Nahri Sarraj, Afghanistan – Postal Codes

Codes List

Place Postal code
Ab Bazan 3955
Abazan 3955
Abdul Aziz 3955
Abdul Karim Khan 3955
Abdul Nabi 3955
Abdul Rauf Shela 3955
Abdul Wahab 3955
Abdul Wodod 3955
Abdul Zahir Wa Khan M.kalay 3955
Adin Zai 3955
Agha Jan Kalay 3955
Ahmad Zai 3955
Akbari Khazana Dar 3955
Akhund Zada Khail 3955
Ali Sher 3955
Allah Gul 3955
Amanullah Amir 3955
Amanullah Kalay 3955
Ani Zo Kalay 3955
Arab Kalay 3955
Atta Khan Kalay 3955
Awghani 3955
Bagh Adi 3955
Baghona 3955
Bahlol 3955
Bala Khana Wazeer 3955
Balochan 3955
Band Barq 3955
Bar Shela Haji Wazeer 3955
Bara Khan Khail 3955
Barukzai 3955
Barwan 3955
Bayan Zai 3955
Baye Zai 3955
Bazgir Haji Mohammad Shah 3955
Bismullah 3955
Chafti Abdul Rauf 3955
Chahar Bagh Ya Char Baghuna 3955
Chahar Cosa 3955
Charkh Andaz 3955
Chashma 3955
Chokakarak 3955
Dagiyan 3955
Daktar Barid Dad 3955
Dar Band Sar 3955
Dasht 3955
Dasht Tajikan 3955
Dasht Ya Ab Pashak Dasht 3955
Dawar Zai 3955
Dawlat Zai 3955
Dihmazag Sharqi 3955
Dihmazangi Gharbi 3955
Din Mohammad Kalay 3955
Faqiran 3955
Gaw Band 3955
Ghalaba Jangal Ya Gora Mughol 3955
Ghulam Sarwar Khan Kalay 3955
Ghundi Ya Pai Gaw 3955
Gora 3955
Gul Ikhtiyar 3955
Habibullah Kalay 3955
Hafizi 3955
Haft Rang 3955
Haidar Abad 3955
Haji Abdul Aziz Wa Haji Gul M. 3955
Haji Abdul Hamid 3955
Haji Abdul Karim 3955
Haji Abdul Manan Kalay 3955
Haji Abdul Rahim Kalay 3955
Haji Abdul Rahman Tak 3955
Haji Abdullah 3955
Haji Dadullah Kalay 3955
Haji Faizullah Mohammad Khan 3955
Haji Gul Mohammad 3955
Haji Gulab-Noor M.yar Mohammad 3955
Haji Haq Dad 3955
Haji Kamal 3955
Haji Kashmir Khan 3955
Haji Mir Anami Khan 3955
Haji Mirza Khan 3955
Haji Mirza Khan Kalay 3955
Haji Mohammad Omer 3955
Haji Toor Khan 3955
Haji Wazeer Kalay 3955
Haji Wazeer Shela 3955
Hajiyan 3955
Hassaini Tag 3955
Hazaragan 3955
Isahaq Zai 3955
Jamal Kalay Haji Wali Jan 3955
Jamal Khan 3955
Jar Nil Manda 3955
Jink Zai 3955
Kac 3955
Kaka Khail 3955
Kakaran 3955
Kakaran Junobi 3955
Kakaran Shamaly 3955
Karaiz Dasht 3955
Karaiz Ha 3955
Karaiz Khalifa 3955
Karaiz Koka 3955
Karaiz Kunat 3955
Karim Karaiz 3955
Kat Moniyan 3955
Khak Badan 3955
Khakash Karaiz 3955
Khalefa Sherin 3955
Khalifa Anwar 3955
Khandaq 3955
Kharaba 3955
Kharotiyan 3955
Khogyani Abdul Rauf 3955
Khogyani Ghundi 3955
Khogyani Mir Mando Haji Bar Khan 3955
Khowja Murad 3955
Khuday Dad Shakh 3955
Khuday Rahim Wa Massom Kalay 3955
Khumari 3955
Khush Dil Khan Malang 3955
Khushak Yar Wa Kamal 3955
Kun Jak 3955
Kunbad 3955
Kunjak 3955
Kushta Naik Zai 3955
Laghar Yan 3955
Lahl Mohammad Kalay 3955
Lal Mohammad Khan 3955
Lala Gul 3955
Lala Kalay 3955
Landi Tal 3955
Langar Shah 3955
Lowar Kalay 3955
Lowar Naik Zai 3955
Lowy Manda 3955
M. Hashim Khan Wa Wazir Khan Kalay 3955
Madin Zai 3955
Mahajerin 3955
Mahajir Abad 3955
Mahari 3955
Malgir 3955
Malik Mohammad Anwar Shakh 3955
Manda Gaw Band 3955
Masi Zai 3955
Mazoullah 3955
Meyan Dih 3955
Meyana Qaziiyan 3955
Mika Zai 3955
Mir Ganj 25 Fattih Mohammad 3955
Mir Mando Miyan Qala 3955
Miyan Kela 3955
Miyan Qala 3955
Mohammad Karim Khan Kalay 3955
Mohammad Khan Kalay 3955
Mohammad Omer Khan 3955
Mohammad Zahir 3955
Mohammad Zai 3955
Mohammmad Qazi Akhund Zada 3955
Muslim Abad 3955
Nabo Karaiz 3955
Naher Sardar 3955
Naqel 3955
Naqel Abad 3955
Nawi Kalay Ya Faqir Payenda 3955
Naziran 3955
Noor Zaye Junobi 3955
Noor Zaye Shamaly 3955
Now Abad 3955
Now Abad Dasht Tajikan 3955
Now Abad Hjiyan 3955
Pai Yakhchal 3955
Pair Mohammad Khan 3955
Panjab 3955
Pas Ab 3955
Pas Aw 3955
Payen Gaw 3955
Payen Kala 3955
Payen Qala 3955
Payyan Qala 3955
Peshawari Tag 3955
Qadar Kalay 3955
Qala Gaz 3955
Qaziyan 3955
Road Ghaara 3955
Safiyan 3955
Sallih Khail 3955
Samad Khan Kalay 3955
Sandar Zai 3955
Sang Chel 3955
Sar Kala 3955
Sar Shakh 3955
Sar Takht 3955
Sardar 3955
Sarkar Karaiz 3955
Sarwar Khan 3955
Sayid Mohammad Khan Kalay 3955
Sayid Mussa Jan 3955
Sayidan 3955
Sayidan Bala 3955
Sayidan Kalay 3955
Sayidan Tajdar 3955
Shadi Kalay 3955
Shakh Alikozai 3955
Shakh Popal Zai 3955
Sham Zai 3955
Shela Girishk 3955
Shen Ghazi 3955
Sher Bandi 3955
Shora Gaz 3955
Sufiyan 3955
Surkh Abad 3955
Tabela Safiyan 3955
Tabela Tag 3955
Tajikan 3955
Tajikha 3955
Takhteyan 3955
Tal Gawesh 3955
Tal Zahir 3955
Tamba 3955
Tooghi Ya Hawza Malgir 3955
Toor Khan 3955
Toorma 3955
Wakil Abdul Himad Kalay 3955
Wakil Abdul Qayoum 3955
Wakil Abdulllah 3955
Wakil Alauldin Kalay 3955
Wakil Sher Mohammad Kalay 3955
Wardak 3955
Yak Lang 3955
Yakhchal 3955
Zambali Payen 3955
Zamboli 3955

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Nahri Sarraj, Afghanistan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Afghanistan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Nahri Sarraj has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.