigohara 036-0132
Karatake Izawa 036-0132
Karatake Kawarada 036-0132
Karatake Koganemori 036-0132
Karatake Komatsuhara 036-0132
Karatake Mizukami 036-0132
Karatake Mukaikawarada 036-0132
Karatake Takada 036-0132
Karatake Yakushizawa 036-0132
Kashiwagimachi Fujiyama 036-0104
Kashiwagimachi Higashida 036-0104
Kashiwagimachi Hiroda 036-0104
Kashiwagimachi Yanagida 036-0104
Kiriake Aseishiyama 036-0173
Kiriake Hotarusawa 036-0173
Kiriake Kamiido 036-0173
Kiriake Kontayashiki 036-0173
Kiriake Nurukawamori 036-0173
Kiriake Nurukawasawa 036-0173
Kiriake Sakamoto 036-0173
Kiriake Takinomori 036-0173
Kiriake Takkosawa 036-0173
Kiriake Tsunekawamori 036-0173
Kiriake Yamashita 036-0173
Kojo 036-0102
Kosugi Inamura 036-0153
Kosugi Kawasaki 036-0153
Kosugi Nishita 036-0153
Kosugi Ogida 036-0153
Kosugi Takeuchi 036-0153
Kowamori Fukuda 036-0111
Kowamori Kamihirata 036-0111
Kowamori Kamimatsuoka 036-0111
Kowamori Kamitagawa 036-0111
Kowamori Matsukawa 036-0111
Kowamori Matsumura 036-0111
Kowamori Nakamatsuoka 036-0111
Kowamori Shimohirata 036-0111
Kowamori Shimomatsuoka 036-0111
Kowamori Shimotagawa 036-0111
Kowamori Tanetori 036-0111
Kuzukawa Aseishiyama 036-0172
Kuzukawa Heirokumurashita 036-0172
Kuzukawa Heirokusawakami 036-0172
Kuzukawa Ippongitaira 036-0172
Kuzukawa Kaminotaira 036-0172
Kuzukawa Karakawataira 036-0172
Kuzukawa Kenashimori 036-0172
Kuzukawa Kuzukawadeguchi 036-0172
Kuzukawa Kuzukawasawa 036-0172
Kuzukawa Kuzukawataira 036-0172
Kuzukawa Nagakomata 036-0172
Kuzukawa Okawazoe 036-0172
Kuzukawa Orito 036-0172
Kuzukawa Sunakozawa 036-0172
Kuzukawa Tanosawaguchi 036-0172
Kuzukawa Yagishi 036-0172
Machii Inamoto 036-0114
Machii Inamura 036-0114
Machii Minamita 036-0114
Machii Nishita 036-0114
Machii Yamamoto 036-0114
Machii Yamashita 036-0114
Machii Yokoyama 036-0114
Matsudate Asai 036-0165
Matsudate Higashiinamura 036-0165
Matsudate Higashikawarada 036-0165
Matsudate Inoe 036-0165
Matsudate Matsumoto 036-0165
Matsudate Nishiinamura 036-0165
Matsudate Nishikawarada 036-0165
Matsuzaki Kamei 036-0164
Matsuzaki Nishida 036-0164
Minamitanaka Higashihayashimoto 036-0203
Minamitanaka Kitahara 036-0203
Minamitanaka Kitahayashimoto 036-0203
Minamitanaka Kitahosoda 036-0203
Minamitanaka Kitamurai 036-0203
Minamitanaka Minamihayashimoto 036-0203
Minamitanaka Murauchi 036-0203
Minamitanaka Nakamurai 036-0203
Minamitanaka Nishihara 036-0203
Minamitanaka Nishihayashimoto 036-0203
Motomachi Hirano 036-0103
Motomachi Kitayanagida 036-0103
Motomachi Minamiyanagida 036-0103
Motomachi Muramoto 036-0103
Motomachi Nishinomiya 036-0103
Motomachi Tomioka 036-0103
Nakasado Ishita 036-0221
Nakasado Kamada 036-0221
Nakasado Maeda 036-0221
Nakasado Minamida 036-0221
Nakasado Muramoto 036-0221
Nambaimatsu Ipponyanagi 036-0163
Nambaimatsu Kamihigashida 036-0163
Nambaimatsu Kawarada 036-0163
Nambaimatsu Kawasaki 036-0163
Nambaimatsu Motohigashida 036-0163
Nambaimatsu Shimohigashida 036-0163
Niidate Fujimaki 036-0115
Niidate Fujiyama 036-0115
Niidate Higashiyama 036-0115
Niidate Kashiwazaki 036-0115
