Taywara, Afghanistan – Postal Codes

Codes List

Place Postal code
Abas Sultan 3252
Ali Shaira 3252
Almas Ha 3252
Alowtoo 3252
Ana Ya Dowraqi 3252
Ana Ya Sarana 3252
Arapto Neli 3252
Asfar Man 3252
Astowan 3252
Awalya 3252
Babi Ya Kunji 3252
Bagh Now Abshahra 3252
Baghak 3252
Bainya 3252
Ban Bast 3252
Barasebast 3252
Bayan Ha 3252
Chail Ghar 3252
Chashma Khoni 3252
Chashma Maidan 3252
Chashma Safid 3252
Chashma Safid Dahi Khowja 3252
Chashma Tara 3252
Dahan Atkal 3252
Dahan Chambparak 3252
Dahan Doab 3252
Dahan Dotai 3252
Dahan Gharak 3252
Dahan Gholagh 3252
Dahan Isfor 3252
Dahan Jaal 3252
Dahan Kachak 3252
Dahan Lajwan 3252
Dahan Mullah Ali 3252
Dahan Sabad 3252
Dahan Sorkhak 3252
Dahan Yakhan Hulya 3252
Dahan Yakhan Sufla 3252
Dahi Tayi Gadai Baig 3252
Dahtai 3252
Darz Ab Neli 3252
Dewalak 3252
Dewar Safid 3252
Dewarak Sor 3252
Do Sang 3252
Dokashak 3252
Dotayi Zawar 3252
Gadiwa 3252
Gala Chashma 3252
Gala Chashma Neli 3252
Ganda Baghal 3252
Garab Sangi 3252
Gard Holang 3252
Ghar Ghalaq 3252
Ghar Palang 3252
Gharak 3252
Gharak Balka Ha 3252
Gharak Bayen 3252
Gharak Sufla 3252
Ghor Kohi Jowz 3252
Guldom 3252
Haji Hoji 3252
Hakeni 3252
Hasheqan 3252
Hasheqan Chashma Boya 3252
Hatta 3252
Howz Seya 3252
Isfor 3252
Jaar Gak 3252
Jaar Gholakh 3252
Jaar Qurban 3252
Jaar Tarlaz Zear Tangi Noorak 3252
Jadga 3252
Jowi Faqir 3252
Jowi Sorkh 3252
Jowz 3252
Kailgo Ya Poshta Qala 3252
Kailgo Ya Sadat 3252
Kaj Jowi 3252
Kaji Hulya 3252
Kaji Sufla 3252
Kal Goi Payan 3252
Kali 3252
Kalkan 3252
Karow 3252
Kashki Ispi 3252
Kawan Khowja 3252
Kawan Mughul 3252
Ke Safid 3252
Kechak 3252
Khail Bala 3252
Khail Kalan 3252
Khair Man 3252
Khairang 3252
Khalak 3252
Khalsang 3252
Kham Almas 3252
Kham Asfarman 3252
Kham Idrais 3252
Kham Padshah 3252
Kham Qourban 3252
Kham Zard 3252
Khanjak Mazar 3252
Khar Baid 3252
Khataef 3252
Khaz Bagag 3252
Khowja Ghar Ghorayan 3252
Khowja Mohammad Gonjan 3252
Khowja Zeyarat 3252
Kohai Sorkhak 3252
Korsayha Ya Lal Sorkh 3252
Koyan 3252
Lakh Sar 3252
Lakzai Neli 3252
Larqa 3252
Latif Ha 3252
Mahly Neli 3252
Malang Shahr Now 3252
Malangan 3252
Manjak 3252
Markaz Teyora 3252
Masgaran 3252
Mazika Zarni 3252
Morghzar 3252
Mullah Allah 3252
Mullah Ghara 3252
Mullah Muhammad Malang 3252
Naiazi Neli 3252
Naik 3252
Nal Best 3252
Narmy 3252
Nazar Ali Zarni 3252
Neli 3252
Neli Mullah Ha 3252
Now Shair 3252
Nowa Bad Farah Road 3252
Obaidak 3252
Otayi 3252
Pai Chaga 3252
Pai Lakar Lolka 3252
Pai Lakh 3252
Pair Koshta 3252
Palari 3252
Panj Charagh 3252
Pashakdan 3252
Pashakdan Safid Khara 3252
Pashora 3252
Pass Shahr 3252
Paya Mazar 3252
Payen Dahi Ya Sor Payen 3252
Posht Tangi 3252
Poshta Dahitay 3252
Poshta Gholagh 3252
Poshta Qabrestan 3252
Poshtai 3252
Poshtai Jogholak 3252
Posmagha 3252
Qala Yaman 3252
Qalam Chashma 3252
Qeshlaq Moghul Ha 3252
Qoba 3252
Qochai 3252
Ra Now 3252
Ragh Mast 3252
Ranji Bala Boland 3252
Ranji Payen 3252
Rashak Ha Ya Dur Mohammad 3252
Safid Arak 3252
Safzak 3252
Salim 3252
Samachak 3252
Sang Maiyan Ab 3252
Sar Beasha 3252
Sar Ho Sang 3252
Sar Jangal 3252
Sar Khairang 3252
Sar Khaj 3252
Sar Pank Korsi Ha 3252
Sar Sabad 3252
Sar Shar Neli 3252
Sar Sor 3252
Sar Tangi 3252
Sar Tay 3252
Sar Warayen 3252
Sara Kasheda Babi 3252
Sardahi Bala 3252
Sardahi Payen 3252
Sarmah Zoor Neli 3252
Sarpank Bayan 3252
Saybak 3252
Senjed 3252
Seya Chob Hasheqan 3252
Seya Sangak 3252
Seyan 3252
Seyb Talkh 3252
Seyb Talkh Ya Safidarak 3252
Shah Baid 3252
Shah Baidak 3252
Shahr Now Yaman 3252
Shaikh Lay 3252
Shaikhlak 3252
Shor Dahi Maiyan 3252
Sor 3252
Sor Ya Lajar Sor 3252
Sorkh Chashma 3252
Sorkh Dewar 3252
Sorkh Now 3252
Tai Kard 3252
Tak Saghil 3252
Takhabi Babi 3252
Takhabi Rashak 3252
Tangi 3252
Tangi Khana Baigi 3252
Tangi Yakhan 3252
Telak 3252
Wagh Mast 3252
Waras 3252
Warayen Ya Sarzaab 3252
Warayen Ya Tayen 3252
Warja 3252
Warkash 3252
Warsama 3252
Yagain 3252
Yakhan Hulya 3252
Yaman 3252
Yorma 3252
Zaghand 3252
Zai Nowrooz 3252
Zalar Gulak 3252
Zard Baid 3252
Zargorg 3252
Zarni Ghayeb Ali 3252
Zarni Kalan Zai 3252
Zarni Khanzada 3252
Ze Nowroz Ya Shah Wa Haros 3252
Zear Tangi Noorak 3252

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Taywara, Afghanistan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Afghanistan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Taywara has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.