Tulak, Afghanistan – Postal Codes

Codes List

Place Postal code
Ab Bara 3259
Ab Sorkh 3259
Amsakowan 3259
Andarash 3259
Astana 3259
Astar Abad 3259
Awlada 3259
Azdok 3259
Azoja 3259
Badghik 3259
Balandar 3259
Balena 3259
Ballan 3259
Baloch 3259
Banafshan 3259
Barf Abak 3259
Barmal 3259
Bolbolak 3259
Chalok 3259
Char Khana 3259
Chashma Daraz 3259
Chashma Dewana 3259
Chashma Mairan 3259
Chashma Malakh 3259
Chashma Sorkhak 3259
Color 3259
Dahan Aderah 3259
Dahan Ajqoul 3259
Dahan Astaraba 3259
Dahan Badghek 3259
Dahan Balena 3259
Dahan Char Ra 3259
Dahan Darownai 3259
Dahan Dashk 3259
Dahan Gow Kosh 3259
Dahan Guldan 3259
Dahan Kaftar Khan 3259
Dahan Karaz 3259
Dahan Karmench 3259
Dahan Kharaza 3259
Dahan Kohnna 3259
Dahan Kota 3259
Dahan Mokal 3259
Dahan Nahala 3259
Dahan Namalom 3259
Dahan Payazi 3259
Dahan Rabat 3259
Dahan Sarona 3259
Dahan Tootak 3259
Dahan Zargi 3259
Dahi Sorkh 3259
Dar Band 3259
Dara Magas 3259
Darow Nai 3259
Dashk 3259
Dastasak 3259
Dhan Tangi 3259
Gadai 3259
Gandaab 3259
Ganji Khowja Murad 3259
Garm Awak 3259
Gazak 3259
Ghal Yaka 3259
Ghara Daye 3259
Godi Saman Ya Gadi Sanam 3259
Guli Gow 3259
Hazara Daye 3259
Hazedi 3259
Hoqab Khana 3259
Hotak Ha 3259
Howyan 3259
Isfanj 3259
Ispi Buz 3259
Jaar Kik 3259
Jaari Zaghand 3259
Jangajai Ya Jang Ha 3259
Jeadlag 3259
Ka Darod Bala 3259
Kadrod Mabayen 3259
Kadrod Payen 3259
Kaftar Khan 3259
Kar Mench 3259
Karazak 3259
Kashkar Amiri Bala 3259
Kashkar Payen Mullha Satar 3259
Khail Kamal 3259
Khakcha 3259
Khakcha Sufla 3259
Khalawak 3259
Kham Jarofi 3259
Kham Mohabat Ya Senjetak 3259
Kham Qouly 3259
Kham Seya 3259
Khamain 3259
Khar Baid 3259
Khar Pal 3259
Khofta 3259
Khoja Murad 3259
Khowja Ha 3259
Khowja Mayar 3259
Khowja Saman 3259
Kohjai Daye 3259
Kohnna 3259
Kolowd 3259
Korok 3259
Kushk Paitow 3259
Lala Seni 3259
Lark 3259
Mainara 3259
Mashkola 3259
Mil Khola 3259
Mogul 3259
Morgh Zar 3259
Nahala 3259
Nala Bandan 3259
Nalow 3259
Now Chahra 3259
Now Mazar 3259
Nows Fand Bala 3259
Oshkin Bala 3259
Pai Tangi 3259
Pail Band 3259
Paitow Bagh 3259
Paitow Morad 3259
Paitow Paja 3259
Poshta Angorak 3259
Qafchaq 3259
Qala Dasht 3259
Qala Ghafor Jangal 3259
Qala Kohnna 3259
Qala Tagab 3259
Qala Tolak 3259
Qandi Razqeha 3259
Qarya Nalow 3259
Qeshlaq Guldan 3259
Ra Khoshk 3259
Rabat 3259
Rabat Gozar 3259
Rabat Sufiyan 3259
Rabat Zayed 3259
Rahi Khoshk 3259
Raikcha 3259
Raikcha Bala 3259
Raish Buz 3259
Razqeha 3259
Rezan 3259
Roghani 3259
Rowki 3259
Sang Kar 3259
Sang Khalq 3259
Sang Safid 3259
Sapidalk Ya Khandaq 3259
Sar Dara 3259
Sar Khamain 3259
Sar Qoul Ya Zar Qoul 3259
Sarayak 3259
Sarjangal 3259
Sarjangal Kota 3259
Sarona 3259
Seya Lakh 3259
Seya Now 3259
Seya Sang 3259
Shakmain 3259
Shang Hulya 3259
Sheena Baghor 3259
Shor Ab 3259
Sofi Ha 3259
Soon Sang 3259
Soon Sangi 3259
Taar Koshta 3259
Tagab Andil 3259
Tagow 3259
Tahab 3259
Tai Band 3259
Takhred 3259
Tal Ghai 3259
Talowk 3259
Tang Kota 3259
Tangi Nabat 3259
Teala Ya Bajgond 3259
Timorya 3259
Tolak Asab 3259
Too Sang Kohtal 3259
Yaka Baid 3259
Zalencha 3259
Zara Dan 3259
Zaranj 3259
Zawar 3259

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Tulak, Afghanistan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Afghanistan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Tulak has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.