Pasaband, Afghanistan – Postal Codes

Codes List

Place Postal code
Ab Paran 3253
Abtogak 3253
Adsak 3253
Agha Ghol 3253
Alam Chob 3253
Alam Qoul 3253
Almachokh 3253
Alnajak 3253
Amrotak 3253
Angorak 3253
Angorak Jow Ghalk 3253
Angorak Qabaghak 3253
Arbab Shamsulhaq 3253
Askaichak 3253
Askocha Gharbi 3253
Askocha Sufla 3253
Atkal 3253
Bagh Parpari 3253
Baid Qoul 3253
Bajga 3253
Banaras 3253
Bar Ali 3253
Barni 3253
Bazan 3253
Below 3253
Borj 3253
Buzghok 3253
Chaghan 3253
Chaka 3253
Chal Ghar 3253
Char Too 3253
Charagh Paya 3253
Chashma Hamwar 3253
Chashma Safid 3253
Dahan Ab Paran 3253
Dahan Anqar Chaq 3253
Dahan Askaichak 3253
Dahan Askocha 3253
Dahan Dahi Seni 3253
Dahan Ghar Gharow 3253
Dahan Ghar Kunda 3253
Dahan Holang 3253
Dahan Jaary Khana 3253
Dahan Jamal 3253
Dahan Kanichak 3253
Dahan Karam Zar 3253
Dahan Kark Sanow 3253
Dahan Kodlak 3253
Dahan Pairak 3253
Dahan Pashan 3253
Dahan Qarah Bagh 3253
Dahan Qoul Rama 3253
Dahan Sablar 3253
Dahan Sarayan 3253
Dahan Sesle 3253
Dahan Seya Jaar 3253
Dahan Seyna 3253
Dahan Shah Baid 3253
Dahan Shah Baid Wasati 3253
Dahan Sokhta 3253
Dahan Tara Too 3253
Dahan Tayji 3253
Dahani Noli 3253
Dahi Barar 3253
Dahi Kashkak 3253
Dahshka 3253
Darwaza Gak 3253
Dastani Yaw 3253
Dastasak 3253
Dewalak 3253
Do Ghor 3253
Do Sang Ha 3253
Dobandi 3253
Dogh Darma 3253
Dor Di 3253
Dowlat 3253
Falazak 3253
Garam Zar 3253
Gardan Borida 3253
Gardanak 3253
Garm Abak 3253
Ghaljatoo 3253
Ghar Ghari 3253
Ghar Ghary 3253
Ghar Kunda 3253
Gharak 3253
Ghareb Shan 3253
Ghoch 3253
Ghoch Qoul 3253
Girawi 3253
Gonbad 3253
Gorgi 3253
Haji Agha 3253
Haji Gul Khan 3253
Haji Mir Gand 3253
Haji Mirgan 3253
Hamala 3253
Hok 3253
Jaary Khana 3253
Jabair 3253
Jamal 3253
Jaratar 3253
Jow Ghalak 3253
Jowi Baghcha 3253
Jowi Kaj Khowja Baz 3253
Jowi Pordil 3253
Jowi Sorkh 3253
Jowzak 3253
Kabaila 3253
Kadlak Char Shakh 3253
Kaftar Khan 3253
Kaijak 3253
Kaj 3253
Kakari 3253
Kala Ge 3253
Kar Hussain 3253
Karam Zar 3253
Karaz Mainak 3253
Karazak Khoshk 3253
Karkarak 3253
Karowm 3253
Kashkar 3253
Kashno 3253
Khak Takht 3253
Khakraiz 3253
Khalifa Ha 3253
Kham Balaq 3253
Kham Baq 3253
Khamain 3253
Khamin Khasa 3253
Khamin Mullah Bahar 3253
Khana Baigi 3253
Khar Zar 3253
Khedmati 3253
Khola Sorkh 3253
Khoniya 3253
Khoshk Aba 3253
Khowal 3253
Khowja Bai 3253
Khowja Rouf 3253
Khowja Wahajudin 3253
Khushkak 3253
Ko Ghi Ha 3253
Kodalak 3253
Kokna 3253
Konj Kaman 3253
Kora Abdulrahim 3253
Kora Mansor 3253
Korab 3253
Korab Sorkh 3253
Koragha 3253
Leati 3253
Lora 3253
Lowra Jaar Gak 3253
Main Hak 3253
Mallan 3253
Mangak 3253
Maqsood Sorkh Qoulak 3253
Matak 3253
Mazar Ghoul 3253
Mil Gayer 3253
Mir Ali 3253
Mohammad Ali 3253
Mohammad Yaar 3253
Morcha 3253
Muhammad Arghan 3253
Nahala 3253
Naija 3253
Naik 3253
Naik Darai 3253
Nicha 3253
Nissar 3253
Noorak 3253
Now Gala 3253
Now Lang 3253
Now Mazar 3253
Nowa Gula 3253
Okar 3253
Omar Seya Seyajahad 3253
Ormangan 3253
Owbotoo 3253
Pai Ghar 3253
Pairak Baidak 3253
Paitaw 3253
Palangan 3253
Palor Zar 3253
Para 3253
Parpari Sar Par Pari 3253
Pashan 3253
Pokh Lani 3253
Posht Rogh 3253
Posht Tangi 3253
Poshtab 3253
Poul Sangi 3253
Qahwa 3253
Qalandar Khan 3253
Qambar Zai 3253
Qara Jangal 3253
Qara Qoul 3253
Qarghana Zar 3253
Qashqa 3253
Qeshlaq Latifa 3253
Qobaigak 3253
Qochini 3253
Qoul Qadam 3253
Qoul Qambar 3253
Qoul Rama 3253
Qouri 3253
Qozi 3253
Ra Now Jonobi 3253
Rabatak 3253
Rahno Shamaly 3253
Rawof 3253
Sabzak 3253
Sad Barg 3253
Safid Khara 3253
Safid Sang 3253
Sahil 3253
Sangan 3253
Saq Borak 3253
Sar Ab 3253
Sar Bagh 3253
Sar Bam 3253
Sar Buz 3253
Sar Dasht Ghar Gharaw 3253
Sar Posht Rogh 3253
Sar Qarabagh 3253
Sar Sarkh Saray Sharif 3253
Sar Saybak Maqsod 3253
Sar Sesly 3253
Sar Talkhak 3253
Sar Tangi 3253
Sarjaar Paitaw 3253
Saryashlan 3253
Sayb Bagh Char Shakh 3253
Saybak Bala 3253
Saybak Payen 3253
Saylawa 3253
Senjitak 3253
Seya Archa 3253
Seya Qoul 3253
Seya Sang 3253
Seyrak 3253
Shah Baid 3253
Shah Baid Maidan 3253
Shah Baidak 3253
Shah Jowi 3253
Shaikh Abad 3253
Shair Ghalji 3253
Shakh Shal 3253
Shal Ghalak 3253
Shalgham 3253
Shani 3253
Sharaban 3253
Shash Kharwari 3253
Shawar 3253
Shogan 3253
Shor Qoul 3253
Shor Shora 3253
Shorawak 3253
Skachak 3253

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Pasaband, Afghanistan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Afghanistan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Pasaband has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.