Niidate Komadomari 036-0115
Niidate Nogiwa 036-0115
Niidate Shimamura 036-0115
Niidate Ushirono 036-0115
Niiyama Matsuhashi 036-0231
Niiyama Muramoto 036-0231
Niiyama Okabe 036-0231
Niiyama Waseda 036-0231
Niiyama Yanagida 036-0231
Nishinozoe Hashimoto 036-0223
Nishinozoe Hirota 036-0223
Nishinozoe Kawasaki 036-0223
Oguni Aseishiyama 036-0171
Oguni Fukasawa 036-0171
Oguni Kawabe 036-0171
Oguni Kawarada 036-0171
Oguni Yamashita 036-0171
Okidate Hiyamadate 036-0141
Okidate Miyazaki 036-0141
Okidate Mukaino 036-0141
Okidate Nagata 036-0141
Okidate Nishita 036-0141
Okidate Osada 036-0141
Okidate Sawata 036-0141
Okidate Takada 036-0141
Okidate Wada 036-0141
Onoe Sakaematsu 036-0212
Osada Motomura 036-0222
Osada Murashita 036-0222
Osada Noda 036-0222
Osada Numata 036-0222
Osaki Asai 036-0122
Osaki Hirayama 036-0122
Osaki Inamoto 036-0122
Osaki Kawai 036-0122
Osaki Kidoguchi 036-0122
Osaki Okada 036-0122
Osaki Satomi 036-0122
Osaki Sawabe 036-0122
Osaki Yasuta 036-0122
Saruka Asada 036-0242
Saruka Asai 036-0242
Saruka Hiratsuka 036-0242
Saruka Ikeda 036-0242
Saruka Ikegami 036-0242
Saruka Ishibayashi 036-0242
Saruka Kamikawa 036-0242
Saruka Kamioka 036-0242
Saruka Matsueda 036-0242
Saruka Minamino 036-0242
Saruka Minamita 036-0242
Saruka Myodo 036-0242
Saruka Shimoka 036-0242
Saruka Shimokawa 036-0242
Saruka Shimono 036-0242
Saruka Tobayashi 036-0242
Saruka Tomioka 036-0242
Saruka Yasuoka 036-0242
Saruka Yasuta 036-0242
Sugidate Matsuhashi 036-0161
Sugidate Miyamoto 036-0161
Sugidate Takimoto 036-0161
Sumomodai Higashitoyoda 036-0201
Sumomodai Higashiwada 036-0201
Sumomodai Kamiyamazaki 036-0201
Sumomodai Kamiyasuhara 036-0201
Sumomodai Kitatoyoda 036-0201
Sumomodai Minamitoyoda 036-0201
Sumomodai Nishitoyoda 036-0201
Sumomodai Nishiwada 036-0201
Sumomodai Nishiyamazaki 036-0201
Sumomodai Shimoyasuhara 036-0201
Tachita Higashiinamura 036-0155
Tachita Higashimaeda 036-0155
Tachita Higashiwada 036-0155
Tachita Inamura 036-0155
Tachita Maeda 036-0155
Tachita Minamikawarada 036-0155
Tachita Motokawarada 036-0155
Tachita Nakamaeda 036-0155
Tachita Nishikawarada 036-0155
Tachita Nishiwada 036-0155
Tachita Yanagihara 036-0155
Takahatake Kumazawa 036-0142
Takahatake Maeda 036-0142
Takahatake Takada 036-0142
Takaki Harata 036-0211
Takaki Haratomi 036-0211
Takaki Matsumoto 036-0211
Takaki Okabe 036-0211
Takaki Okada 036-0211
Takaki Okazaki 036-0211
Takaki Toyoda 036-0211
Takaki Toyoka 036-0211
Tateyama Itabashi 036-0162
Tateyama Kamikameoka 036-0162
Tateyama Kamiogida 036-0162
Tateyama Kawai 036-0162
Tateyama Maeda 036-0162
Tateyama Shimokameoka 036-0162
Tateyama Shimougida 036-0162
Yawatasaki Hombayashi 036-0241
Yawatasaki Matsueda 036-0241
Yawatasaki Matsuhashi 036-0241
Yawatasaki Miyamoto 036-0241
Yawatasaki Miyata 036-0241
Yawatasaki Motomiya 036-0241
Yawatasaki Takahara 036-0241
Yawatasaki Takano 036-0241
Yotsuya Kameta 036-0154

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Hirakawa Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Hirakawa Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.