Kushki Kuhna, Afghanistan – Postal Codes

Codes List

Place Postal code
Ab Baraik Hulya 3055
Ab Baraik Sufla 3055
Ab Barik Juma Khani 3055
Ab Khudai Bala 3055
Ab Khudai Sufla 3055
Ab Koji Moshwani 3055
Abdul Karim Khan 3055
Ali Abad 3055
Ali Abad Taimani 3055
Aqa Borot 3055
Atta Mohammad Bai 3055
Babori 3055
Bahder Khan Mohmod Abad 3055
Bai Hamat 3055
Baidak Bala 3055
Baidak Payen 3055
Bakhmaly 3055
Band Imam Obaidullah 3055
Band Imam Shair Sorkh 3055
Banda Imam Anjer 3055
Chashma Khofi 3055
Chashma Shaghzak 3055
Chehl Khara Afaq Begum 3055
Dah Mardan 3055
Dahana Ab Khudai 3055
Dahana Kokalam Hulya 3055
Dahana Kokalam Markaz Wolluswaly 3055
Dahana Kokolam Khamir Bat 3055
Dara Jawal Bai Nan 3055
Dara Jawal Gosh Asp 3055
Dara Jawal Khalefti 3055
Dara Jawal Khowja Abdul Rassul 3055
Dara Jawal Mir Ha 3055
Dara Jawal Qapchagha 3055
Darzak Now Abad 3055
Doz Darank 3055
Gala Chaghar Boza Khor 3055
Gala Chaghar Pasgi 3055
Ghori 3055
Guli 3055
Hamala 3055
Haq Bail Hulya 3055
Haq Bail Shah Qaboul Agha 3055
Haq Bail Shah Qaboul Sufla 3055
Haraq Tawela 3055
Hashuqan 3055
Kala Chaghar Hunab 3055
Kala Chaghar Kamar Puda 3055
Kala Chaghar Seya Kamar 3055
Kamar Gaz Aw 3055
Karaiz Bebe 3055
Karaiz Zaman Bala Wa Karaiz Kamal 3055
Karaiz Zaman Barat 3055
Karaiz Zaman Payen Yusuf 3055
Kham Ab Gozasht 3055
Kham Kaj Afzal Wa Sufla 3055
Kham Kaj Akhond Zada 3055
Kham Kaj Moshwani 3055
Kham Kaj Rahman 3055
Kham Sabz 3055
Khoja Gak 3055
Khoja Mori 3055
Khowja Alhan 3055
Khowja Ghaibe 3055
Khowja Ha 3055
Khowja Ha Shaikh Mohammad 3055
Khowja Qalandar 3055
Khowja Shohab 3055
Koteya 3055
Kunjab 3055
Lar Sorkh Haji Akhter 3055
Lar Sorkh Haji Yusuf 3055
Mir 3055
Mohammad Abad Now Abad 3055
Moshwani 3055
Mughul Ha 3055
Mughul Lapara 3055
Mullahyan 3055
Nadri 3055
Now Abad Sholoji 3055
Pana Qoul 3055
Qambari 3055
Qasim Abad Khowja Nawa 3055
Qoul Ghafoor 3055
Qoul Haji 3055
Sena Ordo 3055
Shal Baf 3055
Shar Shara 3055
Sheni Kamar Zad Awghaland 3055
Sholoji 3055
Shor Ab 3055
Tabaq Wardar 3055
Tawela Hai Shair Zad 3055
Tayel Takh Sorkh Jalal Abad 3055
Zenda Hashim 3055
Zori 3055

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Kushki Kuhna, Afghanistan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Afghanistan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Kushki Kuhna has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.