Kiti, Afghanistan – Postal Codes

Codes List

Place Postal code
Akhta Khana 4258
Almatu 4258
Amir Tak 4258
Anar Jwi 4258
Angurak 4258
Anjir Bash 4258
Argan 4258
Aujunuk Bala 4258
Aujunuk Payen 4258
Awalam Qol 4258
Baika Boir 4258
Band Say 4258
Bangi 4258
Bargir 4258
Bari Zar 4258
Bulagh 4258
Buta Zar 4258
Changar Qoul 4258
Char Khana 4258
Chenar Joyi 4258
Chihel Mani 4258
Chinarak 4258
Dahan Angurak 4258
Dahan Hushi 4258
Dahan Mulmanjak 4258
Dahan Saywak 4258
Dahan Walad 4258
Dahan-I-Rubatak 4258
Dahani Awalan Qol 4258
Dahani War Khan 4258
Dar Gay 4258
Dara Qachni 4258
Dasht 4258
Daymalik 4258
Dibo 4258
Faiz Abad 4258
Gardan Baid 4258
Gharnj 4258
Ghich 4258
Ghighuzar 4258
Ghuk 4258
Ghula 4258
Ghulaman 4258
Ghutala 4258
Gul Kalabi 4258
Hawarak 4258
Hazar Darakht 4258
Hushay 4258
Ishpishyan 4258
Ispi Dank 4258
Jagh 4258
Jawzak 4258
Jowi Amrud 4258
Jowi Ghulaman 4258
Jurah 4258
Kaj 4258
Kar You 4258
Karam Zar 4258
Karwan Saray Bala 4258
Karwan Saray Payen 4258
Kata Kushta 4258
Katar Jawz 4258
Khair Abad 4258
Khak Ilak 4258
Khar Baidak 4258
Khar Zar 4258
Kharnik 4258
Kharzar 4258
Khashu 4258
Khayr Abad 4258
Khirs Khana 4258
Khowja Jam 4258
Kicharak 4258
Kodak 4258
Kodigak 4258
Kokak 4258
Kor Angag 4258
Korak 4258
Kuhna Dahi 4258
Lagharak 4258
Lurj 4258
Madrasa 4258
Malmanjak 4258
Molmay 4258
Muzarmi 4258
Nawa Gag 4258
Nawbar Ya Qol Agha 4258
Nihank Sang Wir 4258
Nik 4258
Now Bargi 4258
Now Gunbad 4258
Now Jowi Bala 4258
Now Jowi Payen 4258
Paitaw 4258
Paitawak 4258
Palma Khatun 4258
Panman 4258
Panur Bala 4258
Panur Payen 4258
Pashal 4258
Pashtu 4258
Pay Kotal 4258
Piatw Jowi 4258
Pish Ruq 4258
Poza 4258
Qabagh Jay Wir 4258
Qalandaro 4258
Qandah 4258
Qarghan 4258
Qarghana Zar 4258
Qeshlaq Kuhna 4258
Qishqalak 4258
Qizala 4258
Qoul Sayyid 4258
Qoulak Chashma 4258
Rashak 4258
Royan 4258
Rubat 4258
Sang Shanda 4258
Sangar Gah 4258
Sanginak 4258
Sar Bagh 4258
Sar Bom Payen 4258
Sar Manan Wir 4258
Sar Now 4258
Sar Tabghan 4258
Sar Tamran 4258
Sar-I-Bom 4258
Sarak 4258
Saraki Noora 4258
Sarwar Khan 4258
Saywak 4258
Sayyid Abad 4258
Shabar Hulya 4258
Shabar Sufla 4258
Shaikh Ali 4258
Shala 4258
Shali Zar 4258
Sheena 4258
Sheena Pishruq 4258
Shuru 4258
Siya Jangal 4258
Sorkh Jowi 4258
Sukhta 4258
Sya Gashan Sya Gosh 4258
Sya Jangal 4258
Sya Khar 4258
Tajrib 4258
Taka Tu 4258
Takha 4258
Tamas 4258
Tarik Now 4258
Tiz Ghulaman 4258
Toot 4258
Tootak 4258
Tukhum Jowi 4258
Walgay Madad 4258
Yworgak 4258
Zangi 4258
Zard Chwak 4258
Zard Tala 4258
Zarkanak 4258
Zarni 4258
Zuli 4258

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Kiti, Afghanistan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Afghanistan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Kiti has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.